Nové Noviny č. 36/0114. září 2001str. 4

Turisté v Českém ráji o prázdninách utratí přes deset milionů denně

Mezi nejnavštěvovanější lokality Českého ráje patří Prachovské skály, kam každoročně zavítají desetitisíce turistů.

FOTO: jn

Turnov - Typickému návštěvníkovi Českého ráje je méně než čtyřiačtyřicet let, k dopravě používá vlastní vůz a v regionu stráví čtyři až pět dnů.

To jsou jen některé z prvních a předběžných výsledků, které shrnuje takzvaná SWOT analýza, která definuje silné a slabé stránky regionu. Údaje vyplývají z dotazníkového průzkumu a statistických šetření, která jsou ve studii obsažena a na nichž se podílela i agentura Sofres Factum. Analýzu si letos nechalo vypracovat Sdružení měst a obcí Český ráj a podle jeho jednatelky a vedoucí informačního centra v Turnově Pavly Bičíkové se ještě během podzimu začne pracovat na dlouhodobé strategii rozvoje Českého ráje.

"Analýza SWOT je jen prvním předpokladem, aby mohl být vyhotoven hlavní dokument, to znamená strategie krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého rozvoje regionu," vysvětluje Pavla Bičíková.

Letošní průzkum o profilu návštěvníka a území přinesl zajímavé poznatky, které mají posloužit k orientaci jak obcím, tak i podnikatelům, kteří se cestovnímu ruchu v Českém ráji věnují. A co z něj vyplývá? Tak například průměrná délka pobytu návštěvníka Českého ráje je 4,4 dny, v červenci pak asi 5,4 dny. "To je víc než činí republikový průměr. A pokud bychom z těchto počtů vyloučili exkurzionisty, tedy jednodenní turisty, což je asi třetina všech návštěvníků, kteří regionem na rozhraní pěti okresů pouze projíždějí, vychází průměrná doba přenocování na 6,3 dny," uvedla Bičíková.

Za pozornost podle ní stojí i výrazný podíl lidí mladšího věku, kteří sem zavítají. Zhruba 70 procent turistů je mladších čtyřiačtyřiceti let, dvě třetiny z nich používají k dopravě vlastní vůz a přepravu po železnici si zvolí kolem 17 procent přijíždějících.

Každý návštěvník v této na přírodní a kulturní památky bohaté oblasti utratí průměrně 2250 korun. Exkurzionisté ale peněženku příliš často neotvírají, během svého jednodenního výletu za občerstvení a suvenýry zaplatí jen v řádu stovek korun. Více než tuzemci utrácejí v Českém ráji cizinci, v průměru asi pět a půl tisíce korun, tedy asi dvojnásobek. "Podle našich odhadů utratí v průběhu června všichni návštěvníci v regionu denně asi 7 milionů korun, v červenci kolem 12 milionů korun," doplnila Bičíková. Nejvíc peněz vynakládají turisté za ubytování, pak za stravu, nákup (většinou v obchodech), za dopravu (pohonné hmoty a pod.) a nakonec za služby.

Při sčítání turistů, které se uskutečnilo 7. července, se návštěvnost ve skalních městech Českého ráje pohybovala kolem 22 000 pěších a cykloturistů. "V ten den se například procházelo nejvíc lidí u rybníku Věžák. V návštěvnosti jednotlivých částí regionu jsou výrazné rozdíly, k nejexponovanějším místům patří třeba Hruboskalsko, Trosky, Zlatá stezka, Plakánek a Císařská chodba v Prachovských skalách. Údajů, které jsme získali, je podstatně více. V nejbližších dnech bych s nimi chtěla seznámit starosty a podnikatele," sdělila Bičíková.

Podle jejího vyjádření přetrvávají v regionu rezervy: zejména v ubytování, stravování a dalších službách jako jsou půjčovny či úschovny kol nebo různé formy sportovního vyžití. "Snahou všech zainteresovaných stran by mělo být podnícení zájmu místních obyvatel o podnikání v oboru cestovního ruchu, čímž by se vytvořila i nová pracovní místa," uzavírá Bičíková.

(jn)

Zahraniční turisté v ČR podle regionů (rok 2000)

region počet %

ČR 4 666 305 100
Praha 1 839 345 39,4

(kraj)

Středočeský 272 734 5,8
Budějovický 323 339 6,9
Plzeňský 156 193 3,4
Karlovarský 328 016 7,0
Ústecký 187 861 4,0
Liberecký 268 798 5,8
Hradecký 301 649 6,9
Pardubický 94 322 2,0
Jihlavský 101 795 2,2
Brněnský 343 729 7,4
Olomoucký 106 295 2,3
Zlínský 141 283 3,0
Ostravský 200 946 4,3

Pramen: MMRČR


Budují lyžařskou magistrálu

Vrchlabí - Částečně prvním společným projektem Sdružení měst a obcí Krkonoše, které vzniklo před několika měsíci a jehož členem je i Nová Paka, bude běžecká trasa pro lyžaře přes nejvyšší české hory, takzvaná "krkonošská magistrála".

