Nové Noviny č. 33/0124. srpna 2001str. 4

Rozšíření zástavby naráží na stanovisko ministerstva

Lázně Bělohrad - Získání nových pozemků do vlastnictví města za účelem rozšíření obytné zástavby v Lázních Bělohradě naráží na negativní stanovisko Českého inspektorátu lázní a zřídel.

Bělohradská radnice přišla s návrhem na změnu územního plánu města, v němž chce rozšířit zastavitelné území, aby mohla požádat Pozemkový fond o bezúplatný převod pozemků.

"Máme s tím problémy, protože k územnímu plánu se vyjadřuje i ministerstvo zdravotnictví, přesněji inspektorát lázní a zřídel, který se k této úpravě staví odmítavě," sdělil bělohradský starosta Pavel Šubr. "Chtěli jsme totiž získat pozemky o rozloze několika hektarů od Pozemkového fondu v prostoru mezi Bělohradem a Brtví, kde by pak bylo možné nabídnout lidem parcely k nové výstavbě," poznamenal starosta.

Ministerstvo však tento krok nepovažuje za rozumný, neboť zdejší Anenské slatinné lázně by se v takovém případě ocitly obklopeny zástavbou prakticky ze všech stran. Přestože si město stanovilo, že by se změna v územním plánu uskutečnila až po roce 2015, její záměr se u inspektorátu lázní a zřídel nesetkal s pochopením.

Přitom právě schválení této lokality jako zastavitelného území je důležité při žádosti o bezúplatný převod pozemků od Pozemkového fondu na obec, doplnil starosta.

(jn)


Jičínsko má víc ojetin...

Pokračování ze str.1

Situaci ztěžuje i skutečnost, že Jičínsko patří mezi okresy s největším počtem dovezených vozidel ze zahraničí. "Je zde poměrně dost podnikatelů, kteří se věnují dovozu ojetin a právě v souvislosti se zpřísněním podmínek v této oblasti se tady frekvence v poslední době zvýšila," upozornil vedoucí. Podle přednosty úřadu Jiřího Vitvara je činnost této agendy ovlivněna několika sezonními vlivy, a proto se neuvažuje o zvýšení počtu pracovníků. "Extrémní fronty by měly mít pouze nárazový charakter, rozhodně se nesmí stát pravidlem. Žadatel se však musí smířit s tím, že jistý čas si bude muset před přepážkou vystát, tak tomu bylo, je a i nadále bude," uvedl Vitvar.

Minimálně o jednoho člověka by se měla naopak posílit agenda dopravních přestupků. Úřad totiž podle přednosty nesmí být zahlcen řadou nových správních řízení natolik, aby nebyla ztížena vymahatelnost práva. Zatímco v předchozí praxi zabavovali provinilému řidiči jízdní doklady policisté přímo na místě, nyní mají tuto pravomoc jen okresní úřady. Tam se také ve správním řízení řeší i drobné přestupky, které se dříve odbyly domluvou nebo mírnou pokutou. Právě chystané posílení má pomoci, aby se přestupky v co nejkratším čase řešily.

(jn)


POČASÍ ZEMĚDĚLCŮM VŮBEC NEPŘEJE S horší kvalitou úrody už dopředu počítá většina zemědělců, kteří do výkupu společnosti Helagra v Ostroměři přivážejí obilí. Jedním z nich byl minulý týden i soukromý hospodář Josef Luštický z Libonic na Hořicku. Nejen pšenice, která se do Ostroměře sváží z různých míst Jičínska, se letos vinou proměnlivého počasí s častými přeháňkami vyznačuje nižším pádovým číslem, což se promítá i do ceny. Horší kvalita sklizně z letošních žní může nakonec ovlivnit i zboží na pultech pekařství.

FOTO: jn


Postaví dřevěnou zastávku

Holín - V průběhu září bude zahájena stavba nové autobusové zastávky naproti obecnímu úřadu. Bude zhotovena ze dřeva a poslouží současně jako vchod na místní sportovní hřiště. Předpokládá se, že na její stěně bude umístěna také informační vývěska. Na stavbu zastávky bylo podle starostky obce, Dany Malé, vyčleněno z letošního rozpočtu přes 100 tisíc korun. Ještě v podzimním období pak dojde k realizaci dalšího finančně náročnějšího záměru, kterým bude oprava dešťové kanalizace na Prachově. "Tamní dešťová kanalizace je v dost špatném stavu, protože nebyla dlouhá léta udržována ani nijak opravována. Práce na její opravě však neproběhne najednou, ale po částech. Kromě toho počítáme v letošním roce spíše s drobnějšími investičními akcemi, jako je oprava obecního domku a především různé údržbářské práce," seznámila s některými aktivitami starostka Holína.

