Nové Noviny č. 37/0121. září 2001str. 2

Projekt brusírny diamantů opět v Jičíně?

Jičín - Když přesně před rokem padl ambiciozní plán společnosti Alliona, která v Jičíně chtěla postavit obří brusírnu diamantů, asi nikdo netušil, že se podobný projekt na stole radních ještě někdy objeví. A právě to se nyní může stát. V minulých dnech navštívil Jičín Vasil Bucatari, který v minulosti zastupoval tehdejší firmu Alliona. Vedení města opět předestřel podobný podnikatelský záměr, i když v menším rozsahu.

Tuto informaci Novým Novinám začátkem týdne potvrdily dva zdroje, mezi nimi starosta Jičína Jiří Liška. Ten uvedl, že Bucatari v Jičíně zatím pouze sondoval, jak by město na nový záměr zareagovalo po zkušenosti z minulého roku, kdy se první projekt nevydařil. "Přestože jsme byli osloveni, prozatím se nejednalo o ničem konkrétním. Pouze víme, že by mělo jít o stejnou výrobu, tedy broušení diamantů, která by ale neměla být v tak velkém rozsahu, jak se plánovalo původně," sdělil starosta.

Na opětovném navázání spolupráce a výstavby závodu na zpracování diamantů přitom nevidí nic špatného. "V minulém roce jsme se i přes neúspěch rozešli v dobrém, podle mého názoru se jedná o seriózní partnery. Nevidím proto důvod, abychom s nimi nejednali. Alliona nám tehdy navíc hned po zjištění, že nebude schopna smluvní podmínky dodržet, vrátila pozemky ještě o několik měsíců dříve, než musela," říká Liška a dodává, že úvahy o výstavbě brusírny diamantů navíc v minulosti pomohly k rychlejšímu vybudování celé průmyslové zóny. Město prý bylo nuceno učinit v předstihu řadu technických kroků, mimo jiné zajistit přeložku plynu a vykoupit další část pozemků v budoucí průmyslové lokalitě. "Podařilo se nám například za velmi přijatelných podmínek získat další pozemky pro celkové rozšiřování průmyslové zóny. To se dnes v celé republice ukazuje jako velmi složitá záležitost," konstatuje starosta.

Plánovanou výstavbu brusírny diamantů provázely v loňském roce časté polemiky a řada nejasností. Mělo jít o nebývale velký projekt, alespoň podle rozsahu původně plánované výroby. Závod měl zaměstnat asi 600 až 800 lidí. A celková investice by dosáhla až 12 milionů dolarů, téměř půl miliardy korun. Tento kapitál měl tehdy přijít z Jihoafrické republiky a od partnerů Alliony z Belgie. Z těchto zemí se měly k pozdějšímu zpracování dovážet i diamanty. Avšak v následných vyjádřeních Alliony měli Belgičany nahradit američtí investoři.

Kromě brusírny diamantů, o jejíž výstavbě lze prý zatím jen spekulovat, mají zájem do průmyslové zóny vstoupit také další investoři. V této souvislosti se hovoří především o společnosti Expert Automotive Components CZ, vyrábějící přední části vozů Octavie, tzv. frontendy. Tento dodavatel mladoboleslavské Škody Auto v Jičíně počítá s vytvořením zhruba 120 pracovních míst. Druhým zájemcem je Luděk Kotlář, bývalý emigrant z roku 1968, který nyní žije v Jihoafrické republice, a do Jičína zvažuje převést část svých podnikatelských aktivit. Úspěšnost radnice při lákání nových investorů je ale v současnosti ovlivněna hlavně tím, zda se jí podaří zajistit státní dotaci na vybudování inženýrských sítí v další části průmyslové zóny. "Počet zájemců o investování v Jičíně by se jistě zvýšil. Začátkem října má proběhnout jednání na ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se rozhodne, zda se nám podaří potřebnou dotaci získat," upřesnil Liška.

(max)


Spory s VOS se budou nejspíš řešit soudně

Nová Paka - Zastupitelé se v pondělí opět zabývali otázkou dostavby sportovní haly, problematikou neplnění závazků ohledně čistírny odpadních vod ze strany vodohospodářské společnosti a potížemi provázejícími reformu veřejné správy.