"V podstatě lze říct, že v tomto případě jde o první společný projekt, který ovšem není pouze záležitostí Sdružení Krkonoše, vedle dalších obcí se na budování trasy podílí také SKI areály a jiné subjekty," oznámil starosta Vrchlabí Jan Sobotka. Magistrála pro vyznavače bílé stopy povede od Harrachova přes Špindlerův Mlýn a Pec pod Sněžkou a pokračovat má až do dolních partií hor.

Další záměry podle vrchlabského starosty vyplynou ze strategického materiálu dlouhodobého rozvoje Krkonoš, který by se měl začít zpracovávat ještě letos v říjnu. "Během příštího týdne bychom měli mít k dispozici vyhotovenou SWOT analýzu, která bude obsahovat soubor nejdůležitějších dat o celém regionu. Sdružení má přes třicet členských obcí, jeho mapa ale zatím připomíná tak trochu ementál, protože má ještě řadu bílých míst. Ne každé sídlo se do sdružení zapojilo, analýza SWOT a následný plán dlouhodobého rozvoje se tak bude zpracovávat pro trochu jiný počet obcí, jinak by postrádal smysl," vysvětluje Sobotka.

Těžištěm má být především podpora a rozvoj cestovního ruchu, a proto by podle něj mělo Sdružení Krkonoše vystupovat jako celistvé území zahrnující celé hory a podhůří včetně Nové Paky, která je považována za vstupní bránu do této oblasti, a nikoliv pouze centrální část Krkonošského národního parku.

"Mezi nejbližší cíle patří vyznačení cyklotras, zpřístupnění všech památek, zlepšení dopravní obslužnosti a také spolupráce s obdobnými regiony, které s námi sousedí, například s Českým rájem a Podzvičinskem. Rozvíjet by se měla i přeshraniční spolupráce. Domníváme se také, že by se Sdružení Krkonoše mělo stát členem obou euroregionů, Nisa i Glacensis," vyjmenovává vrchlabský starosta. Za důležité považuje, aby nedošlo k úplnému roztržení Krkonoš mezi Královéhradecký a Liberecký kraj, jejichž společná hranice nejvyšší české pohoří protíná. Zabránit tomu má vyhotovení územního plánu pro samostatný územní celek Krkonoše, na kterém by se obě hejtmanství měla podílet.

Od června si sdružení platí svého sekretáře, který vyřizuje veškeré administrativní záležitosti. Peníze na činnost získává od členských obcí, které do společné pokladny odvádějí roční příspěvek dvě koruny za každého trvale hlášeného obyvatele.

(jn)


Paka možnosti cestovního ruchu zdaleka nevyčerpala

Nová Paka - Rozvoj cestovního ruchu v Nové Pace je v porovnání s okolními městy zatím stále v plenkách. Všechny možnosti, které s sebou příliv turistů přináší, zde doposud zdaleka nejsou vyčerpány. Také na propagaci města je zatím vzhledem k omezenému rozpočtu uvolňováno velmi málo financí.

Novopacký radní a vedoucí Klenotnice drahých kamenů Ivo Chocholáč, zajímající se o cestovní ruch, je přitom přesvědčen, že právě aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu by měly být pro Novou Paku prioritní. Podle něho totiž v budoucnu jen velmi stěží v tomto podkrkonošském městečku dojde k většímu posilování výrobní sféry, a proto by se město mělo zaměřit právě na přilákání většího počtu turistů a nabídnout jim další možnosti, jak zde svůj pobyt zajímavě strávit. To prý ale nezáleží pouze na městě, ale i na soukromých subjektech, které mají možnost na tomto poli vzniknout. V Nové Pace by tak přibyly i nové pracovní příležitosti. "Domnívám se, že pro cestovní ruch máme veškeré předpoklady. Jsme například na spojnici, která odvádí z našeho města návštěvníky do Krkonoš, nacházíme se nedaleko Euroregionu Nisa a poloha města je na rozhraní dvou významných turistických oblastí Krkonoš a Českého ráje," vyjadřuje se Chocholáč s tím, že nabídka služeb pro turisty je v Pace navíc již dnes velmi různorodá a atraktivní. "Máme například největší sbírku zkamenělých stromů podkrkonošského permokarbonu, nejvíce podkrkonošských drahých kamenů a velké množství medijních kreseb. Nesmím samozřejmě zapomenout ani na náš pivovar a nejzápadněji položený řeckokatolický kostelík, přivezený do Paky ze Zakarpatské Rusi," konstatuje radní.

