Nové Noviny č. 33/0124. srpna 2001str. 3

Cestáři chtějí zpět komunikace, obce se k tomu staví zdrženlivě

Hořice, Bělohrad - Až u Ústavního soudu může podle některých odborníků skončit případný spor kvůli nevyjasněným majetkoprávním vztahům k mnoha pozemkům pod komunikacemi. Nedořešené z minula totiž zůstaly nejen pozemky soukromníků, kterým mají být poskytnuty finanční kompenzace, ale i obcí. A od nich stát očekává, že se pozemků zbaví bez nároku na jakoukoliv náhradu.

Správa a údržba silnic Jičín se obrátila přes okresní úřad na obce s žádostí, aby jí bezúplatně vydaly části komunikací. A to se některým samosprávám nelíbí, jde totiž o majetek, který je veden na jejich vlastnických listech. Odmítavě se zatím k žádosti postavili například bělohradští zastupitelé. Dohodu sice nevylučují, ale tu podmiňují výměnou za jiné pozemky na území lázeňského města. Nejde o nezanedbatelnou záležitost, jen v Lázních Bělohradě dosahuje "sporný majetek" podle cestářů hodnoty zhruba 800 tisíc korun.

"Na listu vlastnictví máme komunikace nebo jejich části, které spravuje SÚS Jičín, a od ní nám teď přišel dopis, že jim je máme bezúplatně vrátit, respektive okresnímu úřadu a ten je pak převede na správu silnic. Tento požadavek se nám zdá být přinejmenším podivný," komentuje stanovisko bělohradské radnice starosta Pavel Šubr. "O žádosti bychom mohli uvažovat jen za předpokladu, že se správou a údržbou silnic směníme pozemky za jiné, protože město se například stará o některé chodníky, které jsou nelogicky ve vlastnictví státu," dodává starosta.

Z pohledu cestářů je však jakákoliv výměna nepřijatelná a postoj Bělohradu označují za nesprávný. "V Bělohradě by si měli uvědomit, že jim tento majetek nepatří. Chápu, že ze situace chtějí něco vytěžit, ovšem nemohou tak činit neoprávněně," reaguje zástupce ředitele jičínské SÚS Karel Charousek. Problém prý vznikl v době, kdy se na obce převáděl jejich historický majetek. Kámen úrazu ovšem spočívá v tom, že ne vždy se v předchozích desetiletích všechno "pečlivě" evidovalo. Proto nastala otázka, z jakých podkladů vycházet.

"Vláda rozhodla, aby obce vydaly čestná prohlášení, který majetek jim patří. Oni ho pak katastrálním úřadům nahlásily a ty ho zapsaly. V řadě případů ale došlo k chybě, protože některé pozemky byly v té době zastavěny silnicemi prvních, druhých a třetích tříd," doplňuje Charousek. Starosta Šubr uvedl, že jim katastrální úřad nedoporučil, aby se v této věci město podřídilo. Podle Charouska je ovšem na vině právě i katastr nemovitostí: "Město v čestném prohlášení uvedlo, že mu určité části území patří, a ačkoli na katastru věděli, že jsou některé pozemky zastavěny, tak je zapsali". To ale na katastrálním úřadě odmítají. "U obcí se v případě záznamových listin neposuzovalo, zda byla jejich žádost protiprávní, či nikoliv, k tomu žádné prostředky nemáme," upozornila jedna z pracovnic KÚ Jičín.

Bělohrad prozatím záležitost odložil a chce si počkat na výsledek případného právního rozboru, který prý zvažuje radnice v Hořicích. Tam se touto záležitostí zatím podrobně nezabývali, ale k bezúplatnému převodu mají výhrady už dnes. Podle vedoucího hořické radnice Jaroslava Vaise je chyba i na straně státu, který v předchozích desetiletích často stavěl silnice, aniž by se před tím vypořádal s vlastníky pozemků. "Když se převáděl historický majetek obcí, řešilo se tisíce pozemků a nebylo v silách provést ve všech případech identifikaci a geometrické zaměření, proto se zpravidla vycházelo z pozemkových knih, tedy z původního a nikoliv reálného stavu," upozorňuje Vais, proč jsou obce nyní tlačeny řešit problém s pozemky.

Nelíbí se mu, že by mělo mít vlastnické právo obcí menší váhu, než právo jiných soukromých majitelů pozemků, kterým je dnes stát ochoten s odstupem někdy i několika desetiletí poskytnout určité kompenzace za to, že v minulosti postavil silnici třeba na části jejich pole. "V současnosti se snažíme získat pozemky pro další rozvoj města. Od Pozemkového fondu potřebujeme zhruba čtyři hektary, za které si ale stát nechá dobře zaplatit. Máme zájem rozšířit průmyslovou zónu a fond si za metr čtvereční neřekl pět nebo sedm korun, ale sto korun. Stát se tedy chová racionálně, nevím ale, proč by se obce měly chovat iracionálně," míní Vais. Podle něj má stát vůči obcím přinejmenším morální závazek, a proto by měl při vypořádání vlastnických vztahů k pozemkům pod komunikacemi zvolit jiné řešení, než před jaké jsou nyní obecní zastupitelstva postavena.

