Nové Noviny č. 34/0131. srpna 2001str. 11

Program vodnických slavností

Dopolední program na Masarykově náměstí
9.45 Vystoupí Dechový orchestr ZUŠ Úpice (dirigent Zdeněk Tlučhoř) a mažoretky ZUŠ Úpice (um.ved. Dagmar Kašparová).
9.50 Očekávaný příjezd vodníka Pivílka a blázna parním vlakem na stanici Nová Paka - zastávka.
10.00 Zahajovací ceremoniál na náměstí
Uvedení programu moderátory, vystoupení novopackých mažoretek Carmen, povolení slavností, přípitek s představiteli města, točení bláznivé vody, rozdávání sladkostí bláznem pod vánočním stromkem, čestné salvy historického vojska a přehlídka hasičstva s historickou technikou. Programem provází Jitka Barešová.
11.00 Průvod z náměstí do amfiterátru pod pivovarem.
Odpolední program v areálu pivovaru
13.00 Zahájení odpoledního programu - uvedení programu, rozhovor vodníka s bláznem, vystoupení novopackých mažoretek Carmen, Gloria a nejmladších mažoretek (hlavní scéna).
Cesta světem pohádkových bytostí - s vodáky na lodích za vodníky po Malém rybníku.
13.30 Vodní hrátky - předem nominovaná družstva soupeří na pivovarském rybníce za doprovodu country kapely Rančeři (hlavní scéna). Rocková scéna - Sullen, Hallodrn a hosté (dvůr pivovaru). Dětské vodnické odpoledne s Domem dětí (rampa na dvoře pivovaru).
15.00 Muzika k pivu - vystoupení skupiny Rachot Banda (hospoda na dvoře pivovaru). 16.30 Mistrovství Nové Paky ve vypití tupláku - klasifikace borců do večerní exhibice (rampa na dvoře pivovaru).
17.00 Koncert skupiny Nůž - pohodový popjazz (hlavní scéna).
18.00 Miss Vodnice 2001 - finále soutěže s volbou Pivílkovy společnice (hlavní scéna).
19.00 Plavecké závody - 110 m volným stylem přes pivovarský rybník v ledové vodě!
Večerní vodnický GALAPROGRAM od 19.30
Vyhlašování výsledků vodních hrátek, plaveckých závodů, O největší novopacký břich (přeměření tří letošních "nejvypracovanějších" těl), exhibice ve vypití tupláku (hlavní scéna).
20.00 Mandragora - hudební a světelná show skupiny z Jablonce nad Nisou (hlavní scéna).
21.15 Slosování vstupenek a rozloučení vodníka Pivílka (hlavní scéna).
21.30 Martina Čermáková zpívá árii z Rusalky za klavírního doprovodu Moniky Kytlerové.
21.35 Komponovaný OHŇOSTROJ
Vstupné do areálu pivovaru: děti 20 Kč, dospělí 40 Kč, děti do 6ti let zdarma - vstupenky jsou slosovatelné.
Noční program od 21.30
Country bál se skupinou Trosky - sál Spol. centra Militký, bývalá Velveta (vstupné 40 Kč)

. Dopravní omezení v průběhu slavností

Konání devátých Vodnických slavností s sebou přinese i jistá dopravní omezení pro řidiče. Od 8 do 12 hodin bude uzavřeno Masarykovo náměstí. Objížďka povede souběžnými ulicemi a dopravu bude řídit Policie ČR. Zároveň bude od 8 do 23 hodin uzavřen areál pod Městským pivovarem. Dopravní uzávěry budou na křižovatce ulic Legií s Pivovarskou (za viaduktem u polikliniky), na křižovatce ulice 3.května s Harantovou a na křižovatce ulic Štikovské a Přibyslavské. Objížďka areálu bude vedena obousměrně ulicí Harantovou a ulicí 3. května a na začátku Štikova bude doprava svedena zpět na silnici II/284 směřující na Pecku.

Kolem půl druhé odpoledne vyrazí z náměstí k pivovaru průvod, jehož trasa povede ulicí Komenského, Legií a za pneuservisem zahne do ulice Harantovy. Doprava po hlavním průtahu Novou Pakou bude během průvodu omezena a budou ji řídit policisté. Vzhledem k zvýšené koncentraci lidí bude po celou sobotu na hlavním silničním průtahu Novou Pakou, od železničního viaduktu až po křižovatku na centrum, snížena maximální rychlost na 40 km/h.

Pořadatelé ve snaze předejít případným nedorozuměním upozorňují, že v důsledku odklonu dopravy budou v sobotu 8.září od 8 do 23 hodin zrušeny autobusové zastávky spojů směřujících na Pecku. Jedná se o autobusové zastávky Nová Paka - poliklinika a Štikov - závod.

O možnostech parkování během Vodnických slavností bude možné získat informace při vstupu do areálu v pokladnách. Do areálu pod pivovarem budou vpuštěna pouze vozidla zabezpečující pořadatelskou službu, vozy čestných hostů a účinkující.


JUDO: začíná nábor

Jičín - Během září a října pořádá oddíl SKP JUDO Jičín nábor nových zájemců o tento všestranný sport. Hlásit se mohou chlapci i děvčata ve věku 7 -14 let každé úterý a čtvrtek od 15.00 do 16.30 hodin v jičínském Sportovním areálu v tělocvičně juda. V této době zde probíhají tréninky nováčků. Nábor začíná již v úterý 4.září.

(ps)


Házenkářský kemp

Jičín - Ve dnech 11. - 18. srpna proběhl již tradiční přípravný kemp mladých házenkářů AGS HBC Jičín v rekreačním středisku Na Homoli. Soustředění se pod vedením patnácti trenérů a funkcionářů oddílu zúčastnilo téměř sto vyznavačů tohoto v Jičíně tolik populárního sportu ze všech věkových mládežnických kategorií.

V tréninkových jednotkách byl kladen důraz především na zvyšování fyzické kondice, a tak všichni házenkáři dokonale poznali okolní lesy. Nezapomnělo se však ani na zdokonalování základních házenkářských dovedností. Kromě samotného trénování byl pro všechny zúčastněné připraven pestrý a zajímavý program s celou řadou různých soutěží a her o hodnotné ceny v podobě sladkostí a suvenýrů věnovaných sponzory házenkářského klubu AGS HBC Jičín. Samozřejmě nechyběla ani noční stezka odvahy. Přípravný kemp byl zakončen velkým "táborákem", u kterého byli dekorováni nejúspěšnější jednotlivci a družstva, poté všichni obdrželi trička s logem AGS HBC Jičín.

(bama)


Nové Noviny