Nové Noviny č. 32/0117. srpna 2001str. 4

Strojírenské firmy žehrají na nedostatek kvalifikovaných sil

Pokračování ze str.1

Čelit poklesu řemeslníků v některých specializacích se rozhodla například společnost AGS Jičín zřízením vlastního střediska praktického vyučování. "Problém s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve strojírenství je celorepublikový. V našem případě se to týká hlavně nedostatku lidí v nástrojárně, modelárně a nyní také ve slévárně, kde se rozšiřuje výroba. Proto jsme se také rozhodli podporovat učební obory jako zámečník či strojní obrábění," poznamenal Milan Kopáč, vedoucí personálního oddělení AGS Jičín.

Přestože zejména v Jičíně přibylo v posledních letech několik nových továren nadnárodních koncernů a do některých původních podniků na okrese vstoupil zahraniční kapitál, nemá prý jejich přítomnost výrazně zásadní vliv na odliv kvalifikované síly. Ředitel Hořických strojíren Miloš Vanc to zdůvodňuje i odlišným typem výroby. "Narozdíl od jiných, převážně větších zahraničních firem, zaměstnáváme lidi v takzvané zakázkové a nikoliv velkosériové výrobě. Z osmdesáti procent u nás převládají profese jako zámečník, obráběč kovů, horizontkář, svářeč. Jde o práci, která je velmi variabilní," vysvětluje Vanc a doplňuje: "Na Hořicku navíc nevzniklo tolik nových pracovních míst jako v Jičíně, i když vzdálenost dnes nemusí být rozhodující, protože třeba v Brně svážejí některé firmy své pracovníky v okruhu až 60 kilometrů."

Ani Milan Kopáč si nemyslí, že by nové zahraniční firmy přímo v Jičíně měly ve srovnání s AGS nějak výraznou potřebu kvalifikovaných pracovních sil s uplatněním ve výrobní sféře. "Z jejich strany je spíš poptávka po lidech do automatizovaných provozů," míní. Praxe ale často ukazuje, že záleží i na konkrétních pracovních podmínkách a perspektivách, které je zaměstnavatel, ať už jakýkoliv, ochoten nabídnout.

(jn)


Středisko praktického vyučování chce financovat přímo podnik

Jičín - Akciová společnost AGS Jičín usiluje o otevření "svého" střediska praktického vyučování (SPV) přímo v areálu podniku. Po letech půstu se totiž podařilo sehnat větší počet zájemců o tradiční učební obory, vysvětluje vedoucí personálního oddělení AGS Milan Kopáč.

"Do učilišť se deset let téměř nikdo nehlásil, rodiče chtěli mít skoro ze všech dětí manažery. Z devítiletek odcházeli žáci i se čtyřkami na střední školy, které je kvůli přídělu peněz na žáka rády přijmou. Zdá se ale, že se tento trend vzhledem k rozdílům v nabídce a poptávce na trhu práce mění," glosuje Kopáč. Jak řekl, po delší době se podařilo nabrat pětatřicet učňů, kteří by měli docházet do střediska praktického vyučování, jež chce financovat přímo podnik. "Teoretickou část vzdělání by nadále zajišťovala Střední průmyslová škola Jičín. Učiliště tady už v minulosti fungovalo a dílny jsou stále k dispozici, proto by to neměl být problém," dodává Kopáč. Za iniciativou AGS je podle něj obava firmy, aby učební obory nebyly převedeny například na ISŠ Nová Paka nebo někam jinam mimo okres.

Ředitel Regionální hospodářské komory v Hradci Králové Vladimír Jirka iniciativu jičínské firmy AGS chápe, ale zároveň dodává, že dnes nelze absolventy učiliště smluvně zavázat k tomu, aby po vyučení do "mateřské" firmy nastoupili a setrvali v ní třeba pět let, ač se vyučili za podnikové peníze.

