Nové Noviny č. 24/0115. června 2001str. 4

Krátce

PECKA: Harantovské slavnosti zahájí koncertem

Pátý ročník Harantovských slavností historického zpěvu bude zahájen dnes od 20 hodin v chrámu sv. Bartoloměje na Pecce, kde se představí pěvecké sbory z Jičína, Semil a Bulharska. V sobotu od 9.30 hodin proběhne slavnostní zahájení na hradním nádvoří a od 10 do 13.30 hodin budou hodnoceny nejlepší sbory v Kafkově síni hradu Pecka. Od 15.30 se v chrámu sv. Bartoloměje koná odborný seminář na téma renesanční tvorba, od 17 hodin v kreslírně ZŠ seminář o Kryštofu Harantovi a na 18.30 hodin je na nádvoří a v chrámu nachystán koncert všech pěveckých sborů. V neděli od 9 hodin se uskuteční slavnostní mše a od 10.15 program v chrámu pokračuje závěrečným koncertem sboru Gaudium Pragense.

(red)

JIČÍN: Kolej ožije hudbou již tento víkend

Dnes od 16 hodin odstartuje program v prostorách jezuitské koleje vernisáží výstavy mladých umělců. Od 18 hodin pak začne maraton hudby, který zahájí hudební skupina Traband. Následovat budou vystoupení kapel Eggnoise, Psí vojáci a Funky Feast. V sobotu od 17 hodin proběhne představení Divadla Vovo s názvem Hra na sex. Od 19 hodin následuje koncert skupin Grep, Všetky hnědky, Švihadlo a Junost-B. Společnému akustickému jamování pak bude věnováno celé nedělní dopoledne. Od 14 hodin je připraven program s pražskými umělci.

(red)

JIČÍN: Výstava drahých kamenů

Prodejní výstava drahých kamenů, achátů, minerálů, fosílií a šperků se koná v sobotu 16. června v jičínském Kulturním domě. K vidění budou broušené drahé kameny, prsteny, přívěšky a krystalické minerály. Vrcholem výstavy bezesporu budou neprodejné vzorky minerálů a achátů ze Železnicka, Kozákova a Novopacka, které představí místní sběratelé. V loňském roce byl mezi návštěvníky největší zájem o přírodní jantar z Baltického moře.

(red)

HOŘICE: Město rozhodne o příspěvku

O finančním příspěvku města na dopravní obslužnost v okrese Jičín budou hořičtí zastupitelé hlasovat 25. června na veřejném zasedání. Znovu se tak vrátí ke kontroverznímu rozhodnutí z minulého jednání, kde byla 400tisícová dotace zamítnuta. "Osobně se přikláním k tomu, že bychom na ztrátové autobusové spoje měli přispět. Názory ostatních zastupitelů se ale zatím různí, nelze proto předvídat, jak hlasování dopadne," řekl starosta Ladislav Vrba. Zastupitelé by kromě jiného měli zvážit také čerpání úvěru, z něhož bude hrazena další investiční výstavba v Hořicích.

(jn)

JIČÍN: Přízemí kancelářského domu je obsazeno

Podepsáním nájemní smlouvy končí jičínské radnici problém s hledáním vhodného nájemce přízemí městského kancelářského domu na rohu Nové a Tylovy ulice.

Nebytové prostory o celkové výměře 143 metrů čtverečných bude od dnešního dne na základě dlouhodobé nájemní smlouvy užívat varnsdorfská leasingová společnost Topleas, zabývající se pronájmem zařízení domácností, elektrických spotřebičů, elektroniky a podobně. Společnost se stala vítězem nabídkového řízení, do kterého se přihlásili pouze dva uchazeči. Základní cena nájemného byla stanovena ve výši dvou tisíc korun za jeden metr čtverečný ročně. V domě zbývá pronajmout kancelář se sociálním zázemím ve druhém poschodí a dvě bytové jednotky o velikosti 4+1 a 3+1 ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží.

(mar)

JIČÍN: Sportovci žádají peníze navíc

Prvoligoví sportovci oddílu házené AGS HBC Jičín a zástupci společnosti Himalaya 8000 požádali Jičín o uvolnění finanční dotace nad rámec rozpočtovaného příspěvku města na sportovní činnost. Ten pro přímou podporu všech jičínských sportovních oddílů činí v tomto roce pouhých sto tisíc korun. Nedostatek peněz však nutí zmíněné organizace žádat o předem blíže nespecifikovaný finanční příspěvek. Rada města na svém posledním zasedání ponechala problém otevřen a jeho dořešení postoupila městskému zastupitelstvu. Je tedy pouze na zastupitelích, zda najdou rezervy a rozhodnou se finanční prostředky uvolnit z některé jiné kapitoly rozpočtu.

