Nové Noviny č. 34/0131. srpna 2001str. 3

Vodárny investují letos nejvíc v jičínské průmyslové zóně

Jičín - Kolem dvaceti milionů korun bude letos investovat vodohospodářská společnost v Jičíně. Peníze půjdou do výstavby nového kanalizačního sběrače, který má svést odpad z celé průmyslové oblasti do čističky v Čejkovicích.

Jde o největší letošní investiční akci společnosti VOS Jičín na území okresu. Představenstvo vodáren už sice rozhodlo, které z firem přihlášených do soutěže bude zakázka přidělena, její jméno prý ale nelze zatím zveřejnit. "Výsledek bude možné oznámit až po vypršení lhůty, v níž se mohou všichni účastníci odvolat," sdělil vedoucí jičínské radnice a člen výběrové komise Peter Bareš. Podle důvěryhodného zdroje se předložené cenové nabídky účastníků výběrového řízení výrazně lišily, rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší dosáhl až deseti milionů korun.

Vybudováním kanalizace je podmíněn další rozvoj průmyslové zóny v Jičíně. "Ve staré průmyslové části města, kde sídlí firmy Helagra, Krkonošské sýrárny, Triga a Dřevotvar, se nachází kanalizační sběrač, který je už dožitý a kapacitně nevyhovující, proto je potřeba ho nahradit novým. Ten se propojí s již hotovou kanalizací v nové průmyslové zóně, a tím budou z této oblasti svedeny veškeré odpadní vody do čistírny v Čejkovicích," informoval Bareš.

Doplnil, že stavba této sítě přijde na zhruba dvacet milionů korun a bude rozložena do dvou let. "Snažíme se ještě zajistit přísun státních peněz formou sdruženého financování přes Státní fond životního prostředí," sdělil Bareš.

Jičín je tak po Nové Pace dalším místem, kde vodohospodářská společnost v posledních třech letech významně investuje. Loni totiž byla dokončena výstavba kanalizace v Nové Pace za 30 milionů korun, na které se vodárny podílely více než 13 miliony, a zbylá část byla hrazena z prostředků fondu životního prostředí. Dodnes však není vyjasněno, jakým způsobem se splatí závazky vůči fondu.

"V minulosti se za peníze společnosti VOS budovaly například kanalizační sběrače v Nové Pace, Hořicích a Vysokém Veselí, nevidím tedy důvod, proč by se nyní neinvestovalo i v Jičíně. Pokud by se porovnaly výdaje a zisk u jednotlivých středisek VOS na okrese, tak podíl tržeb za vodné a stočné je v Jičíně největší," poznamenal Bareš.

Výhledově počítají vodárny s výstavbou čističky a kanalizace v Sobotce za více než 100 milionů korun

(jn)


Ztráta banky Kopidlnu nehrozí

Kopidlno - Zatímco radnice v Kopidlně se chystá požádat vedení oblastního zastoupení České spořitelny v Hradci Králové o umístění bankomatu ve městě, jenž by měl pomoci zmírnit nápor klientů u dvou stávajících přepážek, mezi tamní veřejností se začaly šířit zvěsti, podle nichž se prý zvažuje zrušení kopidlenské expozitury ČS.

Tyto informace označil ředitel oblastní pobočky spořitelny v Hradci Králové Jaroslav Manc za naprosto liché. "V žádném případě nehrozí, že bychom naši pobočku v Kopidlně zrušili, její vytíženost je navíc velmi vysoká," prohlásil. Podle něj jde zřejmě o "jakýsi informační šum", který může souviset s nedávným uzavřením dalších dvou blízkých poboček v Dolním Bousově a v Rožďalovicích. "Skutečností je pouze to, že ze zrušené pobočky v Rožďalovicích, která spadala pod mladoboleslavský obvod, přebíráme jednoho pracovníka, který posílí naše pracoviště v Libáni," konstatuje Nanc. "Pokud budou chtít někteří klienti z Rožďalovic přejít pod Libáň, jsme připraveni je převzít do našeho portfolia," dodal.

