Nové Noviny č. 37/0121. září 2001str. 3

Jezuitská kolej by se měla opět nabídnout k odprodeji

Pokračování ze str.1

Podle něho důvodem navrhovaného prodeje je právě i nedostatek finančních prostředků. "Nejde mi o to, abychom jakožto město pouze vydělali, i když nezastírám, že by mohlo jít o významný příjem pro posílení našeho rozpočtu. Navíc jsem totiž i přesvědčen, že není v silách Jičína cokoliv s tímto objektem udělat. Museli bychom do něho investovat desítky až stovky milionů korun," konstatuje Puš. Jičín ale na opravy Jezuitské koleje prý mít rozhodně nebude, spíše se stane problémem objekt udržet alespoň v dnešním stavu. Za dobré v současné situaci Puš považuje i další aktivity směřující k jejímu oživení. "Přestože aktivity občanského sdružení Kolej v jednom kole jsou rozhodně dobré, není to nic zásadního do budoucna, co by vyřešilo využití celého objektu," doplňuje svůj názor Puš.

Poměrně skepticky se ale k možnosti prodeje vyjadřuje starosta Jičína Jiří Liška. "Je otázkou, zda se dá v současnosti Jezuitská kolej prodat. Představy z minula byly také poměrně nereálné. Myslím si, že lepší budoucnost kolej teprve čeká, může však jít o pět, deset, ale i více let," vyjadřuje svůj názor starosta. "Nyní se musíme snažit udržet kolej alespoň v takovém stavu, v jakém je. Opravdu si ale dost dobře neumím představit, že by teď byl o kolej velký zájem. Náklady na komerční využití se totiž podle mého jednoduše nemohou v krátké době vrátit," doplnil starosta.

Případným prodejem objektu by měla být Jičínem pověřena realitní a inženýrská kancelář Didaktik. Jeden z jejích majitelů Jaroslav Smejkal vidí celou záležitost také jako poměrně složitou. "Pokud budeme prodejem Jezuitské koleje pověřeni, rádi se samozřejmě tohoto úkolu ujmeme. Nejprve ale musíme provést průzkum stavu objektu a jeho využitelnosti," říká Smejkal a zároveň vyjadřuje své přesvědčení, že při prodeji je potřeba kromě domácích potenciálních zájemců oslovit i zahraniční partnery. "Na prodeji koleje bychom nepracovali sami, ale chtěli bychom do této záležitosti zapojit i naše partnerské realitní kanceláře. S nimi bychom nejprve museli vypracovat analýzu kompletní situace, teprve poté budeme moci městu sdělit, za jakých bližších podmínek by se objekt dal vůbec prodat. Výtěžek, který by se tak pro město získal, nelze zatím ani odhadnout. Proto bych na toto téma v současnosti raději ani nespekuloval," upřesnil Smejkal.

(max)


Věž samostatnosti otevřou 28. října

Hořice - Po letošní opravě, především po sanaci vnitřního zdiva, bude 28. října slavnostně otevřena Masarykova věž samostatnosti v Hořicích a zároveň odhaleno dokončené sousoší tří legionářů. Setkání u významného hořického monumentu se koná v den 83. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Při té příležitosti se zde podle starosty Ladislava Vrby v 16 hodin uskuteční menší slavnost, kterou mimo jiné připravuje Český svaz bojovníků za svobodu. Na dokončení úpravy okolí legionářského sousoší a některé válečné hroby získalo město letos dotaci půl milionu korun. Na sanační práce ve věži vyčlenilo město 360 tisíc.

(jn)


V Hořicích se během příštího roku otevře další supermarket

Pokračování ze str.1

Několik dalších zastupitelů se domnívá, že Plus bude silnou konkurencí především pro stávající velkoplošnou prodejnu a drobné obchodníky by už ohrozit neměl. Podle nich už totiž velká část lidí stejně nakupuje v hypermarketech v blízkém Hradci Králové, kde jich v posledních letech vyrostlo sedm a další dva by se tam měly v blízké době začít stavět. "Skupina lidí, která si zvykla nakupovat v těchto velkých centrech, se už zřejmě měnit nebude," míní Zdeněk Lhota.

Jiří Pour, zástupce firmy Plus Nemovitosti, která o koupi pozemků Hořice požádala, uvedl, že nový obchodní dům bude mít prodejní plochu zhruba 700 metrů čtverečních, tedy asi polovinu zastavěné plochy. "Nebráníme se tomu, aby se na vlastní výstavbě podílely místní nebo regionální stavební firmy," prohlásil Pour. Doplnil, že součástí investice bude i parkoviště s kapacitou zhruba 100 stání.

