Nové Noviny č. 33/0124. srpna 2001str. 2

Malebné údolí se pokusí prohlásit za památkově chráněnou lokalitu

Dolní Javoří - Vedle turisticky známého Vesce u Sobotky a vesniček Studeňany, Nové Smrkovice a Karlov přibudou možná časem na Jičínsku další památkově chráněné vesnické lokality.

Jedním z takových aspirantů je i Dolní Javoří nedaleko Lázní Bělohradu, kde rostoucí počet náhodných návštěvníků znepokojuje některé tamní obyvatele i úřad v blízkém Bělohradě. Důvodem je obava z očekávané poptávky o pozemky v této atraktivní lokalitě a následné výstavby nových objektů, které by mohly narušit dosavadní ráz tohoto místa. Dozor nad případnými stavebníky v Dolním Javoří má sice bělohradský stavební úřad, ale účelně zabránit některým nechtěným zásahům má prý pomoci prohlášení obce za vesnickou památkovou zónu nebo rezervaci. Alespoň tak to vidí bělohradský starosta Pavel Šubr.

Dolní Javoří se vyznačuje souborem starých lidových dřevěných staveb, zasazených do typické podhorské krajiny Podzvičinska. "Je to jedna z nejhezčích vesnic v širokém okolí a byla by škoda, kdyby se měl její původní charakter narušit výstavbou nových objektů moderního vzhledu nebo jejich nevhodným umístěním v krajině," míní Šubr.

Právě takový případ řešilo minulý týden bělohradské zastupitelstvo. O koupi pozemku z důvodu výstavby rekreačního objektu požádal město zájemce z Prahy. "Člověk, který o parcelu projevil zájem, je sice tesař a slibuje, že zde postaví dřevěný objekt, ale problém je v tom, že si vybral pozemek přímo uprostřed vesnice hned pod pěkným roubeným stavením. Pokud by v těchto místech něco nového vyrostlo, byl by zcela zakryt výhled právě na tuto klasickou roubenku. Tím by změnil charakter centra, což se nám příliš nelíbí," upřesnil starosta.

Rozhodnutí o prodeji pozemku zatím zastupitelé odložili do doby, než se seznámí s názorem obyvatel Dolního Javoří a radnici pověřili, aby zjistila, zda je možné celé území svěřit do péče památkářů, podobě jako třeba Studeňany, Nové Smrkovice nebo Vesec u Sobotky.

Památkáři upozorňují, že samotnému aktu prohlášení vytipované obce za vesnickou památkovou zónu nebo rezervaci předchází náročný a dlouhodobý proces vyhotovení obsáhlé dokumentace, kde se návrh posuzuje z řady nejrůznějších hledisek. Bezpodmínečně nutné, aby bylo zachováno architektonické dědictví, to však podle nich není, protože velké pravomoce jak udržet původní ráz určité lokality nebo i jednotlivých objektů mají i přímo obce. "Ideální stav je, když je zpracován územní plán, v němž jsou obsaženy určité regulativy. Kolikrát se na nás obce obrací, abychom jim pomohli něco vyřešit a přitom stačí, když by stavební úřady uplatňovaly stavební zákon v plné šíři," podotkl Milan Smolík z jičínského okresního úřadu.

(jn)


Památkáři evidují na dvacet původních historických sídel

Jičínsko - Statut vesnické památkové zóny nebo rezervace s sebou přináší jak výhody v podobě vysokého zájmu turistů, tak i omezení. Zejména majitelé nemovitostí se v takové obci musí smířit s tím, že si nemohou bez předchozí konzultace s odborníky dovolit opravy nebo stavební úpravy svého domu.

"Většinou se s lidmi bez větších problémů dohodneme, zpravidla si nechají případný problém vysvětlit," říká k tomu vedoucí oddělení kultury jičínského okresního úřadu Milan Smolík. "Osobní přístup majitele je samozřejmě důležitý. Jsou lidé, kteří historickému objektu věnují náležitou péči, ale jsou i tací, kteří v něm vidí jen příležitost, jak se rychle dostat k velkým penězům."

Vedle městských památkových rezervací a zón, z nichž na okrese má tento statut Jičín, Sobotka a Železnice, jsou vyhlášena obdobná chráněná území i na venkově. "Na okrese je jediná vesnická památková rezervace Vesec u Sobotky, a trojice vesnických památkových zón ve Studeňanech, Nových Smrkovicích a Karlově. Zatímco zónu vyhlašuje ministerstvo kultury, rezervace je v kompetenci vlády, která v takovém případě vydá příslušné nařízení," vysvětluje Smolík.