(mar)

SEDLIČKY: Zebín středem pozornosti

Vedoucí oddělení městské zeleně a životního prostředí MěÚ v Jičíně Šárka Sedláková řeší v těchto dnech problém devastace severního svahu Zebína neorganizovanými motokrosaři. Při té příležitosti se zároveň zabývá kritickými připomínkami občanů poukazujícími na nevhodně umístěný objekt vodojemu. Ten podle nich ze strany od Valdštejnské lodžie ruší celkovou koncepci krajiny úpatí kopce. Podle Sedlákové bude problém zřejmě vyřešen výsadbou vhodné zeleně, která vodojem před zraky veřejnosti zakryje. Městská rada zároveň povolila umístění betonového měřícího sloupku pod vrchol Zebína pro potřeby výzkumného centra Dynamiky země. O jeho instalaci v minulých dnech Jičín požádal Ústav struktury a mechaniky hornin.

(mar)

KOLÍN: Festival Kmochův Kolín

Tisíce příznivců dechové hudby se pravidelně sjíždějí na mezinárodní festival dechových orchestrů Kmochův Kolín. Letošní 39. ročník se koná ve dnech 15. až 17. června. Vedle sedmnácti českých orchestrů vystoupí i dechové hudby z Francie, Holandska, Itálie, Kazachstanu, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska a USA. V sobotu 16. června v 6 hodin startuje Kmochova padesátka. Od 9.30 hodin následují koncerty hudeb, vystoupení mažoretek a slavnostní průvod všech účinkujících městem. Celodenní program bude zakončen od 21 hodin Moravskou veselicí na Karlově náměstí. V neděli od 9.30 vystoupí v galakoncertu zahraniční orchestry. V závěru odpoledního monstrkoncertu pak zahrají všechny kapely společně blok slavných Kmochových skladeb.

(JR)

PRAHA: Schůzka kroužku Jičín v Praze

V zasedací síni Obvodního úřadu Prahy 2 se ve středu uskutečnila další z pravidelných schůzek krajanského kroužku Jičín v Praze. Za Městský úřad v Jičíně se setkání zúčastnili místostarostové Vlastislav Matucha a Miloslav Šebík, kteří odpovídali na celou řadu otázek týkajících se města, jeho rozvoje, zaměstnanosti, výstavby průmyslové zóny a podobně. V průběhu programu předali zástupci města gratulaci dlouholetému (od roku 1976) předsedovi spolku Jičín v Praze Jaroslavu Wagnerovi, který pátého června oslavil své osmdesáté narozeniny. Wagner ve své celoživotní vědecké funkci věnoval mimořádnou pozornost a podporu obnově kulturních památek v rodném Jičíně i v několika dalších místech našeho okresu.

Připomeňme alespoň návrh oprav zámku Staré Hrady, analytické plány pro rekonstrukci jičínského zámku a studii obnovy a využití valdštejnské lodžie, Čestného dvora, parku a obory. Svému městu také věnoval umělecko-historickou publikaci Jičín, dále Kulturní památky Českého ráje a knihu Jičín - městská památková rezervace. Za svůj celoživotní postoj k rodnému městu bude v příštích dnech slavnostně přijat starostou města Jiřím Liškou.

(mar)


Služby poskytované turistům v Českém ráji se každý rok postupně zlepšují, míní obce

Sobotka, Vyskeř - Rozsah služeb poskytovaných návštěvníkům turistické oblasti Českého ráje se podle mínění obcí rok od roku zlepšuje. Mnohé z nich v této souvislosti vyzdvihují zejména loni zavedenou sezonní autobusovou dopravu pro turisty.

Také letos mohou návštěvníci využívat letní spoje, dokonce rozšířené o nové linky. První čtyři autobusy už zahájily provoz, zbývající dva se připojí od července. "Doprava se osvědčila, jejich hlavním přínosem je, že rozvezou turisty i do odlehlejších oblastí Českého ráje, kam se jinak lidé tak často nedostanou. Uleví se především tradičně nejpřetíženější Hrubé Skále, Troskám a Sedmihorkám. Těžit z toho mohou i podnikatelé," hodnotí novou službu starosta Libošovic Josef Ort.

Dopravu turistů autobusy si chválí také radnice v Sobotce. "Domnívám se, že letos jsou trasy zvoleny ještě účelněji a také jich je víc. K dalšímu rozvoji této oblasti rozhodně autobusy přispívají, a to jak po stránce ochrany přírody, tak i ekonomicky," míní vedoucí soboteckého městského úřadu Jaroslava Vraná.

