Nové Noviny č. 24/0115. června 2001str. 6

Plyn má podražit o deset procent

Jičín - K dalšímu zdražení zemního plynu v tomto roce dojde s velkou pravděpodobností od prvního července. Dnes to již připouští i ředitel jičínského závodu Východočeské plynárenské, a.s. Jan Jahoda.

"Na poslední poradě vedení VČP nás o tom informoval generální ředitel s tím, že předložený návrh není dosud schválen Vládou České republiky. Přesto se předpokládá růst cen plynu přibližně o deset procent. Tedy ne jak bylo dříve uváděno o jednu čtvrtinu," řekl Jahoda.

Poslední zdražení plynu proběhlo v lednu, další je plánováno na červenec. Takto rychlý růst cen zřejmě kopíruje stoupající ceny ropy na světových trzích. V případě monopolního postavení jediného prodejce plynu v republice, firmy Transgas, však není možné vytvářet konkurenční prostředí ani cenovou politiku. Názory na zdražení se proto různí.

Ředitel jičínského závodu VČP považuje zdražení za kontraproduktivní. "Obávám se, že dalším růstem cen může nastat částečný odklon od používání plynu. Po lednovém zdražení jsme úbytek spotřebitelů zatím nezaznamenali, přesto se dá předpokládat celkový pokles roční spotřeby. Odběratelé zcela logicky šetří a přistupují k opatřením vedoucím ke snížení spotřeby plynu například zateplením objektů, přechodem na jiná paliva a podobně," nastiňuje možné problémy Jahoda.

Pokud dojde k červencovému zdražení, vynaloží odběratelé podle množství spotřebovaného plynu navíc od 900 do 1500 korun ročně. Jenom v jičínském okrese se jedná přibližně o 7500 domácností a přes jeden tisíc různých maloodběratelů. Zdražení by se samozřejmě týkalo i kategorie domácností s ročním odběrem plynu do 900 kubíků, kterých je v současnosti na Jičínsku zhruba 6200.

Podle Jahody se dá s další úpravou cen zemního plynu počítat ještě na přelomu tohoto roku. Konečným součtem červencového a lednového zdražení se pak zřejmě skutečně dostaneme na zvýšení ceny plynu o celou jednu čtvrtinu, tedy zhruba o 1,25 Kč za jeden metr krychlový. Každé další zdražení plynu se také nejspíš negativně dotkne životního prostředí. Již po lednovém růstu cen se totiž řada domácností vrátila k neekologickému způsobu vytápění tuhými palivy.

(mar)


Změna v účtování plynu

Počínaje prvním dubnem došlo ke změně v účtování dodávek zemního plynu z původních metrů krychlových, tedy objemových jednotek, na jednotky energetické, kilowatthodiny.

V této souvislosti zástupci plynáren zdůrazňují, že nově zavedené účtování dodávek plynu neznamená zvýšení jeho ceny. Změna umožňuje s největší možnou přesností změřit a následně vyúčtovat skutečné množství energie, obsažené v dodaném zemním plynu každému jednotlivému zákazníkovi.


Ve správním řízení zaplatí řidič navíc pětset

Jičín - Z kompetence policie na referát dopravy Okresního úřadu v Jičíně přešly agendy dopravních přestupků, evidence řidičů a zkušební komisaři autoškol. Prvním červencem se stejně tak stane i v případě evidence motorových vozidel.

"Pro naše klienty se vůbec nic nemění. Jedná se totiž pouze o administrativní úkon, kterým budou pracovníci oddělení převedeni pod nového zaměstnavatele. Nemění se tedy lidé, ani umístění kanceláří v zadním traktu budovy okresního úřadu, ale ani současná pracovní doba," vysvětluje vedoucí oddělení dopravně správních agend Jiří Laža.

