Nové Noviny č. 26/0129. června 2001str. 2

Šamkovi z Nové Paky se definitivně stěhují do Předlic v Ústí nad Labem

Nová Paka - Kauza stěhování novopackých Romů do Ústí nad Labem se podle všechno chýlí ke konci. Na polovinu července totiž exekutor okresního soudu v Jičíně nařídil jejich definitivní vystěhování. Skupina devatenácti Romů by se tak nakonec přeci jenom měla přesídlit do nového bydliště v Předlicích.

Dům v Předlicích v Ústí nad Labem v loňském roce pro Romy zakoupila novopacká radnice za zhruba 380 tisíc korun. O vystěhování romské rodiny rozhodl Okresní soud v Jičíně v minulém roce, rodina Vasila Šamka se tehdy proti tomuto rozhodnutí odvolala. "Šamkovi se odvolali ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Ten však toto odvolání na základě formálních nedostatků zastavil, a proto rozhodnutí okresního soudu zůstává platné," prohlásil soudce jičínského soudu Jiří Cerman. "Exekutor našeho soudu nařídil vystěhování na 12. července, což stále platí," upřesňuje.

Podle starosty Nové Paky Petra Kuříka radnici ke kroku vystěhování Romů vedl především katastrofální stav domu, kde v současnosti rodina Šamkových žije. "Současná exekuce s námi již nemá nic společného. My jsme měli na základě rozhodnutí soudu zajistit náhradní bydlení, což jsme učinili. Náhradní bydlení v Nové Pace a v okolí, které by Šamkovým vyhovovalo, se nám obstarat nepodařilo. Nakonec jsme za pomoci okresního romského poradce sehnali dům v Ústí nad Labem," vzpomíná Kuřík.

Do tohoto domu o pěti místnostech v Předlicích již přitom Romové jednou přestěhováni byli. "V loňském roce jsme je opravdu již jednou přemísťovali. Tehdy jsme jim na naše náklady zabezpečili stěhovák a autobus. To, že se obratem vrátili zpět, je věc jiná. Tehdy se jim dům zdál především malý," říká. Po vystěhování Romů by mělo podle jeho dalšího vyjádření dojít k demolici domu v Nové Pace. "Barák je v opravdu dezolátním stavu. Městský dům v Lomnické ulici je určen k demolici již od roku 1995. Ohrožuje zdraví lidí, ale i dopravu. Proto ho ihned po vykonání exekuce zbouráme," popisuje další záměry radnice starosta.

Záměr přestěhovat Romy do Ústí nad Labem vyvolal v minulém roce velkou nevoli nejen u Šamkových samotných, ale především u starostky centrální městské části Ústí nad Labem Majdaleny Jelínkové. Ta dokonce jednání radních Nové Paky nazvala etnickou čistkou. Osobně pak navštívila romskou rodinu v Nové Pace, kde se zároveň snažila rozhodnutí novopackých radních zvrátit. Se stěhováním Romů do Předlic podle všeho i nadále nesouhlasí. Prostřednictvím deníku MF Dnes například v těchto dnech uvedla, že přistěhování rodiny Šamkových vyvolá mezi předlickými obyvateli, z nichž většinu tvoří Romové, jen další vlnu napětí. Podle ní je sice dům v Předlicích volný, ale už je rok terčem vandalů a chátrá. Na dotaz Nových Novin na současnou situaci bylo pouze prostřednictvím pracovnice sekretariátu starostky odpovězeno, že v případu stěhování novopackých Romů do Předlic není nic nového a že o jejich definitivním přemístění nikdo nic neví.

(max)


Obce mají přispět...

Pokračování ze str.1

Podle starosty byl dalším důvodem pro zachování příspěvku pravděpodobný způsob přerozdělování státních dotací na obslužnost v příštím roce. "Je reálné, že stát bude vycházet ze skutečnosti letošního roku, podobně tomu bylo i letos. Pokud by tedy došlo k redukci spojů, existuje nebezpečí, že bude snížen objem finančních prostředků, které by měl za rok dostat kraj," řekl Vrba. Peníze, které by měly Hořice do společného měšce spolu s ostatními obcemi uvolnit, zažehnaly hrozbu připravovaných razantních škrtů v rozsahu stávajících autobusových spojů na Jičínsku.

(jn)


Dražba nájmů městských bytů

Jičín - Výběrového řízení na pronájem dvou městských bytů ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží polyfunkčního domu na nároží ulic Tylovy a Nové se zúčastnilo dvanáct zájemců.

Město opět volilo způsob soutěže veřejnou dražbou, která je podle pracovníků realitní a inženýrské kanceláře Didaktik průhlednější a důvěryhodnější než doposud uplatňovaná obálková metoda.

