Nové Noviny č. 24/0115. června 2001str. 2

Na kulturní festivaly přišlo víc peněz, naopak adresátů dotací je překvapivě méně

Jičínsko - Pořadatelé tradičních festivalů a dalších kulturních přehlídek neprofesionálního umění na Jičínsku získali pro letošní rok celkem 177 tisíc korun na dotacích, což je o téměř 20 tisíc korun víc než minulý rok. Naopak počet obcí, které příspěvek obdržely, je proti loňsku překvapivě nižší.

Do loňska ještě rozděloval peníze na kulturní akce okresní úřad, letos poprvé po změně rozpočtových pravidel se o příspěvcích rozhodovalo v Praze. Zatímco loni bylo vyhověno deseti žadatelům z okresu, letos sedmi. Mezi adresáty nejsou Hořice, Staré Hrady, Vysoké Veselí a Mlázovice, seznam naopak rozšířila Pecka, kde se Harantovské slavnosti historického zpěvu konají jednou za dva roky.

Například Hořice si minulý rok mohly připsat 32 tisíc korun na letní hudební slavnosti, Jazz Nights a sochařské sympozium, které se ale loni konalo naposledy. "Žádost jsme si podali i letos, nepřišla nám ale ani koruna," říká zklamaně hořická místostarostka Zdena Vaškovová. Stranou tentokrát zůstalo i Vysoké Veselí, které už řadu let připravuje koncert na počest hudebního skladatele Karla Vacka, a Staré Hrady, kde loni poprvé uspořádala tamní osvětová beseda Týden poezie s Alfrédem Strejčkem, Jitkou Molavcovou a Štěpánem Rakem.

Podle vedoucího oddělení kultury okresního úřadu Milana Smolíka byl letošní rok výjimečný. Uvedl, že v návaznosti na změnu pravidel financování, kdy už okresy nemohou poskytovat obcím dotace a nové kraje zatím nemají na tyto účely peníze, převzalo podporu regionálních přehlídek mimořádně ministerstvo kultury. "V Praze si od nás vyžádali pouze soupis všech akcí v regionu. Jednotlivé žádosti posuzovali tedy přímo na ministerstvu, které provedlo jejich selekci. I nás překvapilo, že příspěvek nebyl poskytnut na všechny akce," poznamenal Smolík.

Resort kultury podle vyjádření jedné z pracovnic ministerstva sestavil nezávislou komisi, která v konkurzu rozhodovala o jednotlivých žádostech. "Snažili jsme se, aby prostředky byly použity co nejúčelněji a skutečně pomohly podpořit neprofesionální umění v daném regionu," sdělilo na dotaz NN ministerstvo. V příštím roce by měly příspěvky rozdělovat krajské úřady.

(jn)


Přehled dotací - rok 2001

Jičín 44 tisíc Kč

Soutěž ve společenském tanci

Jičín - město pohádky

Nová Paka 32 tisíc Kč

Muzika Paka

Přehlídka houslových talentů

L. Bělohrad 29 tisíc Kč

Folklorní festival

Sobotka 18 tisíc Kč

Šrámkova Sobotka

Pecka 23 tisíc Kč

Harantovské slavnosti

Kopidlno 21 tisíc Kč

Mladé Hylmarovo Kopidlno

Miletín 10 tisíc Kč

Erbenovy dny


Na hlavy radních...

Pokračování ze str.1

"Z vlastních zkušeností vím, že ve městech s dopravními problémy je snahou jednosměrky zrušit, aby se doprava rozvolnila a zjednodušila. Kupodivu v Jičíně nějaký odborník vymyslel pravý opak," diví se nad dopisem z města obyvatel z Tyršovy ulice Jan Ledabyl. Jako urážku pak chápe lustrování v případě prodeje parkovací karty, která podle jeho slov stejně neřeší problém pokud nemá kde zaparkovat. "Od města je to pouze alibizmus a snaha z místních lidí vytahat peníze. Bohužel se to netýká ani jednoho z radních, kteří v neprospěch svých voličů rozhodli," říká smutně Ledabyl.

"Další změnou dopravy a zpoplatněním parkování v centrální části města omezuje radnice podnikatelské aktivity zejména na Husovce," říká Josef Krenn mladší. "Abych navíc platil parkovné před vlastním barákem v Tyršovce, se mi zdá poněkud divoké a rozhodně to považuji za omezování práv všech občanů, kterých se to bude týkat. Úsměvné mi pak přijde, jestli si někdo myslí, že zjednosměrnění ulic vyřeší dopravní problémy v Jičíně. Nesmyslným ježděním do kolečka budeme akorát zhoršovat životní prostředí ve městě," dodává Krenn.

Na hlavu jičínských radních se v příštích dnech snese zřejmě ještě celá řada kritických připomínek nespokojených občanů. Místostarosta Vlastislav Matucha však znovu upozorňuje, že všechny změny dopravy jsou prozatímním opatřením. Na základě půlročních zkušeností a připomínek veřejnosti mohou být do konce tohoto roku ještě upraveny. Teprve potom budou placená parkoviště převedena do dlouhodobých ekonomických pronájmů.

