Logo NN

Nové Noviny č. 28/0120. července 2001str. 1

V Hořicích mohou začít budovat nové centrum

Hořice - Zcela nové moderní centrum města chce v příštích letech nechat vybudovat hořická radnice v prostoru mezi stávající Husovou třídou a novým kruhovým objezdem za objektem Penny marketu. S urbanistickou studií možného využití území o rozloze téměř dvou desítek hektarů se mohou v prostorách muzea seznámit i místní obyvatelé.

Zahájit postupnou zástavbu v takzvané smíšené komerční zóně umožní privátním investorům právě dokončovaná komunikace a kruhová křižovatka, jež se stane součástí nového dopravního řešení města. Podle vyjádření hořického starosty Ladislava Vrby bude přeložka oficiálně otevřena 6. srpna.

"Vybudováním komunikačního systému v tomto dosud nevyužitém prostoru, který tvoří takřka ideální střed Hořic, se definitivně otvírá možnost především pro drobné investory, kteří chtějí rozjet podnikání na zelené louce," uvedl starosta. "Nevím, nakolik si to někteří místní uvědomují, ale málokteré město má takovou možnost si samo určit, jakou podobu bude mít tak rozsáhlá část jeho území v samotném centru."

Pokračování na str.3


Postrachem jezer na Novopacku byl dvouapůlmetrový žralok

Hradec Králové, Praha - Pozoruhodným nálezem skončilo bádání v turnovském muzeu. V jeho depozitáři se totiž podařilo objevit pozůstatky zcela nového druhu žraloka z oblasti Novopacka, který podle odhadů měřil dva a půl metru. Před 300 miliony lety byl pravděpodobně největším živočichem v celé oblasti Podkrkonoší a postrachem místních jezer.

"Už před lety mě v turnovském muzeu upoutal exponát ze sbírky hajného Krámského, který ležel v depozitáři více než sto let. Byl u něho pouze štítek identifikující místo nálezu v okolí Krsmole u Nové Paky," vypráví o počátcích zajímavého objevu Stanislav Štamberg z Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Exponát tvořil otisk 35 centimetrů dlouhého trnu, který je typický pro některé druhy prvohorních žraloků. Narozdíl od dosud objevených druhů rodu Xenacanthus se však tento trn nenacházel za hlavou, ale u ploutví. "Podle velikosti trnu jsme později odhadli celkovou délku těla na 2,5 metru. Nakonec se ukázalo, že jde o zcela nový druh velkého žraloka, který žil v jezerní oblasti Podkrkonoší v období nejsvrchnějšího karbonu, tedy zhruba před 300 miliony let," upřesnil informaci Štamberg, který pojmenoval nově nalezený druh jako Turnovichthys magnus.

Podle hradeckého paleontologa je objev žraloka velice významný, protože se jedná o největšího známého živočicha v široké oblasti Podkrkonoší. "Nálezy velkých žraloků byly uskutečněny již dříve i v některých evropských lokalitách. Velké druhy se našly například v sousedním Německu a v Anglii, u nás je podobný nález ojedinělý."

Důležitým zdrojem informací o životě dvouapůlmetrového tvora se stalo nalezení dalších zkamenělých otisků na trnu turnovského žraloka. "Dochovaly se zde pozůstatky zoubkovitých útvarů a drobné šupiny jiných živočišných druhů. Malý zoubek náležel žralokovi rodu Xenacanthus a šupiny paprskoploutvé rybě, kterou se pravděpodobně velký žralok živil. Právě přítomnost paprskoploutvé ryby nám pomohla při určování stratigrafické příslušnosti a datování stáří nalezeného exempláře," doplnil specialista na prvohorní ryby.

Přítomnost žraloků sice byla zjištěna v podkrkonošské oblasti již v minulosti a na více lokalitách, ale tyto exempláře dosahovaly maximální délky kolem 70 centimetrů. Mnoho nálezů pocházelo například z Košťálovska a Semilska.

Pokračování na str.3


BANJO JAMBOREE VE ZNAMENÍ HORKA Středem zájmu všech bluegrassových kapel a jejich příznivců se o tomto víkendu stal areál kopidlenského Autoklubu. Na 29. ročník tradičního festivalu se do Kopidlna sjelo kolem 1500 posluchačů a hudebníků z celé republiky. Zatímco v pátek se nad hledištěm stahovaly černé mraky, v sobotu měli příznivci bluegrassu spíše potíže s úmorným horkem a příchozí hojně využívali možnosti svlažit se vodou z přistavené cisterny. Na pódiu se během dvou dnů vystřídala více než dvacítka kapel, kde kromě vynikajících domácích skupin vystoupili i hosté z Rakouska, Holandska a Slovenska. Na snímku členové kapely Faktor z Ústí nad Labem, která byla v sobotu vyhlášena nejlepší kapelou v rámci Free Scene.