S rozvojem cestovního ruchu podle Chocholáče souvisí i úroveň dalších kulturních a společenských aktivit. Týká se to především známých akcí jako jsou Vodnické slavnosti, Houslová soutěž Josefa Muziky, Hrubá pouť, ME v autokrosu a Muziky Paka. "Jde o akce, které k nám lákají další návštěvníky, a proto bychom měli jejich velmi dobrou úroveň minimálně udržet, spíše však stále vylepšovat. Paka se tak navíc zviditelňuje i v širokém okolí. Myslím si, že dalšímu posílení návštěvnosti by napomohlo přesunutí expozice spiritismu do Suchardova domu, jejíž nový scénář jsme v muzeu již vypracovali. Zajímavé bude i to, pokud se do Nové Paky navrátí pauláni a ožije tím náš klášter," doplňuje své představy Chocholáč a vyjmenovává další oblasti, které by mohly rozvoji cestovního ruchu napomoci. "Mohli bychom vytipovat i partnerská města a navázat s nimi spolupráci. Pokud to bude alespoň trochu možné, upřednostňovat takové podnikatelské záměry, které rozvoji cestovního ruchu napomohou a poskytnout jim i určité úlevy. Musíme se také pokusit vyřešit problém vodní plochy," říká Chocholáč. "Nová Paka se snaží podchytit turisty především z Krkonoš, a proto vydala stručný propagační materiál o městě, který obdržela nejen informační střediska, ale i čerpací stanice na spojnicích Jilemnice, Vrchlabí, Trutnov, Dvůr Králové a Jičín. Tento rok nesmíme také opomenout první fáze informačního systému města, který hraje důležitou roli při zlepšení jeho infrastruktury," doplňuje.

Také majitelka Podkrkonošské cestovní a ubytovací agentury z Nové Paky Dana Malinová, která na poli cestovního ruchu podniká již čtvrtým rokem, postrádá v Nové Pace možnosti koupání. Její agentura má dokonce zpracován i katalog rekreačních pobytů na Novopacku, Českém ráji, Krkonoších a v Jizerských horách. "Kromě vody nám v Nové Pace chybí i ubytovací kapacity typu levných ubytoven. Možností ubytování je jinak poměrně dostatek, v tom problém není. Město by ale mohlo například vydávat více propagačních materiálů obsahujících ty nejzákladnější informace pro turisty, tak jako v jiných městech," myslí si Malinová. "Asi by pro Novou Paku mohlo být zajímavé přiřazení se k nějakému lépe fungujícímu turistickému regionu, který propaguje jednotlivé oblasti jako celek," podotýká Malinová.

Podle starosty Petra Kuříka jsou možnosti rozvoje cestovního ruchu a podpory ze strany města limitovány omezeným rozpočtem. V současnosti se podle něho radnice snaží opravovat především kulturní památky. "Cestovní ruch je u nás opravdu stále v plenkách. Jsme sice zařazeni ve Sdružení Krkonoše, které by se mělo cestovním ruchem intenzivněji zabývat, ale jeho činnost je stále velmi slabá. Zatím se tedy snažíme rekonstruovat alespoň kulturní památky jako například Suchardův dům, přispívali jsme na opravu kostela na náměstí, ale renovujeme i sochy ve městě. Jenom na tyto akce jsme letos uvolnili více než 3 miliony korun," vypočítává Kuřík. "Každým rokem navíc vydáváme alespoň jeden základní propagační materiál a umožňujeme chod našemu informačnímu středisku v Klenotnici, kde je v současnosti umístěna také čajovna," dodal starosta.

(max)


Město souhlasí s transformací správy sportovních zařízení

Jičín - Podle sdělení předsedy sportovní komise města Jičína Vladimíra Cardy nebrání již zřejmě nic v realizaci záměru navržené změny správce a provozovatele městských sportovních zařízení. O odčlenění těchto aktivit od Technických služeb města jednalo městské zastupitelstvo na svém posledním pracovním zasedání.

Transformaci připraví pracovní skupina určená vedením jičínské radnice společně se zástupci sportovní komise Vladimírem Cardou, Josefem Kozákem a Josefem Letošníkem, veškeré právní úkony zajistí právnička města Eva Bukovská.

"Dnes se zabýváme založením subjektu s názvem Správa sportovních zařízení města Jičína s.r.o., který by měl podle vzoru podobné organizace v Chomutově a v jiných dalších městech zahájit svojí činnost prvním lednem příštího roku. Hlavní problém příštích kroků nevidíme v jejich technické realizaci, ale spíš v potřebě vytipování vhodného člověka, který by se stal vedoucím, respektive ředitelem nově vzniklé společnosti," popisuje zásadní změnu v historii jičínského sportu Vladimír Carda.

