Nové Noviny č. 32/0117. srpna 2001str. 2

Prodá jičínská radnice znovu hotel Start?

Jičín - Vzhledem k chybějícím financím na pokračování v nutných investicích ve městě se nedá vyloučit ani možný prodej hotelu Start, který je majetkem Jičína. Myšlenka prodeje hotelu se už objevila i mezi samotnými radními, vše je však zatím pouze v rovině spekulací. Doposud se nehovořilo ani o případné ceně.

"Myšlenka prodat hotel Start se opravdu objevila. O této možnosti se zatím pouze uvažuje, v budoucnu se ale rozhodně nedá vyloučit," připouští místostarosta Vlastislav Matucha. "S prodejem bych souhlasil pouze v případě, pokud by šlo ošetřit, aby hotel zůstal zachován," říká. Podle něho se o celé záležitosti začíná spekulovat především z toho důvodu, že město z hotelu v současnosti nemá prakticky žádný příjem. To, co se vybere na nájmu, se okamžitě opět musí proinvestovat v nutných rekonstrukcích. Začátkem roku se například opravovaly výtahy, nyní se plánuje oprava topení.

Spekulace o možném prodeji Startu potvrzuje NN i další z radních, Pavel Nožička. "Mluvilo se o tom, ale zatím nepadly žádné konkrétní návrhy. Vše by muselo být velmi dobře ošetřeno, hotel je totiž úzce spojen s celým areálem. Zatím ani sám netuším, co by toto rozhodnutí přineslo a co by mohlo znamenat pro město," vyjadřuje se Nožička. "Prodejem hotelu jsme se zatím zabývali pouze v nejobecnější rovině, nijak hlouběji jsme to nerozebírali. V této chvíli to rozhodně není předmětem jednání. Každopádně je to jedna z možností přísunu peněz," zdůraznil Nožička.

(max)


PECKA NAPŘÍČ STALETÍMI Hrad Pecka navštívily v sobotu stovky lidí, které přilákaly nejen nové expozice s atraktivní mučírnou, ale i bohatý doprovodný program. Na nádvoří řinčely zbraně šermířů, děti zhlédly pohádku a návštěvníci si mohli vybrat například z nabídky kožešin od pravého koželuha.

FOTO: jn


Vyhlídky na lepší úrodu komplikuje rolníkům déšť

Lužany, St. Místo - Až milionové ztráty odhadují už některé zemědělské podniky na okrese kvůli slabší úrodě, než jakou čekaly. Žně jim totiž komplikuje proměnlivé počasí s častými dešťovými přeháňkami.

Konec letošní sklizně obilí začíná být v nedohlednu, stěžující si rolníci. Drobné, avšak neustávající přívaly vody jim brání vyjet do polí. Teprve minulý týden se na Jičínsku podařilo definitivně sklidit ozimý ječmen. Ze sta procent je od uplynulého víkendu sklizena i řepka, oznámila ředitelka Okresní agrární komory Jičín Jaroslava Nekvasilová. Naopak další stěžejní komodita, pšenice, byla začátkem tohoto týdne sklizena zatím jen ze zhruba 30 procent, tedy asi na pěti z necelých sedmnácti tisíc hektarů pšeničných ploch v regionu. Je zřejmé, že čím déle bude vlhkost oddalovat dokončení sklizně, tím méně peněz za poškozenou úrodu farmáři dostanou.

Například Lužanská zemědělská a. s. měla v závěru minulého týdne z 850 hektarů sklizeno teprve 100 hektarů pšenice. "Zatímco jinde mají sklizeno, my začínáme. Kvalita obilí bude špatná a nízké budou i výkupní ceny. Čekáme několikamilionové ztráty," posteskl si Otto Köstinger ze zemědělského podniku v Lužanech.

