Nové Noviny č. 33/0124. srpna 2001str. 5

Na okrese vychází téměř dvacítka periodik, od září k nim přibude Holínský občasník

Jičínsko - Jenom na okrese Jičín je v současné době možné napočítat kolem sedmnácti periodických tiskovin. Valnou část z nich tvoří listy vydávané obecními úřady, z nichž některé mají již dlouholetou tradici. V září by jejich výčet měl rozšířit nový Holínský občasník.

"V Holíně zatím žádná podobná tiskovina nevycházela, proto jsme se po vzoru některých dalších obcí rozhodli zkusit vytvořit naše obecní noviny, které ponesou název Holínský občasník. Chtěli bychom touto cestou lépe informovat obyvatele Holína a dalších okolních vesnic o tom, co se děje a co se chystá," objasňuje některé z motivů starostka obce Dana Malá. "V dubnu jsme dali do oběhu zatím nulté zkušební číslo a historicky první Holínský občasník bychom rádi nabídli již v průběhu září. Zatím počítáme s nákladem asi 400 kusů a dvěma čísly za rok. Pro čtenáře Holínského občasníku připravujeme některé pravidelné rubriky věnované hasičům, sportovcům a dětem, dále zdravotní informace a úryvky z kroniky. Samozřejmě nebudou chybět informace o dění v obcích a usnesení z našich jednání," přibližuje obsah nového občasníku Malá.

V lednu tohoto roku přibyl k seznamu periodického tisku také dvouměsíčník Bělohradské listy, který si v Lázních Bělohrad velice rychle získal nové čtenáře. Starosta města Pavel Šubr, vidí hlavní důvod úspěchu především v kvalitním zpracování listu i v dobré informační kampani, která jeho vydání předcházela. "Kromě obsahové stránky jsme se také snažili o kvalitní grafické zpracování novin. Před zahájením prodeje Bělohradských listů jsme rozeslali 800 výtisků zdarma do schránek. První číslo jsme pak vydali nákladem 1000 výtisků a podařilo se nám jej zcela rozprodat, stejně tak i další číslo, takže na některé zájemce se noviny ani nedostaly. Už se také ve větší míře začali ozývat inzerenti," říká optimisticky starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr. Právě větší účast sponzorů a inzerentů umožnila v průběhu léta vydání mimořádného čísla v barevném provedení. "Pravdou ale také je, že Bělohradu chyběly noviny, ve kterých by se lidé dozvěděli něco o městě. Snahy na konci 80. a v průběhu 90. letech nedopadly dobře a měly pouze krátké trvání," přiznává bělohradský starosta, který zároveň připomíná i důležitou stránku finanční. "Vzhledem k poměrně vysokému nákladu a inzerci se nám daří pokrýt většinu nákladů spojenou s vydáváním Bělohradských listů."

Celkový počet periodických tiskovin vycházejících na okrese Jičín je však v současné době možné pouze odhadovat. Okresní úřad totiž již nevykonává jeho registraci a v jeho loňské evidenci už nefigurují například nově vzniklé Bělohradské listy, které jsou pravděpodobně sedmnáctým periodikem na okrese. "Podle seznamu z loňského roku bylo na okrese Jičín zaznamenáno 16 periodik, je ale možné, že tento seznam již není zcela aktuální či přesný. Od února letošního roku se totiž změnil zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a okresní úřady již jejich seznam neregistrují. Kompetence v této oblasti převzal beze zbytku stát a právě ministerstvo kultury je tím orgánem, který shromažďuje a eviduje všechny údaje," sdělila Alena Pospíšilová z Okresního úřadu v Jičíně. "My ale můžeme potenciálním zájemcům napomoci při poskytování informací, které jim přiblíží problematiku vydávání novin a jejich povinností."

Ani na ministerstvu kultury však zatím nemají k dispozici data o přesnějším počtu periodik v jednotlivých regionech. "Od února jsme sice začali přebírat od okresních úřadů evidence periodického tisku, ale v současné době tato data nejsme schopni roztřídit podle jednotlivých okresů," tvrdí Hedvika Smolová z odboru hromadných sdělovacích prostředků při ministerstvu kultury. Podle jejích slov je v celé České republice zaregistrováno kolem 3,5 tisíce periodik, ale počet skutečně vycházejících novin bude pravděpodobně nižší. "V databázi je bohužel zahrnuta i část tiskovin, které již nevychází nebo jejichž činnost byla ukončena. Vydavatelé sice mají povinnost nás o tom informovat, ale většinou to vůbec neudělají," stěžuje si Smolová.