Za uplynulých šest měsíců řešilo toto oddělení ve správním řízení 387 hrubých přestupků v silničním provozu. Vesměs se jedná o případy, které nový silniční zákon neumožňuje policistům dořešit přímo na místě uložením vysoké blokové pokuty anebo zadržením řidičského průkazu.

"Přes osmdesát procent ze všech případů bylo ukončeno v poměrně krátkém čase. Zbylé nejsou dosud z různých důvodů uzavřeny a několik z nich evidujeme jako téměř nedobytné. To jsou kauzy, kdy se nám například nedaří ani za pomoci policie povinné osoby předvést," připouští Laža.

Podle jeho slov je situace horší v případech řízení vozidel pod vlivem alkoholu. Od začátku roku bylo zahájeno správní řízení s 89 řidiči, kteří usedli za volant s alkoholem v krvi. Někteří z nich byli zadrženi policisty při běžných kontrolách, jiní však nezvládli svá vozidla a v opilosti havarovali.

"Uvedený počet případů nepředstavuje nikterak významný nárůst. Zajímavější je fakt, že se doposud hranice alkoholu v krvi zadržených řidičů pohybovala v těch horších případech okolo jedné promile. V poslední době se však tyto hodnoty mnohdy posunují až nad dvě promile," říká Laža.

Dopravní policisté i pracovníci okresního úřadu stále častěji zaznamenávají případy, kdy řidiči při porušení pravidel silničního provozu požadují postoupení svého případu do správního řízení.

"Osobně nevím, co od tohoto kroku očekávají. Pokud se nejedná o tak závažné porušení zákonů, že by muselo být řešeno případným odnětím řidičského průkazu, udělíme většinou stejně vysokou pokutu jako policista v terénu. U nás musí trestaný řidič navíc uhradit správní poplatek ve výši pěti set korun. Rozhodně se tedy vyplatí zaplatit blokovou pokutu přímo na místě přestupku," dodal Jiří Laža.

(mar)


Policie: nový druh páchání podvodů

K zaznamenání nového druhu trestné činnosti podvodu a ve spojitosti s ním i krádeže došlo na okrese Jičín.

V Nové Pace navštívil dopoledne 6. června dvě rodiny pachatel (asi čtyřicetiletý bezvousý muž se šedivou kabelou přes rameno) s tím, že je pracovníkem rozvodných závodů a jde kontrolovat elektroměr pod záminkou výměny spínacích hodin na noční proud. Při jednání uvedl, že vybírá zálohu na výměnu a nové sazby. V jednom případě tak vylákal 2.200 Kč a ve druhém 1.200 Kč. Zároveň v nestřeženém okamžiku odcizil z bytu dalších 5.000 Kč. Podvodník dokonce na vybranou zálohu vystavil i doklad o převzetí peněz. Celá záležitost je o to smutnější, že byli opět podvedeni téměř osmdesátiletí občané.

Policie ČR v Jičíně upozorňuje všechny občany, zejména vyššího věku, aby si rozmysleli, koho vpouští do svého bydliště a s kým a o čem jednají ve svém bytě. Zaměstnanci všech podniků a organizací, kteří vyžadují vstup do bytu, jsou povinni se vykázat příslušným průkazem (případně ve spojení s občanským průkazem), pokud vám nejsou osobně známé. Nikdo ze zaměstnanců takovéhoto podniku není oprávněn vybírat žádné zálohy a hotovostní platby, protože organizace jsou ve všech případech zařízeny na příjem bezhotovostních plateb (např. složenkou, převodem z účtu, ze sporožira).

Pokud vznikne z vaší strany podezření, že by vše nemuselo být zcela v pořádku, zvažte své šance při vpuštění neznámé osoby do bytu a případně neznámého odkažte na pozdější dobu, kdy bude přítomen někdo další. Využijte ihned možnosti okamžitého podání informace na tísňovou linku Policie ČR - 158, případně na linku oddělení Policie ČR ve vašem okolí.