Na mnohých místech Českého ráje neutěšenou dopravní situaci chtějí obce zlepšit i výstavbou nových záchytných parkovišť. "První z nich by mělo i se zázemím vzniknout v blízkosti Lázní Sedmihorky. Na jeho výstavbu připravujeme projekt se žádostí o dotaci z evropských fondů," sdělil předseda mikroregionu Český ráj Luděk Láska. Větších odstavných ploch by podle něj mělo v regionu postupně vyrůst celkem pět. Mezi další projekty patří hřiště na Hrubé Skále a koupaliště v Libošovicích.

Zlepšující se rozsah a kvalitu služeb pro turisty a také zvyšující se zájem obcí o rozvoj cestovního ruchu v této oblasti zaznamenala rovněž vedoucí Městského informačního centra v Turnově Pavla Bičíková, která je současně jednatelkou Sdružení měst a obcí Český ráj. "Určitě se nabídka pro turisty v Českém ráji zvyšuje, dokladem jsou turistické autobusy a vznikající informační střediska. Vznikají také nové hospůdky, je otevřeno i více různých obchůdků se smíšeným zbožím a staví se i nové penziony," říká s uspokojením Bičíková.

Jako další pozitivní trend sleduje, že přibývá opravených domů, které nabízejí ubytování. "Podle mého názoru je to cesta pro Český ráj, protože tady asi nikdy nenastane boom velkokapacitních ubytovacích zařízení. Spíš by se měla podporovat venkovská turistika, tedy malé penziony a opravy původních staveb, čímž se také zlepší vzhled zdejší krajiny. Návštěvník, který se zde rozhodne strávit dovolenou, nebude mít pocit, že se nachází ve velké aglomeraci lidí, ale naopak nalezne klid pro relaxaci," soudí Bičíková.

Starosta Vyskeře už dnes odhaduje, že se přísun peněz na další rozvoj regionu podaří zajistit. "Pokud budeme včas a dostatečně připraveni, věřím, že po vstupu země do Evropské unie dokážeme čerpat peníze ze strukturálních fondů na různé investice, zejména do budování infrastruktury. V tomto směru jsem optimista," tvrdí Láska. Za tříleté období svého trvání dokázaly obce sdružené v tomto mikroregionu získat na dotacích z Programu obnovy venkova kolem 3,5 milionu na investice v hodnotě necelých deseti milionů korun. Do budoucna počítají zástupci samospráv i s větší snahou podnikatelů. Podle libošovického starosty Orta je nejdůležitější, aby měli turisté dostatečný výběr ubytování, bezproblémové stravování a možnost aktivního odpočinku, a to i v případě nepříznivého počasí.

Poptávka po sezonním bydlení však zatím jednoznačně podle vedoucí turnovského MIC převyšuje nabídku. "Mohu to doložit z vlastní zkušenosti. Už v polovině května jsme měli problémy sehnat zájemcům ubytování. Kolegyně někdy i hodinu obvolávala priváty, hotely a penziony, než sehnala volné kapacity. Nepamatuji, že bychom v minulých letech v tomto období takové problémy měli," konstatuje Bičíková. Ještě větší příliv návštěvníků se předpokládá po případném zapsání regionu do seznamu UNESCO. To s sebou bude ale klást i vyšší nároky na ochranu životního prostředí, shoduje se většina zainteresovaných.

(jn)


Kastelán se do lodžie může stěhovat v polovině prázdnin

Sedličky - V rámci pondělního pracovního jednání se jičínští zastupitelé sešli v prostorách valdštejnské lodžie a Čestného dvora se zástupci Občanského sdružení Lodžie. Na místě pak měli společně možnost posoudit doposud provedené práce na obnově kulturních památek v majetku města. Hovořilo se také o zahájení další etapy rekonstrukce západní části střechy budov Čestného dvora a v té souvislosti i o tom, zdali je bezpodmínečně nutná výměna původních barokních krovů za nové.

Zdůrazněna byla i potřeba dopracování stavebně historického průzkumu lodžie, který byl zahájen již v říjnu 1993 profesorem Janem Mukem. Kompletní zmapování všech částí nemovitosti přijde asi na padesát tisíc korun a je potřebné jako podpůrný materiál při podání žádosti o uvolnění dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu určených na obnovu kulturních památek.

Při prohlídce nového bytu ve východním křídle Čestného dvora se opět hovořilo o financování a náplni práce budoucího kastelána, kterému bude k dispozici poněkud atypická bytová jednotka o dvou místnostech s kuchyní, koupelnou, chodbou a sociálním zařízením. Kastelán bude vybrán na základě veřejné soutěže. Jeho zaměstnavatelem má s největší pravděpodobností být Občanské sdružení Lodžie, a jičínská radnice na jeho činnost ve prospěch majitele nemovitostí a přilehlých lokalit uvolní ročně dvě stě tisíc korun. Občanské sdružení dále požaduje stanovení nájemného ve výši jedné koruny za rok. Výběrové řízení by mělo být vypsáno v příštích dnech, nástup kastelána je možný v souvislosti s dostavbou bytu asi v polovině školních prázdnin.