(pe)


Do Jičína chtějí vstoupit další investoři

Jičín - Další investoři si vyhlédli jičínskou průmyslovou zónu, která patří k nejstarším a nejúspěšnějším v kraji. O zdejší pozemky se v poslední době zajímají hned dva subjekty. Konkrétně jde o podnikatele Luďka Kotláře žijícího v Jižní Africe a o firmu Expert Automotive CZ, dodavatele pro mladoboleslavskou Škodu Auto.

Úspěšnost radnice při lákání nových zaměstnavatelů je ale nyní podmíněna především získáním dotace na vybudování nutných inženýrských sítí, aby mohla oběma zájemcům nabídnout adekvátní zainvestované prostory. Investoři už radnici o prodej pozemků oficiálně požádali, následně se celou záležitostí zabývala i městská rada. Firma Expert Automotive CZ má přitom zájem koupit pozemky o výměře zhruba 1,6 hektaru. V současnosti již tato společnost vyvíjí své aktivity v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí, kde vyrábí přední části vozů Octavie, tzv. frontendy. Podle zdroje, který si nepřál být jmenován, závod v Jičíně chce vedení společnosti vybudovat postupně ve třech etapách, přičemž poslední z nich by měla skončit v roce 2003. To již společnost Expert Automotive CZ počítá s vytvořením zhruba 120 nových pracovních příležitostí.

Druhý zájemce, Luděk Kotlář, město žádá o poskytnutí pozemku o rozloze zhruba 0,75 hektaru. Podle Jiřího Vinkláře z Jičína, který je s jihoafrickým investorem v příbuzenském vztahu, Kotlář, jakožto bývalý jičínský emigrant z roku 1968, uvažuje o přenesení výroby středně těžkého průmyslu právě do Jičína. "V první fázi zde má zájem zabývat se obchodní činností, na tu by potřeboval objekt sloužící jako sklad o velikosti 300 až 400 metrů čtverečných. Následně by pro zajištění výroby potřeboval i větší pozemek. Vše nyní záleží především na radnici, zda požadovanou parcelu Kotlářovi prodá," ochotně NN sdělil Vinklář.

Podle nedávného vyjádření starosty města Jiřího Lišky na vybudování infrastruktury a rozšíření současné průmyslové zóny především směrem do lokality nacházející se mezi společností Kobit, Masokombinátem a Dřevotvarem, potřebuje Jičín 24 milionů korun. Státní dotace by měla činit šedesát procent z této sumy, zbytek pak bude muset zaplatit město. Místostarosta Vlastislav Matucha předpokládá, že konečné rozhodnutí, zda do Jičína budou potřebné finance ze strany státu uvolněny, má být vyřčeno ještě v průběhu prázdnin. "Komise vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu by měla zasedat do konce srpna. Dotaci bychom získat měli, protože jsme splnili požadované podmínky. Obdrželi jsme dostatečný počet bodů, na základě kterých se má rozhodnout," říká místostarosta.

Pokud Jičín dotaci získá, bude moci volné pozemky nabídnout více investorům než pouze těm, kteří již dnes projevují vážný zájem. Pro případné zájemce má být totiž připraveno zhruba 10 nových hektarů. Jičín již jednou podobnou dotaci obdržel, tehdy se jednalo o 13 milionů, které byly určeny na vybudování infrastruktury pro společnost AEG.

(max)


Provoz koupališť podražil

Milovice, Libáň, Sobotka - Až o sto procent stouply proti loňsku na některých místech náklady spojené s provozem koupališť v okrese. Nevyzpytatelné počasí navíc ani letos provozovatelům vodních nádrží příliš nepřeje.

