Nové Noviny č. 29/0127. července 2001str. 3

Paka chystá deváté Vodnické slavnosti

Nová Paka - Živě a přímo pod širým nebem zpívaná árie z Rusalky v podání Martiny Černé za klavírního doprovodu Moniky Kytlerové u Pivovarského rybníku se závěrečným ohňostrojem má být jedním z vrcholů letošních Vodnických slavností v Nové Pace, které se už tradičně uskuteční začátkem září.

"Na rozdíl od jiných pivních slavností, které se konají po celé republice, se jako obvykle snažíme připravit pohodové odpoledne pro celou rodinu. Hlavním cílem je vytrhnout lidi z letargie a dát jim možnost se realizovat vlastním způsobem," říká jeden z organizátorů Ladislav Jiřička.

Zdůraznil, že festival i pro letošní, v pořadí devátý ročník, zůstane u osvědčeného schématu. "Slavnosti budou opět jednodenní, nechceme totiž opakovat chybu z doby před čtyřmi lety, kdy se rozdělily do dvou dnů. Na večerní zábavu den před hlavním programem totiž přišlo jen minimum návštěvníků. Tehdy jsme si vyzkoušeli, že je zbytečné tříštit síly."

Podle Jiřičky se postupně vyprofilovala nabídka akcí, které zůstávají hlavním pilířem: například populární příjezd vodníka Pivílka a místního Blázna na novopacké náměstí s točením piva z kašny, dětské soutěže, volba Miss Vodnice, pití tupláka na čas, sportovní klání na vodě a hlavní koncert (letos vystoupí skupina Mandragora).

"Pokaždé se ale snažíme slavnosti obohatit o různé drobnosti, aby festival lidem nezevšedněl. I když není jednoduché skloubit někdy i tři souběžně probíhající pořady," doplnil pořadatel. Vodnické slavnosti aneb Nová Paka - město krásných bláznů, na kterých se kromě pivovaru podílí i další organizace a spolky, se z větší části odehrají v přírodním amfiteátru pod pivovarem 8. září. Po skončení následuje country bál se skupinou Trosky v sále bývalé Velvety.

(jn)


Nájemcem MIC bude definitivně Král

Jičín - Novým nájemcem Městského informačního centra v Jičíně bude Tomáš Král. Ten přesvědčil výběrovou komisi v opakovaném výběrovém řízení, které se rozhodla vypsat jičínská radnice. Protože centrum bylo během posledních let významně dotováno z městské pokladny a Král nabídl jeho provozování bez této dotace, měl by Jičín ušetřit až několik set tisíc korun.

Původní výběrové řízení, které se konalo začátkem června, dokonce provázela i slova o podjatosti. Jeden z členů výběrové komise, zastupitel Miroslav Matějka, totiž obvinil z možného neobjektivního hlasování radního Pavla Nožičku, který následně nařčení z podjatosti odmítl. Matějka zároveň zveřejnil informace z výběrového řízení ještě před konečným schválením radou, a proto se vše muselo opakovat. Do druhého kola vyhlášeného o několik dnů později se pak přihlásil Tomáš Král spolu se současným nájemcem Jiřím Lingrem. V novém výběrovém řízení opět výběrová komise doporučila radním ke schválení jako nového provozovatele MICu Tomáše Krále. "Do výběrového řízení jsem se přihlásil především na základě svých zkušeností v oblasti cestovního ruchu, ale i zavádějících informací o chodu střediska v některých médiích. Jsem přesvědčen o tom, že informační středisko může být opravdu provozováno i bez dotací. Musí se však jednoznačně zkvalitnit služby a lépe jeho činnost propagovat. Větším přílivem turistů lze nasbírat i více financí. Proto s žádným příspěvkem na provoz a na náklady s ním spojené nepočítám," prohlásil bezprostředně po zjištění výsledku výběrového řízení nový nájemce. "Kvalitou služeb by se naše informační středisko mělo vyrovnat středisku v Turnově," říká Král.

