Logo NN

Nové Noviny č. 29/0127. července 2001str. 1

O provozování jičínského bazénu má zájem soukromý podnikatel

Jičín - O nové možnosti provozování Aquacentra, a to konkrétně o jeho případném převodu do ekonomického pronájmu soukromému subjektu, se v těchto dnech začalo uvažovat na jičínské radnici. Naplnění této myšlenky v praxi by přitom městu mohlo ušetřit část finančních prostředků.

Jako první s touto nabídkou přichází Jaromír Nečesaný a městská rada ji podle vyjádření místostarosty Vlastislava Matuchy vnímá jako myšlenku reálnou za předpokladu, že by nájemní podmínky byly pro městskou pokladnu výhodné. "Zatím mohu hovořit v podstatě pouze o tom, že jsem oslovil městskou radu a požádal ji o poskytnutí informací o provozu Aqua centra a stanovení podmínek, za jakých by město bylo ochotno přistoupit k jeho pronájmu. V příštích týdnech budeme teprve posuzovat ekonomické ukazatele, vzájemné návrhy a požadavky. Odpovědi na otázku, zda radnice vyjádří souhlas s nabízeným projektem, se tak můžeme dočkat až někdy v horizontu příštího čtvrtletí," uvedl s odvoláním na předchozí jednání s představiteli města Nečesaný.

Předseda sportovní komise Městského úřadu v Jičíně Vladimír Carda pohlíží na možnost pronájmu bazénu velmi vstřícně. "Tato změna by mohla znamenat zahájení procesu odpoutání městských sportovišť ze správy Technických služeb. Za vhodné považuji například založení společnosti, která by zastřešila veškerá sportovní zařízení v majetku města jako celek. Pak nevidím důvod, proč by nemohla jeho jednotlivé části pronajímat dalším provozovatelům. Město by samozřejmě dál vynakládalo finanční prostředky na provoz těchto zařízení, očekáváme však, že by byly nižší než dosud. Zprůhledněním ekonomiky provozu sportovišť by ušetřené peníze mohly plynout do přímé podpory jičínských sportovních oddílů," přidal další argument Carda.

Jak by měl vypadat vlastní převod na organizaci zabývající se pouze správou sportovišť se v těchto dnech členové komise seznamovali v Chomutově, kde jsou provozována v pronájmu společností s ručením omezeným.

(mar)


Hejtmanství chce do konce roku znát projekty z programu rozvoje kraje

Hradec Králové - Ještě letos by měla rada hradeckého hejtmanství předložit zastupitelstvu kraje konkrétní priority pro následující období. Do konce roku má být totiž schválena aktualizovaná podoba takzvaného programu rozvoje kraje.

"Tento dokument v obecné formě už zastupitelstvo jednou schválilo a v současné době se pracuje na jeho konkrétních detailech. Na podzim bude program předložen v aktualizované podobě. Na rozdíl od předešlého materiálu v něm budou obsaženy už jednotlivé projekty s navrženým způsobem financování," sdělil NN zástupce hejtmana Vladimír Derner.

Společným strategickým cílem zůstává výstavba dálnice D11, další možné investiční záměry kraje zatím Derner nespecifikoval. Při své dubnové návštěvě Jičínska ovšem předeslal, že velká pozornost má být věnována regionu Broumovska a jižní části okresu Jičín. Tyto dvě oblasti v rámci Královéhradecka jsou obecně považovány za nejvíce problematické, zejména kvůli chybějící a zanedbané infrastruktuře a s tím souvisejícím nízkém zájmu investorů, což se projevuje vyšší mírnou nezaměstnanosti. Mezi hlavní cíle kraje patří podpora rozvoje průmyslových zón, malého a středního podnikání, cestovního ruchu, bydlení, rozšiřování sítí, zajištění obslužnosti kraje a ochrana životního prostředí.

Program rozvoje kraje bude důležitý i jako podklad pro žádosti o peníze z fondů Evropské unie.

Pokračování na str.4


SLAVNÉ ČASY SE VRÁTILY POD HUMPRECHT Přes sto soutěžících se o minulém víkendu zúčastnilo závodu v parkurovém skákání O cenu města Sobotky, jehož výsledky byly započítány i do celorepublikového bodování. Pořadatelem soutěže byl Jezdecký klub Sobotka, kterému se důstojně podařilo navázat na deset let přerušenou tradici. Místní kolbiště přitom bylo jediné v celé republice, kde se vzhledem k počasí závody nemusely odložit.

FOTO: pe


Stalin a Gottwald stále čestní občané

Faksimile poděkování J.V.Stalina (archiv SOkA Jičín).

Jičín, Nová Paka, Hořice - Čestným občanem Jičína je i po více než deseti letech společenských změn stále Klement Gottwald, v Nové Pace se kromě prvního dělnického prezidenta mohou "pochlubit" dokonce i Josifem Vissarionovičem Stalinem. To jsou ale jen namátkou vybraná jména. Čestných občanů s pochybnou minulostí mají obě města ve svých kronikách více. Na tom by nebylo nic divného, pokud by ovšem tyto křiklavé případy byly místními zastupiteli již oficiálně zrušeny.

