Nové Noviny č. 28/0120. července 2001str. 2

Kraje stále nevědí, jak budou financovány, rozhodně ale usilují o maximální nezávislost

Hradec, Hořice - Silniční tahy druhé a třetí třídy změní od října majitele. O dopravní infrastrukturu spolu s organizacemi, které provádějí údržbu komunikací, se nově budou starat kraje. Stát tak přesouvá odpovědnost za téměř 50 tisíc kilometrů vesměs notně zanedbaných regionálních silnic na území celé republiky do rukou nových hejtmanství.

Tamní samosprávy však zatím netuší, jakým způsobem budou financovány, a to se vztahuje i na opravy a údržbu silniční sítě. I přes některé nevyjasněné otázky se však na původně ohlášeném termínu předání tohoto majetku ze státu na kraje nic nemění.

"Pracuje se na převodu komunikací II. a III. třídy a okresních středisek Správy a údržby silnic. Vše by mělo být připraveno do konce září, abychom majetek mohli k 1. říjnu převzít," potvrdil radní Hradeckého kraje Jaroslav Vácha, odpovědný za problematiku dopravy v regionu. "Diskutuje se o penězích a tato záležitost je zatím otevřena," dodal. Řekl, že důležitá bude hlavně konečná podoba novely zákona o rozpočtovém určení daní. Vláda v ní navrhuje, aby kraje dostaly celkem 62 miliard korun, z toho ovšem pouze 9 miliard vlastních daňových příjmů. Většina peněz tedy zřejmě i nadále půjde do regionů formou účelových dotací, především jako příspěvek na výkon přenesené státní správy a hlavně na pokrytí provozních výdajů přebíraných škol.

S tím ale představitelé krajů nesouhlasí. Požadují podstatně vyšší podíl na vybraných daních z příjmů a DPH, zhruba 40 miliard korun, o kterých by si mohly kraje samy rozhodovat. Zatímco Zemanův kabinet a velká část sněmovny hodlá jednotlivým krajům určovat, za co přesně mají peníze utratit, druhá strana usiluje o co největší nezávislost na Praze. "Státní rozpočet na příští rok je zatím v hodně velkých a hrubých číslech. Bohužel s vlastním financováním krajů se v něm příliš nepočítá. V žádném případě se nám to nelíbí, protože to vypadá, jako že jsme nesvéprávní," komentuje situaci další krajský radní Ladislav Vrba, gestor školství na Královéhradecku. Zatím podle něj převažuje tendence centrálních orgánů předat krajům majetek, avšak finance na rozsáhlejší údržbu, rekonstrukce a investice ponechat v centrálních rukou Prahy.

V souvislosti s převodem silnic II. a III. třídy se také objevil problém s nevyjasněnými majetkovými vztahy k pozemkům, které se pod nimi nacházejí. Jisté není ani budoucí organizační uspořádání stávajících SÚS. Od nich si chce stát nechat smluvně udržovat komunikace I. třídy, neboť od října nad těmito podniky ztratí kontrolu. "Připouštím, že s kraji budeme licitovat o ceně za požadovanou práci a obsahu smluv," řekl k tomu pro Hospodářské noviny náměstek ministra dopravy František Baroch.

Přitom objem finančních prostředků, které v posledních letech směřují do oprav komunikací, označuje opakovaně ředitel SÚS Jičín Zdeněk Pavlíček za nedostatečný. Stav komunikací se podle cestářů stále zhoršuje a příliš velké naděje na změnu si nedělá ani Jaroslav Vácha. "Vláda neustále tvrdí, že domácí ekonomika roste, ovšem v praxi se jednotlivé resorty stále více potýkají s nedostatkem peněz," pozastavuje se Vácha nad problémem prohlubujícího se deficitu veřejných rozpočtů. Letos je na opravy a údržbu silnic vyčleněno 4,6 miliardy korun a tato suma by se mohla zvýšit ještě o dalších 1,5 miliardy z Fondu dopravní infrastruktury. Příští rok se počítá s částkou asi 7 miliard korun. Přitom podle ministerstva dopravy se jen odepsanost všech komunikací v zemi odhaduje až na 140 miliard Kč.

