Logo NN

Nové Noviny č. 33/0124. srpna 2001str. 1

Aquacentrum prodělalo více, než město původně tvrdilo

Jičín - Ještě před několika měsíci vedení jičínské radnice radostně ohlašovalo konečnou ztrátu vzniklou provozováním Aquacentra za loňský rok ve výši 2,2 milionů korun. Teď se ovšem ukázalo, že skutečnost tak optimistická není. Vinou špatných odečtů na vodoměrech se totiž prodělek vyšplhal až na téměř 4 miliony. K problémům provázejícím chod Aquacentra, jako například těžký úraz vedoucí k uzavření tobogánu, spory ohledně odvolání bývalého vedoucího Josefa Tměje, ale i těžkosti s udržením kvality vody, se tak navíc nově přidávají finanční potíže.

Nevynásobením stavu na počitadlech vodoměrů správným koeficientem město bude muset vodohospodářské společnosti dodatečně zaplatit o 1,7 milionu korun více. "Konečná ztráta Aquacentra se tak skutečně vyšplhala k téměř čtyřem milionům. Původně jsme ale počítali i s možným prodělkem ve výši zhruba 5,5 milionu. Zjištěním, že se spotřeba vody špatně uváděla, však město o nic nepřichází, protože tyto peníze bychom museli uhradit v každém případě," konstatuje místostarosta Jičína Vlastislav Matucha. "Vše samozřejmě vodohospodářské společnosti doplatíme. Již jsme se dohodli i na rozložení splátek, kterými náš dluh budeme hradit," říká.

Rozpočet města také letos se ztrátou Aquacentra počítá, a to opět zhruba ve výši 4 milionů. Bazén však v porovnání s loňskem navštěvuje méně lidí, a tak se nabízí otázka, zda nebude konečná ztráta ještě o něco vyšší. To však místostarosta Matucha odmítá. "Pololetní hodnocení zatím vypadá, že čtyři miliony by mohly stačit. Otázkou však je, jaký vliv bude mít prodloužení sezony. Letos totiž bude zavřeno pouze tři týdny. Odstávka byla započata počátkem tohoto týdne a potrvá do 10. září," upřesňuje Matucha.

Přes léto se radnice snažila návštěvníky přitáhnout i výrazně zlevněným vstupným. Podle místostarosty se atraktivnost Aquacentra zvyšuje i zpřístupněním opalovací plochy a dalšími probíhajícími změnami. "Venkovní plochu chceme ještě během příštího roku vylepšit. Návštěvníky jistě potěší i zprovoznění nového odbavovacího systému formou čipů, které de facto prodlužují dobu pobytu v bazénu za původní cenu. Právě i tyto nové možnosti a změny spolu s větší propagací bazénu by měly opětovně více lidí do Aquacentra přivést," optimisticky uzavřel místostarosta.

(max)


Výstavba nového závodu AEG by měla být zahájena v září

Nová Paka - Problémy provázející plánovanou výstavbu závodu německé společnosti AEG Trans ID v Nové Pace by měly být konečně zažehnány. Přestože se již nestihne provoz továrny spustit v původně plánovaném termínu, tedy v polovině října letošního roku, samotné zahájení výstavby by mohlo být odstartováno zhruba za měsíc.

Zásadním zlomem v celé záležitosti je podle Pavla Řeháka z Městského úřadu v Nové Pace nabytí právní moci územního rozhodnutí na samotnou stavbu. V tomto týdnu mělo být navíc uzavřeno i stavební řízení. "Výsledkem celého procesu bude stavební povolení, na základě kterého se bude moci zahájit konkrétní výstavba přípojek inženýrských sítí a základů závodu," popisuje Řehák. "Pokud vše dobře půjde, v půlce září by mohly začít první práce. Nasvědčuje tomu i aktivita investora, který vyhlásil výběrové řízení na dodavatele stavby," říká.