(mar)


Ochránci přírody otevírají nová návštěvnická centra pro turisty

Otevření prvního informačního střediska turnovské Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj u rybníku Věžák byla přítomna její vedoucí Lenka Šoltysová (na snímku).

FOTO: jn

Český ráj - Lepší informační servis mají mít turisté v Českém ráji. Od letošní sezony jim budou k dispozici tři nová návštěvnická centra turnovské Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj. První z nich bylo zpřístupněno minulý víkend u rybníku Věžák v Podtroseckém údolí.

Na jeho zprovoznění se spolu s CHKO podílel mikroregion Český ráj. "Na projekt jsme dostali dotaci od ministerstva pro místní rozvoj, další dvě podobná infocentra během několika týdnů vzniknou v arboretu na Bukovině a ve Vyskeři," říká starosta tamní obce a předseda mikroregionu Luděk Láska.

Centra mají být otevřena přes sezonu denně od 10 do 18 hodin a informace o možnostech ubytování, stravování a přírodních a kulturních zajímavostech regionu budou příchozím zájemcům poskytovat studenti. "Ve Vyskeři se navíc turisté, ale i ostatní veřejnost, může připojit na internet," zdůraznil Láska. Naznačil, že do budoucna by se měl počet veřejně přístupných internetových míst ještě rozšířit. Už dnes jsou například v Mladějově a na Hrubé Skále.

(jn)


Podzvičinsko chystá značení cyklotras

Hořice - Podzvičinsko se poprvé jako ucelené turistické území prezentuje od letošního roku v katalogu Dasis. Prvním cílem obcí na pomezí Jičínska a Trutnovska je vyznačení sítě cyklotras.

"S výjimkou páteřních tras je dokončen návrh ostatních cest. Většina z nich vede po stávajících polních a lesních komunikacích. V současnosti probíhají jednání s vlastníky dotčených pozemků," oznámil jeden z iniciátorů vzniku Podzvičinska František Tomášek z Hořic. Přesto by už letos mělo být několik úseků vyznačeno přímo v terénu. "Ve fázi rozpracovanosti je také velká mapa Podzvičinska, kde budou všechny okruhy pro vyznavače horských kol zakresleny," doplnil Tomášek.

(jn)


Sobotku a Nepřívěc spojí první značená cyklostezka

Libošovice - Ještě letos bude zbudována první cyklistická stezka, která propojí Sobotku a Libošovice přes Nepřívěc. "Stavbu více než kilometr dlouhé stezky na klíč dodá Tomáš Tomsa z občanského sdružení Alternativa 3000," sdělil předseda mikroregionu Český ráj Luděk Láska.

Obce budou náklady hradit z jedné třetiny, větší část výdajů pokryje dotace ve výši zhruba 440 tisíc korun.

"Stezka vznikne na místě kdysi používané cesty, která vedla přes pole a úvozy a v minulých desetiletích byla při kolektivizaci zemědělství rozorána. Obce ji chtějí obnovit a využít pro účely cykloturistiky, která se těší velké oblibě. Na její výstavbu se používá drcený štěrk, který se speciální technologií utěsní a vytvoří se tak tvrdý povrch," vysvětluje Tomsa.

Také v jiných částech regionu se uvažuje o zbudování dalších cyklostezek. "Pracuje se na celkové koncepci cest pro pěší a cyklisty v Českém ráji a v některých úsecích by bylo vhodné je vytvořit," připouští Tomsa.

(jn)


Vyšly první Turistické noviny

Turnov - Nově vydané Turistické noviny se zařadí mezi další propagační materiály určené na podporu cestovního ruchu v Českém ráji vycházející v letošním roce. Speciálně určené noviny pro turisty, které vyšly v desetitisícovém nákladu, financoval mikroregion Český ráj.

Podle jednatelky Sdružení Český ráj Pavly Bičíkové jde o první noviny tohoto zaměření vůbec. Jeden výtisk stojí šest korun a je distribuován prostřednictvím informačních středisek a dalších poskytovatelů služeb zaměřených na cestovní ruch. "O turistické noviny, které letos vycházejí pouze jednou, je opravdu velký zájem. Zahrnují spoustu zajímavých informací se zaměřením například na turistické autobusy, jsou zde mimo jiné uvedeny jejich jízdní řády spolu s možnostmi výletů na jednotlivých zastávkách. Dále v nich turisté naleznou i kalendárium akcí v celém regionu," popisuje Bičíková.

Turistické noviny byly vydány v české verzi. V příštím roce se podle Bičíkové uvažuje i o více jazykových mutacích, vše však závisí především na dostatku financí.

(max)


Nové Noviny