Tuzemská síť necelé stovky diskontních prodejen Plus s nabídkou 1300 položek především potravinářského zboží a vybraného sortimentu drogistických a papírenských výrobků, je spolu s řetězcem OBI součástí nadnárodní skupiny Telgemann, která loni v České republice utržila 13,5 miliardy korun.

(jn)


Nad výstavbou Penny Marketu v Jičíně visí otazník

Jičín - Zastupitelstvo na svém pracovním zasedání odsouhlasilo návrh městské rady schválit výjimečně přípustný způsob využití části pozemku akciové společnosti Silnice Jičín. Její vedení má v úmyslu stavební parcelu na Větrově odprodat nadnárodní společnosti Rewe, která zde plánuje výstavbu diskontní prodejny potravin typu Penny Market.

"Zmíněný pozemek byl dosud určen k zástavbě průmyslovými stavbami, proto bylo nutné iniciovat drobnou úpravu v územním plánu města, která zde umožní realizovat výstavbu objektů občanské vybavenosti," zdůvodňuje zastupitelstvem schválený krok místostarosta Vlastislav Matucha.

Toto řešení upřesňuje vedoucí odboru územního plánování a rozvoje města Ondřej Bodlák. "Plocha, o kterou má společnost Rewe zájem, je v současné době určena k výstavbě průmyslu a skladů. Pokud zde chce investor realizovat výstavbu objektu občanské vybavenosti, je nutné zajistit soulad s Územním plánem sídelního útvaru města Jičína," říká Bodlák.

V závazné části tohoto materiálu je prý pro zmíněnou zónu občanská vybavenost uvedena pouze ve výjimečně přípustných případech. Tato definice podle něho v běžné praxi znamená nutnost prověření formou dalšího stupně územně plánovací dokumentace, tedy regulačním plánem na dané území. "V dané lokalitě je navrženo řešení nové mimoúrovňové komunikace nad tratí Českých drah, které více či méně zasáhne do uvažované stavební plochy marketu. V současné době je zpracováván Dopravní generel města, který znovu prověří dopravní řešení v této lokalitě," obhajuje své stanovisko Bodlák.

Podle ředitele jičínských Silnic Josefa Botky je firma Rewe připravena stavět okamžitě po vydání stavebního povolení. Podobný obchod jako postavila v Nové Pace by pak v Jičíně mohl stát během tří měsíců. Pokud se ale administrativní proces neúměrně protáhne, je společnost odhodlána hledat vhodné lokality k výstavbě v jiných městech.

(mar)


KOUPALIŠTĚ PATŘILO MODELÁŘŮM Precizní práci se smyslem i pro nejmenší detaily mohli o víkendu obdivovat návštěvníci koupaliště Kníže v Jičíně, kam se sjela řada modelářů. Ti zde v praxi předvedli zhruba dvě desítky lodí s vlastním pohonem, a to dokonce i parním. Pro příznivce vojenské techniky byla připravena ukázka rozměrných tanků, bojových vozidel a dvou vrtulníků. Jeden z nich se předvedl i za letu. Setkání pořádal Klub Česílko Valdice.

FOTO: jn


Další antény společnosti Eurotel

Jičín - Podobně jako na několika dalších objektech ve městě, tak i na střeše panelového domu čp. 541 až 544 v novoměstské ulici Na Jihu bude v příštích dnech nainstalováno přenosové zařízení společnosti Eurotel Praha.

Konečné znění smlouvy uzavírané v tomto případě na pronájem dvaceti metrů čtverečných plochy střechy mezi Městským bytovým podnikem Jičín a pražským Eurotelem odsouhlasila v těchto dnech na svém zasedání rada města. "Umístění podobných zařízení podléhá zákonnému schvalovacímu procesu několika dotčených orgánů. Teprve po vyjádření jejich souhlasných stanovisek je vydáváno stavební povolení," uvádí vedoucí odboru místního hospodářství MěÚ v Jičíně Petr Kynčl.

Součástí schvalovacího řízení je i posouzení vlivu stavby na životní prostředí z hlediska hygieny. Podobné stavby přenášející telefonní signál splňují podle Kynčla náročné hygienické normy a jejich provoz z pohledu ochrany zdraví obyvatel je bezpečný.

