Nové Noviny č. 27/0113. července 2001str. 6

Rekonstrukce jídelny si vyžádá asi 7,5 milionu

Sobotka - Na rozdíl od Nové Paky a Lázní Bělohradu se Sobotka rozhodla akcie České spořitelny prodat. Sobotecký starosta Petr Hejn stanovisko tamních zastupitelů zdůvodňuje především tím, že město potřebuje hotové peníze a navíc držet cenné papíry jmenovaného peněžního ústavu prý nemá zásadní význam.

"Nemůžeme si dovolit držet portfolio akcií, které nám nepřinášejí žádný efekt. Peníze potřebujeme především kvůli dlouhodobě připravované plynofikaci a výstavbě čistírny odpadních vod včetně kanalizace," sdělil starosta. Sobotka vlastní 3200 kusů akcií, za které by si mohla vylepšit příjmovou část městského rozpočtu až o necelých 400 tisíc korun.

Ještě aktuálnější potřebu finančních prostředků ovšem vyvolává pokračující rekonstrukce školní jídelny a objektu mateřské školy, kde se do současné doby proinvestovalo už kolem devíti milionů korun, hrazených ze státních dotací. Dalších asi 7,5 milionů je odhadováno na dokončení celé akce.

Radnice navzdory původnímu očekávání nemůže počítat s podporou státu. "Protože příslib dotace na letošní rok nebyl potvrzen, rozhodli jsme se, že se do další etapy rekonstrukce pustí město ze zdrojů, které si zatím obstará samo a budeme doufat, že na nás stát nezapomene," poznamenal Hejn.

Město z těchto důvodů bude pravděpodobně čerpat bankovní úvěr. Jídelna by totiž měla být v provozu už v průběhu podzimních měsíců, aby se minimalizovaly problémy se zajištěním stravování žáků základní školy.

(jn)


Neshody mezi vedením společnosti a jejími akcionáři se prohlubují

Mlázovice - K dalšímu vyhrocení vztahů mezi vedením Zemědělské společnosti Mlázovice a jejími akcionáři došlo v minulých dnech. Příčinou sporu je zejména návrh na možné sloučení podniku se sousední firmou Zepo Lázně Bělohrad, ale zřejmě i některé další skutečnosti.

I když hlasování na valné hromadě mlázovické společnosti z poloviny června vyznělo ve prospěch navrhované fúze, řada přítomných tento výsledek okamžitě po jeho oznámení zpochybnila. Za přinejmenším podivné totiž označili skutečnost, že do něj byly započítány také hlasy rozhodujícího akcionáře - Zemědělského družstva Mlázovice, aniž by se ještě před valnou hromadou uskutečnila jeho členská schůze. Ta proběhla až předminulý týden a jak našemu listu potvrdilo několik účastníků jednání, proti sloučení se vyslovila naprostá většina přítomných.

Navíc na členství v předsednictvu rezignovali stávající členové statutárního orgánu družstva v čele s předsedou Václavem Dobešem. Jediný, kdo dnes figuruje v předsednictvu, je Liboslav Knězáček, který byl do této funkce zvolen v době své nepřítomnosti. Ten se k současné situaci zatím odmítl vyjádřit právě z důvodu toho, že nemá dostatek informací. Vyhrocenou atmosféru nechce veřejně komentovat ani jedna strana. Ředitel Dobeš pouze potvrdil, že současný stav je napováženou a fúze se prozatím odkládá. "Výhodou sloučení by byla ucelená půdní držba, která by přinesla snížení nákladů. Lidé v Mlázovicích bohužel názor nezměnili, což mě osobně mrzí," podotkl. V tuto chvíli považuje za nejdůležitější, aby se nálada ve společnosti uklidnila a nedošlo tak k její destabilizaci.

Ve zcela jiném duchu proběhla nedávno valná hromada Zepo Lázně Bělohrad. Zde je podle ředitelky této společnosti Marcely Dobšové pro případnou ekonomickou a organizační integraci obou podnikatelských subjektů bezmála všech sto procent akcionářů. Většina mlázovických odpůrců fúze si to vysvětluje tím, že se právě s Bělohradem v návrhu počítá jako s budoucím administrativním centrem nové společnosti.

(jn)


Příspěvky dojdou přímo na radnici

Jičín - Počínaje prvním zářím zajistí vedení města možnost anonymního předávání příspěvků, podnětů, návrhů a výhrad k provozu jičínských předškolních a školních zařízení přímo do rukou jejich zřizovatele.

V prostorách všech mateřských i základních škol a Zvláštní školy v Soudné budou nainstalovány schránky, které poslouží k předání písemných informací nejen od rodičů, ale i od samotných klientů těchto městských zařízení.

K tomuto kroku přistupuje městská rada na základě získaných zkušeností se stejným způsobem veřejného připomínkování provozu jičínského Aqua centra.

"Jde nám v podstatě o zjednodušení předávání informací rodičů i dětí, kteří z nejrůznějších důvodů nejsou ochotni, anebo se obávají vystoupit se svými problémy veřejně," zdůvodnil význam přijatého opatření tajemník městského úřadu Peter Bareš.

(mar)


Mořská hvězdice v Jičíně

Nečekané překvapení čekalo o víkendu na pracovníky čerpací stanice pohonných hmot OMV v Jičíně, když v mycí lince nalezli mořskou hvězdici. "Když z myčky odjel Ford Tranzit, zůstala ležet na roštu. Rodina pravděpodobně přijela z pobřeží Chorvatska a celou cestu hvězdice zřejmě přečkala někde v podběhu," říká Martin John, pracovník jičínské stanice OMV. "Letos mi dovolená u moře bohužel nevyšla, alespoň mně spoluobčané přivezli kousek moře do Jičína," dodal s úsměvem.

