Logo NN

Nové Noviny č. 37/0121. září 2001str. 1

Jezuitská kolej by se měla opět nabídnout k odprodeji

Jičín - Radnice v Jičíně chce opět oživit myšlenku možného prodeje Jezuitské koleje. Důvodem je především nedostatek financí na její opravy a možnost získání prostředků na další potřebné investice ve městě.

Prodat Jezuitskou kolej se přitom radnice již jednou pokoušela. Zhruba před třemi roky ji nabízela prostřednictvím pražské realitní kanceláře Gaudí, ovšem bez jakéhokoliv konkrétního výsledku. Nově se možností jejího prodeje zabývali radní na svém předposledním zasedání na návrh jednoho z členů rady, Martina Puše. Ten se domnívá, že nastává vhodná doba, kdy by se celá záležitost měla opět otevřít. "Pomalu roste i ekonomika, tak by se možná dal prodej této městské nemovitosti snadněji uskutečnit a povést. Nedokážu samozřejmě ani odhadnout, za jakou cenu by se měl celý objekt nabízet, jde mi ale zatím pouze o to, aby se znovu nastartovala samotná myšlenka prodeje. Zatím si neumím představit ani možné využití, mohlo by zde ale například vzniknout nějaké restauračně ubytovací nebo obchodní centrum. Nejprve samozřejmě musíme provést i jednání s odborníky na trh s nemovitostmi," předesílá radní Puš.

Pokračování na str.3


V Hořicích se příští rok otevře další supermarket

Hořice - Vstup do města dalšímu maloobchodnímu řetězci schválili v pondělí hořičtí zastupitelé. Městské pozemky se rozhodli prodat společnosti Plus Discount, která chce svou velkoplošnou prodejnu otevřít zákazníkům už v polovině příštího roku.

Hořickým obchodníkům tak přibude další konkurence, supermarket Plus vyroste v těsné blízkosti nákupního centra Penny market severně od nedávno zprovozněného kruhového objezdu v prostoru nové komerční zóny.

Prodej 5 tisíc metrů čtverečních pozemků, za které radnice utrží 6 milionů korun, byl schválen většinou hlasů ze sedmnáctičlenného zastupitelstva. Největším odpůrcem byl zastupitel Václav Šmatolán, který ještě před hlasováním varoval, že v Hořicích kvůli druhému supermarketu zanikne řada stávajících kamenných obchodů.

"Jsem zásadně proti, aby se tady stavělo další nákupní centrum. Město by to v krátké době negativně ovlivnilo. Nakonec v Hořicích místo dnešních potravin zůstanou jen obchody s levným textilem z Asie," odmítl záměr investora Šmatolán. Hořická místostarostka Zdena Vaškovová, která se vstupem Plus Discountu nesouhlasí, uvedla, že v minulých dnech navštívila řadu obchodníků a jejich postoj se prý liší podle toho, zda jim nový market bude konkurovat nabízeným sortimentem zboží. "Ti, jichž by se nabídka Plusu bezprostředně dotkla, vyjádřili jednoznačný nesouhlas, ostatní až na jednu podnikatelku nejsou proti a jako zákazníci další konkurenci ve městě uvítají," seznámila Vaškovová kolegy s letmým průzkumem názorů mezi některými obchodníky.

Pokračování na str.3


Stavbu krytého bazénu ovlivní státní dotace

Hořice - Ačkoliv má hořická radnice k dispozici konečnou verzi projektu, oponentní posudek i ekonomickou rozvahu provozu, stále není jisté, kdy se začne se stavbou krytého bazénu se saunou a kuželnou za více než padesát milionů korun.

Město v letošním rozpočtu pamatuje na rozjezd výstavby nového sportovního centra částkou 12 až 13 milionů korun a se zahájením prací v průběhu podzimních měsíců sice stále počítá, konkrétní časový harmonogram ovšem radnice neupřesnila. "Na stavbu bazénu máme předběžně přislíben příspěvek od státu. Bohužel to, zda s naší žádostí uspějeme, je závislé na schválení státního rozpočtu, a to je zatím velmi nejisté," informoval starosta Hořic Ladislav Vrba.

Řekl, že město je připraveno stavbu financovat zčásti z vlastních zdrojů, zčásti z úvěru a případně i formou leasingu. Ale jako zásadní považuje také spoluúčast státu nebo některé z jeho složek. "V současné době je zažádáno o stavební povolení. Dokud ale nebude upřesněno, zda můžeme počítat i se státními penězi, je na zvážení, kdy se do tak rozsáhlé akce pustíme," podotkl Vrba.

(jn)


Hradecké hejtmanství chce jiný model správní reformy

Hradec Králové - Vedoucí organizačního odboru Královéhradeckého krajského úřadu Miroslav Vrba uvedl, že vedení kraje upřednostňuje jinou variantu reformy veřejné správy.

Řekl, že hejtmanství hned od prvopočátku nepreferuje vytváření obcí III. typu, ale prosazuje, aby maximální rozsah kompetencí z okresních úřadů přešel na všechny stávající pověřené úřady II. stupně. "Pokud by tento model nebyl v první fázi průchodný, doporučujeme, aby tyto úřady byly kompetencemi posilovány postupně. Současné pověřené obce jsou totiž občanům nejblíže," poznamenal Vrba. Podle něj by také některé agendy mohly být zachovány v sídlech dnešních okresů formou detašovaných pracovišť kraje.