Na území Jičínska se nachází značné množství hodnotných a historickým vývojem ucelených venkovských sídel, z nichž asi dvě desítky mají šanci na statut vesnické památkové zóny či rezervace. Mezi nimi figurují například Dolní Javoří, Bezník, Borek, Pustá Proseč, Bukovina, Kacákova Lhota, Hlásná Lhota, Ústní u Staré Paky, Kal, Pecka či Štidla. Posuzují se především z hlediska historického, urbanistického, architektonického nebo etnografického.

Nejvyšší možný stupeň ochrany představuje zápis do seznamu světových památek UNESCO. Na něm se ocitla třeba jihočeská osada Holašovice s řadou původních stavení se štíty ve stylu selského baroka.

(jn)


120 let provozu trati

Jičín - K výročí 120 let provozu železnice na trati Veleliby - Jičín připravují České dráhy na 6. října slavnostní jízdu zvláštního vlaku taženého parní lokomotivou v úseku Nymburk - Křinec - Kopidlno - Jičín a zpět. "Po trase budou naplánovány i delší zastávky, přičemž by lokomotiva měla být v Jičíně dozbrojena vodou. V Kopidlně by při této příležitosti měly vystoupit mažoretky, po cestě bude vyhrávat kapela a pravděpodobně vydáme i propagační brožurku. Na oslavách by se měl podílet i nymburský pivovar," sdělil NN dopravní náměstek ČD Jičín Pavel Oumrt.

(max)


DŘEVĚNÝ KOSTELÍK ZAŽIL POUŤ Řeckokatolickou poutí ožil minulou sobotu dřevěný kostelík sv. Mikuláše, za první republiky převezený do Nové Paky z Podkarpatské Rusi. Součástí tradičních obřadů na Husově kopci bylo i odpolední čtení svatého evangelia doprovázené obejitím chrámu (na snímku), jehož se zúčastnila řada věřících. Po ní následovala beseda s majitelem kostelíku Adamem Kretschmerem, jehož otec tento unikátní objekt nechal v roce 1930 přemístit. Už v dopoledních hodinách se na Husově kopci uskutečnila také archijerejská sv. liturgie, kterou sloužil biskup Mons. Ivan Ljavinec, apoštolský exarcha v České republice. Přítomni byli i zástupci západního obřadu, církve římskokatolické, například arcibiskup Karel Otčenášek.

FOTO: jn


Územní plán celého okresu

Jičínsko, Hradec Králové - Krajský úřad v Hradci Králové se rozhodl vypsat výběrové řízení na zpracovatele velkého územního plánu na oblast celého Jičínska. Pokud následně konkrétní nabídku některé z oslovených firem královéhradečtí zastupitelé schválí, práce na něm mají být zahájeny již letos, dokončen by mohl být v průběhu příštího roku.

Podle předsedy výboru pro regionální rozvoj Královéhradeckého kraje a starosty Nové Paky Petra Kuříka by se měl tento velký územní plán zabývat především dopravní situací, rozvojem místních průmyslových zón a dalšími potřebami Jičínska. "Zásadní je například chybějící severní obchvat Jičína směrem na Turnov, ale i obchvat Nové Paky. Územní plán samozřejmě také musí dávat pozor na to, aby se nenarušilo několik chráněných krajinných oblastí," reaguje na dotaz NN Kuřík. Podle něho je zároveň nutné, aby se při jeho zpracování vycházelo z již existujících plánů jednotlivých měst a obcí. "Velký územní plán pro celé Jičínsko osobně vidím jako zásadní potřebu. Po jeho dokončení by totiž měly být snadněji vypisovány konkrétní projekty pro získávání peněz z evropských fondů," uvedl Kuřík.

(max)


V Sobotce hostí Urbánkovou a uvedou Suchánkovu knihu

Sobotka - Koncert Nadi Urbánkové a Jiřího Brabce, autogramiáda bývalého sportovního komentátora Jaroslava Suchánka u příležitosti uvedení jeho nové knihy 1500 sportovních tragédií, přehlídka národních krojů, ukázky a prodej řemeslných výrobků. To vše je přichystáno pro zítřejší návštěvníky Sobotky.

