Nové Noviny č. 35/017. září 2001str. 4

Krátce

NOVÁ PAKA: Čeká se na vyjádření ministerstva

Jedním z bodů, které projednávali radní na svém pondělním zasedání byly stále nedořešené problémy mezi Vodohospodářskou obchodní společností Jičín, čističkou odpadních vod a městem. Zastupitelstvu bylo doporučeno schválit návrh na získání právní subjektivity Základní školy v Husitské ulici od 1. ledna příštího roku. Vzhledem k tomu, že ministerstvo školství zatím zkoumá možnost zastupitelstvem odsouhlasenou transformaci novopacké Zvláštní školy na Dukelském náměstí do Základní školy v Komenského ulici, rada zatím rozhodla neodsouhlasit tuto fúzi. Školu do konečného rozhodnutí ministerstva bude řídit zastupující ředitelka Hana Čepelková. Radní zatím nerozhodli ani o způsobu převodu budovy České spořitelny na náměstí, pokud nebudou známy všechny podrobnosti nutné k tomu, aby město tento objekt získalo.

(ur)

JIČÍN: Vernisáž obrazů Ivo Neslera

Jako důstojnou vzpomínku na jičínského malíře, výtvarníka, grafika a nezapomenutelného přítele Ivo Neslera připravil privátní klub Galerie Na Hrázi výstavu několika desítek jeho obrazů, zapůjčených vesměs ze soukromých sbírek. Vernisáž v bývalé vodárenské věži na hrázi rybníku Kníže zahájí zítra v sobotu 8. září v 10 hodin majitel a ředitel galerie Petr Heber. Životní dílo Ivoše Neslera, s kterým jsme se rozloučili naposledy 3. února roku 2000, připomene v krátkém vystoupení jičínský výtvarník a grafik Petr Ludwig.

(mar)

ÚLIBICE: Setkání přátel a rodáků Úlibic a Řehče

Po čtyřech letech se v sobotu 22. září opět sejdou přátelé a rodáci obcí Úlibic a Řehče. Setkání, které pořádá obec spolu s místními hasiči, se uskuteční v kulturní místnosti školy. Na programu by mělo být i promítání záběrů z minulých sjezdů rodáků, ale i z hasičských a dalších akcí. "V průběhů setkání bychom také chtěli na školu instalovat pamětní desku našemu rodákovi, MUDr. Josefu Drbohlavovi. Náklady na její pořízení se pohybují v rozmezí 5 až 6 tisíc a měla by je hradit obec spolu s jeho rodinou," sdělil místostarosta Úlibic Josef Plechatý.

(max)

JIČÍN: Kontrola tobogánu v Aquacentru

V rámci odstávky bazénu byl opět rozebrán tobogán, přičemž proběhla jeho kontrola spojená s úpravou některých horních dílů potrubí. Dodavatel plastových částí Reflex Zlín tak reagoval na další reklamaci uplatněnou Městským úřadem v Jičíně. "V podstatě jsme znovu reklamovali vznik drobných trhlin na krycích dílech potrubí, jejichž vinou zde před nedávnem došlo ke zbytečnému úrazu. Pracovníci Reflexu provedli jejich zevrubnou prohlídku a nalaminátováním dalších vrstev na poškozené díly zesílili exponovaná místa tobogánu," sdělil vedoucí investičního odboru jičínské radnice Jaroslav Havelka.

(mar)

JIČÍN: Dny otevřených dveří u hasičů

U příležitosti Dnů evropského dědictví tématicky zaměřených na historii hasičů budou ve dnech 8. a 9. září otevřeny všechny provozy Hasičského záchranného sboru v Dělnické ulici pro veřejnost. Den otevřených dveří tentokrát v rámci programu festivalu Jičín - město pohádky připravili i na 10. září. Ve všech třech případech návštěvníky profesionální hasiči rádi přivítají vždy od 9 do 16 hodin. K vidění bude moderní hasební technika, ochranné pomůcky, záchranné prostředky a technické vybavení používané záchranáři například při vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Vzpomínky na uplynulá léta a tradice osvěží výstavka historické techniky hasičských sborů jičínského okresu a hasičských relikvií sběratele Josefa Tauchmana z Nové Paky.

