Otevřený dopis našeho čtenáře adresovaný jičínskému starostovi

Jičín - Vážený pane starosto, reagujeme na článek JUDr. Krupky v Nových novinách z ledna 1998 o rekonstrukci zámeckého parku. Píše se tam, že bude provedena jeho velmi citlivá rekonstrukce, avšak vzápětí, že bude prý "nutné vykácení mnoha stromů", a to dokonce zcela v souladu s podmínkami odborníků a ochránců přírody!

Pokud ochránci přírody souhlasí s vykácením mnoha stromů přímo v centru města, je to podivné. Vystudoval jsem dřevařskou vysokou školu a v tom i životní prostředí, takže si myslím, že mi tato problematika není vzdálená, ale pokud si vzpomínám, už jako dětem ZDŠ povinným nám bylo vštěpováno, jaký poklad je dospělý zdravý strom, kolik různých nezastupitelných funkcí má, např. kolik vyprodukuje kyslíku, zadrží vláhy, profiltruje vzduchu, poskytuje ochranu ptactvu, působí svou kladnou energií na duševní stav lidí...

Někomu se asi zdá, že nám hrozí otrava kyslíkem a trochu větší přísun zplodin z aut jezdících těsně vedle parku bude ideální přikrmení miminek v kočárcích v parku se hojně vyskytujících. Té pochmurnosti přerostlých stromů, o níž pan doktor píše, jsme si nějak nevšimli. Když zatoužíme po světlém a suchém místě, lehneme si raději na pláž v Jinolicích, ale o pláž v centru města v horkých letních dnech asi těžko budeme mít zájem. Park je vybudován na jižních terasách, do kterých se opírá slunce a místa bez stromů je tam dost. Taková rekonstrukce zbytečně odčerpává finanční prostředky městu. Snad by bylo možné odstranit jen usychající duby, ale v žádném případě nekácet zdravé stromy!

Ne stromy nemůžou za to, že se v parku schází pochybné živly, zejména z řad mládeže. Není zjednání pořádku snad věcí vaší městské policie? K čemu je? Asi se omezuje jen na dávání pokut za nesprávné parkování.

Park je možné upravit i bez kácení stromů, opravdu velice citlivě a za ušetřené prostředky se soustředit na jiné akce, například na výstavu autobusového nádraží. Na dolní terase parku je světla dost a tam lze upravit záhony květin i tvary keřů. Horní terasu je třeba nechat jako lesopark. Rozhodně nesouhlasíme s tím, že je park ponurý, vlhký a že je v něm třeba kácet. Dospělých stromů bylo v poslední době stejně v Jičíně vykáceno nějak moc. Nepodřezávejme si větev, na které všichni sedíme!

Ing. Václav Kaplánek, Libuše Kaplánková - Na Jihu 531, Jičín


Mění se ceny vodného a stočného

Nová Paka - Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. Jičín začala od prvního ledna účtovat zvýšené ceny vodného a stočného.

Představenstvo společnosti stanovilo ceny zcela v souladu s výměrem ministerstva financí České republiky. Nadále tedy bude účtováno vodné pro domácnost 12,47 Kč za jeden metr krychlový, pro ostatní spotřebitele 19,28 Kč, stočné pro domácnost 10,41 Kč za metr krychový, pro ostatní spotřebitele 21,92 Kč. Uvedené ceny jsou včetně daně z přidané hodnoty.

Celkově došlo k nárůstu cen o 14 procent, což je v rámci republiky navýšení na průměrné úrovni, stejně tak i celkové ceny.

(ku)


Jak důležité jsou přijímací zkoušky

Jičín - Blíží se období odevzdávání přihlášek na střední školy a s tím spojený problém přijímacích zkoušek.

Řada škol je z nejrůznějších důvodů nedělá, některé, mezi nimi Lepařovo gymnázium je však stále pokládají za důležitý prvek ve vzdělávacím systému. Pokusme se tedy odpovědět na otázku, zda přijímačky konat nebo ne. Je samozřejmé, že mají význam pouze na školách, kde je více uchazečů než počet volných míst, který je stanoven Školským úřadem a škola tento počet nesmí samovolně zvyšovat. Je zde tedy otázka, jak stanovit objektivní pořadí uchazečů. Jedním kriteriem je samozřejmě prospěch na ZŠ, ale i laik ví, že úroveň škol je rozdílná a proto porovnání jen podle prospěchu rozhodně objektivní není. My jsme na Lepařově gymnáziu vyšli z toho, že je nezbytné k prospěchu na ZŠ přihlédnout, ale kromě toho je třeba zjistit studijní předpoklady v základních předmětech, tedy v matematice a českém jazyce. Bodové ohodnocení žáků při přijímacích zkouškách bude vytvořeno tak, že 40% připadne na prospěch v 8. a 9. třídě. 30% pak na výsledky přijímacího testu z matematiky a 30% na výsledky z českého jazyka. Přijímací testy přitom obsahují skutečně pouze základní učivo, samozřejmě s předpokladem samostatného myšlení.

