Nové Noviny č. 38/015. října 2001str. 5

VELKÁ CENA HOŘIC Svátkem pro příznivce skokových závodů byla Velká cena Hořic, která se konala minulý víkend v areálu tamního jezdeckého oddílu. Trojnásobným vítězem se stal domácí Miloš Málek ze stáje Málek Boháňka. Velké ceny se zúčastnilo necelých čtyřicet koní.

FOTO: jn


Policie České republiky

Úlibice - Na přímém úseku vozovky před světelnou křižovatkou v Úlibicích vypadla 19. září odpoledne z nákladního vozu Avia nezajištěná plastová bedna, která poškodila dva protijedoucí osobní automobily. Ke zranění osob nedošlo, alkohol byl vyloučen, škoda činí asi 50.000 Kč.

Bílsko - V pondělí 24. září odpoledně dojel u obce Bílsko osobním vozem jedoucí neznámý pachatel ženu na kole. Z otevřeného okénka automobilu vysunul ruku a z nosiče na kole (košíku) jí odcizil kabelu s finanční hotovostí a osobními doklady. Po krádeži ihned osádka, tvořená několika mladíky, ujela. Ke zranění osob nedošlo, škoda činí asi 2.800 Kč.

Hořice - Podruhé došlo na silnici u Hořic ke krádeži za jízdy 1. října odpoledne. V tomto případě dojel řidičku malého motocyklu Babeta jedoucí na obchvatu u Hořic směrem na Milovice neznámý pachatel jedoucí na motocyklu. Jeho spolujezdec při míjení odcizil z nosiče na Babetě dámskou kabelku s finanční hotovostí, platební kartou a dalšími osobními věcmi. Celková škoda činí asi 3.800 Kč.

Nová Paka - Vyšetřovatel Okresního úřadu vyšetřování PČR v Jičíně koná řízení ve věci podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví a výtržnictví, ze kterých je podezřelá tříčlenná parta dvacetiletých mladíků. Ti ve dvou případech v Nové Pace fyzicky napadli dva muže, kterým bitím a kopáním způsobili zranění s několikadenní pracovní neschopností. Muži byli zbiti na veřejně přístupných místech v červnu a červenci letošního roku.

Ostroměř - Mezi 26. až 27. zářím se v Ostroměři vloupal neznámý pachatel do uzamčené stodoly, z níž odcizil travní traktor RH - 180 červené barvy, který si majitel zakoupil začátkem letošního září. Způsobená škoda činí asi 80.000 Kč.

Kovač - Ve čtvrtek 27. září bylo v 10 hodin nahlášen požár v půdním prostoru pěstírny žampionů v Kovači. Při požáru, jehož příčinu zjišťují odborníci, nebyl nikdo zraněn, škoda činí asi 120.000 Kč. Věc je v šetření Policie ČR.

Ostroměř - V pátek 28. září v 1.30 hodin narazil řidič Škody 105 do vleku za vozidlem VW Transporter v Hradišťské ulici v Ostroměři. Šetřením bylo zjištěno, že nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem. Protože dechová zkouška ukázala více jak 2,5 promile požitého alkoholu, byl řidič převezen na odběr krve k přesnému zjištění jeho obsahu. Ke zranění osob nedošlo, škoda činí asi 30.000 Kč.

(tm)


Zásadně odmítám represi a kriminalizování mladistvých, říká hořická psychiatrička

Hořice - Počet evidovaných uživatelů drog ve východních Čechách vzrostl v minulém roce o více než osmdesát procent, což podle srovnávacích statistik představovalo největší meziroční zvýšení ze všech sledovaných regionů v republice. Odhaduje se, že jen v Hradeckém kraji je minimálně 300 narkomanů. Opět se tak potvrdilo, že i přes nejrůznější osvětu se nedaří společensky nebezpečnému jevu dostatečně čelit.