Zejména zpřísnění hygienických norem zvýšilo výdaje na chemické ošetření vody, která musí splňovat náročnější parametry. V půlce sezony hodnotil Luboš Messner, jeden ze společníků firmy Aqua sport centrum, která má v pronájmu peckovské koupaliště, návštěvnost lepší než loni. "Do nákladů se nám ale nově promítají kontrolní odběry vzorků vody a také poplatky za elektrické jističe. Nevím, proč bychom za tato zařízení měli platit po celý rok, když v zimě areál není využíván," pozastavuje se Messner. Odhaduje, že letos ve srovnání s loňskem vydají na zajištění chodu koupaliště o 70 tisíc korun více.

Nárůst výdajů o sto procent, z necelých sto tisíc korun na téměř dvě stě tisíc korun, předpokládá na konci léta správce koupaliště v Sobotce Zdeněk Flodrman. "Hlavní podíl na tom má drahá chemikálie a ne příliš vyhovující technologie čištění vody," upřesnil. Naproti tomu s cenou vstupného si nemůže dovolit hýbat, protože to by jinak mohlo odradit návštěvníky. V Sobotce také město zajistilo nový zdroj vody, na vlastní náklady vybudovalo novou studnu. S počasím byl zatím spokojen víc než minulý rok. "Je to lepší, protože loni se lidé bez problémů koupali jen šest dní, letos už bylo slunečno dvanáct dní," dodává Flodrman.

Vyšší provozní náklady, a tím nárůst schodku na koupališti v Libáni, připouští tamní starosta Jan Šesták. "Snažíme se držet přijatelné vstupné, je ale pravda, že s ním nejsou návštěvníci spokojeni. Na druhou stranu si musí uvědomit, že chod celého areálu dotujeme z rozpočtu města," uvedl starosta. Dodal, že hlavní problém je v dodržení hygienických norem. "Ještě, že jsme v kategorii přírodních koupališť, pokud bychom byli bráni jako bazénové koupaliště, tak se do hygienických limitů asi ani nevejdeme," poznamenal. Lidé si ale podle něj na kvalitu služeb nestěžují a do Libáně se sjíždí i z celého Kopidlenska.

Čtyři sta tisíc na vstupném vybere od návštěvníků koupaliště obec Milovice. I zde ale budou výdaje vyšší než očekávané příjmy. Letos navíc obec do koupaliště v kempu investovala před sezonou na 800 tisíc korun, z toho polovinu z vlastních zdrojů.

(jn)


HOŘICE STAVÍ SPORTOVNÍ HALU Stavba za zhruba 40 milionů korun byla zahájena v minulých dnech za budovou Obchodní akademie v Hořicích, kde jsou už patrné základy budoucí sportovní haly. Do září příštího roku zde vyroste nová tělocvična hořického gymnázia, které ve spolupráci s radnicí získalo po několika letech společného úsilí státní dotaci. Město se na stavbě podílí částkou dvou a půl milionu korun, z nichž bude hrazena příjezdová komunikace, parkoviště, veřejné osvětlení, plynovod a kanalizace.

FOTO: jn


Sokolům stačí za koupaliště i koruna

Stará Paka, Nová Paka - Možnosti koupání na Packu zůstávají i nadále omezeny. Nejbližší koupaliště ve Staré Pace, které je v majetku sokolů, je totiž již druhým rokem uzavřeno a jeho opětovné zprovoznění se v dohledné době neplánuje. Sokolové se však v těchto dnech rozhodli najít za účelem jeho oprav potenciálního investora, kterému by koupaliště byli ochotni převést i za symbolickou korunu. Zájemcům o koupání tak nezbývá než nadále čekat a využívat přírodní zdroje, nebo si zajet například do Aquacentra v Jičíně, případně využít služeb koupaliště Pecka.

O možném zprovoznění koupaliště jednali v minulém týdnu na svém zasedání i staropačtí zastupitelé společně se zástupci Tělovýchovné jednoty Sokol Stará Paka. Již delší dobu se totiž uvažovalo o jeho možném převodu do majetku obce, která měla podle původních představ koupaliště opětovně opravit. Zástupci sokolů však na zastupitelstvu svoji nabídku na převod obci vzali po dohodě se Starou Pakou zpět. "Po pravdě řečeno, jsme rádi, že to tak dopadlo. Kde bychom jako obec vzali na opravu peníze, to opravdu nevím. Jedinou možností by byla půjčka. Náklady na opětovné zprovoznění však odhadujeme až ve výši 15 milionů korun, což by Starou Paku po finanční stránce naprosto vyčerpalo. A s nějakou státní dotací bychom taktéž na podobný účel nemohli počítat," konstatuje místostarosta Staré Paky Eduard Hradecký. "Dohodli jsme se ale na převodu jiných pozemků Sokola, na kterých chce obec vybudovat alespoň víceúčelové hřiště. Zde se bude moci hrát například volejbal nebo tenis," říká místostarosta.