Stanovisko odboru školství Královéhradeckého kraje se nepodařilo získat. Jaké má AGS šance uspět se svým projektem, vedoucí okresního referátu školství Jan Vaníček není schopen v tuto chvíli odhadnout. Uvedl pouze, že si firma podává žádost o zařazení SPV do sítě škol a školských zařízení s tím, že se o ní má v září jednat.

(jn)


Opět prý platí: Řemeslo má zlaté dno

Jičínsko, Hradec - Řemeslo má zlaté dno, říkávalo se kdysi. Staré známé úsloví je třeba brát opět vážně, tvrdí shodně analytici z úřadů práce i zaměstnavatelé.

Tuzemský strojírenský průmysl se i díky přílivu zahraničního kapitálu zvolna vzpamatovává z více či méně hluboké recese, v níž se pohyboval po celá devadesátá léta. Od loňska zvyšuje řada firem výrobu, aby uspokojila poptávku, která průběžně roste, i když vlivem současného zpomalení velkých evropských ekonomik se očekává ochlazení. Mnoho strojírenských podniků však v poslední době naráží na společný problém: nemohou sehnat kvalifikované dělníky. Tuto zkušenost už zažívají i firmy na Jičínsku.

Na situaci, která se vyznačuje nedostatkem určitého typu absolventů, se chystá reagovat ministerstvo školství. Na letošek vyčlenilo 100 milionů korun, které jsou určeny na znovuotevření některých nedostatkových učebních oborů. Mluvčí resortu Vladimíra Al Malikiová připustila, že tento problém je vážný, ale situace se prý liší podle regionů. "Někde s tím mohou mít zaměstnavatelé těžkosti, ale jde spíš o individuální záležitost. A pokud jsou někde skutečně velké disproporce, mohou si je nyní vyřešit přímo krajské úřady, které převzaly odborné a střední školy. Síť učilišť jistě budou v krátké době optimalizovat," poznamenala Al Malikiová.

V hradeckém kraji vsadila Regionální hospodářská komora především na osvětu mezi rodiči, protože právě oni nejvíce ovlivňují zaměstnatelnost mladých lidí. "Důležité je, aby se rodičům dostaly objektivní informace, jaká zaměstnání jsou perspektivní a nakolik jsou platově atraktivní," zdůraznil ředitel komory Vladimír Jirka. Za tímto účelem vznikla při komoře sekce středně odborného vzdělávání, která zprostředkovala kontakty mezi zástupci výrobních podniků, výchovnými poradci ze základních škol a řediteli odborných škol a učilišť. "V posledních letech přibylo neúměrné množství nejrůznějších pseudomaturantů. Ti ale plní čekárny na úřadech práce. Proto je nutné sladit nabídku oborů ve školách s požadavky trhu práce," dodal.

Zároveň také podotkl, že tím, jak začíná být kvalifikovaných pracovníků nedostatek, zaměstnavatelé jsou nuceni je přeplácet, aby si je udrželi. To prý vede k tomu, že se ve firmách nedostává více peněz na modernizaci strojového parku a nákup nových moderních technologií.

Ředitelka Úřadu práce v Jičíně Zuzana Lišková přisvědčuje, že opět platí okřídlená slova o řemesle a zlatém dnu. "Hned začátkem 90. let se změnil postoj rodičů, kteří věřili, že vzdělání bude více doceněno. Na jednu stranu tomu tak jistě je, ale jsou i takové případy, kdy vysokoškolák, který vystudoval obor amerikanistika a historie a zvládá angličtinu, němčinu, španělštinu a francouzštinu, pobíral na předchozím pracovišti ani ne desetitisícový měsíční plat. Tím chci jen říct, že nic není tak jednoznačné. Zručný truhlář nebo nástrojař jsou dnes určitě placeni lépe," konstatuje Lišková.

Doplnila, že úřad zřídil informační poradenské středisko a organizuje například pravidelné burzy škol. "V informačním středisku běžně ukazujeme dětem a rodičům, jak vypadá struktura volných pracovních míst a jaký je profil nezaměstnaných. Myslím, že rodiče i děti už více přemýšlejí o tom, co vlastně studovat," poznamenala ředitelka.