Podle tajemnice městského úřadu Lenky Kropáčkové se město nyní pokusí se spořitelnou dohodnout na umístění bankomatu ve městě. "Lidem, kteří třeba nemají čas čekat ve frontě u přepážky, by to pomohlo. Odbavování klientů mají dnes na starost dvě pracovnice a jsou maximálně vytížené," uvedla.

(jn)


Místo parkoviště administrativní budova?

Jičín - V těsné blízkosti jičínského centra by měla vyrůst nová administrativní budova. Objekt přitom má být postaven na pozemku ulic Jiráskova a Tylova, kde je dnes umístěno parkoviště. Investorem stavby má být společnost Sater Group Praha.

Za účelem postavení budovy se v těchto dnech Sater Group Praha obrátil na Jičín se žádostí o odprodej pozemků. Objekt by totiž měl být postaven na území o rozloze 1132 metrů čtverečných, z toho 872 metrů má ve vlastnictví město, zbytek je v majetku soukromých osob. "Jsem rád, že se nachází investor, který chce zaplnit tento prostor. Žádnou velkou krásu Jičínu parkoviště, okolo kterého projíždí tisíce aut, v současnosti nedělá. Myslím si, že pokud se najde takovýto silný investor, měli bychom to pouze přivítat," konstatoval spokojeně starosta Jiří Liška.

Podle něho by postavením administrativně obchodní budovy neměly ani nijak výrazně ubýt možnosti parkování. "Parkovací místa by měla být částečně nahrazena podzemním parkováním, s kterým se zde počítá. Navíc budova musí zapadat i do okolí, proto investor bude nejprve připravovat studii celé stavby," říká. Aby se splnil zákon, městská rada už vyhlásila i nabídkové řízení na prodej těchto pozemků. O tom, zda je Jičín nakonec odprodá, by měli rozhodnout na svém zářijovém zasedání jičínští zastupitelé.

(max)


EKUMENICKÝ FESTIVAL MLADÝCH Třídenní ekumenický festival mladých, který se v závěru minulého týdne konal v jezuitské koleji v Jičíně, zahájil jako první host přednáškou a koncertem evangelický farář Svatopluk Karásek. O významu víry, křesťanství a dalších tématech besedovali s účastníky festivalu zástupci i dalších církví - železnický farář P. Josef Kordík, který zastoupil původně ohlášeného pravoslavného duchovního Pachomije Paďouka, katolický kněz a učitel Vojtěch Eliáš a biskup Církve československé husitské Štěpán Klásek. Setkání mladých lidí bylo v průběhu dne doprovázeno také modlitbami a zpěvy z Taizé, významné francouzské komunity, která vznikla před půl stoletím.

FOTO: jn


Libáň prodá část bytového fondu

Libáň - Do dnešního dne se měli nájemníci domu na Ženichově rozhodnout, zda si koupí tamní byty, které se město rozhodlo prodat. Do privatizace jde osm bytových jednotek, z nichž šest je v současnosti obsazených.

"Dva byty dáme do dražby a ostatní nabízíme stávajícím nájemníkům," sdělil libáňský starosta Jan Šesták. Uvedl, že domácnosti, které se rozhodnou získat byt do osobního vlastnictví a kupní cenu zaplatí jednorázově, mohou počítat se slevou. "V případě, že celou částku uhradí po podpisu smlouvy, získají byt podle velikosti za 140 a 160 tisíc korun, při splátkovém kalendáři budou o několik desítek tisíc korun dražší," poznamenal starosta. Město tak za privatizaci bytového fondu utrží výrazně přes milion korun.

"Náš cíl je, aby si nájemníci byty koupili, a do dražby by měly jít jen dva volné byty, na které už zájemce máme. Neradi bychom viděli situaci, kdy by se mělo dražit víc bytů, protože tím by se zpočátku komplikovala například péče o společné prostory v domě," řekl Šesták. Dodal, že po převodu nemovitosti do soukromých rukou si zájemci na sousedním pozemku mohou postavit až sedm garáží.

