Nové Noviny č. 27/0113. července 2001str. 5

Prodej osenické cihelny se zpozdil, majitel bude znám snad na podzim

Osenice - O dalším osudu opuštěného areálu osenické cihelny není stále rozhodnuto. Ve hře nyní zůstává sedm možných zájemců, které s konkrétní výzvou k účasti ve výběrovém řízení na prodej výrobní části podniku oslovil správce konkurzní podstaty zkrachovalé společnosti Cios Holding Osenice.

Tendr se sice uskutečnil už minulý měsíc, k podpisu smlouvy ale z blíže nespecifikovaných důvodů nedošlo. Podle některých informací totiž vítěz nepředložil bankovní příslib. V současnosti se koná druhé kolo a jeho výsledek by mohl být znám v polovině příštího měsíce. Na pátek 10. srpna je ohlášeno otvírání obálek.

"Naším záměrem je, pokud nenastanou nepředvídatelné situace, aby smlouva s novým majitelem mohla být uzavřena někdy ve třetím čtvrtletí roku," odhaduje správce konkurzní podstaty Milan Růžička. "Po souhlasu věřitelského výboru bylo vyhlášeno výběrové řízení předem určeným zájemcům. Své nabídky musí účastníci předložit nejpozději do 1. srpna," doplnil.

Do soutěže bylo vybráno sedm firem, které podle Růžičky mají zájem obnovit v Osenicích tradiční výrobu cihel. Řekl, že všichni oslovení producenti se touto výrobou zabývají. O které konkrétní firmy jde ale nesdělil.

Současnou jedničkou na českém trhu zdících materiálů je už delší dobu rakouská společnost Wienerberger, jejíž budějovická firma Wienerberger Cihlářský průmysl minulý rok uzavřela provoz ve Starém Místě u Jičína. Přestože byl tento nadnárodní koncern před několika měsíci přímo osloven s nabídkou k odkoupení osenické cihelny, podle tehdejšího vyjádření Růžičky zájem neprojevil.

(jn)


Hradecký Laxus dostane dvacet tisíc

Jičín - Z padesáti tisíc korun určených městem na protidrogovou činnost v letošním roce uvolnila městská rada dvacet tisíc královéhradeckému Sdružení pro prevenci a snižování zdravotních a psychosociálních rizik u drogově závislých.

"Naše zařízení pro prevenci a léčbu drogových závislostí pod názvem Kontaktní centrum Relax zahájilo svoji činnost v roce 1997. Od té doby jsme měli a máme v kontaktu něco málo přes padesát klientů z jičínského okresu," vysvětluje předsedkyně sdružení Laxus Dana Dobiášová.

Občanské sdružení je registrováno jako nestátní zdravotnické zařízení a jeho provoz je zajišťován výhradně pomocí státních dotací a finančních příspěvků okresních a městských úřadů.

"Vzhledem k tomu, že se občané z Jičínska na naše zařízení obracejí a využívají našich služeb, požádali jsme Městský úřad v Jičíně o příspěvek, který by měl pokrýt minimální průměrné náklady na jednoho klienta," uvádí jako důvod žádosti o uvolnění peněz z pokladny města předsedkyně sdružení.

Ta zároveň potvrzuje, že do jednoho vyšetření na anti-HIV protilátky ze slin vyšetřovaného investuje zařízení pět set korun. Jedna injekční stříkačka s přídavnými materiály pak přijde minimálně na pět korun, přičemž v minulém roce jich zařízení vydalo 23 316 kusů zdarma.

"Po přepočtu všech ročních nákladů nám vychází částka přesahující tři tisíce korun na jednoho klienta. Z vašeho okresu se na nás obracejí lidé v nesnázích zejména proto, že mají díky větší vzdálenosti od místa jejich bydliště větší pocit anonymity, což je pro ně i jejich rodinné příslušníky velmi důležité," dodala Dobiášová.

(mar)


Diváci vypili sto deset sudů

Jednou z disciplín byl i běh s obří lahví.

FOTO: mar

Jičín - Stovky pivařů spolu s jejich rodinnými příslušníky si daly o víkendu dostaveníčko v pivním výcvikovém táboře, ve který více něž stovka pořadatelů proměnila Matějkovo cvičiště na Vrchách. Jičín se tím spolu s několika dalšími městy v republice stal hostitelem jedinečné kulturně-sportovní slavnosti piva značky Staropramen.

Kromě konzumace řádně chlazené jedenáctky, párků a poslechu hudby šedesátých až osmdesátých let se zde zdravě soutěžilo o pivní pípu a tisíc piv v celkové hodnotě čtyřiceti tisíc korun. Mnozí z návštěvníků slavnosti si za přinesené zátky od vypitých Staropramenů odnášeli originální suvenýry v podobě pivních odznaků, stejnokrojů, čepic a dalších pro pivaře mnohdy nezbytných sportovních pomůcek.

Do soutěže se nominovalo osm tří až pětičlenných družstev, z nichž po vyřazovacím předkole postoupilo do finále pět kolektivů. Jediným hodnotícím kritériem k postupu bylo množství nashromážděných zátek, respektive vypitých lahvových piv v domovských restauracích v období po oficiálním vyhlášení soutěže.

Pivní party se utkávaly v netradičně sportovních disciplínách, mezi kterými figurovalo například vzpírání sudů, přetahování lanem, koulení obřích tácků, překážkový běh z hospody domů za účasti nepříčetné tchyně, maraton s obří pivní lahví a závěrečná pivní rychlostní štafeta na 3 x 0,5 l Staropramenu.