Kpt. Jiří Valter, OŘP Jičín


Poděkování

V úterý 5. června uspořádali žáci ze Základní školy v Kopidlně pod vedením paní učitelky Mgr. Blanky Gabrielové divadelní představení "Sněhurka a sedm trpaslíků" pro obyvatele Domova důchodců v Jičíně. Toto v pořadí již druhé představení, se kterým k nám zavítali, bylo pro nás krásným kulturním zážitkem. Děkujeme.

Obyvatelé DD Jičín


Na silné ohlasy jsem už zvyklá, říká režisérka

Filmová režisérka Věra Chytilová.

FOTO: jn

Jičín - Ani tentokrát nezůstal nový film Věry Chytilové stranou bouřlivých diskuzí. Tragikomický snímek Vyhnání z ráje mnohé diváky a kritiky pobouřil. Sama autorka připouští, že ji reakce publika trochu zaskočily, a to i přesto, že je prý na podobné odezvy už zvyklá.

Věra Chytilová, letošní držitelka Českého lva za dlouholetý přínos kinematografii, se minulý týden spolu s kameramanem Klausem Fuxjägerem z Rakouska, zúčastnila promítání svého filmu v jičínském Biografu Český ráj.

Jak na vás působí silné ohlasy, které vyvolal film Vyhnání z ráje?

Ohlasy byly silné už na Dědictví a ani tentokrát tomu není jinak. Pomalu si na ně už tedy zvykám.

Co bylo hlavním impulzem natočit celovečerní snímek z nudistického prostředí?

Popravdě řečeno, jeden nudista se mě už dříve zeptal, proč neuděláme film o nudismu, jaká je to radost ze života. Jeho poznámka mně jen volně inspirovala, mluvili jsme o ní s panem Polívkou. Nakonec jsme ale projekt začali připravovat, až když jsme k tomu byli vyzváni producentem, který se domníval, že by o něco takového bylo mezi diváky zájem. Pustili jsme se do toho také proto, že se tím nabízela zároveň příležitost natočit film ve filmu a trochu protřepat tvůrčí otázky.

Těch otázek, které film evokuje, je ale víc.

Snažili jsme se postihnout, co je vlastně svoboda a štěstí. Je i o manipulaci, se kterou se v různé míře v životě setkává snad každý.

Scénář prý z velké části psal Bolek Polívka.

Nelze říct, že bych to celé sváděla jen na něj. On jen žertem v jednom rozhovoru řekl, že mi diktuje. Asi by těžko jen jedna osoba vyplodila takový scénář, ve skutečnosti mezi námi probíhal vzájemný dialog.

Chystáte nyní něco nového?

Připravuji dokument o Ester Krumbachové, která před pěti lety zemřela. Zůstala po ní poměrně rozsáhlá pozůstalost, nejen filmová, ale i výtvarná a literární. Všechny materiály jsou ale zatím zapečetěny, protože stále není vyjasněno dědictví, komu co připadne.

Zdá se, že začínáte střídat dokumentární tvorbu s klasickou...

Ale ani ne v tom smyslu, že bych měla tu potřebu. Pravdou je, že dokument je po stránce organizační mnohem snažší, než celovečerní film. V jeho případě nejprve potřebujete čas napsat scénář a potom na shánění peněz. Naproti tomu dokument není tak drahý a čas od času se ukazují témata, která by se mohla zpracovat. Navíc mu televize určitou dobu dávala větší prostor.

Působíte také na FAMU, jak se díváte na nastupující generaci filmařů? Je na škole dostatek talentů?

