Nové Noviny č. 29/0127. července 2001str. 6

Zítra zazní ve Studénce opět hlas zvonu

Studénka - Zvony, ozývající se svými libými zvuky, byly a jsou stále součástí života občanů měst i vesnic, i když v dnešní moderní době ztratily svůj původní význam ohlašující přípravy na modlitby, odpočinek nebo varování před živelnými pohromami. Svoji zvonici se zvonem měla odedávna dnes integrovaná novopacká obec Studénka se svými 82 obyvateli a 38 domy a svojí historií zasahující až do 14. století.

Prvně se zde ozval dle místní kroniky zvon věnovaný císařovnou Marií Terezií, již v roce 1758. Bohužel prvá i druhá světová válka svoji materiálovou potřebou měděných slitin sejmula zvony z věží kostelů a zvonic, a tak umlčela v roce 1917 a 1942 i zvony ve Studénce. Od tohoto roku osiřelá zvonička připomínající již jen svoji někdejší účelnost a slávu, chátrala. Její neutěšený stav se stával nebezpečný jednak objektu, u kterého byla postavena, ale i okolí. Touto situací se začali na své výroční schůzi v prosinci minulého roku zabývat hasiči místního sboru a rozhodli se starou zvoničku zbourat a na její místo postavit novou. Nejprve bylo nutné zajistit finanční prostředky jak pro materiální zajištěné celé stavby, tak i pro zakoupení zvonu. Této iniciativy včetně celé organizace se ujali zvláště Jiří Materna a Karel Drašar. Práce na zhotovení nové zvoničky byla velice rozmanitá, ale i náročná. Po vykácení vytipovaných stromů byla v lednu zahájena již výroba jednotlivých dílů budoucí zvonice. Následovalo zpracování dřeva spočívající v neobvyklém hranění šestihranu a dalších řemeslných, ať již tesařských, truhlářských či zámečnických prací, které vyžadovaly velký um a řemeslnou zručnost. Duší náročné práce byl Miloslav Hylmar z Heřmanic. Nový zvon zhotovený ve zbraslavské zvonařské dílně daroval pan Langmayer.

Slavnostní akt zavěšení nového zvonu bude zahájen tuto sobotu 28. července v 10 hodin. Zvon pokřtí arcibiskup Karel Otčenášek. Pozváni byli i přednosta Okresního úřadu v Jičíně Jiří Vitvar a starosta Nové Paky Petr Kuřík.

Po slavnostním zavěšení zvonu bude dopoledne pokračovat v sále místního hostince Helvetia druhým setkáním rodáků, přátel a příznivců Studénky.

(ur)


Téměř stoletý člověk byl podveden v Jičíně

Dne 10.července kolem desáté hodiny dopoledne došlo v Jičíně v prostoru před 4.ZŠ v Železnické ulici k naprosto nevídanému a zcela opovrženíhodnému případu spáchání podvodu na jednom z našich spoluobčanů.

Muž, kterému již nechybí mnoho do sta let, byl osloven ženou do třiceti let, snědé pleti, ve světlém oblečení a mužem snědé pleti vyšší, silnější postavy. Bylo mu řečeno, že zde na něho čekají, až se vrátí z nákupu a že mu nesou zprávu o tom, že následující den obdrží jednorázový příspěvek k důchodu ve výši 120.000 Kč. Nejdřív že jim však musí uhradit běžné výdaje ve výši 3.000 Kč. Na to jej posadili do vozu tmavé, možná černé barvy, kde byli ještě dva muži snědé pleti a odvezli stařečka k jeho bydlišti ve Foersterově ulici v Jičíně. Zde jej muž a žena následovali do bytu a převzali od něho požadovanou částku tří tisíc s ujištěním, že následující den obdrží slibovaný příspěvek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o způsob podvodu, který se v poslední době vyskytuje zřejmě po celém území ČR a podvodníci se neštítí okrádat jedny z nejstarších občanů, je předpoklad, že v Jičíně či okolí týž den byl osloven, případně podveden ještě někdo další, kdo možná z ostychu či zapomnětlivosti o věci neinformoval nikoho ze svých blízkých či známých, případně orgány Policie ČR.

