Nové Noviny č. 36/0114. září 2001str. 7

Byl člověkem nesmírné dobroty a laskavosti

František Kaván.

FOTO: archiv OMaG

Desátého září uplynulo 135 let od narození českého malíře krajináře Františka Kavána. Narodil se v podhůří Krkonoš ve Víchovské Lhotě na Jilemnicku.

Na malířské akademii studoval v Praze v letech 1890 až 1895, a to u profesora Julia Mařáka, který výuku na akademii značně zmodernizoval a své žáky vedl k samostatnému výtvarnému vyjadřování. Proto byl také od nich uctíván a oblíben. Značný vliv na ně měl též Antonín Chittussi, který se vrátil ze svého pobytu ve Francii, kde byla jeho malířská tvorba ovlivněna barbizonskou školou zastávající názor, že krajinu je nutno malovat v přírodě. Tento názor žáci profesora Mařáka vítali.

František Kaván byl významným zástupcem české krajinomalby na přelomu 19. a 20. století. Tuto tvorbu soudobý kritik umění nazval "realismus velkého dechu". Kaván byl též básníkem. Nevydal však za svého života žádnou básnickou sbírku. Jeho básně, pokud se dochovaly, byly sebrány a vydány pod názvem Přesýpání nálad (název jednoho z jeho obrazů) v roce 1989.

Na přelomu 19. a 20. století proniká z Francie do Čech symbolismus, který oslovil rovněž Františka Kavána. Vytváří v tomto duchu drobnější kresby a malby, z nichž se bohužel zachovalo jen málo. Symbolismus však vyvolává nelibost u profesora Mařáka, který jej nazval "černým malováním". Kaván se cítí nepochopen, opouští akademii a stahuje se do ústraní. Symbolismus však opouští a vrací se opět k realismu.

Jeho paleta se stává barevnější. Svou tvorbu od této doby dělí střídavě mezi dvě lokality: Hlinecko na Českomoravské vysočině, kde bydlel ve Vítanově a ve Svobodných Hamrech, a Český ráj. V Českém ráji žil a tvořil v Železnici v letech 1900 až 1904. Od roku 1930 až do roku 1941, s výjimkou let 1937 a 1938, kdy pobývá v Dolní Kalné, žije a tvoří v Libuni. Zde vzniklo mnoho obrazů s prostými motivy okolní přírody. Jeho oblíbeným námětem byla zejména dominanta České ráje - Trosky. V Libuni se 16. prosince 1941 jeho životní i umělecká dráha uzavírá a František Kavan je pohřben na místním hřbitově.

(jkn)


Třídenní filmová přehlídka Hořickej vorel

Hořice - Letošní třídenní filmová přehlídka Hořickej vorel, v jejímž průběhu bude počínaje dneškem uvedeno deset celovečerních snímků, bude poprvé tématicky zaměřena. Téma je Film a hudba.

Program Hořického filmového víkendu 2001, který se v Biografu Na Špici koná již po třetí, zahrnuje jak kultovní snímky nezávislé produkce, tak i kasovně úspěšné spektákly. Během následujících dnů si návštěvníci festivalu mohou vybrat z filmů: Na pokraji slávy, jazzový Buena Vista Social Klub, Human Traffic, Kdyby tisíc klarinetů, Rocky horror picture show, Zlatou palmou oceněný Tanec v temnotách, Plastic People of The Univers, Rok koně, Evita a "operní" Carmina burana. Součástí přehlídky jsou i doprovodné hudební akce a projekce 13 dokumentárních snímků v knihově. Vybraná desítka titulů odpovídá zvolenému tématu "Vorla", divákům přinese především osvědčené muzikálové melodie, tvrdé rockové skladby a jazz.

Není bez zajímavosti, že stejné téma - hudba a film, si předloni zvolili i pořadatelé Celostátního filmového semináře v Nové Pace. Čistě tématicky orientovaný festival, který v Pace do roku 1999 organizoval zdejší filmový klub a především ředitel tamního kina, se však bohužel kvůli nízkému zájmu návštěvníků dočkal jen tří pokračování. Skončil shodou okolností právě ve stejném roce, kdy přišel na svět Hořickej vorel, který pořádá občanské sdružení Arché, vzniklé na popud převážně několika hořických studentů.

(jn)


Kniha vzpomínek Josefa Polišenského

Jedenáctého ledna tohoto roku zemřel Josef Polišenský (nar. 16.12. 1915), přední znalec českých a světových dějin, profesor Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Jeho vědecký záběr byl neobvykle široký, převažovalo v něm však období raného novověku. V rámci svých studií o třicetileté válce se zabýval i osobností Albrechta z Valdštejna. V Jičíně o něm přednášel roku 1993 v průběhu oslav 700. výročí města a po dvou letech vydal společně s Josefem Kollmannem knihu Valdštejn. Ani císař, ani král. Z dalších nejnovějších publikací profesora Polišenského připomeňme: Komenský, muž labyrintů a naděje (1996), Casanova a jeho svět (1997), Tisíciletá Praha očima cizinců (1999). V těchto dnech se na pražských knihkupeckých pultech objevila jeho vzpomínková kniha Historik v měnícím se světě, ve které nás provází svým životem a vývojem historického myšlení. Je napsána svěžím jazykem, s nadhledem a osobitým humorem. Musí se s ní seznámit každý, kdo usiluje o hlubší poznání české historiografie minulého století.

J.Francek


Koncert uctí Foersterovu památku

Jičín - V pátek 21. září se v Porotním sále jičínského zámku od 19.30 hodin uskuteční Slavnostní koncert, na němž účinkující i posluchači uctí památku Josefa Bohuslava Foerstera, od jehož smrti letos uplynulo padesát let.

Koncert je uspořádán v rámci projektu "Co život dal", pořadatelem je Pěvecké sdružení pražských učitelů spolu se smíšeným pěveckým sborem Foerster při Lepařově Gymnáziu v Jičíně. Vedle těchto sborů vystoupí sólisté Monika Kytlerová - klavír, Vilém Valkoun - klavír a Karel Jakubů - zpěv. Kromě sborů J.B. Foerstera a jeho žáka J. Plavce uslyšíte i skladby B. Smetany, A. Dvořáka a J. Křičky.

Spolupořadatelem koncertu je Městský úřad a Základní umělecká škola v Jičíně.

Ivana Hanzlová


Zajímavé tituly U Pašků

Deaver Neklid

Uprchlý zločinec, nenapodobitelné zápletky, nečekaná rozuzlení, to je nový román autora Sběratele kostí.

Domino Kč 199,-

Lutovský Encyklopedie Slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

Libri Kč 890,-

Velký výběr nástěnných a stolních kalendářů

NABÍZÍME:

MC - Michal David - 20 největších hitů * MC - Lovci mamutů

Nabídku nových knih pro vás připravuje Knihkupectví U Pašků, Valdštejnovo nám. 61, Jičín (tel.:0433/532 267).


Nové Noviny