Nové Noviny č. 37/0121. září 2001str. 4

Obce stále nevědí, co přesně jim reforma veřejné správy přinese

Praha, Miletín - Nárůst počtu státních zaměstnanců a miliardové investice do kancelářských budov si vyžádá druhá fáze reformy veřejné správy. Mnozí přitom pochybují, že zefektivní chod úřadů natolik, aby se ve světle očekávaných výdajů vyplatila.

Hlavní změna má nastat k poslednímu prosinci 2002, kdy by mělo přestat existovat 76 stávajících okresů a místo nich vznikne 193 obcí s rozšířenou působností (tzv. úřady III. stupně). Zda k tomu skutečně dojde právě k tomuto datu, však stále není jisté. Nicméně podle pracovníků ministerstva vnitra, kteří reformu připravují, se návrhem její konečné verze v těchto dnech zabývá vláda. Očekává se přitom, že kabinet ji schválí, a to i navzdory tomu, že většina krajských a obecních samospráv má na budoucí územní uspořádání státní správy odlišné názory a prosazuje jiné varianty.

Podle pracovníka příslušného odboru ministerstva vnitra Aleše Struminského je druhá fáze reformy veřejné správy před spuštěním. "Ještě teď v září půjde do vlády její konečný návrh se všemi legislativními podklady a celý proces by se pak měl v nejbližší době naplno rozjet," řekl Struminský. Zbrzdit ji ovšem mohou ještě obě parlamentní komory.

Jednou z překážek, na níž by mohl záměr vlády ztroskotat, je finanční náročnost reformy. Obce totiž po vládě požadují, aby veškeré výdaje, zejména stavební úpravy budov, vybavení kanceláří a modernizaci informačních sítí, hradil stát. "I když je stav veřejných financí problematický, do návrhu se nám podařilo prosadit, aby obce s rozšířenou působností získaly příspěvek přímo ze státního rozpočtu. Pro příští rok 1,2 miliardy a v roce následujícím dalších 1,4 miliardy korun," sdělil ministerský úředník.

Po průzkumu konkrétní situace v území je podle Struminského zřejmé, že příspěvky pro nejbližší dva roky nejsou dostatečné: na každé město připadá v roce 2002 asi 6 milionů korun. Například jen Hořice předpokládají, že je vybudování odpovídajícího zázemí pro úřad třetího stupně přijde nejméně na 50 milionů korun. "Budeme zvažovat, zda všechna města dostanou alikvotní částku, nebo zda se příspěvky rozdělí podle jiného klíče," doplnil Struminský.

Naznačil, že dokončení decentralizace, jež od základu změní deset let fungující systém, se bude zřejmě zpočátku potýkat s komplikacemi. "Snahou je napravit nedostatky, které vznikly v území při správní reformě v roce 1960, úřady by měly být pro lidi dostupnější a také vzroste prestiž řady měst," prohlásil Struminský. Naopak kritici například varují, že budoucí nadřazenost necelých 200 vybraných sídel se v jejich spádových městech může projevit útlumem hospodářského a dalšího rozvoje. Podle informací bělohradského starosty Pavla Šubra se řada obcí může časem dočkat nepříjemného překvapení, neboť do budoucna se prý počítá se zrušením dnešních stavebních úřadů a matrik v některých obcích.

Starostka Miletína Lenka Kožíšková uvedla, že pokud se tato redukce potvrdí, tamní radnice proti ní bude bojovat. Zrušení matriky a stavebního úřadu v Miletíně by podle ní postrádalo logiku. "Tyto agendy dnes zajišťujeme pro celou spádovou oblast Miletínska. Lidé by pak museli kvůli každé maličkosti dojíždět do Hořic, dopravní spojení je ale komplikované. Zdejší matrikářka přitom zná prakticky všechny rodiny v okolí, také místní stavební komise konzultuje průběžně některé věci se stavebním úřadem. Navíc by se tím ještě více ztížil v terénu dozor nad dodržováním stavebního zákona," reaguje Kožíšková.

Miletín se chce nyní naopak dohodnout s Hořicemi, aby alespoň jeden den v týdnu bylo v této obci otevřeno pracoviště sociálního oddělení. Kožíškové se také nelíbí, že se v rámci probíhající decentralizace neposilují kompetence všech obcí. "V zákoně je řada omezení, která znepříjemňují život představitelům obecních samospráv. Připadá mi, že nás v Praze považují za nesvéprávné," zlobí se starostka. O možném rušení stavebních úřadů a matrik v menších městech a obcích pracovník ministerstva vnitra Aleš Struminský prý nic neví. "Pro mě osobně je to nová informace, kterou nemohu potvrdit. Rozhodně bych ji ale nespojoval s probíhající reformou," sdělil Struminský.