O úspěchu takto organizovaných soutěží hovoří zejména jejich výsledky. V obou případech dražených nájmů byla městem stanovena základní vyvolávací cena 750 korun za jeden metr čtverečný plochy bytu ročně. Ta se pak u bytů 4+1 a 3+1 vyšplhala až na konečných 1 230 a 1 220 korun za metr. Výsledky dražby však musí na svém příštím zasedání potvrdit rada města Jičína.

V polyfunkčním domě tím zbývá obsadit již pouze nebytový prostor ve druhém nadzemním podlaží, skládající se z kanceláře, sociálního zařízení a části chodby o celkových rozměrech zhruba dvaceti metrů čtverečných.

(mar)


K dohodě...

Pokračování ze str.1

VOS podle předsedy představenstva Martina Puše nepovažuje tuto variantu za přijatelnou. "Po prostudování všech podkladů jsme se shodli, že tento návrh nemůžeme akceptovat. Je nepřijatelný jak z ekonomických důvodů, tak především z hlediska dalšího směřování společnosti," uvedl Puš. Řekl, že představenstvo trvá na řešení, které zaznělo na květnové valné hromadě. "K závazkům, které plynou ze smlouvy, se společnost hlásí a měly by být plněny v plné výši. Trváme ale na rozložení splátkového kalendáře do delšího časového období. Zároveň požadujeme, aby čistírna odpadních vod i kanalizační sběrač přešly po určité době do majetku VOS," sdělil předseda představenstva.

VOS nyní čeká, jaké stanovisko zaujme rada a zastupitelstvo v Nové Pace. Reakce bude nejspíš hodně chladná, protože po neúspěšném jednání z minulého týdne packý starosta prohlásil, že město bude s vodárnami napříště komunikovat pouze přes své právní zástupce. "Představenstvo se nechová seriózně a my už dál ustupovat nemůžeme," řekl Kuřík.

Na vyřešení sporu čeká i pražská firma Hesko, která od začátku letošního roku provozuje čističku ve Staré Pace bez toho, že by jí vodárny hradily jakékoliv náklady. Stále více se tedy zdá být pravděpodobnější, že se kauza dostane před soud.

(jn)


Město čeká výstavba kanalizace

Kopidlno - Renovační práce na objektu restaurace Radnice v Kopidlně spějí v těchto dnech k závěru. Pravděpodobně již koncem srpna však dojde k realizaci další milionové investice z letošního rozpočtu, kterým bude položení kanalizačního sběrače a jeho napojení na čistírnu odpadních vod.

"Probíhající generální oprava restaurace v přízemí objektu bývalé radnice na Hilmarově náměstí by mohla být ukončena v závěru první dekády příštího měsíce," sdělil starosta Zbyněk Smolík. Podle jeho slov celková hodnota vynaložených prostředků dosáhne dvou milionů a čtyř set tisíc korun. "Kdy začne opět sloužit svému účelu, však bude záležet zejména na rychlosti odstranění případných kolaudačních závad a na schopnostech budoucího provozovatele, jehož povinností je vybavit kuchyň potřebným technologickým zařízením," připojil Smolík. Veřejnou soutěž na budoucího provozovatele restauračního zařízení však vyhlásí radnice pravděpodobně ještě před dokončením stavebních prací.

Vzhledem k potřebě dalších investičních výdajů ve městě bude až druhá v pořadí za touto akcí realizována výstavba odkanalizování ulic Rybniční, Nerudovy a U Bažantnice, odkud v současné době odpadní vody odtékají do otevřené přírodní stoky a do říčky Mrliny. Cílem Městského úřadu v Kopidlně je vybudování kanalizace v celkové hodnotě jednoho milionu korun. Kanál vyústí do technologického zařízení, odkud budou veškeré splašky přečerpávány do čistírny odpadních vod kopidlenského cukrovaru.

Vítězem výběrového řízení na dodavatele výstavby zmíněné části městské kanalizace se stala stavební firma Halko z Nové Vsi, jejíž pracovníci zahájí práce na přelomu měsíce srpna a září. Nová část kanálu za jeden milion korun by pak měla být předána do běžného provozu přibližně za jeden měsíc od zahájení výstavby.

(mar)


Oprava mostů se opět odkládá

Jičínsko - Přípravy plánované rekonstrukce silničních mostů jižního obchvatu Jičína byly hlavním tématem dalšího jednání zástupců Ředitelství silnic a dálnic z Pardubic, Okresního úřadu Jičín a starostů obcí, přes které má vést objízdná trasa.