(jn)

(Viz Obce stále nevědí... str.4)


JIČÍN MÁ ALESPOŇ ŘÁHOLEČEK Návštěvníci Jičína se v nejbližších letech konečně dočkají, už totiž nebudou muset pracně pátrat, kdeže je onen známý les Řáholec, který ve svých pohádkách zvěčnil Václav Čtvrtek. Děti se svými rodiči pod dohledem členů ekologického praktika ze 4. ZŠ minulý týden vysázely za rybníkem Šibeňák lesík Cipískův Řáholeček. Z více než stovky malých sazenic zde časem vyrostou javory, olše, buky, duby, břízy a další vesměs listnaté stromy. Je mezi nimi i jedna vrba pro vodníka Volšovečka. Cipískův Řáholeček nepostrádá ani loupežnickou jeskyni, kterou uprostřed budoucího lesa symbolizuje velký pískovcový balvan.

FOTO: jn


Zasedala bezpečnostní rada okresu

Jičínsko - K mimořádnému jednání se v souvislosti s teroristickými útoky v USA sešla v minulém týdnu i bezpečnostní rada jičínského okresu, aby jednala o probíhajících bezpečnostních opatřeních a sladění postupu bezpečnostních složek se sídlem na Jičínsku.

Přestože podle všech prohlášení nebezpečí podobných útoků v současnosti České republice nehrozí, k mimořádným opatřením musela ČR a potažmo i bezpečnostní rada státu přistoupit i z důvodu našeho členství v NATO s ohledem na článek 5 alianční smlouvy. Tento článek zavazuje členské země aliance k poskytnutí všech forem vzájemné pomoci, včetně vojenské, v případě útoku na jednoho z jejích členů. To v praxi znamená, že útok na USA se dá považovat jako napadnutí celé aliance, tedy i ČR.

Podle tajemníka bezpečnostní rady okresu Zdeňka Kubína smyslem jednání bezpečnostní rady na místní úrovni bylo prozatím předání vzájemných informací o pokynech jednotlivých nadřízených složek IZS okresu, tedy hasičů, policie a záchranné služby. Dále se bezpečnostní rada zabývala i pokyny Armády ČR a Ministerstva spravedlnosti České republiky. "Základními opatřeními bylo celkové navýšení služeb u hasičů, policie a vojáků. Některé osoby byly mimořádně povolány zpět i z dovolené. Zároveň svůj zvýšený prázdninový režim prodloužila i záchranka. Také byla provedena preventivní kontrola dosažitelnosti všech příslušníků operačních složek," říká Kubín.

Bezpečnostní rada okresu pracuje na základě zákona o krizovém řízení, který platí od počátku letošního roku. Ten řeší konkrétní přípravu na krizové situace a upravuje činnost orgánů státní správy a samosprávy při přípravě na určité situace a jejich řešení. "Všechna opatření provádíme v rámci typových plánů obsahujících rizika vedoucí k mimořádným událostem, operačních plánů a havarijního plánu, které tvoří celkový krizový plán okresu. Může jít například i o havárie nebo živelné katastrofy většího rozsahu. Součástí krizového plánu je i plán nezbytných dodávek, kde se průběžně vytipovávají případní dodavatelé materiálu a prostředků nutných pro překonání krize, abychom věděli, jak velké dodávky jsme schopni v době krize zabezpečit a jakou pomoc by bylo nutné vyžádat z okolních okresů, popřípadě od Záchranné výcvikové základny CO," upřesnil Kubín.

(max)


Lidé v Miletíně jsou ochotni podílet se na obnově kempu

Miletín - Netradiční návrh, jak do budoucna zajistit provoz tamního koupaliště a kempu s kapacitou 70 lůžek, předložilo obci několik miletínských obyvatel. Nabízejí, že založí sdružení místních občanů, které sežene dostatek peněz na nezbytnou obnovu areálu.

Poté, co s letošní sezónou končí nájemní smlouva s dosavadním provozovatelem, musí obec vyřešit, jakou formou bude rekreační zařízení nadále poskytovat své služby. Buď se pokusí sehnat nového dlouhodobého nájemce, nebo přijme konkurenční nabídku skupiny místních obyvatel. "Zastupitelstvo zvažuje obě možnosti, zatím nebylo rozhodnuto, která z variant se prosadí. Mnoho času už ale nemáme, nejpozději do konce roku musí být v této otázce jasno," konstatuje starostka Miletína Lenka Kožíšková.

Podle předběžných odhadů si zdejší rekreační zařízení vyžádá nutné investice ve výši asi tří milionů korun, bez nichž je jeho další provoz nemyslitelný. Prioritou je vybudování sociálního zázemí, pořízení nové technologie čištění vody a renovace chatek. Radnice ovšem není schopna tyto výdaje z vlastních zdrojů financovat. "Z každoročního nájmu se alespoň část peněz odváděla zpět do údržby, na zásadní obnovu však areál zatím čeká," poznamenala Kožíšková.

Přestože počasí v posledních letech provozovatelům podobných zařízení nepřeje a z některých míst dokonce hlásí i ztráty, nemá starostka obavu, že by se případně nový nájemce nenašel. Není také vyloučeno, že obec nejprve zkusí netradiční variantu, kterou navrhuje část místních obyvatel.

(jn)


Nové Noviny