Nová organizace bude s největší pravděpodobností již od nového roku spravovat a provozovat Městský stadion a Sportovní areál v lipách, Aqua centrum, fotbalový stadion v Popovicích, teoreticky i v Robousích a smluvně pronajaté Matějkovo cvičiště. Z celkového výčtu sportovišť vypadl zimní stadion, který ještě před nastávající sportovní sezonou přejde nájemním vztahem pod správu místního hokejového oddílu.

"Jsme si vědomi toho, že v nastávajících změnách je toto řešení poněkud nedokonalé. Tímto krokem však akceptujeme potřeby hokejového oddílu, který má pouze v případě dlouhodobého pronájmu sportoviště nárok k získání svazového příspěvku na zastřešení stadionu," vysvětluje Carda důvod odčlenění zimního stadionu od nově zakládané společnosti.

Ta bude zřejmě disponovat podobným ročním příspěvkem, s jakým hospodařily doposud Technické služby, které v letošním roce z rozpočtu města čerpají na provoz sportovišť 7,4 milionu korun. Organizace nově zaměstná jednoho až dva pracovníky, jednotlivá sportovní zařízení pak okolo čtyřiceti stávajících zaměstnanců.

Cílem projektu je podle Cardy mimo jiné i zprůhlednění hospodaření při správě sportovních zařízení, zlepšení komerčního využití sportovišť a možnost dalšího využití ušetřených finančních prostředků do sportovní činnosti.

Konečný souhlas k realizaci nastíněného záměru by měl být výsledkem hlasování zastupitelů na jejich příštím veřejném zasedání.

H5>(mar)


Čestný dvůr: opět se staví

Sedličky - V těchto dnech byly opět zahájeny stavební práce v severním křídle Čestného dvora. Oživení stavby předcházelo několik odborných schůzek s cílem zachránit původní krov střechy na zbylých dvou třetinách budovy. Její rekonstrukce byla památkáři řádně schválena v roce 1999, přesto začátkem prázdnin změnili své původní stanovisko a výstavbu pozastavili podobně jako opravy stropů Valdštejnského zámku.

"Podmínkou poskytnutí státní dotace je její vyčerpání ještě v tomto kalendářním roce. Termíny nás tedy nutí pokračovat v opravách i přesto, že jsme se s památkáři doposud nedohodli na přesném způsobu rekonstrukce střechy," připouští s obavami časovou tíseň vedoucí investiční výstavby MěÚ v Jičíně Jaroslav Havelka.

Výsledky posledního jednání na okresním úřadě však zřejmě připustí kompromisní řešení. To by mělo spočívat v zachování původní střešní konstrukce, staticky zajištěné pomocí nově vsazených prvků krovu. Pracovníci valdického Stavingu dnes vyklízejí zdevastované podlahy, odstraňují novodobé příčky a části původních dožilých stropů.

"V pondělí budou zahájeny práce na vodorovném odizolování objektu proti vlhkosti. Pokud se dohodneme na způsobu rekonstrukce střechy, budeme polovinu dokončované části podřezávat a izolovat a na druhé opravovat střechu," doufá v nalezení společné řeči s památkáři Havelka.

Zřejmě do konce listopadu by pak měla být rozestavěná část objektu pod střechou. V příštím roce zbude provést rekonstrukci východního křídla Čestného dvora. "Budoucí funkce nemovitosti není dosud zcela jasná, proto provádíme pouze její stavební záchranu. Úpravy vnitřních prostor budou realizovány postupně na základě způsobu jejich využití," dodal Havelka.

Na záchranu a regeneraci kulturní památky Čestného dvora přispěl stát v tomto roce částkou 1,2 milionu. Dalších 600 tisíc korun uvolní ze svého rozpočtu Jičín.

(mar)


Žádají o větší ochranu školáků

Jičín - Technická rekonstrukce křižovatky před Biografem Český ráj byla podle názoru radních významným krokem ke zlepšení bezpečnosti chodců. O podobnou úpravu v těchto dnech žádá 3. ZŠ na Novém Městě.

Pracovníci městského úřadu a dalších institucí se proto shodli na urychleném řešení situace přijetím alespoň provizorních opatření. "Zatím jsme se dohodli na realizaci nejnutnějších úprav dopravní situace zejména na přechodu pro chodce a v jeho okolí. Před školou se sníží maximální rychlost zřejmě na třicet kilometrů v hodině a povrch komunikace doplníme výstražným značením upozorňujícím na úsek se zvýšeným pohybem dětí," říká tajemník MěÚ Peter Bareš.

Zřejmě dalším postupným krokem ke zvýšení bezpečnosti přecházejících dětí bude instalace svislého dopravního značení s výstražným světlem. Důležitým momentem ochrany zdraví žáků je i každodenní asistence městských strážníků při jejich příchodu do školy.

(mar)


Nové Noviny