O své zkušenosti s touto problematikou se s NN podělila hořická psychiatrička Zuzana Váchová, jejíž ambulantní psychiatrii, která zároveň působí i jako poradna, navštěvují také lidé, kteří se rozhodli své závislosti na drogách zbavit, případně jim byla ambulantní léčba nařízena soudně.

Představuje hrozba závislosti na drogách nebo alkoholu pro Hořice velký problém?

Ve městě je poměrně velký počet škol, riziko je tedy větší než třeba někde jinde. Každopádně jde o problém celostátní a Hořice pochopitelně nejsou výjimkou. Velkou roli hraje i to, jaké aktivity se zejména mladým lidem v daném místě nabídnou, jaké mají alternativy k využití volného času. Projekt, s nímž nyní přichází zdejší umělecká škola, je jistě přínosem. I kdyby se díky němu podařilo od závislosti ochránit jen jednoho jediného mladého člověka, tak je to úspěch.

Máte představu o počtech dětí a mládeže, která je závislá na droze nebo s ní třeba experimentuje?

V současnosti je nejohroženější skupinou populace ve věku od třinácti do dvaceti let. Z těch, kteří nějakou zkušenost s drogou přiznávají, je velké procento takzvaných experimentátorů, kteří třeba jednou či párkrát zkusí marihuanu nebo extázi. První kontakty s cigaretou, alkoholem a třeba marihuanou mají dnes už dvanácti či třináctiletí. Vůbec lehké drogy dnes nahrazují to, co pro jiné generace znamenal alkohol. Hodně mladých lidí ani tolik nepije, ale zkouší právě "trávu", která je mezi nimi nejrozšířenější. Ten, kdo je rozumný, tak s tím po určitém období přestane. Je ale nezanedbatelné procento těch, kteří postupně přejdou na tvrdší drogu. Ale vesměs to jsou lidé, kteří k nám nepřijdou. Stáhnou se jinam, obvykle do velkých měst, a tudíž o nich nevíme.

Je drogová závislost nemoc? Pokud ano, jaké jsou možnosti a šance na vyléčení?

Ano, je to nemoc, podobně jako závislost na alkoholu, nikotinu či na kofeinu. Samozřejmě nejlépe je, když s tím přestane dotyčný člověk sám, ostatně vždycky to musí chtít v prvé řadě on sám. Psychiatr, psychoterapeut nebo psycholog mu může pomoc, ale jinak je to jen a jen na něm. On si musí připustit, že má problém. U alkoholu a tvrdých drog to většinou sám člověk svou vůlí bez podpory odborníků a lidí ve svém okolí nezvládne. U těžkých případů, pokud by se na mě někdo takový obrátil, bych doporučila dobrovolnou ústavní odvykací léčbu, nejbližší je psychiatrická klinika v Nechanicích. Mnozí si totiž od ambulantní léčby slibují něco, co zpravidla nepřinese očekávaný výsledek, protože takový pacient dříve či později selže. Pak se prohlubují problémy osobní, pracovní a sociální.

Nezřídka se stává, že rodiče se nevyrovnají s tím, že jejich dítě je závislé třeba na pervitinu či heroinu, a vystrnadí ho na ulici...

Rodina je v tomto případě nesmírně důležitá. Rodiče nebo blízké okolí nesmí takového člověka zatratit. Musí se mu snažit pomoc, a nejlépe mu pomůže tím, že ho podrží. Odborník se pak snaží hledat a řešit příčinu společně s těmi nejbližšími. Znám ovšem i opačný případ. Mezi mými pacienty je například jeden vysokoškolsky vzdělaný pán, který má problémy s alkoholem. Jeho žena se mu snažila a snaží pomoc, ale on ji do toho odmítá zaangažovat. Taková situace rozhodně není dobrá, protože ona mu po dvou měsících neuvěří, že s pitím skončil. Jakmile partnerka projeví jakoukoliv nedůvěru, on se cítí neprávem podceňován, což může celý problém nastartovat nanovo.

Co považujete za nejlepší prevenci před hrozbou drogové závislosti?

