Nové Noviny č. 26/0129. června 2001str. 3

Pokračuje výstavba nové školní haly a rozbíhá se spolupráce v regionu

Lomnice nad Popelkou - Celkovou částku 50 milionů korun si vyžádají náklady na výstavbu sportovní haly v areálu Základní školy T. G. Masaryka v Komenského ulici. Tato investice je z valné většiny kryta ze státní dotace poskytnuté ministerstvem financí.

"Od ledna, kdy byla hala zastřešena, se nyní pokračuje v provádění dostavby a úprav vnitřních prostor. Kromě palubovky na míčové hry bude mít hala také oddělené hřiště na provozování squashe a otevření celého objektu se předpokládá již v průběhu podzimních měsíců," sdělil starosta Lomnice nad Popelkou Vladimír Mastník. "V nejbližší době chceme ještě rozběhnout rekonstrukce v půdních prostorách školy, které poslouží jako učebny pro žáky zvláštní školy," pokračuje Mastník. Poslední úpravy školních interiérů by měly být dokončeny v příštím roce, kdy zároveň místní základní škola oslaví 70. výročí od svého založení. Ve finální fázi je též přestavba a zastřešení zimního stadionu, kde se plánuje dokončení prací v průběhu léta.

Město Lomnice patří od února minulého roku ke čtyřem obcím sdružených v mikroregionu Tábor, které usilují o získání financí z dotačních programů. Členství přineslo obcím včetně Lomnice rovněž první ekonomické výhody. "Prozatím se nám díky začlenění v mikroregionu Tábor podařilo získat 70 procent státní dotace na zavedení internetu do veřejných budov. Podobně byl internet zaveden i v Syřenově, Nové Vsi a Bradlecké Lhotě, pouze obec Kyje prozatím nechtěla využít této možnosti. V současné době probíhá v obcích vypracování studií a projektů na podporu místního hospodářství a rozvoje oblasti. Pro lepší propagaci regionu připravujeme rovněž zpracování společného prospektu," ohlašuje Mastník. Vyhlídky malého mikroregionu v sousedství mnohem větších regionálních seskupení jsou dosud otevřené. "Pokud jde o budoucnost, jsme na rozhraní. Zdali se přidružit k jinému mikroregionu, či ne, v současné době neuvažujeme. Zatím mikroregion Tábor funguje a budeme pokračovat v jeho rozvoji," uzavřel starosta.

(pe)


Jičín udělí Wagnerovi čestné občanství

Jičín - Zastupitelstvo města Jičína zcela jednomyslně odsouhlasilo návrh městské rady k udělení čestného občanství PhDr. Jaroslavu Wagnerovi. Upřímnou poctu získává za celoživotní postoj a mimořádnou pozornost, kterou věnoval obnovám kulturních památek v rodném městě i v několika dalších místech našeho okresu.

"Nabídku k udělení čestného občanství města Jičína jsem nejprve vnímal s výrazným překvapením. Pak jsem si ale ve vší skromnosti uvědomil, že jsem v rámci své celoživotní činnosti věnoval rodnému městu opravdu hodně veliký kus odborné práce. Jsem skutečně poctěn, že současné vedení radnice vnímá a uznává, že jsem ve prospěch města učinil několik dobrých věcí.

K mému velikému uspokojení se mi například podařilo do značné míry zachránit historické jádro Jičína před možnými devastacemi a nevhodnými stavebními zásahy. S poděkováním jsem tedy nabídku městského úřadu přijal a jsem jí opravdu velmi poctěn," uvedl v krátkém telefonátu ze svého pražského bytu Jaroslav Wagner.

Oficiální akt udělení čestného občanství se má na jičínské radnici uskutečnit pravděpodobně až v měsíci září.

(mar)


Rada projednala stížnost na místostarostu

Jičín - Nevyřešenou stížností a veřejně přednesenou výzvou k odstoupení Miloslava Šebíka z funkce místostarosty se na své poslední schůzi zabývali městští radní. Nespokojenost s jeho nevhodným jednáním v souvislosti s problémy vzniklými na Střední průmyslové škole byla vyjádřena v průběhu květnového zasedání městského zastupitelstva. Stížnost byla MěÚ v Jičíně následně podána i úřední cestou.

"Oficiálně podaná stížnost prošla odborem vnitřních věcí MěÚ, odkud pak byla k vyřešení předána městské radě. Ta se po pečlivém posouzení všech okolností shodla na tom, že se Šebík v dobrém úmyslu snažil vlastní iniciativou pomoci při řešení krize vzniklé na průmyslovce," komentuje rozhodnutí rady Matucha.

Rada města tedy vzala stížnost na vědomí a vzhledem k tomu, že aktivity místostarosty posoudila jako jeho soukromou iniciativu, považuje celou věc za uzavřenou a nebude v ní činit žádné další kroky.

(mar)


Mzdu zaměstnance občanského sdružení bude platit město

Jičín - V průběhu zasedání městského zastupitelstva se hlasovalo o poskytnutí jednoho sta tisíce korun z rozpočtu města na mzdy pro kastelána Lodžie a Čestného dvora.

Přestože ne všichni členové zastupitelstva mají na zřízení této funkce stejný názor, bylo nakonec uvolnění finančního příspěvku odsouhlaseno. Peníze budou převedeny na účet Občanského sdružení Lodžie, jehož zaměstnancem se vítěz výběrového řízení na kastelána stane. Jeho pracovní náplň bude dána smluvním ujednáním mezi sdružením a Jičínem. Otázkou zatím zůstává, zdali by se tento pracovník mohl stát zároveň jakýmsi profesionálním koordinátorem festivalu Jičín - město pohádky, což v rámci jednání navrhl starosta Jiří Liška.