(jn)


Invalidovna přešla na kraj

Hořice - Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích, v minulosti, ale i dnes stále známý jako Invalidovna, změnil tento měsíc zřizovatele. Zdejší zařízení s celostátní spádovostí přešlo ze státu na hejtmanský úřad Královéhradeckého kraje.

Ústav podle její ekonomky Renaty Zemkové v současnosti s krajem jedná o upřesnění svého statutu a ujasňují se pravomoce. "Patříme mezi několik málo sociálních zařízení tohoto typu v republice. Otázka spádovosti se ale zatím upřesňuje, protože pravomoce přijímání nových obyvatel ústavu od nás převzal kraj," vysvětluje situaci Zemková.

Ústav pro tělesně postižené má v současnosti 79 stálých obyvatel, jeho kapacita je tedy stoprocentně naplněna. "Věkový průměr našich obyvatel se pohybuje kolem padesáti let. Jsou tu umístěni muži i ženy od 18 let věku v podstatě až na dožití, jen výjimečně se někteří z nich stěhují do objektů charity a podobně," doplňuje Zemková.

Budova Invalidovny byla postavena v polovině třicátých let z prostředků Strozziho nadace, která připadla Československu po rozpadu Rakouska-Uherska při dělení fondů a nadací tehdejší monarchie. V Hořicích však měl vojenský invalidní azyl vzniknout už o téměř tři sta let dříve. Takové bylo přání polního maršálka Petra hraběte Strozziho, jenž svou závěť sepsal v roce 1658. Chtěl tak zmírnit útrapy válečných vysloužilců. Sám Strozzi v roce 1664 padl na bojišti během tureckých válek.

"Současný komplex Invalidovny s rozsáhlou zahradou představuje původní budova z roku 1935 a jeden moderní objekt, kde se provádí rehabilitace a další činnosti. V posledních deseti letech prošel areál celkovou rekonstrukcí," shrnula ekonomka. Do roku 1965 spadalo zdejší zařízení, určené veteránům, pod ministerstvo obrany. Poté přešlo pod Sociální služby okresu Jičín a zároveň se rozšířila struktura klientů. V posledních deseti letech bylo zřizovatelem hořického ústavu ministerstvo práce a sociálních věcí.

(jn)


Prázdnotou zející ...

Pokračování ze str.1

I přes dosavadní neefektivitu jičínská radnice pohlíží na výsledek své činnosti optimisticky a vedoucí odboru místního hospodářství Petr Kynčl s kritickými argumenty nesouhlasí. "Hodnotit provoz nové parkovací zóny po prvních čtrnácti dnech je nesmysl. Podle mého názoru si na toto poměrně radikální řešení musí řidiči nejprve zvyknout, což může samozřejmě trvat i několik týdnů. S hodnocením bych tedy počkal až do konce letní sezóny. Na základě získaných zkušeností pak mohou nastat změny, o kterých je dnes předčasné mluvit," sdělil Kynčl.

V této souvislosti se potichu hovoří například o možnosti změny současného režimu parkoviště na placený provoz od 8 do 16 hodin, nebo o zvýšení poplatků z pěti na deset korun za hodinu. Podle některých názorů by zřejmě vhodnějším a nejméně nákladným řešením byla instalace parkovacích automatů, z nichž jeden zcela nefunkční stojí na parkovišti v Jiráskově ulici a druhý téměř nevyužitý na náměstí Svobody.

(mar)


Inženýrské sítě do nové zástavby

Nová Paka - Na svém posledním zasedání odsouhlasili městští radní, aby se dodavatelem na zhotovení inženýrských sítí pro jednadvacet rodinných domků v Gebauerově ulici stala novopacká firma OBIS. Právě tu určila výběrová komise jako vítěznou před dalšími dvěma firmami, Novostav a BAK Trutnov. Dále radní vyjádřili nesouhlas s předloženou nabídkou Vodohospodářské obchodní společnosti Jičín k vypořádání závazků vzniklých při výstavbě kanalizačního sběrače vůči Státnímu fondu životního prostředí. Rada také doporučila zastupitelstvu k odsouhlasení bezúplatný převod pozemků z Pozemkového fondu České republiky, určených dle územního plánu k bytové výstavbě, do majetku města.