Maximum je na rodině, já osobně jsem přesvědčena, že za vývoj dítěte zodpovídá z osmdesáti procent. Teprve zbylá část záleží na škole a ostatním prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. Základem prevence jsou dobré vztahy v rodině. V každém případě odmítám bezhlavou represi a kriminalizování mladistvých, kteří si doma vypěstují pár rostlinek marihuany, jejíž míra společenské nebezpečnosti není navíc rozhodně větší než alkoholu. Pokud se stane, že je sedmnáctiletý chlapec či dívka za něco takového odsouzen do vězení, tak je to nenapravitelná rána do srdce mladého člověka.

(jn)


Ozbrojené přepadení čerpací stanice

Budčeves - S černými punčochami na hlavách a s tasenými pistolemi přepadli dva lupiči v časných ranních hodinách místní benzinovou čerpací stanici.

Zatímco ženu z dvoučlenné obsluhy vyzvali k dobrovolnému vydání hotovosti, jejího kolegu drželi s hlavní pistole přiloženou ke spánku vleže na podlaze.

Přestože se podle výpovědi přepadených chovali lupiči až nezvykle mírně, okradli majitele pumpy o dvacet tisíc korun v hotovosti a několik desítek nabíjecích karet do mobilních telefonů. Ženu připravili o ledvinku s osobními doklady, doklady k vozidlu a několika sty korunami. Poté odjela dvojice násilníků osobním vozidlem.

Škody se pohybují na hranici 27 tisíc korun. Ozbrojené přepadení se naštěstí obešlo bez zranění obsluhy. Po maskovaných lupičích je nadále vedeno intenzivní pátrání.

(mar)


Přerušené práce na zámku mohou pokračovat

Jičín - Po třech měsících mohou opět pokračovat opravy stropů nad částí druhého patra Valdštejnského zámku. Práce byly zastaveny po přehodnocení již schválené projektové dokumentace jičínskými památkáři. Ti po odkrytí nosných částí historických stropů změnili své stanovisko ke způsobu jejich rekonstrukce a doporučili projekt přepracovat. Rozhodně zamítli použití ocelových traverz a litých betonových podlah. Začátkem srpna pak své rozhodnutí opět změnili.

"Z našeho hlediska je projekt s traverzami v pořádku až po výstavbu betonové desky podlahy, která by měla ležet na ocelovém roštu. My naopak doporučujeme tuto konstrukci osadit požárně odolnými deskami, kročejovou izolací a pochůznou vrstvou. Navrhujeme tedy podlahu mnohem lehčí a demontovatelnou," uvedl vedoucí oddělení kultury OÚ v Jičíně Milan Smolík.

Proti tomuto rozhodnutí se však Městský úřad v Jičíně odvolal k příslušnému referátu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

"Podle našeho mínění udělali pracovníci okresu tak zásadní změny proti svému původnímu rozhodnutí, že by jejich akceptování znamenalo nový projekt, navýšení původních investic a následné zdržení celé rekonstrukce," konstatoval starosta města Jiří Liška.

Krajský úřad po provedení vlastního správního řízení rozhodnutí okresního úřadu zrušil a věc vrátil k novému projednání. Jeho výsledkem je vydání závazného stanoviska, ve kterém Smolík připouští rekonstrukci stropů s traverzami a betonovými podlahami. "Důvodem tohoto rozhodnutí je stěžejní statické posouzení, na základě kterého je provedení stavebních úprav možné podle prvotní dokumentace. Pro zajištění prostorové tuhosti je však nutné provést stažení konstrukcí pomocí kotev připojených k některým ocelovým stropnicím," ukončuje tříměsíční anabázi Smolík.

Do zámku a ulice Smiřických se tedy opět vrací pracovníci jičínské stavební společnosti Hypostav. Její spolumajitel Miroslav Dlabola věří, že se i přes neplánované tříměsíční zdržení podaří rekonstrukci stropů dokončit ještě v závěru tohoto roku.

(mar)


Nové Noviny