Logo NN

Nové Noviny č. 24/0115. června 2001str. 1

Hořice počítají s více než dvacetimilionovým úvěrem

Hořice - I když žádné větší přesuny peněz v rozpočtu pro druhé pololetí radní nechystají, přesto by jedno zásadní ekonomické rozhodnutí na nejbližším zasedání hořického zastupitelstva mělo zaznít. Město totiž stojí před nutností čerpání úvěru, který pravděpodobně přesáhne dvacet milionů korun.

"Původně jsme se domnívali, že bude nutné v pololetí provést větší korekci rozpočtu, ale nakonec změníme jen podíl příjmů a výdajů u škol s právní subjektivitou. V jejich případě je totiž tok peněz zajišťován přes město, nikoli jako před tím přes referát školství okresního úřadu. Jinak rozpočet upravovat nebudeme," sdělil hořický starosta Ladislav Vrba.

Daňové výnosy jsou sice podle jeho slov nižší, než se z kraje roku předpokládalo, propad ale nepřesahuje hranici tří procent. "Ještě není celý půlrok u konce, takže je zatím předčasné hodnotit daňové příjmy a výrazně měnit rozpočet. Skutečně zásadní věc, se kterou budou zastupitelé koncem června seznámeni, se týká žádosti o souhlas vypsání výběrového řízení na úvěr," oznámil starosta.

Ten, jak řekl, je důležitý pro další investiční výstavbu v Hořicích. V krátké době se zahájí stavba autobusového nádraží a na podzim plavecký bazén s kuželnou a dalším sportovním zázemím. O výši budoucího úvěru se zatím příliš nehovoří. Už dříve ale vedoucí radnice naznačil, že by se měl pohybovat v rozpětí dvaceti až třiceti milionů korun. Záleží prý, jaké podmínky nabídnou bankovní domy.

Město podle Vrby není v situaci, kdy mu v důsledku zadlužení hrozí komplikace, s nimiž se potýká řada jiných obcí v zemi. Zatím totiž velká část samospráv pokrývá své potřeby z nestandardních zdrojů, zejména z prodeje akcií a privatizace bytů. Tyto zdroje však rychle vyschnou a zbudou jen daňové příjmy, které podle analytiků rostou jen o málo víc než běžné výdaje či dotace. Celkový schodek hospodaření obcí dosahuje podle Vrby 40 miliard korun.

"Hořice mají v současné době zadluženost proti ostatním městům naprosto zanedbatelnou, pro příští dva až tři roky představuje devět milionů korun. Takzvaná dluhová služba, která hodnotí stupeň zadlužení, je v našem případě čtyři procenta, což je uspokojivé," řekl starosta. Teprve pokud dluhová služba přesáhne patnáct procent, zastavuje se financování a v Parlamentu je návrh, aby se tyto obce začaly řídit nuceným správcem.

(jn)


Počet nově rozestavěných bytů na Jičínsku výrazně klesne

Jičínsko - Zatímco v loňském roce byla přiznána státní dotace na zahájení bytové výstavby pro třináct obcí na Jičínsku, letos s největší pravděpodobností příspěvek státu obdrží pouze Jičín. Počet nově rozestavěných bytů v porovnání s loňskem tak dramaticky poklesne na méně než třetinu.

Dotace na výstavbu poprvé letos přiděluje Státní fond rozvoje bydlení. Ještě v loňském roce výstavbu finančně podporovalo Ministerstvo pro místní rozvoj, které po několik let vypisovalo Program pro podporu výstavby nájemních bytů a infrastruktury. Podle Jiřího Matějky z oddělení územních aktivit Okresního úřadu v Jičíně už ministerstvo bude pouze dofinancovávat rozjeté stavby z loňska. "Nově vytvořený Státní fond rozvoje bydlení působí samostatně a v současnosti využívá databázi ministerstva. Program podpory výstavby je taktéž obdobný. Na jednu bytovou jednotku je možno získat dotaci ve výši 320 tisíc plus 80 tisíc na infrastrukturu. Nemůže však ale poskytnout dotaci například na výstavbu rodinných a řadových domků, ale ani samostatně na zafinancování infrastruktury. Navíc musely být vyřazeny všechny letošní žádosti a v potaz se braly pouze ty, které byly podány nejdéle do roku 2000," popisuje některé změny Matějka.

Pokračování na str.2


SUCHARDŮV DŮM DOSTANE NOVÝ PLÁŠŤ V těchto dnech byla zahájena rekonstrukce Suchardova domu v Nové Pace. Novorenesanční objekt získá novou střechu a fasádu, zároveň bude provedena restaurace sgrafitové výzdoby. Na opravu domu získalo město dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví a celkové náklady přesáhnou tři miliony korun. Práce by měly skončit v polovině září.

