Nové Noviny č. 29/0127. července 2001str. 5

Podzvičinsko se chystá značit první stezky pro cyklisty

Hořice, Lázně Bělohrad - První čtyři cyklostezky v délce několika desítek kilometrů nechá během příštích týdnů vyznačit v terénu sdružení obcí s názvem Podzvičinsko.

"Osm prvních cyklostezek je připraveno ke značení. Je zpracován projekt, ke kterému se vyjádřili i majitelé pozemků, dopravní policisté, správa a údržba silnic a Klub českých turistů," potvrdil bělohradský starosta Pavel Šubr. "Vzhledem k očekávaným nákladům správní rada Podzvičinska rozhodla, že by se měly ještě letos první čtyři páteřní cyklostezky v délce asi 120 kilometrů vyznačit," doplnil.

Cesty jsou podle Šubra navrženy tak, aby mohlo dojít jednak k propojení Krkonoš s Orlickými horami tzv. prioritní Labskou stezkou, a také k propojení Českého ráje přes Konecchlumí rovněž směrem na Kuks. Třetí trasa povede od Krkonoš přes Hořice na Hradecko a čtvrtá by vedla od Horní Brusnice přes Novou Paku, Bělohrad do Šárovcovy Lhoty, odkud se lze opět napojit na stezku do Českého ráje. Převážně budou využity silnice třetí třídy a polní či lesní cesty.

Sdružení se nakonec nepodařilo získat finanční prostředky z grantů, o které usilovalo. Výdaje by proto měly hradit přímo obce, jimiž nově značené cesty pro stále se zvyšující počty vyznavačů zejména horských kol, mají procházet. Každá členská obec by měla letos přispět necelými osmi korunami za každého trvale hlášeného občana. "Některé obce už příspěvek schválily, peníze se rozhodl uvolnit například Dvůr Králové, Bělohrad, Miletín, částečně Hořice, ale další zatím příliš aktivní nejsou. Důležité ale je, že peníze uvolní ti největší, takže by s financemi neměl být problém," upřesnil Šubr.

Vyznačení všech tras v celém Podzvičinsku podle odhadů v přepočtu vychází kolem 15 korun na každého obyvatele, žijícího v této turistického oblasti a příští rok by se mělo ve značení pokračovat. Současně se připravuje mapa Podzvičinska.

(jn)


V DENTALU SE SLAVILO Pravidelně čtyřikrát do roka se vedení akciové společnosti Dental schází se svými zaměstnanci. "Po prvním a třetím kvartálu pořádáme pracovní schůzky v rámci nichž hodnotíme dosažené výsledky a vzájemně se seznamujeme s výhledem do příštích měsíců. Zimní setkání probíhá formou slavnostního večera, kde kromě jiného odměňujeme jednotlivce a kolektivy za nadstandardní výkony v uplynulém roce. Letní setkání v jičínském závodu před celozávodní dovolenou je pak především společenskou událostí, respektive venkovním piknikem, ke kterému jsme letos poprvé pozvali i rodinné příslušníky našich zaměstnanců," řekl generální ředitel společnosti Dental Ivan Oliva.

Pro děti zde bylo připraveno bohaté občerstvení a celá řada atrakcí, včetně nafukovacího hradu a možnosti dobrodružného rybolovu v požární nádrži. Podobně i jejich rodiče využívali široké palety nabízených specialit a nápojů. K dobré náladě přispěla i jihomoravská krojovaná kapela, vyhrávající účastníkům k tanci.

FOTO: mar


Společnost AGS bude fúzovat

Jičín - Do společné fúze směřuje strojírenský podnik AGS Jičín spolu s dalšími dceřinnými firmami společnosti Seco. Dosavadní holding se tak přemění na jednu nástupnickou akciovou společnost Seco Trans Kosmonosy.

Tento obchodní název nebude definitivní, pravděpodobně ještě letos se pak společnost cílově přejmenuje na Seco Group a. s. Praha, jejíž logo je již umístěno například na jednom z objektů AGS.

"Samotné transakci pochopitelně předcházely valné hromady všech pěti fúzujících společností, jejichž akcionáři tento záměr shodně odsouhlasili," oznámil ředitel dopravní firmy Seco Trans a místopředseda představenstva AGS Jičín Josef Linhart. Dodal, že vznik nové společnosti nabyde oficiálně platnosti zápisem do obchodního rejstříku, což se očekává v horizontu zhruba tří měsíců. Důvody pro sloučení několika firem do společného subjektu s jedním administrativním centrem spočívají především v zjednodušení organizační struktury a úspoře zejména personálních nákladů.