(mar)


Procento orné půdy se letos snížilo, přispěl k tomu nový dotační titul

V úterý převzal historik umění a architektury Jaroslav Wagner titul čestného občana města Jičína. Toto ocenění mu v Porotním sále jičínského zámku osobně předal starosta Jiří Liška za jeho celoživotní postoj a dílo, jehož velkou část věnoval rodnému městu. Jaroslav Wagner v současnosti žije v Jičíně a v Praze, kde se v roce 1976 stal předsedou krajanského sdružení Jičín v Praze.

FOTO: mar

Jičínsko - Snížit podíl orné půdy v České republice zhruba o deset procent bylo cílem nového dotačního titulu - tzv. uvádění půdy do klidu, který funguje od letošního roku. Stát se jím snaží zmenšit rozsah potravinářského rozměru českého zemědělství, jinými slovy omezit dosavadní nadprodukci v agrárním sektoru.

Na Jičínsku nezůstal nově zavedený dotační program bez odezvy, využilo jej třiapadesát zemědělských subjektů, které tímto způsobem vyřadily z intenzivní produkce bezmála dva tisíce hektarů a za každý z nich jim bude vyplaceno pět a půl tisíce korun. Mimo to získají ještě kompenzační platbu tři sta korun za každý hektar orné půdy, která nebyla uvedena do klidu.

Prakticky jakýkoliv zemědělský podnik či farmář měl letos poprvé možnost získat nově nabízenou finanční podporu, na oplátku ale musel část své obdělávané půdy uvést do klidu. Přiznání dotace je podmíněno tím, že žadatel určité procento obhospodařované půdy vyřadí z potravinářské produkce. "V praxi to znamená, že na ni mohl pěstovat jen tržní produkci nepotravinářského užití, tedy technické plodiny nebo takzvané zelené hnojení na zaorání," uvedl ředitel Zemědělské agentury Jičín Miroslav Svoboda.

Na půdě uvedené do klidu je možné pěstovat například řepku olejnou na MEŘO (složka bionafty). V jejím případě, aby měl na podporu nárok, musí Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prodat 2,3 tuny sklizené úrody z každého hektaru za 4200 Kč/ 1t. Průměrný hektarový vynos se pohybuje kolem 3 tun. "Kromě řepky si zemědělci mohli vybrat také len nebo jiné technické plodiny, pro které ale nejsou na okrese vhodné podmínky," doplnil Svoboda. Upřesnil, že na Jičínsku bylo uvedeno do klidu celkem 1857 hektarů orné půdy, z toho na zhruba 1600 hektarech byla pěstována řepka na MEŘO a na zbylých 252 ha zelené hnojivo. "Některé pozemky nejsou v dobrém stavu, je na nich například přemnožený pýr a v takových místech se vyplatí zasít zelené hnojivo, které ho zadusí. Výhodou dotace je, že družstvům nebo společnostem v takovém případě pokryje náklady s tím spojené," poznamenal ředitel Zemědělské agentury Jičín.

Není bez zajímavosti, že právě plochy oseté řepkou se na okrese podle údajů ČSÚ meziročně zvýšily, a to o téměř 1600 hektarů. Zatímco loni ji zemědělci sklidili z 4170 ha, letos to bylo již z 5765 ha. Svoboda si ale nemyslí, že by nárůst této plodiny vyvolal nový dotační titul. Domnívá se, že při tomto srovnání jde spíš o náhodnou shodu čísel. "Řepka je jednou z mála komodit na trhu, která v posledních letech nezaznamenala větší cenový výkyv a její podíl by se proto určitě zvýšil i bez letos zavedených finančních kompenzací."

Odlišný názor má ředitelka Okresní agrární komory Jičín Jaroslava Nekvasilová. Podle ní nárůst řepky podpořily právě dotace za uvádění půdy do klidu. "Vzhledem k tomu, že jde o poměrně výrazný nárůst, je v tomto případě nepravděpodobné, že by se z roku na rok za obvyklých okolností zvýšil podíl jedné plodiny na úkor jiné," poznamenala Nekvasilová s tím, že rozhodující komoditou zůstává pšenice ozimá, která má asi padesátiprocentní zastoupení.

