Nové Noviny č. 32/0117. srpna 2001str. 5

Počet strážníků se nejspíš zvýší

Hořice - O dva až tři strážníky by mohla ještě letos posílit Městská policie v Hořicích. Po jednání pondělní městské rady to připustil hořický starosta Ladislav Vrba.

Letos na jaře po pěti letech obnovená městská policie funguje zatím v počtu tří strážníků, což je podle jejího velitele Viktora Wiesnera náročné zejména na čas, neboť není možné držet například pohotovostní služby ve večerních hodinách v požadovaném rozsahu.

Někteří radní už v době před hlasováním o zřízení této pořádkové složky města nepovažovali navrhovaný počet tří strážníků za definitivní. Již tehdy se totiž hovořilo o minimálně dvojnásobném počtu. Nyní se tedy ukazuje, že by se dočasný stav po prvních zkušenostech mohl změnit ještě letos.

"Aby městská policie mohla pracovat s maximální účinností, bylo by dobré, aby se rozrostla alespoň na pět nebo šest lidí," řekl starosta. Dodal, že za nynější situace je vytížení tří stávajících strážníků na hranici jejich možností a navíc, jak doplnil, nelze obcházet ani právní předpisy o přesčasové práci. Rozšíření stavu o další strážníky by ovšem znamenalo nečekané výdaje v městském rozpočtu, kde bylo letos na obnovu obecní policie vyčleněno 650 tisíc korun.

Například v šestnáctitisícovém Jičíně má městská policie osm členů a v Nové Pace, která je co do velikosti s Hořicemi srovnatelná, je ještě početnější. Zatímco v Jičíně vybrali strážníci za celý loňský rok na pokutách 41 tisíc korun, v Nové Pace 125 tisíc a v Hořicích za červenec, první měsíc své činnosti, již kolem 15 tisíc korun.

(jn)


O zásadních věcech rozhoduje celá ves

Starosta Dílců Ivan Lev ukazuje novou požární nádrž, která zároveň slouží jako koupaliště pro místní obyvatele.

FOTO: jn

Dílce - Když přijde na řadu k projednání nějaké důležité rozhodnutí, v Dílcích má svou váhu hlas kteréhokoliv obyvatele obce, třeba i osmdesátileté babičky, říká starosta Dílců Ivan Lev. Život tady, alespoň na první pohled a v některých ohledech, připomíná staré časy českého venkova.

"To víte, je nás tu jen pár, a proto není problém svolat celou obec. Vždyť v sedmičlenném zastupitelstvu má své zastoupení prakticky každá místní rodina," doplňuje starosta. "Pokud přijde k projednání něco důležitého, tak s tím seznámím zastupitelstvo, ale když je to pro budoucnost obce opravdu něco zásadního a nejsme si úplně jisti, tak rovnou svolám celou vesnici."

I když má jedna z nejmenších obcí na Jičínsku se čtyřmi desítkami obyvatel roční příjem do rozpočtu kolem 70 tisíc korun, svou samostatnost si zatím chválí. "Do devadesátého roku jsme byli součástí střediskové obce Podůlší, jejíž úřad navíc sídlil v Jinolicích. V té době nebylo u nás ve vsi skoro nic, ani jedna opravená cesta. Zatímco v Jinolicích vznikala řada novostaveb, Dílce byly a i dnes jsou stále zánikovou obcí. Školáků tady máme pět a průměrný věk starousedlíků i chalupářů se pohybuje kolem pětašedesáti let," konstatuje Ivan Lev.

V obecní pokladně se prý dvakrát obrací doslova každá koruna. Přesto se zde za posledních jedenáct let zmohli na několik větších investic. "Na požární nádrž za 450 tisíc korun, kterou jsme nakonec postavili jako bazén, jsme šetřili pět let, na opravy místních cest tři roky a mezitím se nám podařilo obnovit i památkově chráněnou zvoničku a opravit obecní úřad," vyzdvihuje starosta.