Podobné starosti má i Velišská zemědělská, potvrdil její ředitel Oldřich Haken. Podnik potřebuje dostat pod střechu úrodu z asi 1100 hektarů osetých pšenicí. Přitom do konce minulého týdne měl posekáno jen něco přes 50 hektarů. "Jindy nám už v červenci jezdí na výpomoc čtyři kombajny z Hustopečí, letos výpomoc ještě nepřijela," uvedl minulý pátek Haken.

Na území republiky i jednotlivých regionů se bude objem a kvalita sklizně z letošních žní zřejmě podstatně lišit. "Zdá se, že u řepky se výnos nakonec zlepšil, i když jsou signály, že utrpěla na kvalitě," uvedla Nekvasilová. Právě řepku zařadila většina zemědělských firem do letošní produkce. Stát totiž letos poprvé ve snaze eliminovat nadprodukci v rostlinné výrobě zavedl nový dotační program - uvádění půdy do klidu. Ten sice umožňuje pěstovat plodiny, ale pouze pro nepotravinářské účely, což řepka jako přísada do bionafty splňuje. Podniky v takovém případě mají nárok na dotaci, přičemž podmínkou je, že část úrody odvedou státu. Kvalita však musí být odpovídající a z toho mají zemědělci obavu.

(jn)


Paka chce získat především státní dotace

Nová Paka - O investicích v příštím roce začínají uvažovat i radní v Nové Pace. Před samotným sestavováním rozpočtu je jedno jisté již dnes. Tak jako v jiných městech, ani zde nebudou mít radní dostatek prostředků na uskutečnění všech svých záměrů. Výdaje města ovlivní i to, že se Paka s největší pravděpodobností stane na základě reformy veřejné správy pověřenou obcí třetího stupně.

Podle starosty Petra Kuříka je každoročně v Nové Pace na investice uvolňováno okolo 4 až 6 milionů korun. Také pro příští rok se přitom dá počítat s obdobnou částkou. "O hlavních investicích v příštím roce samozřejmě začínáme diskutovat již v těchto dnech. Peněz bude každopádně málo, a proto teprve uvidíme, která z akcí nakonec zvítězí. Budeme muset dokončit i rozběhnuté záležitosti z loňského roku, jako dofinancování inženýrských sítí pro plánovaných jedenadvacet rodinných domů, a chtěli bychom pokračovat i v opravách Suchardova domu," vypočítává starosta. "V příštím roce ale také plánujeme zahájení několika zcela nových akcí. Jde především o opravu místních komunikací a chodníků, ale i o investice v přidružených obcích. Mám na mysli například plynofikaci Vidochova," říká starosta.

Možností, jak získat finanční zdroje, nemají novopačtí radní mnoho. "Pro vylepšení našich příjmů můžeme prodat pouze ještě několik parcel pro stavbu rodinných domků a další pozemky ve vlastnictví města. Především ale musíme doufat, že se nám podaří sehnat alespoň na některé akce státní dotace. Z dalšího majetku města se už nemáme téměř čeho zbavovat. Majetek máme poměrně optimálně rozvrstvený, byty jsme už také z drtivé většiny prodali," konstatuje Kuřík. "Další výdaje nás budou čekat v souvislosti se zřízením pověřeného úřadu a tím souvisejícím rozšíření úředních povinností. Uvažujeme i o zakoupení budovy České spořitelny," dodal starosta.

(max)


V jičínské pokladně chybí desítky milionů

Pokračování ze str.1

"Doba skutečně nahrává ke změnám a k zefektivnění celého chodu města. Diskutujeme o tom, jaká aktiva ponechat a jaká případně prodat. Přeskupením majetku skutečně možných příjmů můžeme dosáhnout," myslí si Matucha. "K získání potřebných financí by měl přispět i prodej akcií České spořitelny, které stále máme ve svém majetku. Jde přitom asi o dva miliony. Další peníze bychom chtěli získat prodejem pozemků v průmyslové zóně, ale i na základě posledního rozhodnutí, kterým je prodej Šikolovy vily na Čeřovce," popisuje záměry města místostarosta.