FOTO: pe


JIČÍN MĚNÍ OSVĚTLENÍ První etapa výměny veřejného osvětlení za jeden milion korun probíhá v těchto dnech v lokalitě Holínského předměstí, další výměny stávajících světel za sodíkové výbojky budou provedeny na sídlištích a v ulicích Valdického předměstí. Postupnou modernizací celého zařízení dojde k sjednocení městských osvětlovacích těles na čtyři typy.

FOTO: mar


Prázdnotou zející parkoviště byla ztrátová

Jičín - Ani ne z padesáti procent je během dne využívána před nedávnem nově zpoplatněná parkovací zóna v Tyršově a Fügnerově ulici. Majitelé vozidel totiž v mnoha případech parkují bez poplatků v okolních ulicích.

Záměr města se nesetkává s kladnou odezvou motoristů, ale ani obyvatel žijících v Denisově a spodní části Fügnerovy ulice, z nichž se stalo jedno velké neplacené parkoviště. Vypovídající je i ekonomická ztrátovost tohoto experimentu. Les padesáti svislých dopravních značek spolu s vodorovným značením přišly město na 125 tisíc, dalších 20 tisíc korun stála registrační pokladna, tisk účtenek a vybavení obsluhy nových parkovacích ploch.

Podle hlavního dispečera Technických služeb Josefa Dvořáka tvoří mzdové náklady tří pracovníků minimálně jedenadvacet tisíc korun měsíčně. Pokud budou Technické služby provozovat parkoviště podle předpokladů až do konce tohoto roku, musí ve svém rozpočtu nad rámec očekávaných prvotních výdajů najít ještě dalších 126 tisíc korun mzdových prostředků.

Během prvních dvou týdnů provozu parkovišť bylo denně vybráno v průměru asi 450 korun, což za půl roku představuje hrubý zisk 68 tisíc korun. Finanční ztráta za druhé pololetí tohoto roku se tak může vyšplhat až na 58 tisíc.

Pokračování na str.2


Členů tradičních církví ubývá, ovšem počty věřících prý zásadně neklesají

Jičín - Už sociologický průzkum provedený agenturou SC&C pro Lidové noviny v roce 1999 v otázce náboženství a víry v českých zemích deset let po pádu komunismu odhalil jednoznačný trend poklesu lidí, kteří se hlásí k některé z tradičních křesťanských církví. Letošní sčítání lidu tyto výsledky jen potvrdilo.

Z faktů, které přinesl Český statistický úřad, je tedy možné vyzdvihnout zejména úbytek členů církví. Zároveň vzrostl počet osob bez vyznání, z toho je ale už složitější odvodit, nakolik se zvýšil podíl lidí, kteří se považují za přesvědčené ateisty.

Sociolog Jan Spousta se domnívá, "že religiozita jako taková v Česku zdaleka nemizí, pouze se přesunuje do méně viditelných a méně institucionalizovaných podob". Velmi častou interpretaci z posledních dnů, že zveřejněná čísla ČSÚ dokládají pokles počtu věřících, nepovažuje za správnou. "Dotazníky rozdávané občanům v rámci sčítání lidu otázku po víře vůbec neobsahovaly - statistici se ptali pouze na církevní příslušnost. Podobný omyl není zdaleka ojedinělý. V české veřejné diskusi zcela běžně dochází k ztotožňování pojmů náboženství, křesťanství a církev, ačkoli jde o tři dosti odlišné termíny," píše Spousta v týdeníku Respekt.

Také představitelé jednotlivých církví si uvědomují, že česká společnost je velmi sekularizovaná, ale ani oni si nemyslí, že by religiozita v této zemi rapidně poklesla. "Když se někoho zeptáte, k jaké církvi se hlásí, tak je ten člověk obvykle zaskočený. Jestliže pravidelně nenavštěvuje bohoslužebná shromáždění a například k římsko - katolické církvi se nehlásí, byť byl třeba v kostele pokřtěn, kam byste ho zařadili? Do osob bez vyznání? On ale přitom může věřit v Boha, i když v jiné podobě, nebo v nějakou duchovní sílu. Takže já osobně se na tyto statistiky dívám dost skepticky. I z hlediska sociologie náboženství nejsou vždy příznačné a mohou být zkreslující," hodnotí výsledky sčítání jičínská farářka Církve československé husitské Eva Hrábková. "Myslím si, že člověk, který prohlásí, že nevěří v Boha, tak už v tu chvíli není nevěřící, protože ví, co pro něj tento pojem znamená. Pravý ateista by totiž vůbec nenakládal s termínem Bůh, protože by mu nerozuměl, vůbec by nevěděl, na co se ho ten druhý ptá."

Pokračování na str.4


Nové Noviny