(mar)


Počet nově stavěných bytů...

Pokračování ze str.1

Zájem ze strany obcí o podporu výstavby byl podle něho i letos v porovnání s loňskem zhruba stejný, na fond však byly odeslány konkrétní žádosti pouze z Jičína, Lázní Bělohradu a Nové Paky. Ostatní obce byly již předem vzhledem ke změnám požadavků nově utvořeného státního fondu rozvoje bydlení vyřazeny. Jediný, kdo zatím získal dotaci, je Jičín. Jde o necelých třináct milionů na výstavbu 40 bytů v ulici Pod Koželuhy. Byty by přitom měla stavět pardubická společnost CZ stavební holding. "Přestože zájem od obcí se nezmenšuje, letos bude peněz opravdu málo. Ministerstvo finance nemá, státní fond začíná teprve fungovat. Loni na okres byla přiznána dotace na výstavbu 134 jednotek, letos je to pouze 40. Doufejme, že příští rok to bude lepší," konstatoval Matějka.

(max)


Z pokladny areálu bude obchod

Jičín - Do soutěže na pronájem bývalé pokladny bazénu a saun ve vstupním vestibulu areálu se přihlásili dva uchazeči, oba se zájmem provozovat obchod se sportovními potřebami. Městská rada na svém posledním zasedání nabídky obou zájemců vyhodnotila a určila konečné pořadí, ve kterém se na prvním místě umístil Michal Velebný z Jičína.

"Na městem pronajímaných dvaceti metrech čtverečných vstupní části objektu Sportovního areálu mám v úmyslu otevřít obchod se sportovním oblečením, obuví a dalším sortimentem včetně dámských a pánských plavek. Nejprve však musíme se zástupci radnice přímo na místě posoudit nutné investice do rekonstrukcí prostor," připouští budoucí nájemce.

Radnice pak souhlasí se započtením vynaložených investičních prostředků s nájmem, jehož minimální výše byla stanovena na 700 korun za metr čtverečný ročně. Snahou Velebného je pak provést stavební úpravy v co možná nejkratším termínu a obchod otevřít přibližně za jeden měsíc po uzavření nájemní smlouvy.

(mar)


Nad pořádkem v Hořicích bdí městští strážníci

Hořice mají po více jak čtyřech letech opět městskou policii. Trojice strážníků v minulých dnech zahájila svou činnost a zároveň absolvuje několikatýdenní školení. Jedním z jejich prvních úkolů je přimět řidiče, aby respektovali dopravní značení v centru Hořic, v první fázi především domluvou. Od zrušení předchozí městské policie se totiž výrazně zvýšila neukázněnost motoristů při parkování. Hlavním těžištěm činnosti je dohlížet na veřejný pořádek v součinnosti s obvodním oddělením republikové policie. Velitelem strážníků, kteří mají novou služebnu v horní části náměstí Jiřího z Poděbrad, je Viktor Wiesner (vlevo). Na obnovu městské policie letos radnice uvolnila 650 tisíc korun.

FOTO: jn


Sloučené obce zahájí plynofikaci

Slatiny - Půl milionu korun získá obecní úřad od státu jako odměnu za loňské vítězství v soutěži o nejhezčí obec Královéhradeckého kraje. Přislíbené finanční prostředky spolu se stejnou částkou z obecního rozpočtu budou použity na rekonstrukci sociálního zařízení a malého sálu Kulturního domu ve Slatinách.

Prioritní akcí již dvacet let sloučených Slatin a Milíčevse je však zahájení plynofikace obou obcí. Ta má podle vyjádření místostarosty Josefa Cermana přijít na 6,8 milionu korun.

"Padesát procent z celkové investiční částky získáme formou státní dotace, druhou polovinu jsme našetřili z obecních rozpočtů uplynulých let. Akce bude zahájena letos ve Slatinách, v příštím roce dojde ke kompletní plynofikaci Milíčevse," přibližuje náročnou investiční akci místostarosta.

Větev plynovodu ze Starého Místa má však nedostačující kapacitu, proto obce, které na ní mají být v budoucnu napojeny, uhradí sdruženými prostředky její rozšíření. V případě Slatin a Milíčevse činí tento příspěvek přibližně 600 tisíc korun.

"Se stoupající cenou plynu samozřejmě zájem o plynofikaci klesá. Nám se však asi až na devět případů podařilo se všemi majiteli nemovitostí v obou obcích dohodnout. I ten, kdo o plyn nemá zájem, je ochoten uhradit poplatek čtyř a půl tisíce korun za instalaci přípojky a hlavního uzávěru plynu na hranici jeho pozemku. Za toho, kdo peníze nemá, zaplatí obecní úřad. Na základě uzavřených smluv pak budou tyto půjčky splatné až po vlastním oživení plynové přípojky," dodal Cerman.

