Nové Noviny č. 36/0114. září 2001str. 3

Počasí vyhovovalo spíše Pivílkovi, než návštěvníkům

Nová Paka - Ani zima a vytrvalý déšť až do odpoledne neodradily mnoho návštěvníků novopackých vodnických slavností, kteří vyslyšeli zvací slogan pořadatelů: "Nemokněte doma a přijďte zmoknout na slavnosti do Paky". Již vlastní příjezd parním vláčkem, který projížděl Novou Pakou v rámci 130. výročí vzniku železniční dráhy Chlumec - Trutnov, vodníka Pivílka spolu s Bláznem, byl velkou show. Ale ani to "bláznivým" Pačákům nestačilo a udělali si pod rozsvíceným vánočním stromem na Masarykově náměstí Vánoce. Potěšeny byly zvláště děti, kterým byly rozdávány vánoční pamlsky. Po příjezdu Pivílka s Bláznem od vlakové zastávky speciálně upraveným "vodňomobilem" svolil na požádání Blázna starosta Petr Kuřík k pořádání Vodnických slavností, což stvrdil přípitkem. O pravý bláznivý mumraj se postaraly salvy vojáků z historické vojenské jednotky ze Železnice, které se mísily s troubením starých hasičských stříkaček. Průvodem při úpické dechovce a za doprovodu mažoretek, kterým kapalo z oblečení jako Pivílkovi ze šosu, se odebrali návštěvníci k pivovaru.

Zde odpoledne pokračovaly slavnosti velmi bohatým programem. Návštěvníci zaplnili pivovarský dvůr a uzavřenou silnici vedle a před pivovarem. Všude bylo plno stánků nabízejících převážně výborný packý tekutý mok, ale i různé druhy občerstvení. Na nádvoří pivovaru, kde se celé odpoledne střídala jedna kapela za druhou, probíhala rovněž soutěž ve vypití "tupláku". Vítěz Petr Holan, který do sebe obrátil litr piva za 9,32 s. zůstal tentokráte za loňským rekordem. Děti se pohybovaly i v zadní části pivovarského dvora, kde pro ně pořadatelé připravili různé soutěže, kterým vévodila soutěž o nejlépe namalovaný obrázek vodníka. Sinicí potažená voda pivovarského svojí zelení přivábila tři družstva soutěžících ve vodních hrátkách. Tentokráte se toto recesní zápolení stalo kořistí novopackých hokejistů, kteří porazili loňské a předloňské vítěze jilemnické borce a borkyně. Na třetím místě skončilo společenství Hořeňáku a Plzně.

Ve finále soutěže "Miss Vodnice " zvítězila osmnáctiletá Lucie Vyhlídková, která se netajila radostí nad tím, že se stala družkou vodníka Pivílko. Těsně po 19. hodině byl u rybníka odstartován za účasti sedmi plavců závod v plavání přes rybník. S nečekaným náskokem zvítězil nad packými zimními plavci z Karavany otužilců jablonecký triatlonista Pavel Mužíček, který umí stovku kraula za 57,8 sec. Druhý skončil Zdeněk Augusta, třetí Zdeněk Sucharda. I na dalších místech skončili pačtí borci v pořadí Rudolf Cogan, Tomáš Fejfar, Jan Vágenknecht a Jiří Fink. Je to bláznovina plavat v tak studené vodě, pronesl přihlížející Blázen.

Velký zájem vzbudilo vyhlášení soutěže "O největší novopacký břich", kterou vyhrál Jaroslav Bajer s obvodem "pasu" 152 cm. Se svými 144 cm se umístil na druhém místě Pavel Hrubec, třetí skončil v této neobvyklé soutěži se 133 cm Pavel Mach. Pořadatelé mající na mysli zlepšení jejich měřených parametrů pro příští rok je ocenili několika kartony piv.

Závěr Vodnických slavností jistě zanechal v návštěvnících krásné zážitky. Při árii z opery Rusalka, zazpívanou novopackou rodačkou Martinou Čermákovou, za klavírního doprovodu novopacké Moniky Kytlerové odpádloval na kanoi vodník Pivílko na rybník. Po tomto rozloučení s návštěvníky zmizel v zelených vodách, aby se opět vynořil v příštím roce při desátých vodnických slavnostech. Velký ohňostroj ukončil celodenní show neobvyklé zábavy, i když ti vytrvalí mohli ještě pokračovat v P centru U Militkých Country bálem při hudbě skupiny Trosky.

