Nové Noviny č. 38/015. října 2001str. 6

Obcím v atraktivních místech regionu schází pozemky pro bytovou výstavbu

Jičínsko - Přestože zájem o výstavbu rodinných domů v nejatraktivnějších částech okresu je značný, obce již nemají příliš mnoho možností, jak další rozšiřování bytové zástavby podpořit. Obcím totiž většinou chybí vhodné pozemky a ty, po kterých je poptávka, se nachází v soukromém vlastnictví. V některých případech se však otevírá příležitost získat parcely bezplatným převodem z Pozemkového fondu. Jejich využitelnost je však často limitována omezenou nabídkou a polohou takových pozemků.

Mezi celorepublikově nejzajímavější lokality z hlediska přitažlivosti pro účely rekreačního či trvalého bydlení patří rovněž lokalita Prachovských skal a jižního cípu Českého ráje. "Zájem o pozemky je tu veliký, a to především od lidí z jiných měst. Obec už ale bohužel žádné vhodné pro bytovou výstavbu nevlastní, protože naprostá většina jich byla vrácena v restituci. Chybí i státní pozemky, které by bylo možno převést na obec. Jednání zájemců tak musí jít především přes vlastníky soukromých pozemků," potvrzuje Oldřich Hanoušek, starosta Mladějova. "Další výstavbu můžeme ovlivnit pouze přes územní plán, který ovšem zatím má pouze samotný Mladějov. Co nejdříve bychom ale chtěli vypracovat územní plány i pro okolní obce," připojuje Hanoušek.

Jednou z dalších oblíbených oblíbených lokalit je katastrální území obce Holín, pod který spadá i atraktivní Prachov a Pařezská Lhota. "Po 90. roce tady byla doslova invaze lidí, kteří chtěli zahájit výstavbu domků, hotelů a pensionů, a tento zájem přetrvává i dnes. Obecních pozemků však máme v současnosti minimálně, navíc v některých lokalitách platí stavební uzávěra. Týká se to například ochrany hradiště Prachov a Pařezské Lhoty. Možností, jak ovlivnit další výstavbu domů, je tak z našeho pohledu minimum. Jsou tady už volné pouze soukromé pozemky nebo velmi malé kousky půdy," sdělila starostka Holína Dana Malá.

Zároveň připomíná, že snahou obce je především podržet si kontrolu nad typem zástavby, který by vhodně zapadl do zdejší krajiny a urbanistického pojetí obce. "Současná podoba územního plánu nám vyhovuje a myslím, že další výraznější rozšiřování výstavby bychom ani nechtěli. Na příští rok počítáme pouze s drobnými úpravami územního plánu na žádosti soukromníků. Ke schválení se připravuje návrh územního plánu v Pařezské Lhotě. Zatím ale nepředpokládáme, že požádáme o převedení státních pozemků z Pozemkového fondu do vlastnictví obce. Pokud vím, tak zde příliš státních pozemků ani není," uzavírá Malá.

Také na Libuňsku trvá zájem o pozemky, které by se hodily k bytové výstavbě, oproti jiným lokalitám je však výrazně menší. "Tlak je tu především na rozšíření výstavby ze strany rodinných příslušníků. Jinak si myslím, že poptávka byla z valné části uspokojena zejména na počátku 90. let, kdy se u nás ve větší míře rozprodávaly pozemky a byty prodávala i pískovna. Například z Jičína se nás tady už dlouho na pozemky nikdo neptal," hodnotí současný stav starostka Libuně Jana Burdová.

Naopak neustávající dotazy na volné pozemky k výstavbě rodinných domků registrují na Obecním úřadu v Jinolicích. "Lidé se hodně ptají, ale my nemáme další pozemky," konstatuje Radoslava Víchová, starostka Jinolic. Podle ní by další rozšiřování výstavby nutně musely provázet změny v územním plánu. O takovém kroku však zatím v Jinolicích neuvažují stejně jako o převedení parcel z Pozemkového fondu, přestože obec již v minulosti jeden takový převod realizovala.

Právě možnost bezplatného převodu státních pozemků z Pozemkového fondu je pro obce jednou z nejsnadnějších cest, jak získat nové pozemky určené pro bydlení. Pro přidělení státní půdy je však nutné, aby obec měla schválený územní plán a převedené pozemky mohou být určeny pouze pro výstavbu objektů určených k bydlení nebo na veřejně prospěšné stavby. Podle informací z Pozemkového fondu v Jičíně využilo bezplatného převodu státních pozemků jenom na okrese již více než 15 obcí.

(pe)


O pozemky zatím není zájem

Dobrá Voda - Jednou z velkých investic v letošním roce byla pro obec plynofikace místní školy, která si vyžádala částku zhruba 280 tisíc korun. Její dokončení se podařilo ještě před začátkem školního roku, takže montáž nových topných těles a výměna starých radiátorů neměla vliv na fungování školy.

Pokud jde o čerpání investičních prostředků, obec omezuje v současné době zejména skutečnost, že ještě po dva roky bude muset splácet půjčku na již zrealizovanou plynofikaci. Kromě drobnějších akcí dojde do konce roku ještě k pokračování na výstavbě vodovodního řadu.

Zatím bez větší odezvy ze strany zájemců o bydlení zůstávají parcely zakomponované do územního plánu pro bytovou výstavbu. "Ve zpracovaném územním plánu je vymezena oblast pro 30 rodinných domků, ke kterým jsou již zavedeny inženýrské sítě včetně plynu. Většinou se však jedná o soukromé pozemky a obec zde vlastní 3 volné parcely. Zájem je ale velmi slabý, přestože je to lokalita vhodná pro rodinné bydlení a do Hořic to odsud není daleko. Důvody budou tedy asi hlavně v ekonomických možnostech rodin," soudí Drahoš Drašar, starosta Dobré Vody, který předpokládá, že zájem o tyto pozemky bude postupně vzrůstat.

(pe)


Zastupitelstvo schválilo financování města

Jičín - Zprávu o dosavadním plnění rozpočtu města schválilo zastupitelstvo na svém veřejném zasedání. Z předloženého materiálu vyplývá, že za první pololetí letošního roku naplnilo město své příjmy do výše 42 procent schváleného ročního rozpočtu. Na jeho výdajové straně je to 41 procent.

K tomuto dosavadnímu vývoji hospodaření města se kladně vyjádřil i finanční výbor městského úřadu. Přesto ústy jeho předsedy Martina Puše nedoporučuje další zatěžování letošního rozpočtu novými investičními akcemi. V případě finančních problémů pak předkládá návrh na odložení čerpání třímilionového úvěru Technických služeb na nákup nového svozového vozu tuhých komunálních odpadů.

Zastupitelstvo pak v průběhu jednání odsouhlasilo i další úpravu letošního rozpočtu, který se z původních 293 milionu rovnoměrně zvyšuje na více jak 305 milionu korun. Změny způsobuje zejména průběh některých dotací, mezi nimiž je v předstihu počítáno například s čerpáním osmnáctimilionového státního příspěvku na dokončení průmyslové zóny II.

(mar)


Nové Noviny