Ti budou vždycky, jde jen o to, aby sami v sobě nalezli tu správnou chuť něco tvořit. Také je důležité, aby se vůbec dostali na školu a ta jim mohla dát prostor. Na rozdíl od jiných zařízení máme vysoké finanční nároky a peněz bohužel není mnoho. Z důvodu diskriminace bylo také zrušeno školné pro studenty ze zahraničí. Tím přišla FAMU o jeden ze svých zdrojů, bohužel škola bude muset některé zájemce odmítat, protože na to nebude mít, její kapacity jsou omezené. FAMU je ve světě výlučná tím, že tady si student může na ten film skutečně sáhnout, v každém ročníku totiž natočí dvě až tři malé věci. Mám pocit, že ne každý student si té možnosti váží, že má tu šanci se realizovat.

Výjimečnou éru zažila tuzemská kinematografie v období šedesátých let. Čím si to vysvětlujete?

Šedesátá léta byla obecně skvělá ve všech oblastech umění. To souviselo s jistou liberalizací politiky, docházelo k určitému uvolnění. Jakousi vlnu vedli zejména spisovatelé, kteří dosahovali až na FAMU, kde přednášeli. Rychle se šířila touha po pravdivosti. Tehdejší režim propagoval ideální ideologii, kterou ale nedodržoval, a tím dával kritikům možnost trvat na tom, že se nemá lhát. Oni to nemohli zakazovat, když jsme na tyto věci poukazovali.

Ta touha po pravdivosti se vytratila, o co podle vás usiluje dnešní generace?

Jde spíš o dosažení úspěchu a peněz. Udělat takzvaně sám sebe, své ego. A aby se úspěch projevil i finančně. Stále tady přetrvávají síly proti tvorbě, nikomu se nechce moc přemýšlet, nikdo nechce příliš velké moralizování. Do jisté míry je propagováno takové voyaerství, divák se vychovává jenom jakoby k zábavě. Kdo se snaží prosazovat původní poslání, ztrácí půdu pod nohama. V posledních deseti letech probíhá neustálý boj o peníze. Kultura se hodila za hlavu. V okamžiku, kdy je člověk hmotně zabezpečen, přestává usilovat o změnu nebo sdělení, neklade si otázky.

(jn)


Zazněla kritika dosavadního systému festivalu

Jičín - Festival Jičín - město pohádky stojí na rozcestí. Doposud velmi potichu pokládaná otázka, jestli ho nepořádat pouze jednou za dva roky, prošla v těchto dnech veřejnou diskuzí, které se zúčastnilo asi dvacet zástupců správní rady nadačního fondu JMP. "Uspořádat týdenní festival jako bienále není rozhodně nový nápad. Vzhledem k jeho neustálému rozrůstání a potřebě rozumně hospodařit se silami i reálnými možnostmi organizátorů však nabyl na aktuálnosti. O odpovědi na úvodní otázku nakonec nebylo třeba vůbec hlasovat. Z vyřčených argumentů přítomných organizátorů a zejména při zhodnocení významu festivalu pro Jičín a celý region jasně vyplynulo přání všech zachovat stávající každoroční cyklus," vysvětluje Alena Pospíšilová.

"K tomuto rozhodnutí vedla i morální podpora vedoucích zástupců města, okresu a dalších kulturních a společenských organizací, kteří se v obecné rovině zavázali festival nadále podporovat. Otázkou zůstává, jak dál po zrušení okresního úřadu. Pak by zřejmě celá organizační váha festivalu měla přejít na město," připouští pracovník městského úřadu a dlouholetý organizátor JMP Milan Smolík.

V průběhu diskuze však byla otevřena i další problematická témata. Po deseti letech totiž nastal čas přirozených vývojových změn především ve způsobu dalšího pořádání festivalu a struktuře správní rady nadačního fondu, jejíž konkrétní restrukturalizaci předložil Jaromír Gottlieb.

"Řešit zmíněné změny fungování organizace JMP takřka za pochodu je velmi těžký úkol, který ovšem již nelze odkládat. Velmi aktuální se například ukazuje potřeba profesionálního manažera či produkčního festivalu," dodává Pospíšilová.