Podle ředitele místní Zemědělské agentury se vyplnění a odeslání žádosti o dotaci vyplatilo zejména těm subjektům, které hospodaří na pozemcích alespoň o výměře v řádu několika desítek hektarů. Velké zemědělské podniky na okrese přitom obhospodařují v průměru dva a půl tisíce hektaru. Řepka pěstovaná na půdě v klidu představovala šest procent z dané výměry.

(jn)

Obiloviny a řepka v České republice 2001

Druh osev (ha)

Pšenice ozimá 873 463
Pšenice jarní 53 784
Ječmen ozimý 156 732
Ječmen jarní 341 132
Triticale 50 738
Oves 49 388
Žito 40 987
Kukuřice na zrno 54 295
Řepka olejná 344 117

Zdroj: AKČR, ČSÚ


Novopacká recyklační linka má být konečně spuštěna

Nová Paka - První tuzemská recyklační linka na nápojové kartony umístěná v Nové Pace by konečně mohla být v brzké době uvedena do plného provozu. Linka přitom měla být původně zprovozněna již koncem roku 1999, kdy ji osobně pokřtil ministr životního prostředí Miloš Kužvart.

Recyklační linku packé radnici bezplatně pronajala společnost Eko-Kom, která zároveň plně hradí veškeré opravy na základě smlouvy s producenty nápojových kartonů. Přestože si pokusy o její zprovoznění od roku 1999 vyžádaly mnoho milionů korun, nikdy se nepodařilo její chod naplno rozjet. Provoz se zatím pouze dolaďoval a ověřoval, před pár měsíci byla dokonce demontována a zbylo z ní pouze torzo.

Zvrat nastal v průběhu letošního léta, kdy došlo k opravení technologie a ke kompletní výměně několika důležitých součástí linky. Podle vedoucího příspěvkové organizace Odpady Nová Paka Josefa Machka by tak konečně v půli září měl být spuštěn provoz minimálně na jednu směnu. "Eko-Kom opravdu plní, co slíbil. Nezůstal zde kámen na kameni," reaguje na dotaz NN Machek a říká, že na přelomu října a září by mohl být spuštěn také zkušební třísměnný provoz. "Máme zde už kompletní technologii. Desky, které z linky vyjíždějí, jsou navíc oproti těm původním mnohem kvalitnější. Vypadají lépe vizuálně, nemají problémy s bioflórou a jsou celkově pevnější. Vzhledem ke změně technologických podmínek ale nyní musíme do státní zkušebny odeslat vzorky, abychom obdrželi i požadované prohlášení o shodě," upřesňuje Machek.

Na recyklační lince by celkem mělo pracovat sedm lidí. Zkušební provoz by měl skončit koncem roku. V Nové Pace přitom na své zpracování čekají již desítky až stovky tun prázdných krabic, z kterých by se měly vyrábět desky nahrazující například sádrokarton nebo dřevotřísku. "S marketingem by nám měl pomoci Eko-Kom. Nejprve ale musíme počkat, kolik desek a v jaké kvalitě budeme moci na trh nabídnout. Do konce roku tedy budeme vyrábět spíše na sklad," konstatoval Machek.

(max)


Řepka je atraktivní komodita, cena tomu však neodpovídala

Jičínsko - Řepka je podle odborníků jednou z mála zemědělských komodit rostlinné výroby, která je dobře obchodovatelná a poptávka na trhu po ní stále stoupá.

Letošní realizované výkupní ceny, které za úrodu řepkového semene utržili mnozí producenti na Jičínsku, však této skutečnosti podle ředitelky Okresní agrární komory Jičín Jaroslavy Nekvasilové neodpovídaly. Například jičínská společnost Helagra (bývalé ZZN) vykupovala od zemědělců tunu řepky za 6700 korun, jaké množství od prvovýrobců z regionu nakoupila, však podnik nesdělil. Také řada dalších nákupních organizací v okolních regionech nabízí v současnosti za řepku méně než sedm tisíc korun, což ale podle Nekvasilové není odpovídající.

