Nové Noviny č. 27/0113. července 2001str. 2

Do Nové Paky se nejspíše přestěhují úředníci

Nová Paka - Nová Paka by se měla podle posledního návrhu zákona, který ještě musí schválit parlament, stát pověřenou obcí třetího stupně. Ještě v loňském roce na podzim přitom s Novou Pakou nikdo nepočítal. Po několika jednáních a žádostech se však novopacké radnici podařilo tento stav změnit. Pověřené obce by tak na Jičínsku měly být nakonec zřízeny, spolu s Jičínem a Hořicemi, celkem tři.

Žádost o zařazení mezi pověřené úřady třetího stupně odevzdala Nová Paka ministerstvu vnitra již koncem loňského roku. Aby splnila podmínky dané počtem obyvatel, počítala s připojením okolních obcí a především blízkého města Lázní Bělohradu. "Ještě nedávno bylo vše nejisté, protože došlo k nedorozumění mezi ministerskými úředníky a skutečným postojem Lázní Bělohradu. Tamní zastupitelstvo totiž nejprve odmítlo vznik úřadů třetího stupně a podpořilo alternativu, kdy by kompetence zůstaly v současných okresních městech," popisuje vzniklé problémy starosta Nové Paky Petr Kuřík. Podle něho však Bělohrad následně poslal na ministerstvo i druhou verzi, ve které se vyjádřil, že pokud skutečně obce třetího stupně vzniknou, raději bude volit spojení s Novou Pakou, nežli s Hořicemi. "Spojením s Bělohradem splňujeme i další z důležitých podmínek, a to počet obyvatel. Těch by náš úřad nakonec měl na starosti více než 17 tisíc. Podmínka ministerstva je přitom o více než dva tisíce nižší. Zřízení pověřeného úřadu v Nové Pace tak už nic nebrání," upřesňuje optimisticky starosta.

"Pokud vše parlament potvrdí, budeme samozřejmě velmi rádi. Naše úsilí tak nebude zbytečné. Zařazením Nové Paky mezi pověřené úřady bychom se opět stali významným správním střediskem. Byla by naplněna nejenom přirozená spádovost, ale našim občanům by se určité úkony státní správy přiblížily. Nemuseli by tak v některých případech jezdit například do Jičína," konstatoval Kuřík.

Definitivní rozhodnutí o budoucí podobě státní správy je pro Novou Paku důležité i vzhledem k uvažované koupi budovy České spořitelny na náměstí. Pokud totiž bude nakonec parlamentem vše potvrzeno, Nová Paka by se měla rozrůst až o několik desítek úředníků. Současné prostory by přitom byly nedostačující. "Část prostor spořitelny bychom adaptovali, další nebytové prostory bychom nabídli k pronájmu," dodal starosta.

(max)


Sobotka bude mít čističku

Sobotka, Jičín - Patrně největší vodohospodářskou investici posledních let v regionu připravuje město společně s Vodohospodářskou a obchodní společností Jičín. V Sobotce by se totiž mělo v příštích letech prostavět zhruba 130 milionů korun.

S předběžnou projektovou dokumentací na výstavbu čistírny odpadních vod a navazující kanalizační sítě se v minulých dnech seznámilo představenstvo akciové společnosti VOS Jičín. Podle předsedy představenstva Martina Puše lze jako reálný termín zahájení prvních prací považovat rok 2003, vyloučena ale není ani druhá polovina roku 2002.

Sobotka o výstavbu čističky a nové kanalizační soustavy ve městě usiluje minimálně od poloviny devadesátých let. Spolu s dlouhodobě prosazovanou plynofikací v ní vidí předpoklady dalšího investičního rozvoje. Sobotka je navíc na Jičínsku posledním městem s více jak dvěma tisíci obyvateli, kde čistička dosud nefunguje.

Investice za 130 milionů korun se podle Puše bude realizovat v několika etapách a na jejím financování se má podílet více partnerů. "Důležité bude především získání finanční podpory ze strany Státního fondu životního prostředí. Část nákladů ponese přímo město a část vodohospodářská společnost," doplnil předseda představenstva VOS. Připustil, že v první etapě, která by mohla být zahájena už koncem příštího roku, se předpokládají výdaje v objemu pětatřiceti až čtyřiceti milionů korun.

(jn)


Fond rozvoje bydlení atraktivnější

Hořice - Vyšší půjčky na rekonstrukce obytných domů v Hořicích mohou získat jejich vlastníci od tamní radnice. Rozhodlo o tom zastupitelstvo na minulém zasedání, kde byla schválena změna podmínek pro rozdělování peněz z Fondu rozvoje bydlení, který spravuje město.