Dostavba sportovní haly stále vázne na nedostatku finančních prostředků, na její dokončení Nová Paka potřebuje podle starosty Petra Kuříka zhruba 23 milionů korun. "Aby stavba mohla být zkolaudována, chybí nám stále ještě minimálně 20 milionů. V těchto dnech proběhlo jednání na ministerstvu financí o uvolnění již schválených 10 milionů. Aby nám tyto peníze byly uvolněny, musíme do určité doby zajistit i zbytek chybějící částky," říká Kuřík. "Je tu více možností. Můžeme například tuto akci zahrnout do příštího rozpočtu, nejkrajnější variantou by bylo čerpání úvěru," doplnil.

Starosta také seznámil přítomné se skutečností, že VOS Jičín neproplatila letos ještě ani jednu fakturu ve výši 707 tisíc korun měsíčně za čistění odpadních vod v novopacké čističce, kterou provozuje firma Hesko. Z toho důvodu bude tento spor, který s VOS trvá prakticky již od ledna, řešen soudní cestou. Je zde totiž nebezpečí, že firma Hesko odpojí čističku i sběrač spravovaný společností VOS a bude odvádět vody nevyčištěné. Občané města přitom platí stočné právě VOS Jičín.

Hlavní pozornost pondělního zastupitelstva se však stočila na problematiku psího útulku a žádosti o prominutí psích poplatků Šolcové, která útulek ve městě provozuje. Mezi zastupiteli převážil názor, že není možné, aby ze psů, kterým věnuje veškerý volný čas a peníze z důchodu, ještě měla platit vyměřené poplatky. Na druhé straně ovšem někteří reagovali tím, že "útulek je sice ušlechtilá záležitost, ale není možné, aby se stával záchytným bodem i pro okolní regiony". Pro srovnání byl jmenován například Jičín, který má ve svých kotcích méně než deset psů, zatímco paní Šolcová zhruba třicet.

Hovořilo se i o nutnosti přehledné registrace nalezených psů a jak je v útulku prezentovat. Jednalo se také o možnosti spolupráce s okolními městy. Zastupitelé nakonec jednomyslně schválili žádost paní Šolcové o osvobození poplatků ze psů.

Schválena byla úprava rozpočtu na příští rok, která spočívala mimo jiné v navýšení výdajů o 873 tisíc na zakoupení sekačky, sypačů a oprav různé techniky pro technické služby a 200 tisíc pro SBB na splacení základního kapitálu společnosti Termoreal s.r.o,. kde je Město Nová Paka stoprocentním vlastníkem.

(ur)


O Velikonocích vysvětí u Byšiček poutní místo

Postupné změny v blízkém okolí kostelíku sv. Petra a Pavla na Byšičkách si prohlížejí starosta Lázní Bělohradu Pavel Šubr a jeho zástupce Jiří Wagenknecht. Zdejší poutní místo je na trase několika turisty značených cest. Především pro výletníky mají být Byšička přitažlivější, od letošní sezony jim tam slouží například nový dřevěný altánek.

FOTO: jn

Lázně Bělohrad - Okolí kostelíku svatého Petra a Pavla na vrchu zvaném Byšičky, jenž prý inspiroval básníka Karla Jaromíra Erbena, rodáka z nedalekého Miletína, k napsání balady Svatební košile, prochází v poslední době obnovou.

Bělohradská radnice známé a vyhledávané poutní místo včetně jeho okolí už několik měsíců postupně zvelebuje. V současnosti se například pracuje na obnově Křížové cesty, kterou v druhé polovině 19. století postavil na Byšičkách podle některých historických pramenů poslední poustevník v Čechách Augustin Hoření.

"Nechali jsme vyrobit nové plechové skříňky, do kterých se umístí čtrnáct vyobrazení ukřižování Ježíše Krista. Jednotlivé biblické výjevy nyní maluje zdejší výtvarník František Koubek a pískovcové sloupky opravuje majitel místního lomu," uvedl bělohradský starosta Pavel Šubr. "Obnovenou Křížovou cestu s největší pravděpodobností necháme příští rok o Velikonocích slavnostně vysvětit," doplnil starosta.

Letos už město nechalo opravit příjezdovou komunikaci a postavit dva dřevěné altánky, jeden z nich přímo vedle kostelíku. V těchto dnech se také rekonstruuje tamní hřbitovní zeď. "Návrší a okolní značené trasy jsou oblíbeným cílem turistů a hlavně pacientů Anenských lázní. Na zdejším hřbitově jsou pochováni spisovatelka Leontýna Mašínová a skladatel Karel Moor. Byšičkám proto chceme věnovat větší pozornost, začali jsme například se sečením trávy podél přístupových cest," uvedl starosta. Veškeré úpravy si vyžádají zhruba dva miliony korun.