Protože v Jičíně doposud neproběhla privatizace bytového fondu, město má v majetku byty v ceně několika desítek až stovek milionů, místostarosta Matucha nevylučuje ani to, že někdo přijde právě s návrhem masivnější a rychlejší privatizace bytů. "Rozhodně se to nedá vyloučit," reaguje na dotaz. "Peněz je v bytech opravdu skryto nejvíce. Diskuse nad rozpočtem, který se začne sestavovat hned po prázdninách může, k tomuto tématu dospět. Situace s prodejem bytů však musí nazrát," vyjadřuje se Matucha a připojuje další argument, proč celá záležitost není tak jednoduchá. "Záleží především na tom, jak rychle bude probíhat deregulace nájmů. Současný stav, kdy je takřka ze strany státu zastavena, se přeci také musí brzy změnit. Pokud by došlo k rychlejšímu uvolnění nájemného, mohli bychom za vybrané finance například opravit i některé další domy," říká.

Kromě privatizace a rozprodeje městského majetku se nabízejí další možnosti, jak postupovat. "Dá se uvažovat i o dalším úvěru. Letos bychom měli snížit dluhovou službu, a proto bychom si ho mohli vzít," nastiňuje tajemník Bareš další eventualitu, jak opatřit tolik potřebné finance. "Těch variant je samozřejmě ještě více. Namísto úvěru se často hovoří i o možném zefektivnění činnosti stávajících městských organizací. Prvním krokem by mělo být oddělení sportovních zařízení od Technických služeb. "Technickým službám by možná mohla prospět i privatizace například na společnost s ručením omezeným. Zde bychom ale museli nejdříve vše pečlivě zvážit a porovnat se situací ve městech, kde se již k podobnému kroku odhodlali," říká Matucha. "Úvěr považuji za krajní variantu. Město je zadluženo na hranici 55 až 60 milionů, a to by pro nás měla být maximální hranice. Dluhy prostě nemám rád," dodal Matucha. S úvěrem nesouhlasí ani radní Pavel Nožička. "Osobně jsem taky proti zadlužování města. Bylo by každopádně lepší současné dluhy postupně umořovat a opatřit raději jiné finanční zdroje," sdělil Nožička.

(max)


Rada navrhuje odejmout tři čestná občanství

Jičín - Městská rada nakonec přeci jenom po prázdninách zastupitelstvu předloží návrh na odejmutí třech čestných občanství. Konkrétně jde o Klementa Gottwalda, Zdeňka Nejedlého a Zdeňka Fierlingera. Mezi těmito jmény však chybí původně avizovaný Josef David.

O odebrání některých čestných občanství se přitom začalo hovořit na návrh místostarosty Jičína Vlastislava Matuchy. "Myslím si, že čestné občanství se uděluje jako výraz ocenění za určité zásluhy. Proč by tedy měl čestným občanem být někdo, kdo má na svědomí zhruba 240 rozsudků smrti? Toto ocenění se jim už mělo odebrat dávno, když se například přejmenovávaly ulice a náměstí. Město se vyrovná se svou minulostí až tehdy, kdy se s ní vyrovnají občané," vyjadřuje se místostarosta.

Oproti původnímu návrhu se již nebude doporučovat zastupitelům odejmout čestné občanství i Josefu Davidovi. "Toto jméno bylo jednoduše uvedeno omylem. Pan David byl národním socialistou a s novým komunistickým režimem po roce 1948 se už neztotožnil," konstatuje Matucha.

(max)


Pouhých šest korun za nový vůz

Jičín - Zřejmě již od nového roku budou mít Sociální služby města Jičína k dispozici zcela nové pětimístné vozidlo značky Renault Kangoo. Městská rada totiž akceptovala nabídku poděbradské reklamní agentury Kompakt, nabízející šestiletý pronájem vozu za symbolickou cenu šesti korun.