Podle předsedy Tělovýchovné jednoty Sokol Stará Paka Milana Pospíšila k převodu koupaliště musejí sokolové přistoupit především vzhledem k jejich finanční situaci. "Oprava koupaliště je opravdu nad naše síly, jde přeci jenom o jednu z největších umělých vodních ploch v širokém okolí. Převod na obec byla jedna z možností, jak celou situaci vyřešit, ale chápeme, že by Stará Paka se svým ročním rozpočtem těžko mnohamilionovou rekonstrukci zvládla. Proto jsme se rozhodli hledat investora, kterému rádi převedeme koupaliště i za korunu. Konkrétní nabídku chceme co nejdříve uveřejnit také na internetu," říká Pospíšil. Aby se vůbec nějaký investor našel, sokolové mu jsou prý připraveni nabídnout i pozemky, na kterých by bylo možné zřídit ubytovací zařízení, případně kemp. "Zájemce o koupaliště již dnes máme. Ten by zde ale namísto koupání chtěl zřídit sádky, ale tomu chceme zabránit. Přeci jenom koupaliště je v této lokalitě potřeba," dodává Pospíšil.

Výstavbu bazénu nebo koupaliště neplánuje ani radnice v Nové Pace. Starosta Petr Kuřík je přesvědčen o tom, že podobná investice by nebyla v této chvíli rozumná. "Na výstavbu bazénu jsou potřeba obrovské výdaje. Chápu, že Nová Paka v tomto směru má velký handicap, ale pořizovací náklady by opravdu nebyly adekvátní. Navíc daleko nutněji potřebujeme investovat v jiných oblastech," myslí si Kuřík. "Jako rozumnější bych viděl, kdybychom se nějakým způsobem finančně spolupodíleli například na opravách koupaliště ve Staré Pace. S tamním vedením obce bychom se dokázali dohodnout," upřesnil starosta.

(max)


Pardoubek: ubytování jen šest měsíců v roce

Lázně Bělohrad - Pouze šest měsíců v roce chce nově provozovat Pension Pardoubek jeho nynější nájemkyně Susanne Lejdar. S městem, které je vlastníkem motelu, se tak dohodla i na nižším nájemném. Namísto 300 tisíc bude platit jen polovinu.

"Paní Lejdarová dosud platí nájem po celý rok, ale po loňské zkušenosti nás požádala o změnu, protože v zimním období je objekt téměř nevyužíván," uvedl bělohradský starosta Pavel Šubr po jednání místního zastupitelstva, které návrh provozovatelky odsouhlasilo.

Vzhledem k nedostatečným stavebním dispozicím deset let starého objektu je prý Pardoubek v zimních měsících také těžko vytopitelný. "Náklady na vytápění objektu jsou obrovské," vysvětluje starosta, "a proto chce paní Lejdarová provozovat zařízení šest měsíců v roce a v jeho zbývající části objekt jen udržovat a temperovat."

Ubytovací kapacity Pardoubku budou tedy příští rok nabízeny jen od dubna do září. Dosavadní příjem města z nájmu je 300 tisíc korun ročně, nově by se tak měl snížit na polovinu. "Nynější smlouva je ale postavena tak, že se z nájmu odečítají případné opravy a investice do nemovitosti," upozornil starosta. Podotkl, že městu po všech předchozích provozovatelích Pardoubku zůstal na nájemném dluh. Řada pohledávek nebyla dodnes uhrazena.

V nedávné minulosti bělohradská radnice naznačila, že je nezbytné Pardoubek zmodernizovat, ale v blízké době se zatím nic nechystá. Důvodem je podle starosty nedostatek financí. "Do budoucna bychom tento objekt chtěli vylepšit, ale v tuto chvíli nás čekají jiné investice," sdělil. Město předpokládá, že se pak pokusí získat dotaci od ministerstva pro místní rozvoj, které letos vyhlásilo nový program na podporu lázeňských sídel. Zde je možné získat příspěvek i na rozvoj ubytovacích kapacit.

(jn)


Nové Noviny