Na zpoždění výstavby závodu AEG Trans ID měl vliv i spor mezi okresním a městským úřadem o to, zda je nutné absolvovat proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA. Okresní úřad totiž upozorňoval, že stavby strojírenské a elektrotechnické výroby s plochou nad 5 tisíc metrů čtverečných posouzení EIA podléhají. Rozhodující však podle Řeháka bylo to, že samotná výrobní plocha závodu je menší. Chyba prý vznikla špatnou interpretací podkladů ze strany OkÚ. "Nakonec i tyto debaty ustoupily a okresní úřad po konzultacích s ministerstvem životního prostředí stavbu povolil v plném rozsahu," konstatoval Řehák.

Investice zahraniční firmy AEG Trans ID má Nové Pace v první fázi přinést zhruba sto pracovních míst, jejich počet by se měl časem rozšířit až na trojnásobek. Továrna se bude nacházet na místě bývalé betonárky za ZPA na necelých dvou a půl tisících metrů čtverečných, postupně by se měla rozrůst až na dvojnásobek. Německý investor AEG Trans ID bude v nové továrně vyrábět čipy a magnetické karty.

(max)


HRUBÁ POUŤ Tradiční kolorit kolotočů, houpaček a nezbytných stánků s hodnotným i méně hodnotným zbožím patřil nerozlučně i k letošní novopacké Hrubé pouti. Stovky návštěvníků se kromě nepřeberných pouťových lákadel mohly zúčastnit i řady doprovodných akcí. Po oba víkendové večery probíhaly v klášterním chrámu koncerty vážné hudby a v hotelu Centrál byla k vidění burza drahých kamenů a zkamenělin. V neděli pokračovala pouť na Masarykově náměstí obohacená o ukázky Staročeských trhů a řemesel. Pro pobavení návštěvníků tu vystoupili šermíři a uprostřed pravého trhovnického ruchu žonglovali kejklíři. K vidění byly repliky historických kanónů a své výtvory předváděli umělečtí kováři. Pro děti byla připravena v kulturním středisku pohádka. K tomu všemu po celý den hráli a zpívali jarmareční, kramářské a hospodské písně Táborští poutníci.

ur, FOTO: jn


Jičínsko má víc ojetin než jiné okresy

Jičín - Dlouhé několikahodinové fronty nespokojených lidí, takový je v těchto dnech tradiční obrázek z většiny okresních úřadů. Na vyřízení svých záležitostí zde v úředních dnech čekají desítky motoristů. Převážně ti, kteří chtějí přihlásit nebo odhlásit vozidlo.

Návštěva okresního úřadu se v těchto letních horkých dnech stává pro motoristy zkouškou trpělivosti. Kolektivy pracovníků, zaměstnaných na evidencích řidičů a motorových vozidel, které byly zkraje roku převedeny z dopravních inspektorátů na okresy, nestačí vyřizovat všechny formality v čase, který by předešel vytváření dlouhých zástupů.

Tuto zkušenost mají i návštěvníci dopravních agend Okresního úřadu v Jičíně. Vedoucí oddělení Jiří Laža potvrdil, že stavy pracovníků nejsou optimální a nekorespondují se zvyšující se mírou motorizace společnosti. "Je nezbytně nutné o jedno až dvě tabulková místa naše oddělení posílit," sdělil Laža.

Nejdelší fronty lidí se tvoří u evidence motorových vozidel. Už tak vytížená agenda zaznamenala další komplikace poté, co minulý měsíc nabyly účinnosti nové právní předpisy. "Lidé si stěžují, že zde čekají hodinové fronty. Zaznamenal jsem i případ, kdy si jeden z motoristů stěžoval, že úřednice odbavila dřív jiného člověka, který přišel později. Důvodem však bylo to, že dotyčný si frontu už jednou vystál, ale bohužel mu chyběl potřebný tiskopis. A s ním se pak na úřad vrátil. To, že lidé nemají všechny doklady k dispozici, se stává poměrně často," upozornil Laža.

Pokračování na str.4


Nové Noviny