(mar)


Krátce

VYSOKÉ VESELÍ: Propagační výstava chovatelů

V místním chovatelském areálu budou od 28. do 30. září k vidění nejrůznější plemena králíků, holubů, drůbeže a exotů od domácích chovatelů. Výstavu pořádá Český svaz chovatelů ZO ve Vysokém Veselí. Kromě možnosti nákupu chovných zvířat bude také pro příchozí návštěvníky zajištěno občerstvení. Expozice je otevřena v pátek od 12 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 12 hodin.

(red)

LÁZNĚ BĚLOHRAD: Uctili památku obětí v USA

Sounáležitost s americkým lidem vyjadřovaly v minulém týdnu na radnici v Lázních Bělohradu vlajky České republiky a USA vyvěšené na půl žerdi. Podle starosty Pavla Šubra impulzem k tomuto uctění památky obětí byla mimo jiné také připomínka vynikajícího vystupování amerického souboru na folklorních slavnostech Pod Zvičinou letos v červnu a hostování bělohradského souboru Hořeňák v USA před několika lety. "I touto formou, vyvěšením vlajky USA, jsme chtěli být s těžce postiženým americkým národem," řekl starosta.

Josef Krám

JIČÍNSKO: Nezaměstnanost za srpen stoupla o 91 osob

Za srpen oproti předchozímu měsíci stoupl celkový počet nezaměstnaných na Jičínsku téměř o sto lidí. Osob bez práce zde k 31. srpnu bylo 2336 (5,6 procent). Z toho bylo 1226 žen, 302 absolventů a 357 osob se změněnou pracovní schopností. Nejvíce nezaměstnaných bylo v České republice i nadále v okrese Most (21,4 procent), nejméně naopak v okrese Praha Západ (2,4 procent). Oproti republikovému průměru, který činí 8,5 procent, se však Jičínsko i přes poměrně rapidní nárůst stále drží mezi okresy s malou mírou nezaměstnanosti. Na okrese nadále zůstávají i volná pracovní místa, přičemž o jedno takové místo se zde v průměru uchází 3,7 zájemců. Nejhorší situace je v tomto ohledu v okrese Karviná, kde na jedno volné místo připadá 41,9 nezaměstnaných. Nejlepší situace panuje naopak v okrese Praha Západ, kde je dokonce více volných míst než nezaměstnaných.

(max)

ROVENSKO: Hold významnému rodákovi

V sobotu 22. září v 16.30 hodin bude na chrámu sv. Václava v Rovensku pod Troskami odhalena pamětní deska místního rodáka, českého kantora, významného barokního básníka a skladatele, autora kancionálu Capella regia musicalis Václava Karla Holana Rovenského (1644 - 1718). Okrašlovací spolek v Rovensku tím vzdává hold zdejšímu nejvýznamnějšímu rodákovi, jehož význačné dílo v podobě kancionálu Kaple královská zpěvní je řazeno do popředí barokní hudby a poezie. Po slavnostním odhalení pamětní desky bude od 17 hodin v chrámu sv. Václava následovat koncert Šporkova tria.

(red)

HOŘICE: Jezdecký oddíl dostane peníze

Hořický jezdecký oddíl TJ Start se může letos pustit do opravy objektů, které jsou podle jeho představitelů ve velmi špatném stavu. Město v rámci úpravy rozpočtu odsouhlasilo poskytnutí příspěvku ve výši 110 tisíc korun. Peníze jsou určeny nejen na opravy budov, ale i na zajištění krmení pro koně. Pro TJ Start má přislíbená finanční pomoc význam také z důvodu toho, že o víkendu pořádá 29. ročník jezdeckých závodů O cenu města Hořic, na niž je přihlášeno 120 koní téměř padesáti organizací a oddílů z celé republiky.

(jn)

VYSOKÉ VESELÍ: Výstava ovoce a zeleniny

Od 27. do 29. září proběhne v kulturním domě okresní výstava ovoce a zeleniny, kterou pořádá místní organizace Českého zahrádkářského svazu. Kromě expozice zeleninových a ovocnářských odrůd uvidí návštěvníci i kolekci jiřin nebo kaktusů, vyhlášena je tradiční soutěž o jablko roku a přímo na místě si budou moci účastníci výstavy výpěstky koupit včetně rozmanitých potřeb pro zahrádkáře. Výstava je otevřeno od čtvrtku do soboty, a to vždy od 8 do 17 hodin.

(red)


Nové Noviny