Jednou z podmínek předložené smlouvy je každodenní provoz automobilu v ulicích města jako nosiče reklam přibližně dvaadvaceti místních firem a společností. Hodnota vozidla bude tedy po dobu příštích šesti let splácena pronájmem reklamních ploch, z nichž by každá měla přijít podle velikosti na čtyři až pět tisíc korun ročně. Místní sociální služby využijí nové auto mimo jiné jako dopravní prostředek umožňující starším občanům města pravidelné návštěvy novoměstské "domovinky" a k rozvozu obědů svým klientům.

Podle slov tajemníka městského úřadu Petera Bareše je úspěch jičínské akce podmíněn zejména zájmem místních soukromých podnikatelů předplatit si reklamní plochu na šest let dopředu.

(mar)


Více peněz na výkup pozemků

Hořice - Najít v letošním rozpočtu více peněz na výkup pozemků, než bylo původně zamýšleno, plánují radní v Hořicích. Finanční prostředky z pokladny města potřebují na zakoupení části území v místě plánované budoucí průmyslové zástavby.

"Potřebná částka na vykoupení pozemků pro průmyslovou zónu půjde možná do milionů korun. Peníze se pokusíme získat úpravou rozpočtu," sdělil hořický starosta Ladislav Vrba.

Vytipované území chce město získat od Pozemkového fondu. "Pokud bychom žádali o pozemky pro nekomerční využití, například veřejně prospěšné stavby, fond by je na nás převedl bezplatně. Jelikož je ale potřebujeme pro výstavbu průmyslových objektů, budeme za ně muset zaplatit," vysvětluje Vrba. Podle něj musí o této investici do nemovitostí rozhodnout zastupitelé. "Záleží na nich, buď budou chtít podpořit potencionální rozvoj nových pracovních příležitostí, nebo jiné aktivity," poznamenal starosta. Veřejné zasedání hořického zastupitelstva se uskuteční 17. září.

(jn)


Město prodá Šikolovu vilu na Čeřovce

Jičín - Místní skautskou organizací částečně využívaná Šikolova vila v ulici Pod Čeřovkou je určena k prodeji. Rozhodla o tom městská rada i přes to, že se skauti střediska Brána snaží vyvíjet aktivity vedoucí k zajištění alespoň nejnutnějších oprav tohoto chátrajícího objektu.

Jičín, který je majitelem Šikolovy vily, se podle vyjádření představitelů jičínské radnice k prodeji rozhodl vzhledem k tomu, že dnes nemá potřebné finanční prostředky ani na její základní údržbu, natož na nutnou realizaci několikamilionového statického zajištění a s ním souvisejících oprav interiérů. Prodej objektu by měl být uskutečněn dražbou organizovanou některou z místních realitních kanceláří. Radnice si tímto krokem slibuje vylepšit rozpočet města o částku přibližně tří milionů korun. Přesnou vyvolávací cenu Šikolovy vily však určí až řádný znalecký posudek. Část získaných finančních prostředků má podle vyjádření místostarosty Vlastislava Matuchy zajistit skautům podmínky pro jejich další činnost. Hovoří se například o rekonstrukci divadelních šaten a skladu kulis bývalého přírodního divadla v lomu pod Čeřovkou, anebo o možnosti výstavby nového skautského srubu.

Skauti se však rozhodnutím radnice cítí být velmi překvapeni. "To, že se město rozhodlo Šikolovu vilu prodat, aniž by se zeptalo alespoň na náš názor, nás skutečně velmi udivilo. Navíc městu už třetím rokem nabízíme finance na rekonstrukci a údržbu objektu. Tvrzení, že se vila prodává vzhledem k tomu, že Jičín nemá na její opravy peníze, je tedy také velmi podivné," vyjadřuje se jeden z činitelů jičínských skautů Jaroslav Drozen. "Jsem každopádně zvědav, jaké náhradní prostory nám radnice nabídne. Pro naši činnost především s mládeží potřebujeme alespoň několik klubových místností spolu se skladem. Každopádně nyní vůbec netušíme, co s námi bude," dodává Drozen.

(max,mar)


Nové Noviny