Nové Noviny č. 28/0120. července 2001str. 3

V Hořicích mohou začít s výstavbou centra

Pokračování ze str.1

Urbanistickou studii smíšené komerční zóny podél ulice s pracovním názvem Nová a budoucího autobusového nádraží vypracoval architekt Bedřich Falta z hradecké firmy Urbaplan. "V území jsou pro budoucí výstavbu navrženy především dvoupodlažní objekty s podkrovím a sedlovou či valbovou střechou. Pouze v části lokality, která navazuje na stávající bytové domy v Pelikánově ulici, jsou navrženy rovné střechy. Tato studie s jednotlivými regulativy bude směrodatná pro povolování všech staveb," upřesnil vedoucí radnice Jaroslav Vais. "Pochopitelně pohled na dané území se může s dobou změnit. Není vyloučeno, že třeba za deset let budou některé věci z hlediska architektonického považovány za překonané," doplnil.

Architekt Falta například navrhuje vytvořit systém obchodních pasáží, které by se měly nacházet uprostřed ulice "Nová" po obou jejích stranách. Jedna z nich má být průchozí tak, aby bylo možné kolmo na novou komunikaci vybudovat širokou pěší zónu směrem do severní části města - paralelně s Husovou třídou - a na ni navazující odbočné cesty. V území se dále počítá s výstavbou různých objektů, převážně s kombinovaným využitím pro bydlení, obchod a služby. Současně zde vznikne minimálně 180 parkovacích míst.

"Celý tento nově navržený prostor by se do budoucna mohl stát jakousi protiváhou historického jádra Hořic, které se po přemístění dnešního autobusového nádraží zklidní. A zároveň se tak bude moci začít s rekonstrukcí náměstí, které má mít charakter pěší zóny, i když doprava tam v omezeném rozsahu zůstane zachována," poznamenal Vais.

Radnice zatím nemá představu, v jakém časovém horizontu by se měl tento velkorysý plán nové zástavby uskutečnit. "My nejsme schopni právě teď začít stavět obchodní dům, poštu, bytové domy s přízemními obchůdky, autosalon či cokoliv dalšího, ale bude-li mít o pozemek zájem konkrétní člověk, ukážeme mu studii, aby věděl, jak má svůj objekt situovat," míní starosta. Tamní úřad už dnes registruje první žádosti o koupi pozemků z řad místních podnikatelů i lidí odjinud. První, kdo by tady měl prý do dvou let začít stavět, je Česká pošta. A na loňské schůzi zastupitelstva se předběžně jednalo i o prodeji pozemků některému z maloobchodních řetězců.

(jn)


Postrachem jezer na Novopacku...

Pokračování ze str.1

Region byl v této době spoluutvářen v souvislosti s variským vrásněním. Vytvářel se masiv Krkonoš a Jizerských hor a v pánvích vznikala řada průtočných a mělkých sladkovodních jezer. Právě ta byla domovem velkých žraloků.

"V krajině se od konce karbonu střídala období sucha a dešťů. V suchých obdobích jezera vysychala a ve vlhkých se tvořila ložiska uhlí. Na pevnině ovládal tehdejší živočišný svět obrovský hmyz. Byly zde zastoupeny velké vážky, metrové stonožky, švábi a mnohé další druhy. Hmyz tehdy zažíval obrovský rozvoj, což mohlo souviset s nárůstem obsahu kyslíku v atmosféře, ale v krajině se objevovali hojně také krytolebci a vzácněji i plazi," přibližuje tehdejší život paleontolog Martin Košťák z pražské Univerzity Karlovy. "Vrch Tábor, Kozákov a řada dalších byly činnými sopkami, které zasypávaly popelem jezera a okolní krajinu. Díky sopečnému popelu resp. oxidu křemičitému se mohly v této oblasti dochovat například pozůstatky permokarbonské vegetace v podobě zkamenělých kmenů - jako jsou známé araukarity nebo vzácnější stromovité kapradiny psarónie," líčí Košťák. Podle jeho slov jsou na Jičínsku pozůstatky jednoho z permských jezer nejlépe patrné v blízkosti železniční zastávky Kyje. V zářezu trati zde můžeme nalézt zkamenělé bahenní praskliny, otisky dešťových kapek, vzácněji otisky větviček jedněch z prvních jehličnanů, stopy krytolebců a vzácné zbytky prvohorních ryb.

(pe)


Kácení na Čeřovce odmítají

Jičín - Ekoložka jičínské radnice Šárka Sedláková odmítá kácení stromů na Čeřovce. Návrh na úpravu přerostlého porostu horní části Čeřovky takovým způsobem, aby byl znovuobnoven výhled z věže Milohlídky do krajiny Českého ráje a Podkrkonoší vzešel od Spolku občanů a přátel města.