Policie žádá spoluobčany, aby takovéto případy neprodleně hlásili na nejbližší policejní oddělení. K výše uvedenému případu prosíme o podání jakékoliv informace k výskytu popsaných osob či vozidla v uvedenou dobu. Informace podejte na telefon Obvodního oddělení Policie ČR v Jičíně 0433/584 602, případně na tísňovou linku 158 či na nejbližší oddělení Policie ČR.

Policie ČR v Jičíně upozorňuje všechny občany, zejména vyššího věku, aby si rozmysleli, s kým se dají do řeči, případně koho pouští do svého bytu, s kým, o čem a kde jednají.

Zaměstnanci všech podniků a organizací, kteří vyžadují vstup do bytů, jsou povinni se vykázat příslušným průkazem, případně ve spojení s občanským průkazem, pokud se nejedná o člověka vám osobně známého. Opětovně zdůrazňujeme, že v případě pochybností je třeba ihned vyrozumět Policii ČR. Případně jednání odložte na pozdější dobu, až bude přítomná další, vámi přizvaná či blízká osoba, ke které máte plnou důvěru.

Kpt. Jiří Valter, OŘP Jičín


Peníze z prodeje odevzdají státu

Jičín - Setkání s případnými uchazeči o odkoupení bývalého nevěstince Na Vrchách se pro absolutní nezájem nekonalo.

Vilu Molušku čp. 168 prodává Okresní nemocnice v Jičíně za minimální kupní cenu 1,170 milionu korun. Nemovitost stojí na stavební parcele o výměře 391 metrů čtverečných a disponuje zahradou o rozloze 456 metrů čtverečných. Základním kritériem pro posouzení nabídek je výše uvedené ceny předané v obálce na adresu ředitelství okresní nemocnice nejpozději do pátku 3. srpna.

Vyhlášení veřejné soutěže předcházelo vypracování znaleckého posudku na prodej neupotřebitelného státního majetku. Ještě v loňském roce vedení jičínské nemocnice doufalo, že peníze získané prodejem nemovitosti bude možné využít k nákupu zdravotnického zařízení.

"Očekávali jsme změnu zákona, který by naší organizaci umožnil výnos z prodeje efektivně využít. K tomu bohužel nedošlo, a tak všechny finanční prostředky musíme odevzdat do státního rozpočtu. Nezbytnou podmínkou platnosti kupní smlouvy při prodeji státního majetku je navíc i její schválení Ministerstvem financí České republiky," uvedla ředitelka Okresní nemocnice v Jičíně Dana Kracíková.

(mar)


Daňový kalendář na srpen

Úterý 7. srpna

Pojistné: Doplatek pojistného na důchodové pojištění OSVČ, pokud přehled o příjmech a výdajích za rok 2000 byl podán nebo měl být podán dne 30.7.2001.

Středa 8. srpna

Pojistné: Záloha na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na (dobrovolné) nemocenské pojištění OSVČ za měsíc červenec 2001. Záloha na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ za měsíc červenec 2001. Doplatek pojistného na důchodové pojištění OSVČ, pokud přehled o příjmech a výdajích za rok 2000 byl podán nebo měl být podán dne 31.7.2001.

Pondělí 27. srpna

Daň z přidané hodnoty: Daň a daňové přiznání za měsíc červenec 2001. Spotřební daň: Daň a daňové přiznání za měsíc červenec 2001.

Pátek 31. srpna

Daň z příjmů: Měsíční záloha na daň za měsíc srpen 2001. Daň z nemovitostí: První splátka na daň roku 2001 u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb s roční daňovou povinností vyšší než 1.000 Kč.

Ing. Jana Kavková, daňový poradce (tel.:0433/523 320)


Restauratéři se obávají nových limitů

Jičínsko - Výhodnější bude nepřipravovat hotová jídla, ozývají se někteří drobní restauratéři, kteří nelibě sledují nové změny hygienických norem. Podle zákona a prováděcí vyhlášky platné od letošního roku totiž dochází ke zpřísnění některých předpisů v oblastech přípravy a výdeje jídel. Restauratérům tak pravděpodobně nezbyde než investovat do nových mrazicích zařízení, vařit v menších dávkách nebo zcela vyloučit hotová jídla z denní nabídky.

