Nové Noviny č. 36/0114. září 2001str. 2

Parním vlakem zpátky do starých časů

Pouze zvláštní jízdenka zakoupená u průvodčího opravňovala pasažéry zúčastnit se netradiční jízdy na počest 130. výročí provozu na trati Chlumec nad Cidlinou - Stará Paka - Trutnov. Vlak tažený parní lokomotivou, který vyjížděl během sobotního rána z chlumeckého nádraží, udělal na své cestě několik delších zastávek, mimo jiné i v Ostroměři nebo Lázních Bělohradu. Snímek pochází ze Šárovcovy Lhoty, kde projíždějícímu vlaku vyhrávala místní kapela, a na nástupišti se v davu objevily i postavy, které připomněly doby dávno minulé.

FOTO: pe


Krkonošské sýrárny Jičín a Promil Nový Bydžov by si chystaným spojením posílily pozice na trhu

Jičín, Nový Bydžov - Mlékárenský průmysl ve východočeském regionu čeká zřejmě zásadní změna. Do konce září mají být uzavřena jednání mezi společnostmi Krkonošské sýrárny Jičín a Promil Nový Bydžov. Pokud se obě strany dohodnou na spolupráci, vznikne po Jihočeských mlékárnách, Mlékárně Hlinsko a Olmě Olomouc čtvrtá nejsilnější skupina v oboru v České republice.

Výsledkem probíhajících jednání by mělo být spojení obou východočeských producentů pod jednoho společného majitele, informoval ředitel novobydžovského Promilu Václav Polách.

Krkonošské sýrárny Jičín podle ředitele Františka Dorotíka v těchto dnech stojí před důležitým rozhodnutím. "Naše firma disponuje moderním výrobním zařízením, které je ale bohužel umístěno ve starých budovách. Proto se nyní musíme v co nejkratším období rozhodnout, zda se pustíme do stavby nového objektu nebo do rekonstrukce stávajícího areálu. A to je také jeden z hlavních důvodů, proč jsme vstoupili do jednání s bydžovskou mlékárnou," sdělil Dorotík.

Pro jičínský podnik je zvažovaná investice nezbytná, neboť po očekávaném vstupu země do EU začnou platit přísné veterinární a hygienické normy. Podle některých odhadů by je za současné situace byla schopna dodržet zhruba polovina z asi šesti desítek zpracovatelů mléka v republice.

Dalším důvodem, proč Krkonošské sýrárny uvažují o spolupráci s Novým Bydžovem, může být snaha prosadit se na trzích EU, kam Promil úspěšně exportuje už od roku 1992. "Naše společnost je jedním z největších českých exportérů mlékárenských výrobků nejen na náročné evropské trhy, kde se nám dokonce daří vytlačovat velké producenty z Irska, Nového Zélandu a Německa, ale i do řady dalších zemí světa. Vývoz se na celkových tržbách podílí z 75 procent," uvedl ředitel Promilu Václav Polách. "Rozhodně bychom chtěli pomoci zajistit exportní možnosti do zemí Evropské unie i pro Krkonošské sýrárny," doplnil. Právě s ohledem na tyto skutečnosti se zvažuje výstavba nové sýrárny.

Zatímco Krkonošské sýrárny Jičín se orientují především na výrobu tvrdých sýrů, s kterými firma spojuje svou budoucnost, Promil se dlouhodobě specializuje na produkci sušeného mléka a sušených mléčných produktů. "Náš podnik je největším tuzemským producentem mléčných bílkovin, určených pro výrobu tavených sýrů a výživných přípravků. V rámci České republiky disponujeme unikátní technologií na bezezbytkové zpracování mléka na jednotlivé složky a jejich další využití. Jičín zase patří k republikové špičce ve výrobě tvrdých jakostních sýrů. Společně bychom mohli nabídku sortimentu rozšířit a na tom by měla být postavena strategie případné spolupráce," konstatuje Václav Polách.

Nově vzniklá skupina by se tak soustředila na tři hlavní komodity světového mlékárenského průmyslu - sýry, kasein a sušené mléko.

