Logo NN

Nové Noviny č. 38/015. října 2001str. 1

Lidé netuší, v jakém rozsahu zajistí stát jejich ochranu

Jičínsko - Probuzení z kocoviny do tvrdé reality připomínají současné diskuze o zajištění ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech. Všichni oslovení se shodují, že společnost mnohá rizika podcenila, řadu let se například neaktualizovaly plány ukrytí obyvatel v případě ohrožení.

Obce se jedna po druhé v reakci na poslední události začínají zajímat především o sklady CO, které byly ještě donedávna na mnoha místech považovány za přežitek. Vedení radnic nyní s nelibostí zjišťuje, že jsou poloprázdné, ochranné masky se totiž odvážejí jinam. A zbytek lícnic, které jim zatím zůstaly, jsou z velké části stejně nefunkční, chybí k nim totiž filtry.

Z místních skladů civilní ochrany se velká část filtrů odvezla už před lety, v poslední době se do centrálních skladů mimo okres odváží i masky. Proč se tak děje, většina starostů netuší. Ještě před měsícem to však mnohé z nich vůbec nevzrušovalo. Po teroristickém útoku na Spojené státy je ale všechno jinak.

Počínaje lednem letošního roku přešla agenda CO z okresních úřadů na jednotlivé hasičské záchranné sbory. Z generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR přišel příkaz, aby se počínaje červnem začaly masky stahovat do centrálních skladů, v případě Jičínska na základnu logistiky ve Vysokém Mýtě, sdělila pracovnice oddělení ochrany obyvatelstva Marie Fikkerová.

Pokračování na str.2


Proběhla řádná kolaudace Aquacentra

Jičín - Bezmála po třech letech od ukončení první etapy výstavby Aquacentra proběhla v těchto dnech jeho kolaudace. Pondělní vyhodnocení několikrát prodlouženého zkušebního provozu se týkalo jak malého a velkého bazénu, tak venkovních opalovacích ploch.

Z pohledu Hany Hákové zastupující státní požární dozor jičínského Hasičského záchranného sboru bylo v průběhu řízení odhaleno několik drobných nedostatků, které však neměly ovlivnit konečné rozhodnutí. Podobný pohled na možnost uvedení všech částí jičínského bazénu do běžného provozu vyjádřila s mírnými výhradami i Libuše Jůvová z Okresní hygienické stanice v Jičíně. Po pečlivém posouzení všech zjištěných skutečností a současného stavu zařízení provozovaného Technickými službami vydali vedoucí obou zmíněných státních institucí souhlasné stanovisko k uvedení stavby do trvalého provozu. Podmínkou tohoto rozhodnutí je samozřejmě termínem limitované odstranění zjištěných závad.

Vzhledem k tomu, že drobné nedostatky prý nebrání řádnému užívání Aquacentra, vydal Stavební úřad Jičína kolaudační rozhodnutí. Důvody k využití patnáctidenní odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí pominuly, proto bylo jičínské Aquacentrum uvedeno do trvalého užívání.

(mar)


Kupec zkrachovalé cihelny je vybrán

chybí

Jičín získal prestižní ocenění

Brno - Z celkového počtu přibližně padesáti nových průmyslových zón v České republice byla jičínská vyhodnocena jako druhá v kategorii Průmyslových zón roku 2000 s největším ekonomickým přínosem.

Z rukou ministra průmyslu a obchodu ČR Miroslava Grégra převzala velmi prestižní ocenění delegace zástupců Jičína v čele se starostou Jiřím Liškou. Vyhlášení výsledků společného projektu agentury Czech Invest, Sdružení pro zahraniční investice a Partnerství pro podporu přímých zahraničních investic v České republice se v brněnské Hradní vinárně na Špilberku zúčastnilo na tři stovky nejvyšších představitelů státní správy, obcí, zahraničních investorů a podnikatelů.

Zviditelnění Jičína na maximální profesionální úrovni je o to významnější ve chvíli, kdy výběrová komise rozhoduje o uvolnění dalších finančních prostředků na výstavbu infrastruktury průmyslové zóny II.

Pokračování na str.2


Dravec není flinta, říká sokolník

SOKOLNÍKŮM ZAČALA SEZONA Petr Rejmont ze Sokolnického střediska Jičín, které si letos připomíná 30. výročí založení, přijel do Starých Smrkovic se svým jestřábem. Tento dravý pták, podobně jako například krahujec, patří do takzvané kategorie dravců nízkého letu, neboli přepadové. Naproti tomu sokol či raroh loví z velké výšky.