(jn)


DOMINANTA SE OPRAVUJE Jedna z dominant náměstí v Lázních Bělohradě se v minulých dnech začala opravovat. Bělohradské zastupitelstvo schválilo ve prospěch majitelky nemovitosti čtyřmi procenty úročenou půjčku ve výši 2,25 milionu korun z rozpočtu města. "Měli jsme velký zájem, aby se alespoň zdobená fasáda tohoto rohového domu obnovila, s majitelkou jsme o tom několikrát jednali. Proto zastupitelé půjčku schválili s tím, že stanovili čtyřletou dobu splatnosti," informoval starosta města Pavel Šubr. Úvěr tak radnice poskytla podle shodných pravidel, na základě kterých přiděluje peníze na stavební práce z fondu rozvoje bydlení. Mimořádná dvoumilionová částka byla ovšem poskytnuta nad rámec každoročních půjček ze zmíněného fondu, z něhož bylo v posledních třech letech mezi vlastníky obytných budov rozděleno přibližně 2,5 milionu korun.

FOTO: jn


Vybrali návrh na medaili

Jičín - Radní na svém posledním zasedání definitivně rozhodli o budoucí podobě pamětní medaile města. Soubor návrhů přitom Jičínu dodal akademický sochař prof. Vladislav Bergman z Turnova. Na úhradu grafického návrhu a zhotovení raznice bylo zároveň uvolněno 40 tisíc korun. Podle místostarosty Jičína Vlastislava Matuchy tak bude mít město po dlouhé době opětovně hodnotný dar pro významné osobnosti. "Získat pamětní medaili, na které budou vyobrazeny například klasické motivy z náměstí, brána, lodžie, ale i městský znak, by mělo být spíše vzácností. Neměla by se rozhodně rozdávat každému, kdo jičínskou radnici navštíví," podotkl s úsměvem místostarosta.

(max)


Vyrovnání přijde na miliardy korun

Nejen na Jičínsku, ale v celé České republice jednotlivé podniky správy a údržby silnic řeší ve svých okresech problém s nevyjasněnými majetkoprávními vztahy k pozemkům pod komunikacemi.

Stát se tak snaží dát do pořádku vlastnické vztahy před očekávaným říjnovým převodem silnic II. a III. třídy na kraje. V mnoha případech organizace SÚS doslova pátrají, které úseky silnic stojí skutečně na státních nebo soukromých pozemcích. Očekává se, že jen vypořádání vlastnických vztahů ke konfliktním pozemkům v celé republice přijde státní pokladnu na více než šest miliard korun. Podle odborníků se narovnání těchto vztahů může protáhnout i na dobu delší než deset let.

(jn)


Krátce

HOŘICE: Nádraží postaví do zimy

Už na přelomu listopadu a prosince má být podle starosty města Ladislava Vrby otevřeno nové autobusové nádraží v Hořicích, které se má nyní začít budovat v prostoru jižně od Palackého náměstí mezi tamním nákupním střediskem a nedávno zprovozněným kruhovým objezdem. Dodavatelem díla za zhruba 13 milionů korun je firma Dopravní stavby Olomouc. Dokončení nového nádraží umožní změnit dopravní režim ve spodní části historického jádra Hořic, kde se autobusová stání v současnosti nacházejí. Podle tajemníka hořické radnice Jaroslava Vaise se v těchto dnech dojednávaly detaily smlouvy. Termín dokončení stavby byl stanoven na poslední listopadový den.

(jn)

STARÁ PAKA: Zatím nemusí dělat úpravy rozpočtu

Především o možném převodu staropackého koupaliště na obec jednali v minulém týdnu místní zastupitelé. Kromě toho zhodnotili i hospodaření za 1. pololetí roku. "Zatím se naše hospodaření vyvíjí dobře a rozpočet pravděpodobně bude moci zůstat beze změn. Vše však závisí především na tom, zda se podaří udržet předpokládané daňové výnosy," sdělil místostarosta Staré Paky Eduard Hradecký. Podle něho tak bude možné pokračovat v hlavních investičních akcích, mezi kterými například zůstává oprava staré roubenky, první etapa plynofikace Roškopova, zbesprašnění několika ulic, ale i oprava střechy a fasády na obecním domě.

(max)

NOVÁ PAKA: Podlipná novou vedoucí finančního odboru

Ve výběrovém řízení, vypsaném na místo vedoucího finančního odboru Městského úřadu v Nové Pace, zvítězila ze dvou přihlášených uchazečů Květa Podlipná pracující v současnosti v České spořitelně. Podlipná tak nahradí dosavadní vedoucí, odstupující Moniku Pušovou. Samotná změna proběhne k 1. říjnu letošního roku.

(max)

LUŽANY: Zkoušky výkonnosti klisen

Jičínský svaz chovatelů a přátel koní pořádá ve středu 29. srpna v areálu Jezdeckého klubu Rubín Lužany zkoušky výkonnosti klisen zapsaných v HPK nebo PK. Klisny projdou zkouškou pod sedlem nebo v zápřahu.

(red)

NEMYČEVES: Memoriál Věry Šoltysové a Jaroslava Červeného

Sbor dobrovolných hasičů Nemyčeves již tradičně první zářijový týden (8.9.) pořádá Memoriál Věry Šoltysové a Jaroslava Červeného v požárním sportu. Věra Šoltysová byla členkou SDH dvanáct let a deset let byla velitelkou místního družstva žen. Jaroslav Červený se stal členem SDH v roce 1947, od roku 1951 pak byl jednatelem a čtvrtstoletí (1959 - 1984) starostou sboru. Po roce 1984, až do své smrti, zastával funkci čestného starosty. Memoriál pořádaný na počest obou, dnes již zesnulých, zasloužilých a obětavých nemyčeveských dobrovolných hasičů se koná pravidelně od roku 1995 a účastní se ho přibližně dvacet družstev mužů a deset družstev žen. Vloni si prvenství mezi muži odnesli hasiči z Dnebohu na Mladoboleslavsku a mezi ženami si prvenství vybojovalo domácí družstvo SDH Nemyčeves.

(to)


Nové Noviny