"Nová ustanovení nás nutí omezit přípravu hotových jídel nebo je prostě vůbec nezhotovovat a zaměřit se na přípravu minutek," ozývá se z některých menších restauračních zařízení poté, co pracovníci hygienických stanic začali uvádět novou vyhlášku do praxe. Provozovatelům se zejména nelíbí ta část zákona o ochraně veřejného zdraví, ve které se hovoří o přípravě hotových jídel. Od letošního roku totiž platí, že teplé pokrmy určené k přímé spotřebě se podávají bezprostředně po výrobě, nejdéle však 3 hodiny od dokončení jejich tepelné úpravy. "Trochu mne překvapuje reakce restauratérů, neboť právě tato část vyhlášky tady platila již od roku 1987. Došlo pouze ke zpřísnění normy, kdy do 3 hodin se započítává i čas potřebný pro konečnou úpravu pokrmů, plnění do expedičních obalů, přepravu, rozvoz a vlastní výdej," uvedl okresní hygienik Jaromír Hrubý.

"Co máme ale dělat s gulášem, který se nepodaří do tří hodin prodat? Pochybuji, že ho ve většině restaurací jednoduše vyhodí," prohlašuje jeden z pracovníků restaurace, který si nepřál být jmenován. "Česká kuchyně je vynikající, ale současné i velmi časově náročná na přípravu jídel. Navíc platí, že některá jídla získají tu pravou chuť právě až po určité době. Zkuste si dát pěkně uleželou svíčkovou další den," snaží se číšník apelovat na gurmánskou vytříbenost.

"I já si dám rád svíčkovou až druhý den, ale to si mohu dovolit pouze doma, do restaurace podobné postupy zásadně nepatří a hygienici je budou přísně postihovat," vzkazuje restauracím okresní hygienik. Podle jeho vyjádření se provozovatelům restaurací nabízí hned několik možností, jak dostát zákonným normám. "Stačí vařit v menších dávkách, mnohem více využívat zmrazených polotovarů nebo při odpovídající technologii vyrábět zchlazené hotové pokrmy. Rozhodně nestačí pouze dát jídlo do lednice, protože i tam dochází k množení bakterií vzhledem k pomalému vychládání pokrmů, a tím tvorbě optimálních podmínek pro jejich růst a vývoj."

Hoteliéři a provozovatelé restaurací však nemají problémy pouze s dodržováním tříhodinové lhůty, ale například i s výdejní teplotou pokrmů. "Vyhláška stanovuje určitou teplotu, kterou si musí pokrm udržet po celou dobu výdeje. Musím ale přiznat, že zatím jsme narazili spíše na restaurace, kde se do stanoveného limitu nevešli," vylíčil své zkušenosti Hrubý. Hygienici také vytýkají provozovatelům závažné nedostatky týkající se nejčastěji skladování potravin, nízké úrovně provozní hygieny či výskytu plísní, a to nejen na omítkách, ale i například v lednicích a dalších zařizovacích předmětech. Patří sem i problémy s udržováním pořádku, chybějící nebo nevhodné pracovní plochy, používání funkčně nevyhovujících pracovních pomůcek i přepravních obalů.

(pe)


Centrum lázeňského města se asi letos začne měnit

Lázně Bělohrad - Kompletní obměnu dlažby na chodnících v centru Bělohradu chystá v letošním roce tamní radnice. Na náměstí se tak po mnoha letech vrátí bílý vápenec.

Městu se totiž podařilo získat více než dvou a půl milionovou dotaci od ministerstva pro místní rozvoj z programu zaměřeného na podporu rozvoje lázeňských míst. "V minulých dnech nám bylo poskytnutí dotace ve výši 2,75 milionů korun potvrzeno. Podmínkou je, že se na této akci musíme podílet z padesáti procent. Z rozpočtu tedy uvolníme finanční prostředky ve výši odpovídající státnímu příspěvku," informoval starosta města Pavel Šubr.

Letos na podzim by tedy měla být zahájena obnova chodníků za pět a půl milionu a v příštím roce by se mělo pokračovat, protože radnice očekává, že od státu získá dalších možná až pět milionů korun. V jedné z dalších etap se podle Šubra uvažuje i s celkovou úpravou horní části náměstí. Současně s výměnou dlažby bude probíhat i rekonstrukce plynovodních přípojek, kterou má financovat správce sítí.