Za periodický tisk se podle zákona považují noviny, které vychází alespoň dvakrát do roka pod stejným názvem a splňují některé další charakteristiky. Mají například stejný obsah a vyznačují se stálým zaměřením. Vydavatelé mají také povinnost ukládat jeden povinný výtisk do Státní vědecké knihovny v Hradci Králové. Na Jičínsku mají své regionální zpravodaje v Železnici, Ostroměři, Hořicích, Holovousech, v Sobotce, Kopidlně, Nové Pace, Libáni, Starých Hradech, Lázních Bělohrad a v Jičíně. Do skupiny periodického tisku patří například i kuriózní Pohádkové noviny vydávané pouze po dobu festivalu Jičín - město pohádky.

(pe)

Periodický tisk vydávaný v okrese Jičín

Achát (Nová Paka)
Bělohradské listy
Hořické občasné noviny
Hořický kulturní zpravodaj
Kopidlenské listy
Libáňské listy
Listy starohradské kroniky
Muzejní noviny (Jičín)
Nové Noviny (Jičín)
Noviny Lepařova gymnázia (Jičín)
Ostroměřský zpravodaj
Pod Zvičinou (Hořice)
Pohádkové noviny (Jičín)
Prochoroviny (Jičín)
Zpravodaj ob. úřadu Holovousy
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky
Železnický zpravodaj


Kouzla a čáry ve Slatinách

Slatiny - Obecní úřad Slatiny a Magická lóže Železný Brod ve spolupráci s uměleckou agenturou Magic Production Jičín pořádají již zítra, 25. srpna v KD ve Slatinách kouzelnickou galla show.

Před zahájením hlavního programu se od 14 hodin uskuteční slavnostní pochod mažoretek po obci. Od 15 hodin se bude pod patronací starosty Slatin konat soutěžní přehlídka nejlepších juniorských kouzelníků. V programu jako host vystoupí i loňský vítěz Petr Mečíř spolu s Magic show Getty, která předvede přeříznutí jedné z divaček elektrickou pilou. Vše završí Posvícenská tancovačka, na které bude od 19 hodin vyhrávat kapela Míly Šulce.

(max)


Rozšíření počtu bankomatů

Jičín - Instalace nového bankomatu peněžního domu GE Capital Bank by měla alespoň částečně eliminovat nepříjemné fronty u tří současných jičínských bankovních automatů.

Z nich dva jsou umístěny na Valdštejnově náměstí a třetí ve vstupním traktu objektu České spořitelny na autobusovém nádraží. Podle sdělení místostarosty Vlastislava Matuchy požádalo vedení jičínské expozitury zmíněné banky o umožnění umístění bankomatu a o povolení výstavby jeho nutného zázemí v prodejně Falco elektro na Žižkově náměstí.

Vzhledem k tomu, že ani nájemce těchto městských nebytových prostor Miroslav Kodydek nemá k této žádosti vážnějších výhrad, dá se předpokládat rozšíření počtu bankomatů již v příštích týdnech.

(mar)


Rozpočet si vyžádá redukce

Nová Paka - Až o 1,5 milionu korun budou muset novopačtí zastupitelé na svém zářijovém zastupitelstvu zredukovat rozpočet města. Jde přitom o plánované rozpočtové příjmy, které Nová Paka neobdrží od Vodohospodářské společnosti jakožto úhradu za úvěr na kanalizační sběrač.

"S těmito penězi jsme opravdu počítali," konstatuje starosta Petr Kuřík. Podle něho městu vodárny i přes příslib peníze již s největší pravděpodobností v letošním roce neuvolní. "Návrh společnosti na mnohaletý splátkový kalendář jsme nemohli akceptovat. Peníze samozřejmě budou nyní chybět jinde. Například nebudeme moci tyto finance proinvestovat do vybudování inženýrských sítí v lokalitě, kde se má stavět 21 řadových domků. Škrty si podle všeho vyžádá také probíhající úprava sítí a povrchů v ulici Pod Klášterem," řekl Kuřík. Případnými změnami v rozpočtu by se měli novopačtí zastupitelé zabývat na svém veřejném zasedání již 17. září.

(max)


ZAHÁJILI OPRAVY KOSTELA V tomto týdnu byly započaty práce na opravě fasády věže kostela Panny Marie de Salle v Jičíně. Její stav je již dlouhodobě značně nevyhovující, z kostela opadává omítka a vypadávají kusy zdiva. Přičiněním holubů jsou také značně poškozeny sochy svatých ve výklencích. Zahájené stavební práce na opravě fasády budou spojeny s rekonstrukcí střechy včetně oplechování. Na opravy byla v letošním roce uvolněna částka 1,8 milionu korun, která je z větší části financována ze státní dotace ministerstva kultury, dále z příspěvku katolické církve a rozpočtu města.

FOTO: pe


Nové Noviny