Od začátku celodenního klání si nejlépe vedli reprezentanti jičínského Batalionu. Ti pak ani ve strhujícím finiši nenechali nikoho z diváků na pochybách a za obrovského aplausu získali pivní palmu vítězství jako odměnu za tisíce hodin věnovaných tvrdému tréninku. Druhé místo obsadil kolektiv s příznačným názvem Žízeň z tréninkového centra jičínské plovárny. V pořadí třetí se umístili dobrovolní hasiči z Mlýnce, čtvrtí jičínští Star-meni a na krásném pátém místě skončila Hořická pivní parta.

Až na lehký úraz vzniklý při překážkovém běhu s basou lahvových piv nebyl nutný zásah zdravotnické služby. V rámci desetihodinového sportovního klání snědli diváci čtyři sta osmdesát pět kilo párků a ze čtyřiačtyřiceti píp vypili neuvěřitelných jedenáct tisíc točených piv.

(mar)


V Tuři postaví rodinné domky, na zámečku vznikne restaurace

Tuř - Výstavba nových deseti rodinných domků by se měla uskutečnit na parcelách, které na jaře letošního roku vykoupil obecní úřad. Tato podpora výstavby ze strany obce je vedena snahou o udržení mladých rodin ve vesnici, která zvolna stárne. K oživení Tuře by již v brzké době měla přispět i obnova místního zchátralého zámečku, jehož interiér chce nový vlastník přestavět na restaurační zařízení.

"Změny území na rodinnou výstavbu byly schváleny již v urbanistické studii. K území určenému pro tuto výstavbu je částečně přivedena voda a kanalizace, přesto bude nutné toto území ještě dále zainvestovat až k jednotlivým domkům. Zcela určitě ale počítáme se státní podporou na výstavbu rodinných domků a infrastrukturu, jejíž přidělení je základní podmínkou pro rozjezd výstavby," sdělil starosta Tuře, Karel Roudný. "Parcely jsou určeny pro deset domů, musím ale přiznat, že během týdne po ohlášení našeho úmyslu stavět jsme všechny parcely obsadili. Ještě dnes máme několik vážných zájemců v rezervě. Přitom o bydlení ve zdejší lokalitě usilovali lidé nejen z Tuře a blízkého okolí. Naším záměrem bylo ale zejména zajistit možnosti pro bydlení místních mladých rodin. To víte, vesnice stárne a osmdesátiletých tu přibývá," přemýšlí nad budoucností obce starosta. "Stárnutí obyvatelstva vidím jako velice aktuální otázku. Podle mého názoru je výstavba domů pro mladé rodiny jedinou záchranou obce. Nechceme, aby se stěhovali jinam," dodává.

K rozšíření kulturních možností pro obyvatele Tuře by měl přispět projekt na opravu zchátralého a léta nevyužívaného objektu místního zámku, který má od loňska nového vlastníka. "Stavební práce na zámku jsme zahájili koncem minulého roku, nyní opravujeme celé spodní patro. Určitě tady je ale ještě mnoho práce, vždyť zámek byl zralý spíše na demolici. V dolním patře byl schválen projekt na hospůdku, a pokud všechno půjde dobře, mám už představu na využití dalšího patra," seznámil se svými plány nový majitel. Myšlenku na opravu zámku podporuje i obecní úřad. "Bezpochyby jsem rád, že se zámek opravuje. Pro naši obec to bude určitě přínos, a to nejen kvůli možnostem zajít si do restaurace. Je přece zřejmé, že se jedná i o výraznou dominantu obce a bylo by škoda ji ztratit. V minulosti zde již byla hospoda, dokonce se tu promítaly filmy a byla zde i vývařovna pro čtyři vesnice. Bohužel v devadesátých letech objekt po restituci již jen chátral a jeho vybavení bylo rozkradeno. Navíc chybělo málo a za dva až tři roky by se stavba musela zbourat," zhodnotil projekt starosta Karel Roudný.

(pe)


Hřiště bude spravovat občanské sdružení

Jičín - Převodem fotbalového hřiště a příslušných pozemkových parcel bude ještě během letních prázdnin vykompenzován původní více než třímilionový dluh společnosti SK Hošek Robousy vůči Jičínu.

Kupní cena převáděného majetku byla po vzájemných jednáních zástupců jičínské radnice se správcem konkurzní podstaty stanovena na 1,5 milionu korun, ze kterých však město může získat pouze zákonných sedmdesát procent.

Zbylých 450 tisíc korun do celkové výše konkurzní podstaty se však postupem času rozrostlo o různé poplatky až na 600 tisíc korun. Proto muselo městské zastupitelstvo na svém posledním veřejném zasedání revokovat své rozhodnutí z 5. března a schválit uhrazení navýšené částky z letošního upraveného rozpočtu.

Původní dluh přesahující tři miliony korun byl společností SK Hošek Robousy městu postupně splacen až na 2 239 080 korun. Tato finanční pohledávka se tedy stala výchozí výší vyhlášeného konkurzního řízení. Město pak získá tuto dlužnou částku převodem zmíněného nemovitého majetku, jehož celková účetní hodnota se na základě znaleckého posudku pohybuje nad hranicí tří milionů korun.

Fotbalové hřiště v majetku Jičína by podle posledních informací mělo v nájemním vztahu i nadále provozovat a technicky spravovat Občanské sdružení SK Hošek Robousy.

(mar)


Nové Noviny