(jn)


O možné koupi spořitelny není stále rozhodnuto

Nová Paka - Rozhodnutí, zda nakonec Nová Paka koupí budovu České spořitelny na náměstí, doposud nepadlo. Paka by přitom objekt potřebovala, vzhledem k tomu, že od začátku roku 2003 má být pověřena výkonem státní správy tzv. třetího stupně. Pravděpodobně totiž v Nové Pace po zrušení okresních úřadů nově své pracovní uplatnění nalezne až několik desítek úředníků.

"Naše nabídka na odkoupení budovy samozřejmě za určitých okolností stále platí. Město by o objekt zájem mělo," předesílá starosta Petr Kuřík s tím, že ani vedení ČS doposud nemá ujasněno, za jakých podmínek je ochotno objekt prodat. Česká spořitelna chce navíc v současnosti investovat do jeho rekonstrukcí. "Tržní odhad objektu byl znaleckým posudkem stanoven na 8 milionů korun. Opravdu nevíme, za jakou cenu by nám spořitelna dům mohla přenechat. Zda by šlo například o dlouhodobé splátky nebo o protihodnotu za nájem. Pro nás by samozřejmě byla nejlepší co nejvýhodnější cena," konstatuje starosta.

Prodej domu spořitelny komplikují také potíže provázející reformu státní správy. Podle Kuříka v ní je stále až přespříliš otazníků a nejasností. "Nevíme prakticky nic. Je otázkou, kolik budeme muset zaměstnat nových úředníků, a tedy i to, jak velké prostory k tomu budou nutné," říká. Neví se prý ani to, s jakým státním příspěvkem se dá na provedení nutných úprav a vybavení pracoven počítat. "Zatím neznáme ani přesné úkoly nových pracovníků a jejich pravomoce. Úřady třetího stupně mají svou činnost zahájit již od 1. ledna 2003, takže případné komplikace mohou na své kůži pocítit bezprostředně po volbách nově zvolení zastupitelé," vyjádřil se Kuřík.

(max)


Povinnosti majitelů nemovitostí při značení ulic ukládá zákon

Jičín - V příštích dnech dojde ve městě k doplnění scházejících a výměně poškozených tabulek s označením ulic, náměstí či jiných veřejných prostranství. Majitelé nemovitostí, kterých se akce bezprostředně týká, budou vedením Technických služeb vyzváni k umožnění jejich instalace či výměny.

"Značení provádí obec na vlastní náklady. Majitel nemovitosti je povinen na základě zákona o obcích strpět bezúplatné připevnění tabulky na svém objektu. V zákoně se dále hovoří i o tom, že v blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy a že označení nesmí poškodit, odstranit nebo zakrýt," vysvětluje vedoucí odboru místního hospodářství jičínské radnice Petr Kynčl.

Za porušení popsaných povinností může obec uložit finanční pokutu až do výše deseti tisíc korun, což je řešení, ke kterému by město přistupovalo opravdu velmi nerado. Kynčl naopak věří, že se s vlastníky nemovitostí dohodnou. "Chtěl bych veřejnost požádat o vstřícnost při jednáních i vlastní instalaci tabulek a v případě, kdy je objekt oplocen, o umožnění bezproblémového vstupu na soukromý pozemek. Červenobílé vypouklé tabulky jsou vyrobeny ze smaltovaného plechu a jejich montáží, ale ani jejich dlouhodobou instalací rozhodně nehrozí poškození fasád," dodává Kynčl.

Výměna a doplnění 243 z celkových zhruba 350 cedulí se uskuteční na základě monitoringu provedeného pracovníky Technických služeb. Ti také v příštích dnech zajistí veškeré práce, které spolu s nákupem tabulek přijdou městskou pokladnu zhruba na dvě stě tisíc korun.

(mar)


Topná sezona letos začala dřív

Hořice, Jičín, Nová Paka - Chladné počasí posledních týdnů přimělo centrální městské výtopny zahájit ohřev radiátorů v bytových domech a dalších objektech dřív než v loňském roce.