Zkoušky na střední školy mají kromě vytvoření pořadí uchazečů i další význam. Jsou důležité pro žáky samotné, protože je přinutí vlastně poprvé systematicky a dlouhodobě pracovat s poznáním, že se tato práce rozhodně vyplatí a přinese úspěch.

Význam mají i pro školy, ze kterých žáci přicházejí, protože vytvářejí a upevňují zpětnou vazbu mezi středními a základními školami. Co řici na závěr. Přijímací zkoušky na střední školy rozhodně nemají být strašákem pro žáky, ale naopak prvním testem, ve kterém si mladí lidé dokazují odhodlání něčeho dosáhnout, což budou v životě ještě mnohokrát potřebovat.

Vladimír Carda, ředitel Lepařova gymnázia


Poplatky likvidují bezruké bandity

Nová Paka - Na základě vyhlášky o místních poplatcích za provozování výherních hracích automatů, schválené městským zastupitelstvem, zaplatí provozovatelé 42 tisíc korun ročně za jeden přístroj.

Spolu se správním poplatkem, který činí 30 tisíc korun za rok, přijde dvanáctiměsíční provoz jednoho automatu na 72 tisíc korun. Státní rozpočet odčerpá 15 tisíc korun z jednoho přístroje, zbytek bude příjmem města. Novopačtí představitelé zvolili místní poplatek v poloviční výši než jim umožňuje zákon o místních poplatcích. Podle vyjádření starosty města Petra Kuříka lze předpokládat, že počet výherních automatů v Nové Pace klesne zhruba na pětatřicet - tedy přibližně o jednu třetinu.

(ku)


Zastřešení zimního stadionu

Jičín - V posledních dnech se rozvinula v odborných a zainteresovaných kruzích diskuse na téma, zda by mělo někdy dojít k zastřešení jičínského zimního stadionu pod hrází rybníka Kníže.

Podnět k těmto diskusím vznikl tím, že se městský úřad rozhodl opakovaně vyhlásit výběrové řízení na prodej polorozpadlého objektu Dřevotvaru.

Pokud by došlo k prodeji tohoto objektu s příslušnými pozemky, bylo by zcela vyloučeno, že by mohlo někdy v budoucnu dojít k zastřešení zimního stadionu a celkové úpravě tohoto prostoru města.

Je na místě si položit otázku, zda je pro Jičín a jeho občany vhodnější, aby zde na místě nevhodně situovaného objektu vznikla nějaká provozovna, ubytovna, diskotéka, prodejna či co, nebo zda je lepší, aby zůstal prostor v majetku města a mohl být celkově architektonicky dotvořen. Zimnímu stadionu chybí vstupní objekt s přístupem od centra a od parkujících vozidel. Perspektiva případného zastřešení až na to budeme mít, nebo najdeme někoho, kdo nám ho zastřeší, je lákavá. Vždyť takové zastřešení by přineslo i nové zajímavé prostory, například pro velkou tržnici s veškerým nutným vybavením, což dosud našemu městu chybí.

Dr. Petr Krupka


Ples podnikatelů a obce Kopidlna

Kopidlno - Po úspěšném prvním plese tohoto druhu bylo rozhodnuto v tradici pokračovat i v roce 1998. Díky sponzorům, pořadatelům i oběma kapelám se minulý ples vydařil. V letošním roce jsou pro pořadatele plesů v místní sokolovně stanoveny podmínky, které by měly přispět k hladkému průběhu kulturních akcí.