Stále častěji a hlasitěji je zmiňována i potřeba generační proměny "pohádkového vejboru". Tu se v současnosti snaží mírně odlišnými postoji, názory a návrhy prosadit skupina lidí kolem Roberta Smolíka. Terčem jejich kritických připomínek bývají komerční aktivity festivalu JMP a jeho odklon od původních myšlenek. Robert Smolík proto nabídl vypracování nové koncepce JMP pro ročník 2003 a zároveň vyjádřil ochotu stát se jeho dosud nejmladším prezidentem. "Atmosféru prvního ročníku JMP jsem prožíval jako třináctiletý kluk. Byl to pro mne rozhodně nezapomenutelný zážitek a obrovská radost, o kterou rozhodně nemáme právo připravit dnešní děti a mládež," vyjádřil své pocity Smolík.

"Já osobně před Robertem Smolíkem smekám klobouk a hluboce se mu klaním. On totiž vždycky patřil a patří mezi největší kritiky organizačního systému festivalu, kterých je samozřejmě víc. Ale on je prvním, který na jedné straně kritizuje a na straně druhé ihned nabízí řešení problému vlastními silami," uznává Smolíkův postoj prezidentka letošního ročníku festivalu JMP Hana Krásenská.

Přijetí nové koncepce by zřejmě znamenalo méně komerce, více skromnosti a zejména navrácení festivalu původní myšlence, kdy základním článkem všech programů byly především děti a jejich nenásilně organizované aktivity.

"Cesta jičínského festivalu pokračuje otevřenou, dosud neprošlapanou, avšak velmi nadějnou etapou," uzavírá za mladou generaci organizátorů Alena Pospíšilová.

(mar)


KRAJINY JANA TRAMPOTY V galerii jičínského zámku je v těch dnech k vidění výstava pražského krajináře Jana Trampoty (1889 - 1942), která shrnuje průřez z autorovy tvorby v letech 1908 až 1937. Na olejových plátnech zachytil Trampota svým typickým stylem různé přírodní scenérie a zahrady doma i v zahraničí. Ze 30. let, poté co autor krátce pobyl ve Francii, pochází například soubor obrazů s námětem přímořského pobřeží z oblasti normandského Etretatu. Ty tvoří rovněž součást vystavených děl. Expozici Trampotových obrazů si mohou návštěvníci v prostorách galerie prohlédnout až do 24. června, a to každý den kromě pondělí.

FOTO: pe


Evropský svátek hudby v Jičíně

Jičín - Evropský svátek hudby se již posedmé koná ve sto sedmi zemích světa. Umělci, kteří se k němu hlásí, vystupují bez nároku na honorář. Akce probíhají na veřejnosti přístupných místech, jež jsou obecními a městskými úřady poskytnuty zdarma.

V Jičíně se tato kulturní akce evropského rozsahu uskuteční 21. června od 18 hodin v Porotním sále Valdštejnského zámku, kde se představí pěvecký smíšený sbor Foerster pod vedením Ivany Hanzlové, pěvecký smíšený sbor Smetana řízený tentokrát Janou Fejfarovou, dále Ondřej Koláčný (housle), Ivana Záveská (zpěv) a Pavel Krčmárik (klavír). Klavírní doprovod obstarají Milan Roček a Monika Kytlerová. V programu zazní díla J.S. Bacha, J.G. Handla, A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka, J. Snížkové, M. Ročka a lidové písně.

(mar)


Zajímavé knihy U Pašků

Podrazil Panoramatická Praha

Unikátní fotografická publikace

Baset Kč 399,-

Jízdní řády ČD celostátní Kč 79,-

ČD místní Kč 20,-

ČSAD Jičín, Semily Kč 25,-

ČSAD odjezdy Kč 12,-

NABÍZÍME:

Video - Samotáři * Video - Balada o Alosaurovi

Nabídku nových knih pro vás připravuje Knihkupectví U Pašků, Valdštejnovo nám. 61, Jičín (tel.:0433/532 267).


Nové Noviny