(jn)

Obce s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji

Broumov
Dobruška
Dvůr Králové nad Labem
Hořice
Hradec Králové
Jaroměř
Jičín
Kostelec nad Orlicí
Náchod
Nové Město nad Metují
Nová Paka
Nový Bydžov
Rychnov nad Kněžnou
Trutnov
Vrchlabí

(navržené obce tzv. III. stupně)


Bělohrad snad už ví, že o úřady nepřijde

Lázně Bělohrad - Před dvěma dny narychlo svolané mimořádné zastupitelstvo města, které se zabývalo jediným bodem - reformou veřejné správy - mělo schválit revokaci několik měsíců starého rozhodnutí o spádovosti Bělohradu k budoucímu pověřenému úřadu třetího stupně.

Podle vyjádření, které našemu listu ještě před zasedáním poskytl bělohradský starosta Pavel Šubr, bude město namísto Nové Paky přiřazeno pod Jičín, který má podobně jako Hořice a Nová Paka převzít část pravomocí dnešního okresního úřadu. Jak řekl, tato změna zajistí Bělohradu zachování stávajícího pověřeného úřadu II. stupně, a tedy i stavebního a živnostenského úřadu, matriky a sociálního odboru.

"O situaci jsem hovořil s náměstkem ministra vnitra pro reformu veřejné správy Josefem Postráneckým, který nám doporučil, aby Bělohrad spolu s Chotčí, Mlázovicemi a Svatojánským Újezdem přešel pod Jičín. Nová Paka v důsledku těchto změn sice nebude splňovat jednu z podmínek, to znamená minimální počet 15 tisíc obyvatel v jejím správním obvodu, ministerstvo ji ale podle Postráneckého v seznamu pověřených úřadů III. stupně ponechá," oznámil Šubr.

(jn)


Městská policie má být posílena

Hořice - O jednoho strážníka má být od ledna příštího roku posílen stav městské policie, která v současnosti pracuje ve složení tří mužů. "Pokud má policie dobře plnit svoji funkci, tedy aby její činnost byla zajištěna čtyřiadvacet hodin denně, je nezbytné ji rozšířit," oznámil hořický starosta Ladislav Vrba. "Částečně se zatím daří zabezpečit nepřetržitou službu, ovšem na úrok značené přesčasové práce," poznamenal. Ideální by podle jeho slov bylo stávající počet strážníků alespoň zdvojnásobit. Jako jeden z dalších důvodů pro posílení policie Vrba uvádí i očekávané potvrzení převodu nových kompetencí na město z okresního úřadu v roce 2003. Předpokládá se totiž nárůst počtu lidí, kteří budou do Hořic dojíždět na úřad a rovněž zvýšený zájem turistů o zdejší region.

(jn)


RYBÁŘI BUDOU MÍT SÁDKY Vysokoveselští rybáři získají dvě nové sádky, z nichž první se v minulých

dnech začala budovat. Postup zemních prací v minulých dnech konzultoval s pracovníky dodavatelské firmy starosta obce Luboš Holman. Náklady na výstavbu sádek se pohybují kolem čtyř milionů korun, částečně mají být hrazeny i ze státní dotace. Do první z nich o rozměru 15 krát 20 metrů mají být především kapři nasazeni pravděpodobně na jaře příštího roku.

FOTO: jn


Skauti a město se zatím nedohodli

Jičín - Diskuse nad budoucností Šikolovy vily i nadále pokračují. Uvažovaný prodej této městské nemovitosti na Čeřovce byl i jedním z důvodů nedávného setkání členů městského zastupitelstva právě se zástupci místních skautů.

Zástupci skautů Josef Stránský a Michal Císař zde vyjádřili odmítavý postoj k připravovanému prodeji nemovitosti. Zároveň seznámili zastupitele s výsledky nově zpracovaného statického posudku objektu, jehož technický stav není zdaleka tak špatný, jak se původně uvádělo. Hlavní důvod prodeje Šikolovy vily tedy podle nich pominul a město bude celou otázku řešit znovu zřejmě na veřejném zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 26. září. "Jičínu jsme nabídli v podstatě tři varianty možného řešení. První z nich je zachování stávajícího stavu, přičemž bychom zůstali nadále v nájmu a určitým způsobem se podíleli na veškerých opravách a rekonstrukcích," uvádí jednu z možných variant Císař.

