Nové Noviny č. 33/0124. srpna 2001str. 6

Rock proti drogám letos už počtvrté

Lomnice nad Popelkou - Dvoudenní festival Night of Undeground Madness v areálu lomnického koupaliště hostí 7. a 8. září čtrnáct skupin v čele se známou metalovou formací Root.

Koncert už patří mezi tradiční zářijové akce, které se v předchozích třech letech konaly v KD Jičín. Letos poprvé se přesouvá pod otevřené nebe, a to na koupaliště do Lomnice nad Popelkou. A namísto jednoho večera potrvá dva dny. Návštěvníkům se kromě skupiny Root představí formace Crusher, Ingrowing, N. V. Ú., Isacaarum, Tortharry, Napalmed Death revival, Four Seats for Invalides, Česká paní, Livores Mortis, Dědečkova tažná zvěř a další. Program začíná v pátek 7. září od 17 hodin, následující den začíná koncertní maraton od 12 hodin. Občerstvení a prodej hudebních nosičů bude přímo na místě.

(jn)


Letní karneval

Lázně Bělohrad - Sdružení přátel Horní Nové Vsi pořádá poslední prázdninovou sobotu 1. září v přírodním amfiteátru bývalého letního kina "Letní karneval". Program s podtitulem "...dozvuky sjezdu rodáků" začíná ve 20 hodin. Účinkuje taneční orchestr Melodie a zpívá Míla Štenberková a Josef Douděra.

(red)


Ekumenický festival mladých v Jičíně

Jezuitská kolej

Pátek 24. srpna

14.00 - Příjem pro ty, kteří budou ubytování v 1. ZŠ
16.00 - Přednáška a koncert, evangelický farář z Prahy Svatopluk Karásek
19.00 - Karel Kryl, poezie a zpěv v podání Miroslava Vitáčka
21.00 - Večerní modlitba Taizé - páteční uctívání kříže

Sobota 25. srpna

9.00 - Ranní modlitba
10.00 - Přednáška pravoslavného duchovního z Tábora, jeromonach Pachomij Paďouk
14.30 - Přednáška katolického kněze z Prahy, P. Vojtěch Eliáš
16.00 - Přednáška biskupa Československé církve husitské z HK, Štěpán Klásek
21.00 - Večerní modlitba Taizé - slavnost světla

Neděle 26. srpna

10.00 - Ekumenická bohoslužba


Nový koncertní cyklus v Hořicích

Hořice - Komorní koncerty v Hořicích se letos uskuteční v jiné podobě, než byli dosud místní zvyklí.

Na podnět ředitele Domu kultury Koruna Jana Sezimy vznikl Klub přátel hudby, pro který po vzoru tradičních divadelních předplatných připravil cyklus prvních čtyř koncertů v sezoně 2001 - 2002. Vystoupení domácích a zahraničních interpretů zahájí v říjnu houslista Jan Tomeš, jinak profesor berlínské Hochschule der Künste, společně s polskou klavíristkou Elžbietou Neumann.

V listopadu je na programu koncert švýcarského flétnisty Kaspara Zehndera a Eduarda Spáčila (klavír). Další příležitost prožít příjemné chvíle budou mít členové klubu v lednu, kdy v Hořicích vystoupí mezzosopranistka Edita Adlerová v kytarovém doprovodu Milady Karezové. A lahůdkou nejen pro zasvěcené bude jistě koncert mezinárodně uznávaného houslového virtuosa nejmladší generace Pavla Šporcla s klavíristou Petrem Jiříkovským.

Prodej legitimací pro členy klubu začíná od 3. září v Koruně, volné vstupenky pro ostatní zájemce budou v předprodeji vždy dva týdny před každým koncertem. Ty se v prvních třech termínech uskuteční v obřadní síni hořické radnice, recitál Šporcla je plánován v sále DK Koruna.

(jn)


Dobrovolní hasiči v Nemyčevsi

Jak dějiny říkají, bylo v obci Nemyčevsi častých požárů, které vznikaly buď z neopatrnosti, pak založené někdy i ze msty. Tak tomu bylo i roku 1884, kdy vyhořela tři čísla a to hostinec Václava Škalouda čp. 8, barák Václ. Kykala čp. 11 a kovárna se stodolou při čísl.p. 19. Také zde, v Okrouhlickýho stodole byl oheň založen. K tomuto požáru přijely hasičské sbory z obcí Dolan a Miličevsi, které tam vznikly v r. 1882 a sbor z Jičína založený r. 1879. Domácí lidé pozorovali se zálibou obětavou pomoc těchto sborů, shledali ji prospěšnou a tak došlo ještě téhož roku k založení vlastního sboru dobrovolných hasičů.

Tak líčí vznik sboru na stránkách Pamětní knihy hasičského sboru v Nemyčevsi Josef Honzák, který ji na žádost členů sboru začal psát jako sedmdesátiletý v roce 1969. Původní zápisy se nedochovaly, protože jak Josef Honzák píše, "prý shořely spolu s archivem obecním u tehdejšího starosty". Nově založený hasičský sbor mající 36 členů se ještě téhož roku přihlásil do svazku České zemské jednoty pro Království české se sídlem v Praze a vzápětí objednal stříkačku od firmy Čermák z Teplic. Prvně byla nová stříkačka, na kterou mimo jiné přispěla sbírka pořádaná v obci, použita v roce 1887. V tisku vydaném k jubilejnímu 40tému výročnímu sjezdu Župní hasičské jednoty jičínské, který se v Nemyčevsi konal 13. července 1930, se mimo jiné dočteme i to, že v Nemyčevsi byl "v roce 1923 založen na návrh br. Jos. Hnízdy (č.76) samaritský odbor, první župě, který čítá 3 muže a 3 ženy a jest přímo dobrodiním pro první pomoc při úrazu veškerého občanstva." Z kroniky pochází i fotografie členů sboru z roku 1937, na níž jsou zachyceni v nových uniformách zavedených od března téhož roku.

Po více než století existence má nemyčeveský sbor šest desítek členů a podobně jako ostatní dobrovolní hasiči se aktivně účastní života v obci, ať již pořádáním kulturních akcí například Hasičského plesu či brigádami při čištění koupaliště a mnoha dalšími. K dnes již tradičním akcím patří také Memoriál Věry Šoltysové a Jiřího Červeného v požárním sportu, který v Nemyčevsi pořádají od roku 1995.

(to)


Nové Noviny