Petr Kousal z jičínského úřadu práce upozorňuje, že místní firmy sice shánějí lidi vyučené v technických oborech, ale skutečné počty v případě jimi požadovaných profesí nejsou nijak extrémně vysoké, aby bylo možné označit situaci za kritickou. "Poptávka po řemeslnících je průběžná a průběžně se také naplňuje," řekl Kousal. I on se ale domnívá, že by se mělo podpořit především odborné školství, a to na úkor různých podnikatelských škol. "Jde ovšem o to, aby byl i středoškolák ochoten obléknout se do montérek a jít pracovat do provozu. Už dnes narůstá poptávka po lidech schopných obsluhovat moderní CNC stroje. V západních zemích je běžné, že u těchto speciálních zařízení je vyžadováno minimálně středoškolské vzdělání," uzavírá Kousal.

(jn)


Nezaměstnaných na Jičínsku přibývá

Jičínsko - Po několika měsících trvalého poklesu počtu nezaměstnaných na Jičínsku se tento trend zastavil. V červenci totiž v evidenci úřadu práce přibylo 164 osob a počet lidí bez práce se tak zvýšil na 2145 osob (5,4 %). Oproti celorepublikovému průměru, který činí 8,5 procent, se ale nadále Jičínsko řadí k okresům s nízkou mírou nezaměstnanosti.

Podle ředitelky Úřadu práce v Jičíně Zuzany Liškové se na nárůstu nezaměstnaných podíleli především absolventi škol. Těch v letošním roce ukončilo studium zhruba šest set. "Někteří z absolventů se již do naší evidence zaevidovali, největší nápor se ale dá očekávat ještě v srpnu a září," konstatuje Lišková s tím, že po prázdninách se registrují především absolventi, kterým se nepodařilo dostat na některé z nástavbových studií nebo vysokých a vyšších odborných škol.

Na druhou stranu ředitelka ÚP očekává vytvoření nových pracovních příležitostí pro zhruba 400 pracovníků. Nejvíce z nich by mělo vzniknout u firem se zahraniční účastí, konkrétně ve společnosti Continental Teves (138), RONAL CR (65) a AEG (20 míst). Díky tomuto vývoji, kdy budou v evidenci ÚP narůstat absolventi, ale i pracovní příležitosti, odhaduje ÚP nárůst počtu uchazečů o zaměstnání do konce roku zhruba o 300 osob. Pro druhé pololetí by se tak nezaměstnanost mohla pohybovat v intervalu 5,5 až 5,7 procent. "Přes vzrůstající nezaměstnanost je stále více i volných míst. Těch bylo ke konci července 599. Nadále je největší zájem například o prodavačky, truhláře, řidiče, montážní dělníky, číšníky a kuchaře," vyjmenovává Lišková. "V naší evidenci nově vedeme také volná místa zemědělských dělníků. Zde však může jít v některých případech i o určitou spekulaci ze strany potenciálních zaměstnavatelů. Pokud se totiž volné místo neobsadí během šesti týdnů, může se o něho ucházet i cizí státní příslušník. Ten se zde ale bohužel velmi často stává pouze levnou pracovní silou," říká.

Z celkového počtu 2145 nezaměstnaných osob na Jičínsku bylo k 1. srpnu 1186 žen, 230 mladistvých a 359 ZPS. Na jedno volné místo připadá 3,8 uchazečů o práci.

(max)


Problémy s projektem odsunuly stavbu až na jaro příštího roku

Jičín - Až na jarní měsíce příštího roku se zřejmě odsune zahájení stavby nové budovy okresní správy sociálního zabezpečení u autobusového nádraží v Jičíně. Oddálení investice souvisí s úpravou projektové dokumentace inženýrských sítí.