Asi nejvíce rozporuplných případů má Jičín. Zde se již městská rada na návrh místostarosty Vlastislava Matuchy možným odejmutím vybraných ocenění na příštím zasedání zastupitelstva zabývala. Jde především o Klementa Gottwalda, Zdeňka Nejedlého, Josefa Davida a Zdeňka Fierlingera. Dosud se však radní ani na tom, zda nakonec bude tento bod k projednávání předložen, nedohodli.

Podle starosty Jiřího Lišky přitom tyto osoby zůstaly nadále čestnými občany pouze z toho důvodu, že se na ně zkrátka zapomnělo. "Osobně celou záležitost považuji za mrtvou. Myslím si, že není ani třeba usnesení o tom, že se zbavují čestného občanství, dělat. Navíc podle mého názoru mělo vše proběhnout už v devadesátých letech," prohlásil Liška. "Zda se otázka čestných občanství dostane až na zastupitelstvo, také není jisté. Členové rady totiž mají na tuto záležitost různé názory. Každopádně bych byl nerad, kdyby se právě toto téma stalo zdrojem konfliktů v zastupitelstvu a nikam nevedoucích diskusí. Spory by měly být především o jiné a důležitější věci," tvrdí jičínský starosta.

V Nové Pace je situace s čestnými občany obdobná. Vedle Klementa Gottwalda je zde dokonce čestným občanem i Josif Vissarionovič Stalin, jenž 7. srpna 1946 poslal za toto ocenění osobně podepsané poděkování. Poslední seznam čestných občanů, který byl v loňském roce zveřejněn v místním měsíčníku Achát, zpracoval kronikář města Jaroslav Vágenknecht. Na něj se už dostal pouze poválečný tajemník KSČ v Nové Pace a pozdější ministr národní bezpečnosti Ladislav Kopřiva. "Gottwald ani Stalin v Achátu uvedeni nebyli. Ne z toho důvodu, že by toto ocenění bylo oficiálně zrušeno. Na to si osobně nepamatuji. Prostě jsme je na seznam čestných občanů nenapsali. Pronikl nám tam pouze jeden kontroverzní případ, a to Ladislav Kopřiva. Ten by měl být podle mého rovněž vyškrtnut," míní kronikář Vágenknecht.

Také starosta Nové Paky Petr Kuřík reagoval na dotaz NN nejistě. "Po pravdě řečeno, za mé éry tato čestná občanství zrušena nebyla. Myslel jsem, že se tak stalo už v roce 1990. Asi se na to jednoduše zapomnělo," konstatuje. "Tak jako tak by tito lidé čestnými občany našeho města být neměli. Až se bude jednat o dalších návrzích, bylo by asi vhodné se při té příležitosti s dědictvím minulosti vypořádat. Celou záležitostí by se mohla zabývat kulturní komise," dodal Kuřík.

Pokračování na str.2


Astronom Buchar bude mít v Bělohradě pamětní desku

Lázně Bělohrad - Už třetího významného rodáka města v posledních dvou letech poctí pamětní deskou bělohradská radnice. Po válečném stíhacím pilotovi Bohumilu Liškovi a skladatelovi Karlu Moorovi, bude příští sobotu odhalena také přednímu českému astronomovi a jednomu z průkopníků družicové geodezie prof. RNDr. Emilu Bucharovi DrSc. (1901 - 1979).

Tento v mnoha směrech nadaný přírodovědec má na svém kontě mimo jiné i objev malé planetky mezi Marsem a Jupiterem. "Do té doby neznámé vesmírné těleso zpozoroval na noční obloze během svého studijního pobytu na hvězdárně v Alžíru v roce 1925, kam se vypravil na vlastní pěst. Asteroid pojmenoval po své matce Tynka," přibližuje bělohradský starosta Pavel Šubr. Buchar zkonstruoval například přístroj cirkumzenitál, speciální zařízení, jímž se měřily zeměpisné souřadnice. Z pohybu satelitů odvodil zploštění Země a zpřesnil do té doby platné hodnoty.

Pokračování na str.3


Nabídka partnerství z Itálie

Jičín - Město Jičín jako současný partner čtyř zahraničních měst dostalo další nabídku k dlouhodobé mezinárodní spolupráci, tentokráte s italským městečkem San Giovany Valdarno.

V rámci projektu společnosti Futuro Europa, který pomáhá zprostředkovat královéhradecké hejtmanství, by tak mohlo dojít k zahájení jednání o vzájemné spolupráci. Jičínská radnice totiž i přes určité jazykové bariéry vyjádřila podporu dalším jednáním.

San Giovany Valdarno je sedmnáctitisícové město s bohatými a historickými tradicemi včetně přírodních krás, nacházející se v regionu Tuscany. Město s celou řadou historických památek je rodištěm významného italského malíře Masaccia. Mezi každoroční tradiční akce Valdarna patří například nezávislý filmový a divadelní festival. Italské město by se tak mohlo časem připojit k německému Erbachu, slovenskému Martinu, anglickému Kings Lynnu a holandskému městu Wijk bij Duurstede.

(mar)


Nové Noviny