Co nemají Dílce v počtu obyvatel, to dohánějí rozlohou svého katastru. Ten je skutečně velký. Pozemků je tedy sice dost, ale většina z nich se podle starosty prakticky nedá využít. Velká část luk je téměř celoročně podmáčených. I proto obec o půdu Pozemkový fond, který je vlastníkem podstatné části území, zatím nepožádala.

Obec v poslední době prodala dvě stavební parcely, na kterých vyrostl nový rodinný dům, ale další pozemky individuálním stavebníkům nabídne nejdříve, až si zpracuje územní plán. "Jsou tu v podstatě dvě lokality, které by bylo možné rozprodat na stavební parcely. Máme zájem, aby se sem lidé stěhovali, nové objekty však nesmí narušit vesnický ráz původních staveb, a proto potřebujeme nejprve územní plán," vysvětluje Lev.

Doufá také, že se podaří oživit bývalý velkokapacitní kravín na okraji obce. Hospodářské stavení koupila manželská dvojice, která tady má v úmyslu chovat například činčily, cvrčky a další drobnou faunu. "Novým majitelům jsme vyšli vstříc, dohodli jsme se s nimi na dvouletém odložení platby za pozemek, na kterém objekt stojí, aby areál mohli v co nejkratším čase uvést do pořádku." Lepší zítřky díky daňovým příjmům si starosta slibuje i od přestavby Prostředního mlýna na nové rekreační zařízení.

(jn)


Minianketa ukázala, že školáci policii věří

Nová Paka, Jičín - Děti mají důvěru v českou policii, ale zároveň si myslí, že vybavení našich policistů není tak dobré jako u jejich západoevropských a amerických kolegů. Tato a další zjištění vyplynula z miniankety, kterou uspořádali jičínští policisté v rámci preventivních besed na jedné z novopackých škol. Akce se konala před letními prázdninami a jejím smyslem bylo seznámit děti blíže s činností policie.

"Vytvořili jsme tým policistů, kteří zajížděli do různých základních škol na okrese a informovali žáky o úkolech policie, ukazovali jsme jim také výcvik služebních psů a naše vybavení. Nedílnou součástí byla i beseda se žáky starších ročníků o otázkách protidrogové prevence," sdělil kpt. Jiří Valter, tiskový mluvčí Okresního ředitelství Policie ČR v Jičíně, jenž byl sám účasten několika setkání se školáky. "Byli jsme přesvědčeni, že prevence v této oblasti se musí vyplatit, a to zejména v předprázdninovém období," vysvětlil jeden z významných motivů Valter. Celkem se akce zúčastnilo asi dva a půl tisíce dětí ve věku 7 až 16 let ze škol celého okresu. Děti se samozřejmě mohly kromě ukázek některých konkrétních aktivit policistů zeptat přímo v průběhu besedy na různé otázky, které je zajímaly. Dotazy pak nejčastěji směřovaly do oblasti policejní činnosti, ochrany majetku, objektů, ale také na současnou vybavenost policie výpočetní technikou.

V rámci série besed se podařilo na novopacké základní škole v Komenského ulici uskutečnit i malou anketu, kde děti měly možnost anonymně odpovědět na celou řadu zajímavých otázek. "Využili jsme možnosti vlastního průzkumu veřejného mínění školáků 9. tříd, kde byly položeny jednoduché, a mám za to, že pro některé i zábavné, otázky. Potěšitelné pak bylo, že celkové hodnocení vyznělo ve prospěch Policie ČR. Pouze v jediném bodě jsme nedostali ani jedinou kladnou odpověď, a to v otázce vybavenosti naší policie. Ta je totiž podle dětí ve srovnání s výbavou amerických a západoevropských policistů horší," uvedl Valter.

V otázce úspěšnosti vyhledávání pachatelů si děti myslí, že je česká policie srovnatelná s vyspělými zeměmi. Na otázku: "Dělá policie svoji práci dobře?" odpovědělo 8 dětí ano, 28 spíše ano, 4 spíše ne a 3 ne. V části ankety dotazující se na respekt policistů ho 26 dětí uznává, 17 nikoliv. Policie tedy byla v těchto otázkách hodnocena více kladně než záporně.