Fúze se týká akciových společností Seco Trans Kosmonosy (bývalé ČSAD Mladá Boleslav), Seco Praha, Seco Group Praha, AGS Jičín a Eligius Turnov. "Nejde o nic mimořádného, v představenstvech uvedených firem seděli v podstatě titíž lidé. Nyní se celá struktura zjednoduší, protože nová společnost bude mít pouze jedno představenstvo a jednu dozorčí radu. Současně dochází k zeštíhlení stavu administrativních pracovníků, podstatnou změnou prošla celá organizační struktura," uvedl Linhart. Připraveno je jednotné řízení pro všechny společnosti. Sjednotí se tak i několik dřívějších útvarů, jako obchod, nákup, mzdové a účetní oddělení, jejichž činnost by se překrývala.

Hodnota základního kapitálu nástupnické společnosti je podle našich informací zhruba 630 milionů korun. Rozsah stávajícího předmětu podnikání u jednotlivých fúzujících firem se podle Linharta zásadním způsobem nemění.

(jn)


Město Jičín si zaměstná svého úředního vymahače pohledávek

Jičín, Nová Paka, Hořice - Problém stále narůstajících dluhů vůči jičínské radnici se rozhodlo vedení úřadu řešit vytvořením nového absolventského místa pracovníka vymáhajícího pohledávky města. V Jičíně se totiž jejich výše pohybuje už kolem jednoho milionu korun. Přestože i ostatní města na okrese trápí problém s neplatiči, podobné opatření zatím nechystají.

Radní v Jičíně se rozhodli nové místo zřídit především díky dobrým zkušenostem z minulosti, kdy například Jiří Křelina ve stejné funkci vydobyl během krátkého období dvou měsíců téměř dvě stě tisíc korun. "Na absolventské místo nám bude přispívat i Úřad práce v Jičíně, a to po dobu jednoho roku částkou šest tisíc korun měsíčně," sdělil jičínský místostarosta Vlastislav Matucha.

V Nové Pace mají podle starosty Petra Kuříka neplatičů minimálně, a proto o zřízení podobné funkce ani neuvažují. "Největší potíže jsou obvykle s neplacením nájemného z bytů. Protože u nás proběhla privatizace bytového fondu, tento problém nás již nijak výrazně netíží a těchto dlužníků je minimálně," řekl Kuřík. Občas se podle něj vyskytnou i neplatiči sídlící v nebytových prostorách města, ale ani těch prý není mnoho. "V drtivém počtu případů se s nájemci rozumně dohodneme, případně nabídneme splátkový kalendář," tvrdí packý starosta.

Soukromou firmu, specializovanou přímo na vymáhání pohledávek, si dokonce před pár lety najala radnice v Hořicích. Tato společnost získávala od města z každé vymožené částky deset procent. Spolupráce však netrvala déle než jeden rok. "V současné době se těmito záležitostmi zabývá naše finanční oddělení," uvedl hořický starosta Ladislav Vrba.

Město prý není v pozici věřitele, který by byl nyní nucen vymáhat větší objem pohledávek. Nicméně neuhrazené částky po lhůtě splatnosti dosahují zhruba 750 tisíc korun, což je ve srovnání s Jičínem poměrně vysoká suma. "Samozřejmě evidujeme pohledávky jako většina ostatních obcí. Řada nesplacených dluhů od různých osob je už z minulých let, a některé z nich lze považovat už za nedobytné. Problémy s neplatiči řešíme standardním způsobem na základě soudního rozhodnutí," upřesnil vedoucí radnice Jaroslav Vais. Podle vedoucí finančního odboru Hany Lánské jen dluhy za nájemné v Hořicích dosahují téměř tří set tisíc.

Problém s neplatiči přidělává vrásky na čele radním v Libáni, kde se podle starosty Jana Šestáka pohybují pohledávky kolem 350 tisíc korun. "Pro město je to velmi nepříjemná situace, zvlášť když se nám neustále nedostávají peníze na provoz a nové investice. Proces soudního rozhodnutí je komplikovaný a těžkopádný, kolikrát jezdíme dva roky k soudu a pak stejně nejsme schopni přinutit dlužníka, aby nám své závazky uhradil," zlobí se Šesták. Podle něj by se v této věci měla iniciovat změna stávající legislativy.

(mar, max, jn)


Nové Noviny