Potřebných sto tisíc korun nad rámec letošního rozpočtu získá město prodejem akcií České spořitelny. Radnice se tímto rozhodnutím zároveň zavázala poskytnout dalších 200 tisíc korun na mzdy kastelána pro rok 2002, v jehož závěru má platnost uzavřené smlouvy končit. Jestli bude za stejných podmínek prodloužena záleží na posouzení smysluplnosti tohoto kroku.

(mar)


Většina vodních ploch je hygienicky sledována

Jičín - Mnozí z nás si neumí představit dovolenou ani víkendovou turistiku bez koupání a slunění na plážích bazénů, koupališť a rybníků ve volné přírodě. Bohužel ne vždy jsou tyto aktivity zcela bezproblémové a v případech užívání hygienicky nekvalitních vod mohou být našemu zdraví dokonce i nebezpečné.

Okresní hygienická stanice v Jičíně proto položila provozovatelům veřejných bazénů a koupališť v okrese otázku, zdali chtějí zajistit jejich pravidelné sledování, anebo je ponechají v kategorii vodních ploch s koupáním na vlastní nebezpečí.

"Povinnosti provozovatelů koupališť upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí vyhláška. V letní sezóně bude na okrese Jičín zcela v souladu s obsahem těchto materiálů provozováno celkem třináct rekreačních vodních ploch, ať už se jedná o rybníky, bazény nebo koupaliště, u kterých je znám provozovatel," přibližuje veřejností sledovanou problematiku zástupce OHS v Jičíně Libuše Jůvová.

Jedná se o bazény v Milovicích a Miletíně, umělá koupaliště v Jičíně, Libáni, Pecce, Sobotce, Mladějově a koupaliště ve volné přírodě v Lužanech, Dachovech, Konecchlumí, Ostružně a ve dvou případech v Jinolicích.

Na těchto místech bude sledována kvalita vody ke koupání. Informace o výsledcích laboratorních rozborů má možnost každý zájemce získat přímo u provozovatele, nebo na Okresní hygienické stanici v Jičíně a na internetové adrese hko@ohsjicin.cz. Stav kvality vod koupališť na Jičínsku bude také po předchozím projednání s provozovateli rekreačních zařízení zveřejňován ve sdělovacích prostředcích.

"U ostatních nesledovaných vodních ploch se každý koupající vystavuje riziku ohrožení vlastního zdraví. Kvalita vody nebude sledována a koupání zde bude na vlastní nebezpečí," dodává Jůvová.

Jde o koupaliště ve volné přírodě v Mlázovicích, Podhorním Újezdě, Kacákově Lhotě a Třebnouševsi.

(mar)


VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ První základní škola v Jičíně otevřela před časem jako první na okrese třídu s rozšířenou výukou jazyků. Cizí jazyk se učí žáci už ve třetí třídě a v dalších ročnících si k němu přibírají další. Minulý týden se děti, které zde začínaly jako první, pochlubily zásobou nových (anglických a německých) slovíček svým rodičům.

FOTO: jn


Ves přivítá rodáky

Lázně Bělohrad - Folklorní soubor Hořeňák spolu se Sborem dobrovolných hasičů chystají sjezd rodáků Horní Nové Vsi v Lázních Bělohradě. Slavnostní program se uskuteční ve dnech 5. a 6. července. Pro rodáky i další hosty bude první den připravena výstava, vystoupení Hořeňáku a Hořeňáčku. V sobotu se v Horní Nové Vsi uskuteční koncert populární skupiny Šlapeto s repertoárem staropražských písní, dechové hudby Javorka a pozvání přijal i belgický folklorní soubor. Víkendový sjezd zakončí vzpomínková mše u kříže na hřbitově.

(jn)


Změny v rozpočtu

Jičín - Městské zastupitelstvo na svém pondělním veřejném zasedání schválilo v pořadí již druhý návrh změn rozpočtu města na letošní rok. Podle vyjádření vedoucího finančního odboru jičínské radnice Milana Köstingera jsou úpravy přijímané během rozpočtového období zcela běžné a dochází k nim například v souvislosti se změnou systému státního financování.

Letošní rozpočet města se tak po odsouhlasení městským zastupitelstvem navýšil v příjmech i výdajích o vyrovnanou částku 47 388 374 korun až na celkových 293 255 974 korun.

Nejvýraznější změnou v rozpočtu je průběh jedenačtyřiceti milionů korun provozních výdajů a příspěvků jičínských mateřských a základních škol, školních jídelen a zvláštní školy, které byly doposud poskytovány ze státního rozpočtu prostřednictvím okresního úřadu.

Ve změnách je zakomponována i mimořádná dotace 44 tisíc korun do oblasti kultury. Z této částky je určeno 18 tisíc korun kulturnímu domu v podobě provozního příspěvku a 26 tisíc korun zůstane na podporu úhrad výdajů festivalu Jičín - město pohádky.

Další přijatá státní dotace 900 tisíc korun posílí původní dvouapůlmilionový provozní příspěvek Městské knihovně v Denisově ulici.

V loňském roce nedočerpané provozní dotace Městským bytovým podnikem a Technickými službami se úpravou rozpočtu převádějí zpět těmto příspěvkovým organizacím. Městský bytový podnik by měl 695 tisíc korun investovat do oprav fasád domů a dalších úprav v Tylově ulici, Technické služby pak z převedených 1,593 milionu korun uhradí rozdíl vodného a stočného, který vznikl v Aqua centru špatným odečtem vodoměru.

Novinkou v rozpočtu je i třímilionový úvěr přijatý městem na nákup vozu pro svoz tuhého komunálního odpadu. Tímto opatřením byl změněn původní záměr nákupu vozu pro Technické služby formou leasingu.

(mar)


Nové Noviny