(mar)


Městská rada změní jednací řád

Jičín - Zefektivnění své práce řeší v těchto dnech sedmičlenná městská rada. Děje se tak z podnětu jejího člena Martina Puše, který již delší dobu poukazuje na časté projednávání nepřipravených bodů, anebo problémů, jejichž řešení městské radě dokonce ani nepřísluší. Negativním příkladem z poslední doby mělo být řešení problematiky jičínského Aquacentra a nekompetentní zásah do sporu pedagogů Střední průmyslové školy.

"Každých čtrnáct dnů projednáváme velké množství bodů, z nichž některé bývají připraveny opravdu svědomitě. Podklady s vyjádřením odborných pracovníků radnice jsou srozumitelné, stejně tak jako návrhy konečných usnesení. Jestliže je nám ale předložen zcela nepřipravený bod jednání, nelze samozřejmě ihned odpovědně rozhodnout. Potom je naše zasedání zbytečnou diskuzí, ze které neumíme učinit žádný závěr," připouští Martin Puš.

Z těchto důvodů má městská rada změnit svůj současný jednací řád. Podle navrhovatele by se radní měli mít možnost v dostatečném předstihu seznámit s programem příští schůze a se stručným popisem předkládaných bodů. Potom by se mohli o problém aktivně zajímat, blíže se s ním seznámit, a teprve pak kvalifikovaně rozhodnout.

"Zároveň s těmito otázkami souvisí i změna způsobu předávání informací z našich zasedání, která musí i nadále splňovat veškeré zákonné normy. Zvažujeme například možnost rozšíření současného zápisu a usnesení z jednání městské rady o další upravený zápis pro potřeby městského zastupitelstva, veřejnosti a sdělovacích prostředků," dodává iniciátor změn jednacího řádu městské rady.

Přijetí navrhovaných opatření by však znamenalo mnohem větší administrativní zatížení pracovníků jičínské radnice a zejména pak místostarosty Vlastislava Matuchy, který zápisy ze zasedání městské rady pořizuje.

"Myšlenka změny jednacího řádu je jistě dobrá. Neměla by však narušit současný režim úřadu, který doposud nerozlišuje úřední od neúředních dnů, během nichž by se měli zaměstnanci radnice věnovat právě administrativním záležitostem a přípravě příštích jednání městské rady. Otázkou tedy zůstává, zdali je možné přijmout nový jednací řád bez úpravy režimu městského úřadu," uvažuje místostarosta Vlastislav Matucha.

Uzavírání jičínské radnice v neúřední dny však vylučuje. Přiklání se spíš k možnosti zřízení funkce tiskového mluvčího, respektive pracovníka, který by administrativní přípravu schůzí a konečné výstupy z jednání městské rady koordinoval.

(mar)


Nemocnice nedostatek sester nepociťuje

Jičín - Celostátně avizovaný nedostatek zdravotních sester se rozhodně netýká Okresní nemocnice v Jičíně. Podle vyjádření hlavní sestry Ilony Jeníkové jsou současné problémy jejích kolegyň zaviněny zejména loňskou absencí maturitních ročníků středních zdravotnických škol. K této situaci došlo přechodem z osmiletého základního školství na devítileté.

"Rozhodně si nemyslím, že by nedostatek sester v jiných zdravotnických zařízeních zavinil jejich odchod za prací do zahraničí, jak bývá často uváděno. Spíš je to tím, že pouze velmi malá část maturantek odchází ze školy přímo do praxe. Například v Trutnově dnes končí tři maturitní třídy, tedy přibližně sedmdesát sester, z nichž pouze jedna přechází do praxe. Ostatní využívají možností dalšího vzdělávání, nebo odcházejí do privátních zdravotnických zařízení a v některých případech dokonce vystudovaný obor zcela opouštějí," připouští hlavní sestra.

V jičínské nemocnici je v současné době zaměstnáno 333 zdravotních sester, což je podle Jeníkové ideální tabulkový stav. "Za moji dlouholetou praxi ve funkci hlavní sestry jsem opravdu nikdy nepociťovala vážnější nedostatek sester a rozhodně nepamatuji případ, že by některá projevila zájem odejít za prací do zahraničí. Letos evidujeme deset žádostí o přijetí do zaměstnání. Z pěti přihlášených všeobecných sester můžeme zaměstnat jednu, přijmeme dvě dětské sestry, ze dvou přihlášených zdravotnických laborantů máme práci pouze pro jednoho a fyzioterapeuta jsme museli odmítnout," dodává Jeníková.

Problémy výše uvedeného druhu jsou v jičínské nemocnici minimalizovány stabilizovaným kádrem zdravotních sester středního věku. Pouze v případě léčebny dlouhodobě nemocných v Nové Pace se nedaří naplnit tabulkový stav nižšího zdravotnického personálu, tedy ošetřovatelek a sanitárek.

(mar)


Nové Noviny