Provozovatelem MICu bude Král od 1. února. Ihned od začátku chce zavést několik změn. "V plánu mám například zřízení směnárny, která by měla být během turistické sezony otevřena i o víkendu. Dále chci zavést autopůjčovnu, vytisknout katalog a nabídkové listy jednotlivých ubytovacích zařízení, kde by si klient mohl vybrat na základě jasných piktogramů a vysvětlivek požadované ubytování. Chceme zpracovat i více propagačních materiálů s tématikou Českého ráje, ale pro turisty zajistit také další samozřejmosti, které by v žádném podobném zařízení neměly chybět. Mám na mysli například zajištění zahraničního tisku, přístupu k internetu a k zasílání a přijímání elektronické pošty," upřesnil některé záměry Král.

(max)


O využití chátrající fary se zatím pouze spekuluje

Základní podmínkou rekonstrukce fary je přivedení sítí.

FOTO: mar

Robousy - Chátrající fara spolu s přilehlými hospodářskými budovami byla jedním z předmětů jednání jičínských zastupitelů v Robousích. Ti se shodli na tom, že základním předpokladem pro využití stavby je náročná investice do inženýrských sítí.

Objekty i s polnostmi prodala koncem osmdesátých let římskokatolická církev Okresnímu úřadu v Jičíně za osmdesát tisíc korun. Ten převedl tyto statky do vlastnictví Okresního muzea a galerie v Jičíně.

Původní záměr zřídit zde po rekonstrukci depozitáře však narážel hned od začátku na potřebu výstavby scházejících inženýrských sítí. Naděje, že se stará fara dočká nutných oprav, svitla v závěru loňského roku, kdy okresní úřad rozdělil finanční prostředky ve výši 2,3 milionů korun, které by jinak musel vrátit do státního rozpočtu.

V té době získalo muzeum jeden milion, z něhož bylo 600 tisíc korun určeno právě k přivedení sítí do nemovitosti. "S vedením jičínské radnice jsme se tenkrát domlouvali, zdali by naše akce šla spojit s plánovanou výstavbou pěti bytových jednotek v nedaleké škole. Tuto nabídku obě strany uvítaly, avšak potom byla realizace plánů města zřejmě pozastavena. My samozřejmě tato jednání opět oživíme. Přivedení sítí do fary je však základní podmínkou všech dalších rekonstrukcí," domnívá se ředitel Okresního muzea a galerie v Jičíně Jaromír Gottlieb. Celková rekonstrukce objektu by pak měla přijít na dalších zhruba pět milionů korun.

Problémy se zajištěním ochrany objektu ale pravděpodobně neumožní zřídit uvažované depozitáře. "Když depozitář, tak zřejmě pouze větších a méně cenných předmětů. Spíš ale mluvíme o zřízení ekocentra anebo ubytovacího zařízení pro návštěvníky muzea a účastníky aktivit, které jim prostřednictvím naší organizace nabízíme. Také by zde mohl například vzniknout zoologický kroužek s jakýmsi centrem pro handicapovaná zvířata," nevylučuje ředitel muzea.

V hospodářských budovách patřících k faře dnes sídlí v bezúplatném podnájmu Jezdecký kroužek Robousy. Jeho členové na chátrajícím objektu zajišťují alespoň základní údržbářské práce.

(mar)


Astronom Emil Buchar...

Pokračování ze str.1

"Že na letošní rok připadá sté výročí narození profesora Buchara jsme si uvědomili při oslavách sjezdu rodáků Horní Nové Vsi, mezi jejíž rodáky patří. Slavnost je připravena na 4. srpna, tedy přesně na den jeho jubilejního výročí," oznámil starosta. Pro úplnost doplnil, že odhalení pamětní desky bylo v minulosti už dvakrát připraveno, ale nikdy k němu nedošlo. Profesor Buchar prý z důvodu sporů s městem dokonce odmítl i čestné občanství, ale o co konkrétně šlo, zatím radnice neví.

V roce 1946 byl Buchar jmenován řádným profesorem astronomie a geofyziky a o dva roky později děkanem Vysoké školy speciálních nauk ČVUT Praha, kde byl řadu let vedoucím katedry vyšší geodezie, astronomie a základů geofyziky. Při ustanovení Československé Akademie věd v roce 1952 byl zvolen členem korespondentem a byla mu udělena vědecká hodnost doktora matematicko-fyzikálních věd. Byl také nositelem řady vyznamenání a medailí (Keplerovou, Koperníkovou, Hájkovou) a členem Mezinárodní astronomické unie. Věnoval se například i pozorování komet a nezávisle objevil kometu 1939 III.