Skautské středisko Brána má přitom v Šikolově vile sjednán dlouhodobý pronájem až do roku 2013. Druhou variantou tedy může být městem uvažovaný prodej objektu, avšak pouze za předpokladu dodržení zákonné podmínky poskytnutí adekvátních náhradních prostor. "K tomuto bodu jsme předložili návrh odpovídajícího objektu, jehož výstavba by stála zřejmě víc, než by město prodejem vily získalo. Nejlevnější varianta by bez pozemku a inženýrských sítí přišla asi na 2,7 milionu korun. Realitní kanceláře však za Šikolovu vilu nabízejí předběžné sumy od tří do čtyř milionů korun," zdůvodňuje nevýhodu tohoto řešení Císař.

Možnost odkoupení Šikolovy vily jičínským střediskem Junáka nepřipadá podle něho v úvahu z finančních důvodů a pomoc ze strany ústředních orgánů si v tomto případě netroufá očekávat. Za oboustranně nejvýhodnější řešení proto považuje darování objektu města jičínským skautům s tím, že všechny další problémy s údržbou zůstanou jim, přičemž by radnici odpadl ekonomicky náročný problém hledání a poskytnutí náhradních prostor.

Bezplatný převod nemovitosti skautům se ovšem nesetkává se všeobecným souhlasem. Tento návrh považuje pouze za jednostranně výhodný například i radní Martin Puš. "Bezplatné předání vily skautům, i když si jejich práce vážím, je samozřejmě výhodné pouze pro jednu stranu, tedy pro skauty. Podle informací, které byly předány členům městské rady, by zajištění náhradního prostoru v blízkosti Čeřovky bylo možné pořídit zhruba do 1 milionu korun," říká Puš s tím, že v případě postavení nového objektu by městu navíc odpadla i potřebná údržba a i další náklady by v novém objektu byly při použití současných technologií nesrovnatelně nižší. "Výtěžek z prodeje Šikolovy vily by přitom měl být vyšší než 4 miliony korun, což je pro město nezanedbatelný příjem, přičemž by se mohly zachovat i optimální podmínky pro činnost skautů," netají se se svým názorem radní Puš.

(mar,max)


CHOVATELÉ MĚLI SVŮJ DEN Hořičtí chovatelé, jejichž organizace je nejpočetnější na Jičínsku, uspořádali minulý víkend tradiční výstavu. Drobná domácí a exotická zvířata si v sobotu přišla prohlédnout necelá tisícovka návštěvníků. Brány chovatelské výstavy se ale nejprve už v pátek dopoledne jako každoročně otevřely pro žáky hořických škol.

FOTO: jn


Síť škol se začne měnit nejdřív v příštím roce

Hořice, Hradec - Hradecký kraj nepočítá s tím, že by do příštího června, tedy do konce nedávno zahájeného školního roku, měnil stávající síť škol a školských zařízení. Oznámili to radní kraje Ladislav Vrba a vedoucí odboru školství hradeckého hejtmanství Eva Stehlíková. Oba se také shodli, že o konkrétních změnách je zatím předčasné hovořit.

O existenci středních škol a učilišť už nerozhodují úřady, ale krajští zastupitelé. Střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře a základní umělecké školy přešly letos z rukou státu do působnosti krajů. Změna zřizovatele se na Královéhradecku týká celkem 150 vesměs vzdělávacích zařízení.

"Redukci se patrně nevyhneme, k určité harmonizaci, racionalizaci či optimalizaci sítě škol budeme muset v následujících letech přistoupit. Každý krok se ale bude muset pečlivě zvážit," tvrdí radní Ladislav Vrba.

Ve velké nejistotě fungují především zemědělské učiliště, které příští týden převezme krajský úřad. Řada z nich se přitom potýká s poměrně vysokými dluhy. "Ministerstvo slíbilo, že jejich financování do konce roku zajistí z vlastních zdrojů. Pro celou republiku uvolní asi pětaosmdesát milionů korun. Jaká bude situace v příštím roce zatím nevíme, podle všeho ale zatím kraj s dostatečnými finančními prostředky počítat nemůže," uvedl Vrba.

Jaké školy či učební obory budou podporovány, a které naopak čeká útlum, vyplyne z koncepce, na níž se nyní podle vyjádření vedoucí krajského resortního odboru Evy Stehlíkové intenzivně pracuje. "Na tomto podkladovém materiálu, který půjde do zastupitelstva, se podílí více partnerů, například hospodářská komora, úřady práce, odbory a Česká školní inspekce. Dokud se řádně neprojedná a neschválí, tak se nic měnit nebude, natož aby se něco rušilo," prohlásila Stehlíková. Uvedla také, že ve velké části kraje už optimalizace proběhla a v rámci ní byla některá nepotřebná učiliště už zrušena. "Proto by se mělo správně hovořit o úpravě sítě škol," vysvětluje vedoucí odboru.

Podle Vrby se o svou budoucnost rozhodně nemusí obávat gymnázia, jejich počet je prý odpovídající.

(jn)


Nové Noviny