Město si zatím ponechá ve svém vlastnictví objekt s nebytovými prostory na náměstí, v němž jsou v horním podlaží dvě bytové jednotky, bývalou budovu pošty, kde je v přízemí výstavní síň a v patře další dva byty a pátý nájemní byt se nachází v prostorách restaurace Radnice. Z novostaveb bylo v Libáni koncem devadesátých let se spoluúčastí státu a nájemníků postaveno deset bytů a jedna garsonka, které vznikly po dokončení staveniště původně plánovaného nákupního střediska.

(jn)


Milovický kostel získá nové opláštění

Milovice - Po loňské opravě střechy a interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Milovicích se letos pokračuje na obnově této dominanty. Do konce září by měla být dokončena oprava fasády a veškeré štukatérské výzdoby na hlavní kostelní lodi. "Práce budou stát zhruba půl milionu korun, důležité je sladit barevnost fasády," sdělil milovický starosta Vlastimil Hruška. Generální oprava této sakrální stavby včetně interiéru probíhá od první poloviny devadesátých let, kdy se v roce 1994 nákladem půl milionu korun přistoupilo k záchraně věže kostela, která byla v havarijním stavu.

(jn)


Rekonstrukce jičínského nádraží už dráhy stála mnoho milionů

Jičínsko - V letošním roce České dráhy jenom při pokračování v některých rekonstrukcích na Jičínsku utratily zhruba deset milionů korun. V loňském roce to mělo být dokonce o pět více. Již v těchto dnech se přitom plánují další nutné opravy, a to opět ve výši několika milionů korun.

Nejvíce nákladnou investiční akcí byla letos bezpochyby obnova dvou kolejí na jičínské zastávce a výhybek libuňského zhlaví spolu s generální rekonstrukcí přejezdu na Husově ulici v Jičíně u prodejny Diskont Plus. Zde se mělo také zbořit stanoviště, které nemá po zavedení automatických závor již několik let žádné opodstatnění. "Plánů máme daleko více, ale záleží především na tom, zda se nám na ně podaří sehnat finance. Pokud jde o zchátralé stanoviště, věříme, že zvítězí rozum a budeme ho moci konečně zbourat. Zatím však letos zůstane v takovém stavu, v jakém je. Nepřestáváme ale stále tlačit na jeho odstranění. Prozatím jsme ho alespoň částečně zabezpečili proti nežádoucímu vniknutí," sdělil dopravní náměstek Českých drah Jičín Pavel Oumrt.

V Jičíně by se prý podle něho mělo dále pokračovat i v opravách nádražní budovy. Jde o plánovanou rekonstrukci střechy, WC, ale i o položení zámkové dlažby před budovou. "Zámkovou dlažbu chceme dodělat i k první koleji. Pokud jde o chodník před naším objektem, chystáme se požádat o finanční spoluúčast také jičínský městský úřad. Na vše jednoduše prostředky nemáme," konstatuje dopravní náměstek. "Kromě toho plánujeme i výsadbu stromů na nádraží, úpravu parku a postavení plotu tak, aby bylo menší riziko úrazu při možném vniknutí na koleje. Zkrátka chceme pro obyvatele Jičínska a zákazníky Českých drah prostředí více zkrášlit a zkulturnit," vyjmenovává některé z dalších záměrů.

Další větší akcí je plánovaná oprava zastávky v Jičíněvsi. Ta by mohla být provedena ještě letos na přelomu září a října. "Dojde zde nejen ke zbourání stávající zastávky a k postavení nové na druhé straně silnice, ale i k rekonstrukci mostu a přejezdu. Ten bude opět nahrazen jiným moderním typem," upřesnil dopravní náměstek ČD Jičín Oumrt. Na příští rok České dráhy plánují náhradu ručního pohonu závor za automatické spolu s umístěním světelných návěstidel na silnici první třídy v Bartoušově. Místostarosta Jičína Vlastislav Matucha na dotaz NN, zda je radnice ochotna se na některých opravách spolupodílet, odpověděl, že vše je věcí příštího rozpočtu města a výše požadované částky. "Záměr opravit nádraží jednoznačně vítáme. Jde přeci jenom o jednu ze vstupních bran do města. O možném příspěvku jsme samozřejmě ochotni jednat, ale v současnosti nemůžeme dopředu nic slibovat," vyjádřil se místostarosta.

(max)


Nové Noviny