FOTO: jn


Zajímavé knihy U Pašků

Šimková Krkonošská pohádka

Vrací se k nám pohádky o Trautenberkovi a Krakonošovi.

King Kč 169,-

Denker Labyrint

Autor se poprvé našim čtenářům představuje příběhem z právnického prostředí.

Domino Kč 189,-

Chuťovky Petra Novotného

Najděte si lákavý recept a dejte se do vaření.

Ikar Kč 229,-

NABÍZÍME:

Video - Strečink s Katkou Masopustovou

CD - Thalia - Arrasando

Nabídku nových knih pro vás připravuje Knihkupectví U Pašků, Valdštejnovo nám. 61, Jičín (tel.:0433/532 267).


Policie ČR

Bukvice - U kravína v Bukvici došlo 30.června k odcizení 100 l motorové nafty, jednak v kanystrech a jednak ze zaparkovaného traktoru. Dále pak pachatel, který vnikl do objektu podlezením zamčených vrat, odcizil i převodový olej. Celková škoda činí asi 4.500 Kč.

Lázně Bělohrad - V noci na 1. července odcizil neznámý pachatel osobní vůz Audi A6 Avant 2,5D černá metalíza, které bylo zaparkováno na náměstí K.V.Raise v Bělohradě. Spolu s vozidlem odcizil i osobní doklady, OTP, emisní knížku a pojistku. Celková škoda přesahuje 1,440.000 Kč.

Jičín - V úterý 3. července ve 4 hodiny ráno bylo na linku tísňového volání oznámeno, že v průběhu noci došlo k vloupání do několika autobusů ve středisku ČSAD Jičín. Pachatel přestřihl oplocení a vloupal se do pěti autobusů. Z nich odcizil finanční hotovost, platební karty a také věci řidičů. Krádeží a poškozením věcí vznikla škoda asi za 16.000 Kč.

Úlibice - V noci z 3. na 4. července dosud neustanovený poberta po vysazení mříže a vypáčení vstupních dveří vnikl do objektu benzinové čerpací stanice v Úlibicích. S sebou si odnesl přenosný barevný televizor, dvě kalkulačky, baterku, budík a hotovost ve výši 19.090 Kč. Poškozením objektu a odcizením uvedených věcí vznikla majiteli škoda za téměř 29.000 Kč.

Hořicko - Trestných činů porušování domovní svobody a krádež se dopustil třiapadesátiletý výtečník z Hořicka. Dne 6. dubna letošního roku ve večerních hodinách vnikl uzavřenou brankou na dvůr domu v Chodovicích. Zde se pohádal s šedesátiletým majitelem domu, kterého následně fyzicky napadl. Popadl dřevěný truhlík osázený květinami a prohodil jej výplní okna domu.

Navíc v přesně nezjištěný den v průběhu září a října minulého roku v lesním porostu nad obcí Chodovice bez povolení skácel souš buku, kterou zpracoval na palivo a odvezl si ji do místa bydliště. Poškozenému lesnímu sdružení tím způsobil škodu za přibližně 6.700 Kč. V průběhu spáchání obou trestných činů způsobil poškozeným celkovou škodu asi za 7.200 Kč.

(tm)


Jičínská policie informuje a upozorňuje

Vzhledem k tomu, že neustále dochází k různým podvodům, kde pachatel ve snaze získat finanční prostředky od důvěřivých spoluobčanů používá různé "báchorky" o tom, koho při svém jednání zastupuje, ze které organizace pochází atd. Na okrese Jičín došlo i k tomu, že ve dvou případech se vydával podvodník v Nové Pace za pracovníka VČE a.s. s tím, že jde kontrolovat elektroměr a vybírá zálohu na novou sazbu za noční proud. Od důvěřivých občanů ve věku blízkému osmdesáti rokům tak vymámil zálohy celkově za 3.000 Kč a dalších 5.000 Kč odcizil, když využil nepozornosti majitele bytu.

Dle sdělení vedoucího obchodní správy západ - Jičín - Východočeské energetiky a.s. Bohumila Véleho je jen jediný možný způsob přímé platby v hotovosti této organizace, a to v dále uvedeném případě.

Jedná se o výjimečnou hotovostní platbu, a to pouze v případě "neplatičů". Tito mají poslední možnost platby v hotovosti tzv. obchodnímu agentovi, který se prokáže platným služebním průkazem, na němž jsou uvedena jeho osobní data a fotografie, což musí odpovídat i údajům v jeho občanském průkazu. V tomto případě je pracovník VČE zároveň vybaven služebním vozidlem s barevným označením VČE a.s.

V případě pochybností či nedůvěry je možno toto ověřit na telefonu VČE a.s. 0433/502 111, nebo o věci informovat Policii ČR na lince 158.

Jak uvedl vedoucí obchodní správy ing. Véle jedná se o "poslední šanci" pro neplatiče. Pokud tato platba není uskutečněna, dochází k okamžitému přerušení dodávky el. energie. Toto opatření se netýká jen obyvatelstva, ale i maloodběru podnikatelů a výjimečně i velkoodběratelů. Pracovníci si za tento úkon účtují navíc manipulační příplatek ve výši asi 700 Kč.

Policie důrazně doporučuje věnovat větší pozornost osobám, které do svého obydlí vpouštíme. Toto upozornění platí u starších spoluobčanů, ale týká se v době prázdninových měsíců i našich dětí.

Kpt. Jiří Valter, OŘP Jičín


Nové Noviny