"Minulý týden se uskutečnilo jednání s architektem a pro zpracování projektu je důležité, aby nám geodezie včas dodala výškové zaměření," upřesnil starosta. Snahou radnice je vrátit do centra bílý vápenec, který by měl po celém obvodu náměstí tvořit mozaikovou dlažbu. "Nejde o právě obvyklý materiál, část se nám ho ale podařilo zachránit a navíc předpokládáme, že se nachází i pod stávající dlažbou."

(jn)


Projekt umožňuje řešit problémy rodin potřebujících zvláštní péči

Jičín - Již čtvrtým rokem organizuje referát sociálních věcí Okresního úřadu v Jičíně projekt "Rodina", který podává pomocnou ruku manželstvím, rodinám a etnickým skupinám obyvatelstva potřebujícím zvláštní sociální péči a pomoc.

Projekt, jehož základem jsou dva týdenní pobyty v rekreačním zařízení výrobního družstva Vkus Jičín v Černém Dole, probíhá za minimálních finančních nákladů poskytovaných státním rozpočtem. V letošním roce se ho zúčastnilo dvanáct maminek a sedmadvacet dětí z neúplných, sociálně potřebných rodin z celého jičínského regionu. "Hlavním důvodem, proč tento projekt vznikl, je naše hluboké přesvědčení o tom, že rodina je základem při utváření mezilidských vztahů a že má výsadní postavení v lidské společnosti. Proto je naší povinností udělat vše pro to, aby si ho zachovala," říká autorka projektu, vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí OkÚ v Jičíně, Vlasta Krupková.

Týdenních pobytových zájezdů se účastní především sociálně slabé rodiny. Najdou se však i případy, kdy v nich dochází k hlubším partnerským neshodám například v souvislosti s drogovou závislostí, gemblerstvím, alkoholizmem nebo zanedbáváním výchovy dětí. "V rámci projektu chceme být těmto rodinám maximálně nápomocni při řešení náročných životních situací. Učíme je potřebným vzorům chování a osvojení si komunikačních a autoregulačních dovedností," upřesnila Krupková.

(mar)


OMLUVA

V minulém čísle NN jsme v článku o religiozitě v českých zemích s ohledem na výsledky sčítání lidu zaměnili jméno jičínské farářky Církve československé husitské. Farářka se jmenuje Eva Hrabáková, nikoliv Hrábková jak jsme mylně uvedli. Za tuto nepřesnost se farářce Evě Hrabákové i čtenářům omlouváme.

(red)


Policie ČR

Hořice - Nezajištěným hlavním vchodem jedné z hořických firem vnikl v noci na 18. července do prostoru výrobní haly pachatel, který zde odcizil 15 ks měděných svářecích a zemnicích kabelů se svorkami a kleštěmi, plazmový řezací stroj REHM PSA 41 a ruční dvoukolový vozík. Škoda činí 80.000 Kč.

Jičín - Hlídkou OOP ČR Jičín byl 18. července zatčen muž z Ostravska, který se od loňského roku vyhýbal nástupu výkonu trestu. Výtečník byl předán do věznice.

Hořice - Vyšetřovatel OÚV Jičín koná řízení ve věci trestného činu krádež. Podezřelý muž 10. června, během motocyklových závodů v Hořicích, odcizil 56 lahví Královské, Krkonošské a Lázeňské medoviny. Škoda činí 4.800 Kč.

Třtěnice - Ve středu 18. července po 23. hodině havaroval ve Třtěnici pětačtyřicetiletý řidič Škody Favorit, který vůz zřejmě (vlivem rychlé jízdy) nezvládl na mokré vozovce. Vozidlo narazilo do kamenné podezdívky oplocení a následně do zdi obytného domu. Při nehodě muž utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Případ dále šetří SDN Jičín.

Vojice - Po vykopnutí dveří u rodinného domku ve Vojicích odcizila skupina podezřelých osob porcelánové servisy, soupravu na víno, hrací obraz a další věci v celkové hodnotě asi 50.000 Kč. Vyšetřovatel v tomto případě koná řízení ve věci trestných činů krádež a porušování domovní svobody.

Jičín - Vyšetřovatel koná řízení ve věci trestných činů podvodů, kterých se měl podezřelý muž z Jičína dopustit tím, že v několika případech vylákal celkem 600.000 Kč. Při půjčení peněz souhlasil se vznikem zástavního práva na různé automobily. Věřiteli však zamlčel, že zástavní právo již má další věřitel a do současnosti vypůjčené peníze nevrátil.

(tm)


Nové Noviny