(ur)


Bělohrad vybudoval tréninkové hřiště

Lázně Bělohrad - Nové tréninkové hřiště, které má využívat nejen místní fotbalový klub, nechala vybudovat bělohradská radnice.

Město podle tamního starosty Pavla Šubra do sportovního zařízení vložilo přes tři čtvrtě milionu korun. "S realizací se začalo už v polovině devadesátých let, kdy město vykoupilo pozemky, a před dvěma lety se tam začalo postupně investovat," doplnil starosta. Hřiště se slavnostně otvíralo před pár týdny, kdy se zde s aktivní kopanou loučilo několik hráčů, mezi nimi i jedenačtyřicetiletý Josef Blažek, dlouholetý kapitán mužstva.

(jn)


KŘIŽOVATKU DĚLÍ OSTRŮVKY Technickou úpravou prošla křižovatka u jičínského biografu. Byly zde vybudovány dva zvýšené ostrůvky v podélné ose ulice 17. listopadu. Opatření má zejména zvýšit bezpečnost chodců přecházejících přes silnici.

FOTO: mar


TPC vybavuje školy počítači

Jičín - Nová počítačová učebna byla ještě před závěrem školního roku zprovozněna na čtvrté devítiletce v Jičíně. Firma TPC zde za téměř 520 tisíc korun, hrazených městem, provedla instalaci počítačových sestav a rekonstrukci stávající zastaralé výpočetní techniky.

"Pro tuto školu jsme zajistili dodávku a montáž dvanácti počítačů, které spolu s dalšími čtyřmi rekonstruovanými tvoří solidně vybavenou učebnu. Po dohodě s ředitelem školy Zdeňkem Procházkou jsme provedli i údržbu původního vybavení, o které bude nabídka možnosti využití výpočetní techniky ve školním zařízení rozšířena," objasňuje ředitel TPC Tomáš Bartoň.

V těchto dnech probíhá stejná akce i na druhé devítiletce a v srpnu dojde k podobnému dovybavení a úpravě učebny první ZŠ. "Naší snahou je vyjít vstříc konkrétním požadavkům vedení škol i správcům jednotlivých počítačových sítí tak, abychom pro ně byli nejen dodavatelem technologie, ale i dlouhodobě spolehlivým servisním partnerem," dodává Bartoň. Technická úprava a doplnění učeben druhé a první základní školy bude realizována ještě v období letních prázdnin. Město přijdou tyto dvě akce na dalších zhruba 900 tisíc.

(mar)


Fekálie zabily stovky ryb

Bříšťany - Úhyn několika stovek karasů ve znečištěné vodní nádrži u obecního úřadu zavinil podle prvních zjištění pravděpodobně někdo z místních obyvatel.

Výsledky laboratorního rozboru vzorků vod, odebraných pracovníky Okresní hygienické stanice v Jičíně, jednoznačně potvrdily přítomnost fekálií. Ty spolu s vysokými teplotami letních dnů způsobily zkažení vody do té míry, že není vhodná k běžnému používání, ale ani k chovu drobných ryb.

Podle pracovníků referátu životního prostředí Okresního úřadu v Jičíně se zcela evidentně jedná o porušení zákona o ochraně vod některým z majitelů nedalekých nemovitostí. Po posouzení případu přímo na místě se domnívají, že znečištění zavinil dosud neznámý pachatel, který do zatrubněné vodoteče pravděpodobně přečerpal obsah domácí fekální jímky. Močůvka se pak tímto kanálem dostala až do rybníčku, jehož vody hygienicky znehodnotila.

Škody na rybí populaci se dají odhadnout na několik málo stokorun, dražší bude vyčištění nádrže, které zřejmě zaplatí obyvatelé Bříšťan společně z ročního rozpočtu obce.

(mar)


Kamenolom Doubravice je prodán

Železnice - Podepsáním kupní smlouvy byl v tomto týdnu definitivně završen prodej kamenolomu Doubravice. Jeho novým majitelem se stává akciová společnost Stavoka Kosice, která lom odkoupila od Železnice za 5,4 milionu korun.