Fond byl zřízen před šesti lety z důvodu podpory obnovy a modernizace soukromých objektů na území města a poslední úpravy se obecně závazná vyhláška dočkala v roce 1996. Peníze je možné čerpat například na opravu střech nebo fasád bytových domů starších deseti let či vestavbu bytu do půdních prostor.

Podle nové vyhlášky mohou nyní zájemci žádat o kumulovanou částku na více druhů stavebních prací do výše až 150 tisíc korun, zatímco dosud mohli získat maximálně 120 tisíc. V průměru o deset tisíc korun se zvyšuje horní hranice u všech sedmi vypsaných položek s tím, že "nejnižší" úvěr činí 30 tisíc korun. "Zároveň se prodlužuje doba splatnosti půjčky ze čtyř na pět let. Její úročení čtyřmi procenty se nemění," oznámil hořický starosta Ladislav Vrba. "Touto úpravou se především snažíme zohlednit nárůst cen stavebních prací a půjčky pro občany zatraktivnit," dodal.

Do dnešní doby město poskytlo necelou stovku půjček v hodnotě zhruba šesti a půl milionu korun. V současnosti je na účtu fondu k dispozici 1,6 milionu a finanční prostředky se přidělují formou výběrových řízení průběžně i několikrát do roka. Vzhledem k nižšímu zájmu bylo vyhověno zatím všem žadatelům. Fondem rozvoje bydlení disponují i ostatní města na Jičínsku, například v Lázních Bělohradě mohou zájemci získat devět druhů půjček, které lze kumulovat do výše až 200 tisíc korun.

(jn)


Památník Čeňku Musilovi

Jičín - Památník připomínající rozsáhlé životní dílo Čeňka Musila bude před Masarykovou obchodní akademií vztyčen pravděpodobně prvního listopadu příštího roku, tedy v den, kdy si připomeneme pětapadesáté výročí od úmrtí tohoto významného městského architekta.

Podle jeho projektů byla v Jičíně realizována celá řada objektů a úprav veřejných prostranství. Vedle toho navrhl mnohé činžovní domy, vilové zástavby a také se například podílel na úpravě kostela sv. Jakuba Většího a zámecké zahrady.

Městská rada v těchto dnech schválila návrh podoby památníku, jenž bude zhotoven ze stejných pálených cihel, ze kterých je postavena historická budova Masarykovy obchodní akademie. Ta je mimochodem jediným památkově chráněným objektem vyprojektovaným Čeňkem Musilem.

Základem více než dvoumetrového památníku má být na výšku stojící kvádr s pamětní deskou, na němž bude na jednom z rohů balancovat krychle zhotovená ze stejného materiálu. Návrh podoby památníku i jeho vlastní realizaci zajistí na přání jičínské radnice jičínský výtvarník Petr Heber.

FOTO: mar


Linku chtějí spustit v říjnu

Nová Paka - V říjnu letošního roku by měl být konečně nastartován třísměnný provoz na první tuzemské recyklační lince určené na zpracování nápojových kartonů. Ten měl být původně spuštěn již koncem roku 1999.

Od té doby se však na lince, kterou packé radnici bezplatně pronajala společnost sdružující výrobce potravinových obalů Eko-Kom, vyskytují pouze komplikace. "V minulém týdnu jsme se sešli s ředitelem Eko-Komu Zbyňkem Kozlem, se kterým jsme jednali o konkrétních datech zprovoznění linky. V nejbližší době by měl být opravený lis, do konce srpna instalován drtič kartonů a v říjnu by již měl běžet třísměnný provoz," nastínil výstup z jednání starosta Nové Paky Petr Kuřík. Podle něho by se tak mohl už v únoru zahájit prodej hotových výrobků. "Jednali jsme i o marketingu, který bude k odbytu výrobků zásadní. Částečně by se o něj měl starat i Eko-Kom, my bychom se chtěli pokusit vymyslet určitý kumunální program. Z desek by se například mohly vyrábět i autobusové čekárny a další v obcích upotřebitelné výrobky," upřesnil starosta.

(max)


Začaly úpravy křižovatky u kina

Jičín - Pracovníci novobydžovské společnosti Rekom zahájili stavební práce na realizaci dlouhodobě plánované technické úpravě křižovatky u Biografu Český ráj.

Společným zadavatelem akce v celkové hodnotě čtyř set tisíc korun je Správa a údržba silnic Jičín a město Jičín, přičemž se obě instituce na financování rekonstrukce spolupodílejí.

K úpravě křižovatky přistupuje město po několikaletém nátlaku veřejnosti požadující zlepšení bezpečnostní situace zejména pro přecházející chodce. Po střetech s dopravními prostředky zde totiž v minulosti již několik z nich utrpělo těžká a dokonce i smrtelná zranění.