Jako tradičně se poslední srpnovou sobotu ve městě pod Humprechtem koná posvícenský jarmark, který je od předloňska pořádán společně s festivalem uměleckých řemesel. Obě akce i letos budou probíhat souběžně, a to na soboteckém náměstí a v prostoru Děkanské zahrady za zdejší radnicí. Program začíná shodně od 8 hodin, kdy na náměstí zahraje dechová hudba O. Žďánského a v parku za městským úřadem kapela Příchvojanka.

"Na náměstí se v průběhu dne vystřídají soubor Jizeran - baráčníci z Řepova s pásmem písní a zvyků, mažoretky z Běchar, loutkové divadlo Martínek z Libáně, soubor Květovanka z Kladna, šermíři a večer skupina Taurus z Trutnova," shrnuje předseda pořádajícího Klubu přátel města Sobotky Ivan Kafka. Zdůraznil, že dopolední zajímavostí v 11 hodin bude představení knihy 1500 sportovních tragédií od Jaroslava Suchánka, soboteckého rodáka. Autogramiády se podle pořadatelů možná vedle autora zúčastní i někdo ze známých sportovců. Program na náměstí tradičně vyvrcholí koncertem, letos se v 16.30 postaví na pódium Naďa Urbánková a skupina Country Beat Jiřího Brabce.

Přehlídka řemesel v parku za radnicí nabídne ukázky rukodělné práce asi šesti desítek vystavovatelů. I tady mohou návštěvníci zhlédnout vystoupení souboru Květovanka a šermíře. Zahraje například skupina Trapas a odpoledne na 13. hodinu je naplánována přehlídka českých a moravských národních krojů s odborným výkladem v podání baráčníků. "V 16 hodin bude vyhlášení výsledků festivalu řemesel, nejlepší obdrží finanční hotovost a diplom se soboteckým motivem od Václava Špály," doplňuje Ivan Kafka. Loni navštívilo posvícenský jarmark kolem sedmi tisíc lidí, kteří přišli především na koncert Moravanky, letos se očekává podobná návštěvnost.

(jn)


Český ráj analyzuje klady a zápory

Český ráj - Sdružení měst a obcí v Českém ráji se chce vyvarovat případných chyb v příštích letech, kdy se očekává zapsání této turisticky atraktivní oblasti do seznamu světového dědictví UNESCO. Proto si nechalo zpracovat analýzu silných a slabých stránek regionu a příležitostí a ohrožení jeho dalšího rozvoje.

"V případě, že se časem podaří, aby se Český ráj ocitl na prestižním seznamu UNESCO, několikanásobně se v sezoně zvýší počty přijíždějících turistů. Jestliže budeme chtít zvýšený zájem o tento kraj ustát, musíme v předstihu zpracovat program dlouhodobě udržitelného rozvoje cestovního ruchu a začít se jím co nejdřív řídit," upozorňuje jednatelka sdružení Český ráj Pavla Bičíková.

Zdůraznila, že nezbytná je spolupráce s veřejným a soukromým sektorem. "Současný průzkum podnikatelského prostředí zhodnocuje vytíženost ubytovacích kapacit a v rámci statistických šetření například agentura Sofres Faktum sčítala počty turistů ve skalních městech," poznamenala Bičíková.

Pomoci vytřídit hlavní priority má takzvaná analýza SWOT, v níž se hodnotí potenciál území s jeho přednostmi a nedostatky, a následně strategický plán střednědobého a dlouhodobého rozvoje.

Zpracovatelem prvního dokumentu je pražská firma DHV CR. Její zástupkyně a vedoucí projektu Danica Wiedermannová za největší slabinu považuje rozdrobenost území mezi více správních center a nerovnoměrné rozložení návštěvníků v regionu. "Bylo by dobré turistické aktivity rovnoměrně rozptýlit po celém území, ať už z důvodu ochrany přírody, tak i kvůli ekonomické stabilitě. Nevýhodou je, že se hranice Českého ráje vymezují přes pět okresů, tři kraje a 120 měst a obcí včetně těch větších, jako je Mladá Boleslav a Jičín. Když bude spolupráce mezi všemi úřady dobrá, neměl by to být ovšem problém," konstatuje Wiedermannová. Těžiště hlavního potenciálu podle ní spočívá především v pěší a cykloturistice. "Ucelené hodnocení bude obsaženo v konečné zprávě, kterou předáme do konce měsíce," slíbila autorka analýzy.

Na jejím spolufinancování se díky příhraničnímu umístění jabloneckého a semilského okresu podílí fond Phare CBC v rámci Programu obnovy venkova a Česká centrála cestovního ruchu.

(jn)


Nové Noviny