"Jako výraz uznání jeden z kolegů Emila Buchara A. Mrkos pojmenoval v polovině osmdesátých let novou planetku Buchar, objevenou z hvězdárny na Kleti," doplnila vedoucí bělohradské radnice Jitka Košťálová.

(jn)


Krátce

LIBÁŇ: Do kulturního domu 700 tisíc

Nákladnou rekonstrukcí prochází kulturní dům v Libáni. Jeho modernizace si podle libáňského starosty Jana Šestáka vyžádá úhrnem zhruba 700 tisíc korun. "Úpravy kulturního domu budou dokončeny výstavbou nových sociálních zařízení v zadní části objektu," uvedl starosta. Doplnil, že k realizaci je připravena také pokládka nových chodníků a úprava prostoru za střediskem, kde má vzniknout nově upravená tržnice pro stánkový prodej.

(jn)

NOVÁ PAKA: Instalují nový informační systém

Nový informační systém, který pro novopackou radnici zajišťuje firma PS GRAPH, přijde na 84 tisíc korun. Během těchto dnů budou přitom informační cedule a tabule doinstalovány na veřejných prostranstvích a institucích. "Se společností PS GRAPH máme uzavřenou smlouvu až do roku 2005. Na jejím základě budeme mít procentuální příjem i z reklam, které budou umístěny na komerčních cedulích. Tím by se nám vstupní investice měla časem vrátit," řekl starosta Nové Paky Petr Kuřík.

(max)

STARÉ HRADY: Hudebně literární festival

Už druhý zámecký Hudebně literární festival se uskuteční od 1. do 5. srpna ve Starých Hradech. Program festivalu přitom bude zahájen 1. srpna v 18 hodin výstavou keramiky manželů Kosových. Během prvních tří dní zde bude od 19 hodin vystupovat Alfred Strejček spolu se Štěpánem Rakem. Pouze 4. srpna je na programu již v 11 hodin samostatný Recitál Štěpána Raka, od 19 hodin vystoupí samostatně i Alfred Strejček v pořadu nazvaném Blues pro Josefa Kainara. Ve stejný den bude zahájena i výstava plastik Zdeňka Macháčka. Při této příležitosti diváky potěší Moravské jazzové duo Petra Kořínka a Milana Kašuby. Festival bude zakončen 5. srpna v 19 hodin pořadem nazvaným Modlitby a meditace o lásce a naději. Vystoupí v něm mimo Alfreda Strejčka i Jitka Molavcová. V průběhu festivalu pořadatelé připravili i netradiční noční prohlídky zámku.

(max)

JIČÍN: Řidič Avie poškodil městský majetek

V závěru minulého týdne došlo v pořadí již ke druhému vážnému poškození okrasné zdi z pískovcových bloků oddělující chodník Žižkova náměstí od travnaté plochy ve směru od Valdické brány do ulice Pod Koštofrankem.

Zatímco k první příhodě došlo před několika měsíci v nočních hodinách a viník poškození městského majetku nebyl dosud usvědčen, bude řešení druhé nehody ze čtvrtečního rána zřejmě mnohem jednodušší. Celá událost totiž neušla zrakům pozorného místního občana, který ji nahlásil městským policistům. Ti pak případ předali Dopravnímu inspektorátu v Jičíně k dořešení.

Svědek nehodu popsal jako neopatrný manévr řidiče Avie s pražskou státní poznávací značkou, který ihned po tom, co zeď povalil, z místa nehody ujel. Podle odhadu policistů městu Jičínu způsobil škodu zhruba za deset tisíc korun. Udaná státní poznávací značka by však měla být jednoznačným vodítkem pro podání trestního oznámení na známého pachatele.

(mar)

JIČÍN: Stavební práce v mateřské škole

V těchto dnech probíhají bourací a postupně nabíhají i stavební práce ve druhé polovině sociálního zařízení přízemí Mateřské školy v ulici 17. listopadu. Investiční akci zhruba za šest set padesát tisíc korun realizují pracovníci novopacké stavební společnosti Novostav. Kompletní rekonstrukce dívčích i chlapeckých záchodků má být dokončena do šestnáctého srpna. Mateřská škola se tak konečně po dlouhých pěti letech od realizace první části projektu dočká nového, esteticky odpovídajícího i hygienicky vyhovujícího sociálního zázemí.

(mar)


Nové Noviny