Železnice se rozhodla lom prodat již začátkem letošního roku prostřednictvím realitní a inženýrské kanceláře Didaktik. Kamenolom Doubravice byl přitom doposud rozpočtovou organizací obce. Ta se ho rozhodla prodat, protože na jeho další provozování by potřebovala nemalé prostředky, které však k dispozici nemá. Výběrové řízení na prodej lomu, které vyhrála společnost Stavoka Kosice, bylo vypsáno již před několika měsíci. "Podepsáním kupní smlouvy byl akt prodeje lomu definitivně završen. Odpadá nám tím jeden z našich velkých problémů. Úsilí, které trvalo přibližně rok a půl, tak nebylo zbytečné," říká bezprostředně po podepsání kupní smlouvy starostka obce Olga Jakubcová. "Za získané prostředky budeme moci zahájit i jednu z větších investičních akcí. Konkrétně jde o třetí etapu výstavby vodovodu a kanalizace ve staré zástavbě. Bez peněz za lom bychom se do takto velké akce, která přijde na 7 milionů, nemohli v žádném případě pustit," konstatuje spokojeně starostka. Podle ní je dobré i to, že provoz lomu bude nadále zachován a neměl by být ani nikterak omezen. "Jsem skutečně ráda, že bude fungovat dál. Do roku 2007 je již připraven i plán využití ložiska zpracovaný Obvodním báňským úřadem v Trutnově. V současnosti v lomu pracuje šest zaměstnanců a ani jejich počet by se neměl nijak výrazně měnit," vyjadřuje se.

Celá kupní cena by měla být obci uhrazena do roku 2007. První letošní splátka je stanovena ve výši zhruba 1 milionu korun. Ta by měla být na účet obce složena během jednoho měsíce po podepsání smlouvy. "S cenou, za kterou byl lom prodán, jsme také spokojeni. Původní vyvolávací cena byla ve výši 5 milionů. Celá částka bude hrazena podle splátkového kalendáře, který je nepravidelný. První roky jsou splátky vyšší, v dalších letech se budou postupně snižovat," uzavírá Jakubcová.

(max)


Trestní stíhání tajemníka úřad vyšetřování zastavil

Jičín, Hořice - Vedoucí hořické radnice Jaroslav Vais se podle závěrů šetření Okresního úřadu vyšetřování v Jičíně svým jednáním nedopustil trestného činu podvodu a zneužití pravomoci veřejného činitele. Z těchto deliktů byl loni obviněn s tím, že měl způsobit škodu ve výši necelých 28 tisíc korun městu Hořice.

"Případ ve věci tajemníka Městského úřadu v Hořicích je uzavřen. Stíhání bylo zastaveno, protože nebyly naplněny skutkové podstaty trestných činů, ze kterých byl obviněn," potvrdil policejní vyšetřovatel Jan Dodrv. Usnesení z konce března je pravomocné a nelze se proti němu odvolat. Neoprávněného osobního prospěchu na úkor města se měl Vais dopustit tím, že prostřednictvím třetí osoby nakoupil počítače pro hořickou radnici. "Znalecké posudky potvrdily, že rabat odpovídal běžnému obchodnímu zvyku v té době," uvedl Dodrv.

"Vyšetřování prokázalo, že jsem se nedopustil trestného činu podvodu a městu nevznikla žádná škoda. Nedopustil jsem se ani zneužití pravomocí veřejného činitele a rovněž nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Jiný závěr jsme neočekával," konstatuje Vais.

Trestní oznámení v polovině loňského roku na něj podal Karel Čejka, bývalý ředitel Domova důchodců v Hořicích. Ten byl odvolán z funkce a následně s ním město rozvázalo pracovní poměr poté, co radnice nechala v tomto sociálním zařízení provést audit, který podle tajemníka zjistil vážné nedostatky v hospodaření. "Obvinění se ukázalo jako neopodstatněné a lze jen usuzovat, že jeho cílem bylo zdiskreditovat a poškodit mou osobu před veřejností," řekl Vais. Vyjádření Karla Čejky se nepodařilo získat.

(jn)


Nové Noviny