Občanské sdružení radním doporučilo provést řádný dendrologický průzkum a na základě jeho výsledků uskutečnit citlivý průřez anebo vykácení části stromů, čímž by se měla vyhlídkové věži vrátit její původní funkce. Radnice návrh podpořila, a proto jeho posouzením pověřila odbor městské zeleně a životního prostředí. A to s kácením stromů na Čeřovce nesouhlasí.

"Obnovení výhledu z poměrně nízké rozhledny by znamenalo poražení velkého množství vzrostlých stromů. Svahy Čeřovky se navíc postupně sesouvají a kořenový systém stávajícího porostu tento proces přirozeným způsobem zpomaluje. Osobně si proto myslím, že v tuto chvíli mají stromy v této lokalitě větší hodnotu než výhled z rozhledny. Navíc jsme tento problém řešili již v minulém roce, kdy se k možnosti kácení stromů na Čeřovce vyjádřil negativně i ředitel pražské botanické zahrady Václav Větvička," říká energicky Sedláková.

Ta v příštích dnech svůj odborný názor podpoří novým písemným vyjádřením doktora Větvičky a spolu s ním předá městské radě rozhodnutí, ve kterém kácení stromů jednoznačně nepovolí.

(mar)


Bazén: venkovní plochy v provozu

Jičín - Provoz venkovní opalovací plochy Aqua centra byl v sobotu zahájen. Návštěvníci tak mohou ke slunění a odpočinku nově využívat terasu bazénu i přilehlé travnaté a štěrkové prostory mezi sportovním areálem a fotbalovým hřištěm stadionu.

"Vzhledem k omezeným finančním možnostem městského rozpočtu se nám podařilo realizovat asi pětaosmdesát procent úprav uvedených v projektové dokumentaci. I tak přišla celá akce téměř na 700 tisíc korun. Například jen dřevěný plot stál sedmdesát tisíc," uvedl při páteční kolaudaci vedoucí investiční výstavby města Jaroslav Havelka.

Venkovní prostory jsou vybaveny jak studenou, tak teplou užitkovou a pitnou vodou, sprchami a očistným turniketem, kterým prochází každý návštěvník před vstupem do bazénu. I přes dokončení další etapy dostavby jičínského Aqua centra probíhá stále ještě jeho zkušební provoz. "Na základě žádosti města, ve které je zdůvodněno, proč nelze některé stavební činnosti provádět v průběhu června a července, bylo okresním hygienikem povoleno prodloužení zkušebního provozu do konce září. Všechny zbývající nedodělky mají být dokončeny v rámci letní odstávky, tedy v termínu od 20. srpna do 9. září," popisuje plánovaný scénář dokončení bazénu zástupce Okresní hygienické stanice v Jičíně Libuše Jůvová.

V průběhu září se tedy opět sejde komise, jejímž úkolem bude posoudit, zda je bazén po devatenácti měsících od kolaudace již konečně schopen převedení do trvalého provozu.

(mar)


Biograf na Valdštejnově náměstí

Jičín - Putovní kinematograf bratří Čadíků zahájí svoji produkci proti původnímu plánu již zítra těsně po setmění. Letní kino bude se souhlasem městské rady promítat na Valdštejnově náměstí pět večerů, tedy od soboty 21. do středy 25. července.

Zítřek je věnován komedii Vesničko má středisková a další večery pak filmům Vrchní prchni, Postřižiny, Jízda a Kabriolet. Dobrovolné vstupné bude věnováno na charitativní účely.

(mar)


Názory památkářů se zatím různí

Jičín - Ani odborníci nemají jasno. Poté, co byla začátkem měsíce pozastavena již zahájená rekonstrukce části stropů Valdštejnského zámku kvůli rozdílnému názoru projektanta a památkářů, se další práce oddalují pro neshody mezi samotnými památkáři.

K prvnímu názorovému střetu došlo po odkrytí dřevěných nosných trámů, které jsou podle znalců poškozeny méně než se původně čekalo. Lenka Nyklová z Památkového ústavu v Pardubicích proto spolu s památkářem okresního úřadu Milanem Smolíkem navrhli zpracování odborných posudků, jejichž závěry měly vést k zachování původních stropů. "Je třeba zvážit jiný způsob rekonstrukce s ohledem na maximální zachování autentického materiálu a řemeslných postupů. Použití ocelových prvků a betonu doporučuji minimalizovat. Je třeba zvolit takové řešení, které umožní obnovení historického stropu včetně násypu a prkenné podlahy," uvedla v té době ve svém konečném doporučení Nyklová.