(jn)


Bydžovský Promil sází především na export

Nový Bydžov - Novobydžovská PML - Protein.Mléko.Laktóza a. s., známá pod obchodní značkou Promil, se jako jedna z mála tuzemských potravinářských firem dokázala krátce po roce 1989 prosadit na trzích západní Evropy. Přes dvě třetiny své produkce Promil vyváží do tří desítek exportních teritorií, včetně například Jižní Ameriky a zemí arabského světa.

"V roce 1997 zemědělská komise EU naší firmu ocenila za rychlý nástup na evropské trhy a dynamický růst ročního obratu společnosti cenou Giovanni Marcora," uvedl ředitel Promilu Václav Polách. Bydžovská mlékárna, jejíž tržby se v loňském roce pohybovaly kolem 850 milionů korun, začala poprvé vyrábět v roce 1951 pod názvem Průmysl mléčné výživy n. p. sušené mléčné výrobky a jako první v tehdejším Československu uvedla na trh kojeneckou a dětskou výživu.

Promil zpracuje ročně téměř 80 milionů litrů mléka. Stabilní sortiment tvoří máslo, různé druhy sušených mlék a mléčných směsí, sladký kasein, mléčný cukr (laktóza), sušená syrovátka, koncentrát sušených bílkovin a speciální doplňky výživy. Dodává například i čokoládové a mléčné směsi do nápojových automatů. Firma má také dceřinnou společnost Promil Slovakia v Martině.

(jn)


Pokračují v tradiční výrobě tvrdých sýrů

Jičín - Akciová společnost Krkonošské sýrárny Jičín v posledních letech navazuje na tradici, kterou založili Zdeněk Havlíček a Ladislav Zelinka v roce 1935. Ti jako první v republice začali v roce 1935 v Křižlicích vyrábět z horského kravského mléka sýr Ementál.

Současná firma s ročním obratem kolem 750 milionů korun má celkem čtyři závody - Jičín, Kruh u JiIemnice, Dřevěnice a Nymburk. Posledně jmenovaný závod (Tavírna sýrů Nymburk) získala v roce 1994 od Fondu národního majetku v dražbě. Hodnota základního jmění společnosti je 160 milionů korun a jejím jediným akcionářem je Krkonošská sýrárna a mlékárna Havlíček a Zelinka spol. s r. o. Kruh u Jilemnice.

Své podíly v objemu zhruba 30 procent mají v podniku od pětadevadesátého roku také zemědělci, celkem 18 prvovýrobců z Jičínska a Semilska, kteří jsou zároveň největšími dodavateli mléka.

Společnost vykoupí ročně na 45 milionů litrů mléka z oblasti Krkonoš a Podkrkonoší, zhruba dvě třetiny z tohoto objemu se podle ředitele Františka Dorotíka zpracují do sýrů. Mezi hlavní produkty firmy patří sýry eidam a ementál, jogurty, tavené sýry, máslo, tvaroh, šlehačka, acidofilní mléko a podmáslí.

(jn)


Bývalý starosta Šmiraus vyzval k rezignaci...

Pokračování ze str.1

Bývalý starosta Miroslav Šmiraus dokonce svoje roztrpčení nad anketou a chováním kolegů vyjádřil tak, že vyzval sedm zastupitelů, kteří pod ní byli podepsáni, k okamžité rezignaci. "Jsem přesvědčen, že se stal podvod na obyvatelích Lomnice, protože nebylo vůbec vysvětleno, co která varianta našemu městu nakonec přinese. Ti ze zastupitelů, kteří anketu podepsali, by měli zvážit své další působení v zastupitelstvu města a ve svých funkcích. Dopustili se hrubé chyby a nefér jednání hraničící téměř se zneužitím pravomoce veřejného činitele," rezolutně prohlašuje bývalý starosta Lomnice, dnes tajemník turnovské radnice Šmiraus. On sám prý kolegům navrhoval uspořádání regulérního referenda, případně průzkumu veřejného mínění, což bylo odmítnuto právě těmi, kteří nakonec bez projednání celé záležitosti anketu uspořádali. "Řekli mi, že uskutečnění referenda je časově nemožné. Navíc ve své anketě neuvedli všechny možnosti. Já jsem například přesvědčen o tom, že nejlepší variantou pro Lomnici by bylo připojení k Turnovu," říká rozčileně Šmiraus.