Vodník Pivílko byl velice spokojen jak s programem, tak i hlavně s velkou návštěvností. Na rozloučenou řekl:" Jsem překvapen, že v podmínkách, které vyhovují spíše mně než suchozemcům, přišlo na mé slavnosti tolik návštěvníků." Snad se pokusí Pivílko pro příští rok zařídit lepší počasí.

(ur)


Městskou dopravu zkušebně spustí na dobu tří měsíců již v říjnu

Jičín - Zhruba od poloviny října bude v Jičíně spuštěn zkušební provoz městské hromadné dopravy, kterou by zde měla zajišťovat akciová společnost ČSAD Semily.

Podle tajemníka Městského úřadu v Jičíně Petera Bareše by měl zkušební provoz trvat asi v délce tří měsíců. ČSAD Semily navíc městu nabídla provozování městské dopravy za zcela změněných podmínek, výhodnějších pro město. Původně přitom měl Jičín hradit vzniklou ztrátu odhadovanou ve výši 50 tisíc korun měsíčně, tedy až 600 tisíc korun ročně. "V otázce případné kompenzace vzniklé ztráty došlo k výraznému posunu. ČSAD Semily chce do celé záležitosti mnohem aktivněji vstoupit a již nežádá plnou náhradu nákladů od města. Společnost je ochotna se na případné ztrátě i finančně spolupodílet," prohlásil koncem minulého týdne tajemník.

Firma ČSAD Semily se prý bude snažit případné zdroje získat od dalších obchodních společností, například od firmy Edeka nebo Diskont Plus, kde by mohla městská doprava mít tak jako v dalších městech pravidelné zastávky. Cena za jízdné by měla být stanovena jednotně ve výši 5 korun.

(max)


Nový vlastník ZPA Nová Paka

Nová Paka, Brno - Tradičního českého výrobce měřící a regulační techniky, novopackou akciovou společnost ZPA, koupil minulý měsíc brněnský podnikatel Igor Fait. Rozhodující podíl v ZPA Nová Paka získal podle vlastního vyjádření od společností BUSE a BS-SIS Blansko, jež měly dohromady v držení kontrolní balík 49 procent akcií.

Podle vyjádření Igora Faita se v podniku chystají jen menší změny. K prvním z nich už v minulých týdnech došlo. Na postu dosavadního ředitele se před časem objevil nový muž, Františka Pateru vystřídal Bohuslav Franěk. V těchto dnech dochází také k zeštíhlení podniku, a to na úkor administrativních pracovníků.

"Další vývoj se bude odvíjet až podle výsledků analýzy, počet zaměstnanců by se ale už dál snižovat neměl," sdělil Fait. V současné době nabízí ZPA pracovní příležitosti zhruba třem stovkám lidí a firma patří k největším zaměstnavatelům na Novopacku. Za posledních šest let se přitom počet zaměstnanců postupně snížil na téměř třetinu původního stavu.

"Strategie pro další období je jasná, ze stávajícího programu je potřeba vyřadit výrobu, která je ztrátová, a výrobní program naopak doplnit o produkci, která bude společnosti přinášet zisk," konstatuje nový vlastník. Firma půjde patrně cestou snižování nákladů, což by mělo zajistit potřebný růst přidané hodnoty. "Za optimální bych považoval hospodářský výsledek kolem 10 milionů korun, kterého letos už nedosáhneme, ale na konci příštího roku by mohl být reálný," nastínil Fait. Loňský rok uzavřela společnost na úrovni kladné nuly, což byl o poznání lepší výsledek než v roce 1999, kdy podnik skončil ve ztrátě 48 milionů korun při srovnatelných tržbách kolem 136 milionů korun.

Nosným programem ZPA Nová Paka se základním jměním 248 milionů korun jsou měřící přístroje tepla a průtoku tekutin, snímače teploty a ventilové soupravy. Část produkce vyváží do několika evropských zemí, především Maďarska, Slovenska, Ruska, Bulharska, Finska a Německa, kde opakovaně obdržela ocenění Nejlepší dodavatel od firmy Alstom Ulm.

Letošní akvizici, tedy získání ZPA, zdůvodnil Igor Fait tím, že kupuje majority v různých firmách, které mají perspektivu a jsou vhodné k restrukturalizaci.