Architekt Jiří Číla spolu se statikem Státního ústavu památkové péče v Praze Karlem Fantyšem však v těchto dnech vydali své stanovisko, které podporuje původně schválený projekt. V něm se hovoří o použití osmimetrových a třicet centimetrů vysokých traverz. Na nich pak mají při zachování pětaosmdesáti procent původního stropu ležet betonové podlahy. "Teoreticky by bylo možné zvýšit účinnost dřevěných povalových stropů jejich horním propojením fošnami, a tím jejich spřažením roštovým systémem. To by si ale vyžádalo poměrně pracné vyrovnání výšek a hlavně nutné narušení historických povalů mohutnými vruty. Navíc by se jich zachovalo asi sedm, což je relativně malý zlomek z jejich celkového počtu," obhajuje své rozhodnutí Číla.

Do doby, než se pražští památkáři dohodnou s pardubickými, bude rekonstrukce zámeckých stropů pozastavena.

(mar)


Krátce

MILETÍN: Ochotníci z Miletína připravují festival

V roce jubilejního 190. výročí narození Karla Jaromíra Erbena chystají ochotníci z Miletína festival amatérských divadelních souborů. Ten se koná na přelomu listopadu a prosince jako 6. Divadelní Erbenův Miletín. Přehlídky se kromě místních zúčastní soubory z Žebráku, Dobrušky a Vysokého nad Jizerou. Minulý týden Miletínští hostovali na pozvání v jihočeských Velharticích s představením Rozpustilý Janeček a v září se chystají vyjet do Jindřichovic pod Smrkem. "Snažíme se obnovit divadelní tradici v Miletíně a myslím, že se nám to daří. Příští rok si navíc připomeneme 175 let ochotnického divadla v Miletíně," shrnul vedoucí souboru Miroslav Hýbner.

(jn)

STUDÉNKA: Zvon pokřtí Karel Otčenášek

Při příležitosti druhého setkání rodáků, přátel a příznivců obce Studénka by měl být na nově zřízenou zvonici zavěšen zvon, který bude zároveň pokřtěn emer. královéhradeckým arcibiskupem Karlem Otčenáškem. Setkání rodáků se uskuteční v sobotu 28. července od 10 hodin. Prostory pro přátelské posezení budou rezervovány v místním hostinci, kde bude zajištěno i občerstvení.

(max)

JIČÍN: Chovatelé drobného zvířectva vystavovali

Osmačtyřicet členů z místní organizace Českého svazu chovatelů vystavovalo o víkendu výsledky své práce na dvoře základní školy na Husově třídě. Stovky návštěvníků výstavy drobného zvířectva si mělo možnost prohlédnout desítky různých plemen králíků, expozici holubů a slepice. Ve vyhlášené soutěži se z králíků na prvním místě umístila Činčila velká Miroslava Zítka, nejlepší slepici Vlašku zlatě zbarvenou vystavoval rovněž místní Jan Laušman a nejhezčího holuba Českého staváka černého sedlatého přivezl z Lužan chovatel Oldřich Fiala.

(mar)

NOVÁ PAKA: Finále dětský sborů

V pondělí 23. července od 16.30 hodiny vystoupí v parku pod skautskou klubovnou dětské sbory a skupiny, mezi nimiž bude také dětský soubor Cvrčci z Nové Paky. V případě nepříznivého počasí se program přesune do modlitebny Jednoty bratrské. Výtěžek sbírky, která proběhne během koncertu, bude věnován na pobyt jedenácti ukrajinských dětí postižených povodní v českém táboře.

(JR)

JIČÍN: Dražba bytu

Rada města pověřila realitní a inženýrskou kancelář Didaktik vypsáním výběrového řízení ukončeného dražbou na byt číslo pět v Jarošovské ulici čp. 305.

Znaleckým posudkem určená cena bytu druhé kategorie 1+2 o celkové výměře 53,85 metrů čtverečných činí 247 270 korun. Vyvolávací cena bytu stanovená městskou radou byla stanovena na 380 tisíc korun. Výběrové řízení na prodej městského bytu má být vyhlášeno v příštích dnech. Bližší informace zájemcům ochotně sdělí pracovníci realitní a inženýrské kanceláře Didaktik na tel.: 0433/238 886.

(mar)

JIČÍN: Schválení přísedících soudu

Na čtrnáctém veřejném zasedání městského zastupitelstva byl schválen návrh přísedících Krajského soudu v Hradci Králové. Počínaje 25. červnem se jimi stali jičínští občané Alois Dejl, Jaromír Kubín a JUDr. Jaroslav Veselý.

(mar)


Nové Noviny