Jeho názor podpořili na zasedání zastupitelů i další jeho kolegové, mezi nimiž nechyběl ani farář Aleš Jaluška. Podle něho by rovněž celá záležitost měla směřovat k odstoupení radních. Také zastupitel Vlastimil Bambas neskrývá své roztrpčení. "Myslím si, že někteří mí kolegové by se měli nad svým jednáním velmi vážně zamyslet. Jejich anketa byla pouze prázdným gestem a soukromou iniciativou," konstatuje Bambas.

Naopak zastupitel Petr Štěpán označil výzvu Miroslava Šmirause za zábavné zahájení předvolební kampaně a namítl, že o odložení rozhodnutí o týden se rozhodlo právě vzhledem k tomu, že každý ze zastupitelů si měl svým vlastním způsobem zjistit názor obyvatel. Proto prý i z jeho iniciativy vznikla anketa, jako snaha alespoň o částečné získání informací.

Starosta Mastník věří, že členové zastupitelstva, mezi kterými byli i čtyři radní, uspořádali anketu v dobrém úmyslu. "Šlo o akci, na základě které si chtěli zjistit pouze názor lidí. Bohužel v ní chybělo vysvětlení a zdůvodnění všech kladů a záporů jednotlivých variant," myslí si starosta. To, že nakonec bylo rozhodnuto pro Semily, považuje za velmi rozumné. "Pokud pominu, že opravdu patříme spíše do podhůří, jsou tu daleko zásadnější důvody pro připojení k Semilům. Kdybychom totiž hlasovali pro Jičín, mohli bychom ztratit i pověření druhého stupně. V současnosti vykonáváme správu pro obce Syřenov, Novou Ves nad Popelkou, Veselou, Košťálov, Libštát, Bělou a Stružinec. Tyto obce však nadále chtějí spadat pod Semily, a kdybychom je ztratili, mohlo by nám být odejmuto i pověření druhého stupně. Podmínkou pověřeného úřadu druhého stupně je totiž mít pod sebou alespoň jednu obec," uvádí jeden ze svých argumentů starosta. Podle něho s celou záležitostí souvisí i státní příspěvek na státní správu, tedy na počet obyvatel správního obvodu města, který by byl s odchodem obcí alikvótně snížen. "Jsem také přesvědčen, že přistoupení k Jičínu komplikuje i případná změna kraje. Musela by se provést ústavní změna, a ta musí mít řádné odůvodnění. A pro ni myslím není žádný racionální důvod," dodává Mastník.

(max)


Místo alternativního trestu …

chybí

Lázeňskému městu …

chybí

Termín otevření nového nádraží komplikuje nepříznivé počasí

Hořice - Neustálé přívaly vody z posledních dnů mohou ohrozit plány radnice, která chce ještě letos zrušit autobusové zastávky v dolní části historického centra města, kde bývá každoročně v zimním období zvýšená koncentrace exhalací, na které se výrazně podílí právě linkové autobusy.

Kvůli nepříznivému počasí byly podle starosty Ladislava Vrby zkraje tohoto týdne přerušeny práce na stavbě nového autobusového nádraží v Hořících. "Počasí nám zatím nepřeje. Vzhledem k tomu, že bylo celé staveniště pod vodou, přerušili pracovníci dodavatelské firmy veškeré práce. Přesto věříme, že bude termín dokončení stavby dodržen podle původního rozvrhu," hodnotí současnou situaci hořický starosta.

Nové nádraží za zhruba 13 milionů korun, které od konce srpna vyrůstá vedle nedávno zprovozněného kruhového objezdu, má cestujícím začít sloužit v prvních prosincových dnech. "Pro potřeby dopravců a jejich zákazníků tady vzniká jedenáct krytých stání. Kromě toho zde časem přibude také budova s čekárnou a informační kanceláří," upřesnil Vrba.

Doplnil, že jakmile bude možné nové nádraží zprovoznit, zruší se veškeré autobusové zastávky v dolní části náměstí Jiřího z Poděbrad. "Byli bychom neradi, kdyby nám nynější problémy a brzký nástup zimy stavbu zastavily a její dokončení odsunuly až na jaro příštího roku," poznamenal starosta. Zároveň ale podotkl, že této variantě zatím nic nenasvědčuje, poněvadž zemní práce, především kanalizace, jsou už z větší části dokončeny.

(jn)


Nové Noviny