Vzhledem k tomu, že stát nemá v současné době na generální opravu mostů peníze, hovořilo se podle vyjádření místostarosty Miloslava Šebíka opět spíše v akademické rovině. Nepadlo ani rozhodnutí, zdali objížďka povede ve směru od Nové Paky anebo od Mladé Boleslavi. Jasná je tedy pouze trasa přes Jičíněves, Slatiny, Milíčeves, Vitiněves a Popovice. Otázkou zůstává, kdo a jakým způsobem donutí těžkou nákladní dopravu, ale i osobní vozidla projíždět tak zdevastovanými a dopravně nebezpečnými komunikacemi, z nichž lze jmenovat například úsek za Jičíněvsí směrem na Slatiny.

Zúčastnění se tedy dohodli pouze na tom, že v nočních hodinách povede přes opravované mosty doprava řízená semafory v obou směrech. Stát by měl zafinancovat opravy povrchů vozovek objížďky, zdali uvolní peníze na uvažovanou výstavbu kruhové křižovatky na Husově třídě není rovněž zatím zcela jasné. Pokud investor získá příslušné finanční prostředky, bude rekonstrukce mostů zahájena údajně nejdříve až v roce 2003.

(mar)


Vývoj počasí mohou lidé sledovat přímo na náměstí

Bělohradský starosta Pavel Šubr zprovozňuje meteorologické přístroje v pískovcovém sloupu, který místní nazývají Kadavý.

FOTO: jn

Lázně Bělohrad - Televizní či rozhlasové zprávy už nejsou v Bělohradě jediným zdrojem informací o vývoji počasí. Lidé v lázeňském městě se s aktuálním stavem klimatu mohou seznámit sami, kdykoliv pohlédnou na meteorologické přístroje, které jsou od minulého týdne umístěny na náměstí K. V. Raise.

Jaká je vlhkost vzduchu či tlak, se dozvědí z přístrojů, které jsou vsazeny do výklenků pískovcového sloupu, místními nazývaného Kadavý, který byl po mnoha letech vrácen do centra města. Minulý týden zprovoznil "stanici" starosta Pavel Šubr.

"Z těch základních přístrojů nám chybí už jen teploměr, jinak tu jsou barometr, barograf, vlhkoměr a hodiny. Barograf, který je ze sedmdesátých let, jsme nechali opravit. Bohužel se už nepodařilo zprovoznit termograf, který byl původně jeho součástí," shrnul Šubr. Posteskl si, že není vůbec jednoduché sehnat tyto klasické přístroje, z nichž některé se musí pravidelně natahovat. "Sháněli jsme barograf, ale ten se už nevyrábí. Firmy, které se tím zabývají, nám jsou schopny nabídnout přímo celé meteorologické stanice s digitálním měřením, což je pro nás ale naprosto nepoužitelné. Vždyť samotný sloup Kadavý je z roku 1907," poznamenal starosta.

Za poměrně kuriózní považuje skutečnost, že zcela stejný problém s hledáním výrobce meteorologických přístrojů řešili bělohradští radní podle starých záznamů i před více jak devadesáti lety. "Zdá se, že některé věci se prostě nemění."

Sloup Kadavý stával původně asi o třicet metrů níž než dnes a začátkem sedmdesátých let byl z náměstí odstraněn. "Dokonce měl snad skončit i někde v zavážce, ale nakonec byl umístěn mezi lázeňským hotelem a budovou spořitelny. Loni na jaře zastupitelstvo rozhodlo, že uvolní peníze na jeho přemístění a opravu," přiblížil Šubr. Uvnitř je také zazděna schránka se zakládací listinou z roku 1907 a k ní byl přiložen nový text s výčtem událostí do dnešní doby.

(jn)


Firma Nova...

Pokračování ze str.1

Nedořešené vlastnické vztahy totiž podle ní komplikují vyjednávací pozici s obchodními partnery. "Jak dodavatelé, tak i odběratelé potřebují mít jistotu a z tohoto důvodu nám nedotažená privatizace rozhodně neprospívá," konstatuje Houžvičková. Připustila, že ačkoli Nova nemá problémy s plněním závazků ve lhůtě splatnosti, z hlediska udržení důvěryhodnosti podniku je momentální situace nevhodně načasována.

V sobotecké konzervárně je v současnosti zaměstnáno přes sedm desítek pracovníků, kteří netrpělivě čekají, jak dopadne opakovaná soutěž na prodej sta procent akcií. V prvním kolem se do ní podle sdělení FNM přihlásilo osm zájemců. Podle našich informací mezi nimi tehdy byly i firmy, které v tomto zpracovatelském oboru nepodnikají. "Uzávěrka přihlášek do opakované soutěže je 17. červenec. Nabídku může předložit opět kdokoliv," sdělila NN mluvčí fondu Lucie Králová.

Poprvé se Nova Sobotka neúspěšně privatizovala už v roce 1995, kdy měla v neveřejné soutěži získat 87,5 procenta konzervářské společnosti firma Sovital. Jelikož ale za akcie nezaplatila, o dva roky později byl majoritní podíl vrácen Fondu národního majetku.

(jn)


Nové Noviny