FOTO: jn


U příležitosti otevření síně J. B. Foerstera v Osenicích vystoupilo před bývalou školou, na které byla v minulosti umístěna skladatelova pamětní deska, i několik sborů. Na snímku diskutují někteří z účinkujících krátce před zahájením koncertu. (více na str.3)

FOTO: jn


Na hlavy radních se snáší vlna kritiky

Jičín - Dopis městské rady adresovaný obyvatelům Tyršovy a Fügnerovy ulice v Jičíně vyvolal ještě před vlastní realizací změn v systému dopravy a parkování, ke kterým zde má dojít prvního července, celou řadu polemik a velmi ostrou kritiku radních především ze strany obyvatel těchto ulic. Provoz v Tyršově a Fügnerově ulici bude zjednosměrněn a za parkování se zde bude muset nově platit. Podle radních má být zavedena možnost i krátkodobého bezplatného parkování, z toho důvodu, aby se dnešní dopravní problémy pouze nepřesunuly z centra do okrajových částí města. Auta by se tak na těchto parkovištích měla stále točit.

Za diskriminaci a házení klacků pod nohy vlastním občanům považuje rozhodnutí platit za parkování například i bývalý člen městské rady Josef Horáček podnikající v Tyršově ulici. "Radnice v tomto případě dělá vše proti zájmům obyvatel města. Vydělávat na svých vlastních lidech tím, že jim budu ztěžovat nejen podnikání, ale i vlastní existenci a bydlení, je nejen nemorální, ale i nenormální a žádná radnice s podobným opatřením nemůže uspět. Tento postoj je nejen proti zdravému rozumu, ale i proti všem evropským zvyklostem. Heslu o vracení se do Evropy se pak můžeme pouze smutně pousmát. Neznám totiž žádný z vyspělých států, kde by radnice šla proti svým občanům," myslí si Josef Horáček. Ten pak zřejmě jako většina obyvatel ulic s placeným parkováním nechápe vedení města, které na jedné straně nabízí parkovací karty, na straně druhé však není jejím majitelům ochotno zajistit vyhrazená parkovací místa.

Pokračování na str.2


V kurzech vede angličtina a čeští učitelé, zahraniční lektoři se příliš neprosazují

Jičín, Nová Paka - Večerní výuka jazyků se těší stále velkému zájmu školáků i dospělých. Potvrzují to jičínští a novopačtí provozovatelé soukromých škol a jazykových kurzů. Ti se zároveň shodují, že kromě standartní angličtiny a němčiny se v poslední době zvyšuje poptávka i po některých méně frekventovaných jazycích, jakými jsou francouzština, italština, španělština a znovu ruština. Otevření takových kurzů je ovšem podmíněno dostatečným počtem zájemců, který se ale ne vždy podaří sehnat. Stálým problémem také zůstává omezená možnost získat do kurzů kvalitní zahraniční lektory.

"My v současné době nabízíme možnost výuky angličtiny a němčiny, a to jak pro dospělé, tak pro děti a podle mého soudu zájem o tyto kurzy určitě je," říká Jiří Zlatník, ředitel Kulturního domu v Jičíně, kde se pořádání jazykových kurzů stalo již tradicí. "Bývaly však doby, kdy se u nás vyučovala také francouzština a italština. Bohužel, zájemců bylo podstatně méně než v jiných kurzech, někdy jeden či dva. Proto se kurz v dalších letech neotevíral. Zájem o tyto jazyky by tu však byl i dnes, ale problémem je dát dohromady dostatečnou skupinku studentů. Myslím, že minimální počet je asi tak kolem šesti, samozřejmě ale platí, že čím menší počet zájemců, tím dražší je kurz," konstatuje Zlatník.

Zatímco Kulturní dům Koruna v Hořicích již delší dobu nezajišťuje žádné jazykové kurzy, v novopackém kulturním středisku mohou zájemci navštěvovat kurzy angličtiny. "Nabízíme tři znalostní úrovně anglického jazyka. Našli by se i zájemci o studium německého jazyka, ale nesehnali jsme lektora," uvedla Ludmila Krauzová z MKS v Nové Pace. "Pár lidí se dotazovalo na francouzštinu a španělštinu, ale bylo jich skutečně jenom pár. I kdyby se jich ale sešel dostatečný počet, pravděpodobně by byl problém sehnat učitele těchto jazyků."

Pokračování na str.3


Nové Noviny