FOTO: jn

Staré Smrkovice - Nelovíme pro kořist, ale pro vše krásné při lovu. Tak zní staré sokolnické heslo, jež provází vyznavače jednoho z nejstarších způsobů lovu už po staletí. "Tímto mottem se řídíme i dnes, vždyť samotná lovná sezona trvá jen pár víkendů v roce a je vyvrcholením celoroční náročné práce," říká Karel Sýkora ze Sokolnického střediska Jičín, které letos slaví třicet let své existence.

Jeho členové měli sraz v minulých dnech ve Starých Smrkovicích, kde zahájili sezonu, která probíhá od září do října. V jejím průběhu se sokolníci schází zpravidla o víkendech na honitbách, které jim propůjčí myslivecká sdružení.

Jičínské středisko, jehož předsedou je Josef Nožička, má dnes osm členů, z toho šest aktivních, kteří chovají jestřáby. "Hlavním posláním sokolnictví v současné době spočívá především v oživení starých tradic. Záliba je to krásná, ale časově nesmírně náročná," říká Vladimír Protivný, jeden z účastníků víkendového setkání ve Smrkovicích. "Ten, kdo se jí chce věnovat, musí mít znalosti a být vytrvalý, protože s dravcem se musí létat prakticky denně dvě až tři hodiny. Každý adept musí také složit dvě zkoušky, nejprve z myslivosti a pak ze sokolnictví. Jde o velkou zodpovědnost a ne všichni, kteří se tuto proceduru rozhodnou podstoupit, vydrží. Časem totiž zjistí, že na to prostě nestačí, protože kromě výcviku se o dravce musíte neustále starat, krmit ho a opatrovat."

Sokolnictví je považováno za nejstarší formu lovu a jeho počátky prý sahají až do 3. tisíciletí před naším letopočtem. Kořeny má ve stepích Střední Asie, kde se ochočení dravci začali používat k lovu drobné zvěře. "Původně to byla nutnost, jak zajistit obživu, a později se změnila v zálibu, která byla výsadou panovníků a bohatých patricijů, kteří vlastnili půdu a tedy i honitby," vysvětluje Protivný. První zmínka o sokolnictví v českých zemích pochází někdy z 9. století. Největšího rozkvětu v Evropě zažívalo v období 12. až 18. století. Pak ale následoval úpadek, který souvisel s rozvojem palných zbraní.

Snaha vzkřísit sokolnictví v tehdejším Československu kulminovala v druhé polovině šedesátých let dvacátého století. V roce 1967 byl ustaven sokolnický klub a od té doby je také tento druh lovu oficiálně uznán státem. První propagátoři sokolnictví byli vedeni snahou zlepšit stavy dravých ptáků, ale často, a to nejen u laické veřejnosti, naráželi na letité předsudky, podle kterých se dravec rovná škodná. "S těmito názory se bohužel setkáváme ještě dnes," říkají sokolníci.

Pokračování na str.2


Kraj dosud nemá jediný kilometr dálnice či rychlostní komunikace

Hradec Králové - Velké břímě v podobě silnic nižších tříd, jejichž vnitřní zadluženost se v hradeckém regionu odhaduje na 3 až 4 miliardy korun, začíná v těchto dnech přebírat Královéhradecký kraj.

Hejtmanství převezme nejpozději do poloviny listopadu celkem 3325 kilometrů notně zanedbaných silnic druhých a třetích tříd a 867 mostů na území pěti okresů. Spolu s komunikacemi přecházejí do majetku kraje také příspěvkové organizace Správy a údržby silnic (Jičín, Hradec Králové, Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou), které budou mít v příštím roce jednotné krajské vedení.

Po převzetí více než 150 školských zařízení jde o další velký transfer mezi státem a krajem, který už spravuje i několik kulturních institucí. Přitom s výjimkou bývalých státních galerií a muzeí zdědila krajská samospráva dlouhodobě značně podhodnocený majetek.

V případě komunikací se v rámci celé republiky hovoří o tzv. skrytém deficitu v hodnotě asi 140 miliard, což je prý minimální částka, kterou je potřeba vynaložit na opravy, aby byla silniční síť uvedena do odpovídajícího stavu. "Včetně mostů, jejichž stav je z velké části také nevyhovující, se tato částka v hradeckém kraji může pohybovat kolem 3,8 miliardy korun. To je ale samozřejmě jen přibližný odhad," sdělil radní kraje Jaroslav Vácha, do jehož působnosti spadá problematika dopravy. Jak dále uvedl, na území kraje jsou lokality, kde je až 70 procent silniční infrastruktury v havarijním stavu. "Rozhodně nejde o průměr, v takto velmi špatném stavu se nachází jen některá místa, zejména v horských oblastech," zdůraznil Vácha.

Pokračování na str.4


Nové Noviny