"O vydání stavebního povolení jsme požádali již koncem ledna. Pak ale vznikly problémy, jejichž vyřešení si vyžádalo uzavření smluv o zřízení věcného břemene a o vstupu na pozemky v majetku města za účelem položení sítí silnoproudu, přípojky kanalizace a plynu k připravované stavbě," vysvětluje důvody zpoždění ředitelka OSSZ Jičín Jiřina Šubrová. "V současné době jsme před podpisem smluv. Po nabytí právní moci těchto materiálů budeme dál pokračovat ve stavebním řízení."

Architektonicky moderně řešený objekt o třech nadzemních podlažích s využitým podkrovím vyroste na zelené louce uprostřed trojúhelníku tvořeným budovou AGS, autobazarem ve Fügnerově a budovou České pojišťovny v Jungmannově ulici.

Investorem a budoucím majitelem nemovitosti za odhadovaných 45 milionů korun je Česká správa sociálního zabezpečení Praha. "Když jsme se v roce 1998 stěhovali z kanceláří v Tylově ulici do dnešního podnájmu v objektu České pojišťovny, bylo zřejmé, že se jedná pouze o dočasné, respektive provizorní řešení. Velmi stísněné prostory a celkové provozní náklady přesahující jeden milion korun ročně nutily naše pražské vedení přijmout opatření k vyřešení této nepříznivé situace," doplnila Šubrová. Tím nemělo být vyhledávání dalších případných podnájmů, ale právě výstavba nové budovy.

Kancelářský objekt s parkovištěm přístupným z Riegrovy ulice má být zprovozněn v roce 2004. Do té doby se zřejmě uskuteční plánovaná transformace České správy sociálního zabezpečení na veřejnoprávní instituci poskytující navíc produkty sociálního pojištění. Tato změna si vynutí zvýšení počtu současných padesáti pracovníků OSSZ v rozsahu, v jakém by zvládali organizaci služeb souvisejících s novými aktivitami.

(mar)


Také Větvička nesouhlasí s kácením

Jičín - S návrhem Spolku občanů a přátel města Jičína na úpravu porostů horní části Čeřovky nesouhlasí vedoucí odboru městské zeleně Šárka Sedláková, ale ani ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy Václav Větvička.

Spolek usiluje o přizpůsobení korun stromů takovým způsobem, aby byl vyhlídkové věži navrácen její původní význam, o který přišla v momentě, kdy ji okolní stromy přerostly.

Václav Větvička posoudil porosty lesoparku včetně blízkého okolí Milohlídky opakovaně naposledy v loňském roce. "Až na nepatrné výjimky slabých a netvárných dřevin, které doporučuji k vytěžení, jsou porosty v poměrně dobrém stavu a odpovídají své věkové třídě. V korunách některých starších stromů bude potřebné odstranit odumřelé větve, které by mohly být otevřenou cestou pro další houbové infekce," objasňuje současný stav porostu Větvička, který hovoří i o možnosti uvolnění rozhledu z vyhlídkové věže.

Doporučuje otevření úplného výhledu ve směru někdejšího lomu odstraněním některých větví a dřevin, jejichž osa je vykloněna natolik, že brání výhledu a může být příčinou vývratu nebo polomu. Schvaluje také odstranění nejbližších přerostlých dřevin tak, aby byl zaručen pouze výhled směrem k severozápadnímu, severovýchodnímu a k severnímu horizontu.

"V žádném případě nedoporučuji, aby se otvíraly celé dlouhé prospekty v ostatních směrech. Vzhledem k expozici Čeřovky a jejímu geomorfologickému reliéfu by to mohlo vést k následným škodám, jako jsou polomy či vývraty způsobených nasměrovaným větrem a větrnými víry v těchto průhledech," vysvětluje Větvička možné důsledky neuváženého kácení.

Zároveň se domnívá, že zejména bukové porosty na severní straně jsou natolik hodnotné, že převýší i možné estetické působení věže nahlížené z protisměru.

(mar)


Nové Noviny