"Anketa byla samozřejmě pouze jednou z drobných aktivit v rámci mnoha besed, přesto bych právě z ní na závěr vyzdvihl odpověď jedné mladé žákyně: Policisté jsou také jenom lidi a měli bychom si jich pro jejich náročnou práci vážit. To myslím jednou větou nejlépe shrnuje to, o co jsme se tady během několika dní snažili," dodal Jiří Valter, který by podobnou akci rád zopakoval i příště.

(red)


Krátce

JIČÍNSKO: Obcemi projede parní vlak

Při příležitosti 130 let provozu na trati Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov projede 8. září několika obcemi na Jičínsku parní vlak vedený historickou lokomotivou. V průběhu dne budou na vybraných stanovištích připraveny i doprovodné akce. Ve stanici Ostroměř bude probíhat prohlídka pracoviště výpravčího a signalistů, výstavka nákladních vozů a modelového kolejiště. Na zastávkách Šárovcova Lhota a Lázně Bělohrad se chystá přivítání místními občany, ve Staré Pace budou navíc některé pravidelné vlaky vedeny historickým motorovým vozem M 131.1. Parní vlak dále projede i přes Smidary, Ohnišťany a Novou Paku.

(max)

HOŘICE: Navýší kapitál městských firem

Radnice připravuje navýšení základního kapitálu společností s ručením omezeným, vlastněných městem. "Půjde o vklady hmotného majetku do Městské energetické společnosti Hořice a Technických služeb Hořice," sdělil starosta Ladislav Vrba. V prvním případě se mají z majetku města převádět například některé parovody a plynovody. V obou případech rozhodnou o navýšení valné hromady.

(jn)

HRADEC KRÁLOVÉ: Od září nové sídlo kraje

Dosud provizorní sídlo královéhradeckého krajského úřadu v kongresovém sídle Aldis by mělo skončit k poslednímu srpnu. Do nově upravené budovy ve Wonkově ulici v Hradci Králové by se tak měli přestěhovat krajští úředníci i z dalších detašovaných pracovišť. Do konce letošního roku by kraj měl mít 185 pracovníků, největší přitom bude odbor školství s 54 pracovníky, nejmenší naopak odbor zdravotnictví se 3 pracovníky. Koncem příštího roku by měl krajský úřad podle předpokladů zaměstnávat již 256 osob.

(max)

JIČÍN: Vítěz řízení dostaví průmyslovou zónu

Vítězem výběrového řízení na výstavbu druhé části průmyslové zóny se stala stavební společnost Silnice Jičín, která městu nabídla nejlepší podmínky z celkem pěti uchazečů. Městu nyní nezbývá, než trpělivě očekávat schválení a uvolnění státní dotace, která by mohla pokrýt až šedesát procent celkových nákladů spojených s výstavbou inženýrských sítí a nové komunikace v jihovýchodní části města.

Po realizaci projektu stavební společností Silnice Jičín bude město vlastnit dalších deset hektarů zainvestovaných stavebních pozemků určených k prodeji případným investorům. Tato akce za více než dvacet milionů korun je poslední velkou investicí města do průmyslové zóny. Jejím využitím si Jičín zajistí dlouhodobý dostatek pracovních příležitostí a prodejem pozemků se mu alespoň zčásti vrátí vynaložené finanční prostředky.

(mar)

JIČÍN: Rada snížila nájemné

Městská rada na svém posledním zasedání vyhověla provozovatelům samoobsluhy Na Jihu, žádajících snížení nájmu z městských nebytových prostor. Ti ve svém požadavku argumentovali zejména minimální možností konkurovat zahraničním obchodním řetězcům a velkoplošným prodejnám s potravinami, z nichž nejbližší je Edeka v ulici Pod Koželuhy. Podle vyjádření tajemníka městského úřadu Petera Bareše rada jednala především v zájmu zachování samoobsluhy jako jednoho z mála středisek občanské vybavenosti sídliště Na Jihu. Ještě před rozhodnutím oslovila známé obchodní společnosti, ze kterých však žádná o provozování samoobsluhy neprojevila zájem. Konečným rozhodnutím města je snížení ročního nájemného ze současných 180 na 120 tisíc korun.

(mar)


Nové Noviny