Například Městská energetická společnost Hořice hlásí, že její zákazníci začali s odběrem tepla nejméně o tři týdny dřív než v minulé sezoně. "V našem případě ovšem dodáváme teplo na patu většiny domů průběžně po celý rok, lidé si tak mohou sami přitopit třeba i o prázdninách. Ohřev jim v přechodném období řídí automatika, ale pokud se nájemníci dohodnou, teplotní křivky si mohou nastavit podle vlastní potřeby," informoval ředitel Městské energetické Petr Kašpar.

Novopacká Správa budov a bytů také začíná každým rokem přitápět pravidelně už v průběhu září, především školská zařízení. Podle ředitele Jaroslava Gottsteina zůstává cena i přes zdražení plynu v polovině roku pro konečné odběratele na stejné úrovni, zhruba 370 korun za GJ.

Ani v Hořicích zatím nemusí domácnosti očekávat nárůst ceny. "Naposledy jsme ji zvedli o tři procenta začátkem roku. Vzhledem k tomu, že topná sezona začala poměrně brzo, nepromítne se v ní nejspíš ani červencové zdražení plynu. A pokud ano, tak maximálně o dvě až tři procenta, nemusely by se ani upravovat zálohy. Více budeme ale vědět až v půlce října. Nelze ovšem vyloučit, že se situace změní v důsledku současné krize vyvolané teroristickým útokem na Spojené státy. Cena ropy a s tím i zemního plynu může jít ještě prudce nahoru," upozornil Petr Kašpar. V Hořicích odběratelé platí v průměru necelých 300 korun za 1GJ.

Na chladné počasí reaguje i Městský bytový podnik v Jičíně pravidelným přitápěním v bytových domech a některých dalších objektech. "V minulých dnech byla situace zcela výjimečná. Pamatuji přitápění nejdříve koncem září, častěji však až v druhé polovině října," uvedl ředitel MěBP Jičín Pavel Bílek. Dodal, že v Jičíně nyní zaplatí spotřebitel zhruba 293 korun za 1GJ.

Městská energetická Hořice letos zaznamenala také zvýšení počtu odběrných míst o 38 bytových jednotek ve dvou panelových domech, a to na úkor místní konkurence. V Pace se očekává napojení nové čtyřiadvacetibytovky a budoucího závodu AEG.

(jn, mar, max)


Jednali o rozšíření chovu prasat

Vitiněves, Jičín - Veřejné projednání završilo proces zpracování posudku k dokumentaci o posouzení vlivů na životní prostředí. Ten byl zadán v souvislosti se záměrem Agro Slatiny realizovat ve Vitiněvsi rozšířený chov prasat přestavbou stávajících prostor. I přes odmítavé reakce části vesnice zástupci okresního úřadu vyjádřili souhlas s projektem, pokud budou dodrženy všechny zadané podmínky.

"Obyvatele Vitiněvse jsme seznámili s výsledky obsaženými v posudku na dokumentaci posuzování vlivu na životní prostředí. Bylo v něm přihlédnuto k některým požadavkům ze strany občanů, a to například pokud jde o řešení produkce amoniaku. Budou-li splněny všechny podmínky obsažené v dokumentu, může být stavba realizována," sdělil Miloslav Kozák z referátu životního prostředí OkÚ Jičín. Při pátečním veřejném projednávání, které se uskutečnilo minulý týden v budově obecního úřadu, zaznělo z řad přítomných velké množství dotazů. Nejčastěji se místní ptali na posuzování pásma ochrany, akustické studie, technologie ustájení či problém obtěžujícího zápachu. Právě možnost negativního vlivu na bydlení byla hlavním protiargumentem odpůrců stavby a impulzem pro vznik občanského sdružení Vitiněves 2100 na začátku tohoto roku. I při této příležitosti předali jeho členové zástupcům okresnímu úřadu odmítavé vyjádření k projednávání dokumentace. Přestože ze zákona vyplývá pro okresní úřad povinnost zajistit zpracování zmiňovaného posudku, dokončení záměru na něm není závislé. Stavební úřad totiž může stavební povolení vydat i bez souhlasného vyjádření referátu životního prostředí.

Projekt rozšířeného chovu prasat tak nyní čeká další fáze projednávání. "Ještě zbývá, aby souhrnné stanovisko k procesu posuzování vlivu na životní prostředí vydal krajský úřad, poté bude moci být zahájeno stavební řízení. Pro náš referát však končí proces projednávání vydáním souhrnného stanoviska," dodal Kozák.

(pe)Nové Noviny