(jn)


Vodník Pivílko nalezl také na letošních vodnických slavnostech řadu svých následovníků, byli mezi nimi i ti úplně nejmenší.

FOTO: pe


Krátce

JIČÍN: Hvězda předsedou oblastní komory

Předsedou Oblastní stomatologické komory byl znovu zvolen MUDr. Jiří Hvězda. Rozhodla o tom nadpoloviční většina hlasů ze čtyřiapadesáti praktických zubních lékařů sdružených v organizaci působící na Jičínsku. Hvězda po schůzi oznámil, že se lékaři shodli na potřebě pečlivého sledování vývoje nových požadavků v oblasti hygieny praxí a jejich vybavení. "V poslední době se zvýšily nároky zejména z hlediska provozování rentgenových zařízení. V praxi to bude znamenat výměnu zastaralých přístrojů v řadě stomatologických ambulancí. Jejich nákup a instalaci si však budou muset jednotliví provozovatelé financovat z vlastních zdrojů," sdělil předseda.

(mar)

LOMNICKO: Propagační materiál mikroregionu Tábor

Propagační materiál nazvaný Lomnicko se rozhodl vydat jeden z nových turistických mikroregionů Tábor. Prospekt bude zahrnovat základní turistické informace z obcí Bradlecká Lhota, Kyje, Lomnice nad Popelkou, Nová Ves nad Popelkou a Syřenov. Podle starosty Lomnice Vladimíra Mastníka náklady na vydání materiálu, který bude vytištěn během měsíce ve třech jazykových mutacích, se odhadují ve výši 40 tisíc korun.

(max)

NOVÁ PAKA: Instalují retardéry

Na několik desítek tisíc korun přijde instalace retardérů v Husitské ulici v Nové Pace v blízkosti základní a mateřské školy. "Rozhodli jsme se pro jejich umístění vzhledem ke zvýšení bezpečnosti dětí. Řidiče snad toto opatření donutí svojí jízdu v nejohroženějších místech zpomalit. Kromě školských zařízení se zde nachází i novopacký Dům dětí," prohlásil starosta Nové Paky Petr Kuřík. Podle něho se zpomalovací pásy budou pravděpodobně instalovat až v příštím roce. Mělo by se tak předejít jejich zbytečnému poškození v zimních měsících.

(max)

JIČÍN: Zkouška sirén

Ve středu 19. září proběhne akustická zkouška poplachových sirén Hasičského záchranného sboru. V okresech Královéhradeckého kraje bude zkouška provedena ve 13.30 hodin signálem Všeobecná výstraha, tedy dvouminutovým trvalým tónem.

(red)

NOVÁ PAKA: Výstavba inženýrských sítí ve Zlámaninách

V tomto týdnu měla být novopackou firmou OBIS zahájena výstavba inženýrských sítí pro rodinné domky ve Zlámaninách. Podle novopackého starosty Petra Kuříka by všechny sítě měly být do země položeny zhruba do konce letošního října. "V současnosti je zde již z jednadvaceti stavebních parcel 12 prodáno. Náklady na celou akci se přitom pohybují ve výši přesahující 3 miliony korun, jenom letos bychom zde měli proinvestovat téměř dvě třetiny z celé částky," prohlásil starosta.

(max)

VYSOKÉ VESELÍ: Okresní výstava ovoce a zeleniny

V místním kulturním domě se od 27. do 29. září uskuteční již tradiční výstava ovoce a zeleniny, která bude obohacena o některé soutěžní doplňky. K nim bude patřit například vyhlášení jablka roku, výstava kaktusářů z Nového Bydžova nebo expozice jiřin ze zahradnictví Brzák - Sloveč. Nebude chybět ani obvyklá možnost prodeje zahrádkářských výpěstků a potřeb pro zahrádkáře.

(red)

NOVÁ PAKA: Veřejné zasedání zastupitelstva

Na veřejném zasedání 17. září, které proběhne ve velkém sále MKS, bude zastupitelům mimo jiné předložen upravený rozpočet města na letošní rok, dále budou seznámeni se změnou statutu Sdružení města a obcí Krkonoše a bude se jednat o zvláštní škole. Zasedání začíná v 17.30 hodin.

(ur)


Nové Noviny