Vlastní technickou úpravou křižovatky je výstavba dvou zvýšených ostrůvků v podélné ose ulice 17. listopadu. Ostrůvky v místech přechodů pro chodce z ulice Smiřických do ulice Pod Koželuhy komunikaci rozdělí a oba jízdní pruhy zúží na tři metry, aby jimi nemohlo v jednom směru projet vedle sebe více než jedno vozidlo.

Další podstatnou změnou bude zákaz odbočení vlevo z ulice Pod Koželuhy do ulice 17. listopadu, tedy ze směru od sídliště Na Jihu k bývalému Grossovu mlýnu a na Letnou. Do těchto míst se po úpravě dopravy řidiči dostanou nově značenou hlavní komunikací ulic Pod Koželuhy a Barákova.

Úprava křižovatky u kina má být dokončena ještě ve druhé polovině tohoto měsíce a má přinést zklidnění a zároveň i částečné omezení dopravy v této exponované části města.

(mar)


DUKA SVĚTIL KONECCHLUMSKÝ KOSTEL Královéhradeckého biskupa mons. Dominika Duku (uprostřed) doprovázejí do kostela sv. Petra a Pavla v Konecchlumí bělohradský vikář P. Pavel Szumilas (vlevo) a farář lužanské farnosti P. Josef Němec, který obnovu této dominantní sakrální stavby před pěti lety zahájil. Rozsáhlá oprava si od roku 1996 vyžádala náklady v hodnotě téměř devíti milionů korun. Rekonstrukci kostela, který se ještě před pár lety nacházel v havarijním stavu, podpořil dotacemi především stát. V rámci možností přispěly také obce Konecchlumí a Kovač a část výdajů byla hrazena z prostředků, které se podařilo získat díky veřejné sbírce.

FOTO: jn


Základní kapitál zajistí půjčka

Jičín - Shodou okolností v den, kdy jičínští zastupitelé schválili založení nové akciové společnosti ČSAD Jičín, došlo po několika letech na ministerstvu dopravy a financí zároveň k odsouhlasení privatizačního projektu týkajícího se právě majetku bývalého ČSAD Větrov. Na nově vzniklou společnost, založenou Jičínem a firmou CS Cargo, by tak tento majetek měl být za úplatu definitivně převeden.

Zastupitelstvo bylo nuceno vzhledem k tomuto vývoji narychlo odsouhlasit formu získání finančních prostředků k uhrazení základního kapitálu společnosti, který musí být složen ještě před vlastním zápisem do obchodního rejstříku. Rozhodnutím města jak tuto situaci vyřešit je přijetí finanční půjčky 980 tisíc korun právě od společnosti CS Cargo s úrokem ve výši diskontní sazby České národní banky. Její splatnost bude smluvně stanovena nejpozději do šesti měsíců od přechodu vlastnických práv na akciovou společnost.

Kromě uhrazení základního jmění je další podmínkou vzniku společnosti delegování zástupců obou partnerů do jejího vedení a svolání první valné hromady. Za město Jičín byl členem představenstva ČSAD Jičín a.s. zvolen místostarosta Vlastislav Matucha a do dozorčí rady právnička městského úřadu Eva Bukovská a vedoucí finančního odboru MěÚ Milan Köstinger.

(mar)


Kvalita vody je zatím dobrá

Jičínsko - Koupání ve všech sledovaných koupalištích a rybnících okresu Jičín je v současné době bezpečné. Vychází to z výsledků měření Okresní hygienické stanice v Jičíně, která provádí odběr a analýzu kvality vody na 14 místech. Podle sdělení Libuše Jůvové však nelze vyloučit případné rychlé změny ve složení a kvalitě vody, které by nastaly vlivem měnících se klimatických podmínek. Bližší informace o bezpečnosti koupání ve sledovaných nádržích je možné aktuálně získat buď přímo u provozovatele místního koupaliště či na Okresní hygienické stanici.

(mar)


Kostel dostane prozatím jen novou střechu

Jičín - V těchto dnech byly zahájeny stavební práce spojené s opravami krovů a kompletní rekonstrukcí dožilé břidlicové střešní krytiny kostela Matky Boží Bolestné de Sale na Novém Městě.

Rekonstrukce střechy chrámu i s oplechováním přijde v letošním roce na 1 815 864 korun, z nichž vlastník, kterým je katolická církev, uhradí 195 864 korun a město k nim přidá 360 tisíc ze svého rozpočtu. Ministerstvo kultury České republiky pak projekt podpoří finanční částkou 1 260 000 korun z fondu programu regenerace městských památkových rezervací. Kostel, jehož základní kámen byl položen v roce 1629, je v současnosti ve velmi špatném technickém stavu. Jeho celková rekonstrukce by měla v příštích letech pokračovat odizolováním zdiva a zhotovením nových omítek.

(mar)


Nové Noviny