"Rozhodně by neměla jít pod sedm tisíc. Od kolegyně z Pardubicka mám informaci, že tamní odbytové družstvo si vyjednalo cenu, která dosáhla 7700 korun." Tato cena je ovšem pro velkou část pěstitelů na okrese už neaktuální, protože naprostá většina z nich úrodu prodala ihned po sklizni. "Rozdíl mezi průměrnou cenou po sklizni a nynější může být i 700 korun na tunu. Na Jičínsku ovšem nejsou dostatečné skladovací kapacity, málokdo si tedy mohl dovolit čekat s prodejem na příhodnější dobu," vysvětluje Nekvasilová. Řada zemědělců si navíc nemohla dovolit vyčkávat také proto, že úrodu potřebují zpeněžit co nejdříve, aby měli prostředky na další zemědělské práce, nebo odebírají zboží (hnojivo a pod.) od výkupu na úvěr.

Například ZD Miletín, které sklidilo řepku z 280 hektarů, není podle jeho předsedy Hrnčíře s nabízenou cenou spokojeno, neboť se prý jen stěží přibližuje dlouhodobějšímu maximu z doby před čtyřmi lety. "Úrodu jsme ještě neprodali, je uložena na cizích zásobách - ve skladech firem Cerea Hradec Králové, Skalický výkup a Oleaspol Praha. O cenách s nimi budeme jednat v průběhu září a října, ale zatím se pohybuje kolem 6850 korun," uvedl Hrnčíř. Znovu se tak potvrzuje, jak mohou prvovýrobcům s obchodem pomoci odbytová družstva. Těch, které se specializují právě na řepku, lze ale zatím spočítat na prstech jedné ruky. Časem se však může tato situace změnit, neboť se objevují snahy vytvořit odbytové družstvo přímo z Obilnářské unie.

Řepka je nejen důležitou surovinou pro výrobu jedlých rostlinných olejů, perspektivu má i v nepotravinářském průmyslu, zejména při výrobě bionafty, po které poptávka stále stoupá. Právě produkci MEŘO (metylester řepkového oleje) a výrobu bionafty subvencuje stát stovkami milionů korun. Smyslem těchto dotací v rámci takzvaného olejoprogramu má být v konečném důsledku podpora tuzemských zemědělců.

"Stát chce v letošním roce prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) nakoupit 230 tisíc tun řepky na výrobu metylesteru. Tento objem ale není ani zdaleka naplněn, do současné doby nakoupil jen něco přes 150 tisíc tun," zdůraznila ředitelka OAK Jičín.

Ostatně SZIF se nedaří nakoupit ani řepku pro potravinářské účely za 7200 korun. Nabízí se tedy otázka, zda bude v Česku dostatek suroviny, protože problémy s vyjednáváním o ceně má i největší tuzemský zpracovatel olejových semen, ústecká společnost Setuza. Přispělo k tomu především zrušení exportních licencí. Řepkové semeno, jehož cena byla v minulých letech na domácím trhu velmi nízká, tak mohou od letošního roku zemědělci bez větších problémů vyvážet do zahraniční, kde se jim nabízí lepší zhodnocení.

(jn)


Spolupráce s občany přinesla ovoce

Důsledná, mravenčí práce kriminalistů Okresního ředitelství Policie ČR v Jičíně ve spolupráci s kriminální službou OŘP Trutnov přinesla opět své výsledky.

V tomto případě byli odhaleni dva podezřelí muži, jeden z okresu Jičín a druhý z okresu Semily, kteří se v průběhu několika předchozích měsíců vloupali do několika rodinných domků a sklepů na okrese Jičín a Trutnov. Zaměřili se především na Novou Paku a Dvůr Králové. Muži ve věku devatenáct a dvacet let způsobili škodu za přibližně 300.000 Kč. Vyšetřovatelem jim bylo sděleno obvinění pro spáchání trestných činů krádež, poškozování cizí věci a porušování domovní svobody ve spolupachatelství. Mladší je stíhán na svobodě a starší byl z rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně umístěn do vazební věznice.

V tomto případě hrála významnou roli všímavost lidí ke svému okolí a objektům svých sousedů. Policie ČR děkuje touto cestou všem, kteří poskytli informace potřebné k dopadení podezřelých.

Kpt. Jiří Valter, OŘP Jičín


Nové Noviny