Jde především o provozování výčepů, šatny a bufetu, které budou nyní plně v režii místního Sokola. Pořadatel akce má na starosti pouze výzdobu sálu, tombolu a pořadatelskou službu. Zbytek je na členech TJ Sokol Kopidlno. Letošní Ples podnikatelů a obce Kopidlno bude pořádán v sobotu 28. února. K poslechu a tanci bude hrát kapela Skleněnka z Nového Bydžova a skupina Eminent z Jičína. Tyto dva soubory se budou celý večer střídat bez půlnoční přestávky až do třetí hodiny ranní následujícího dne. Vstupenky na ples budou prodávány v předprodeji i s místenkami. Každý podnikatel přispívající do tomboly dostane dvě vstupenky na ples zdarma.

(VlHl)


Narozeniny čestného občana

Jičín - Dne 26. února se dožívá 98 let jičínský rodák, nestor patologů-anatomů, profesor MUDr. Antonín Fingerland, DrSc.

Od roku 1928 působí v Hradci Králové, kde založil patologicko-anatomický ústav lékařské fakulty UK. Vedle odborné bohaté publikační činnosti rád a dobře fotografoval. Jeho fotografie valdštejnských památek v Jičíně dodnes pečlivě uchovává okresní muzeum.

V roce 1968 za své zásluhy obdržel Zlatou medaili UK, v roce 1990 Historickou medaili UK za zásluhy o budování lékařské fakulty v Hradci Králové a v roce 1996 mu byl udělen titul Rytíř českého lékařského stavu.

Čestným občanem města Jičína se stal 26. června 1991. O dění ve městě se neustále živě zajímá. Pokud je nám známo, navštívil Jičín v loňském roce, kdy byl pozván k účasti na konferenci o barokní krajině okolí Jičína a kdy byly rovněž vystaveny jeho fotografie v jičínském muzeu.

Nejen redakce Nových novin, ale celá jičínská veřejnost, přejí panu profesorovi Antonínu Fingerlandovi ještě další léta prožitá ve zdraví a duševní svěžesti.

(red)


Černých vývěsek má být jedenáct

Jičín - V rozmezí několika posledních měsíců bylo na území okresního města postupně instalováno jedenáct černých prosklených vitrín.

Tato iniciativa vzešla od člena městské rady Petra Volfa, který jejich výrobu zajistil, financoval a následně je daroval městu. Instalaci, v některých případech nevhodnou a nevkusnou (za stromem na autobusovém nádraží, na rohu Jezuitské koleje apod.), zajistily Technické služby města Jičína.

Podle vyjádření Pera Volfa mají skříňky obsahovat permanentní informace města a v malé míře i reklamu investora akce firmy SONY Volf. Přestože jedenáct nových vývěsních ploch nemůže mít zákonnou platnost městské vývěsky (před městským úřadem), jsou připraveny pravidelně informovat o veřejném dění a iniciativách městského úřadu. Obsahem má být například i turistický plán pro lepší orientaci návštěvníků Jičína. Vzhledem k tomu, že i v okrajových čtvrtích města budeme mít novinky z radnice doslova na dosah ruky, neměly by se v budoucnu již více objevovat stížnosti na nedostatečnou informovanost občanů ze strany městského úřadu.

"Městské" skříňky jsou však celou řadu týdnů pouze černé a nepořádek vzniklý jejich instalací (např. u Jezuitské koleje) stále ještě nikdo neuklidil.

(mar)


Jaké bude Valdštejnovo náměstí

Jičín - Dne 22. ledna se uskutečnilo na okresním úřadě z iniciativy odboru kultury jednání, týkající se záměrů městského úřadu provést rekonstrukci Valdštejnova náměstí.

Jednání se zúčastnili především zástupci ministerstva kultury a státního památkového úřadu, kteří jako kvalifikovaní odborníci vyslovili velmi stručné stanovisko. Vážit si náměstí v jeho současné podobě a o žádných zásadních změnách v jeho vzhledu a charakteru neuvažovat. Vysloven byl souhlas s předlážděním chodníků po uložení nových kabelů, ovšem v původní podobě, šířce a ze stejného materiálu - mozaiky.

Spolek občanů a přátel města Jičína zde prezentoval názor jičínské veřejnosti, která ovšem nebyla solidně o záměrech a vizích města informována s tím, že kategoricky nesouhlasí s žádnými změnami a že je na místě v podobných záležitostech v předstihu informovat občany tak, aby se případné diskuse na toto téma účastnila i občanská veřejnost, které se celá záležitost dotýká nejvíce.

(PKa)

Za redakci NN dodáváme, že v případě změn na Valdštejnově náměstí se hovořilo například o zrušení, či zúžení chodníků mezi podloubím a komunikací (tak zvaná korza), horizontálním rozčlenení náměstí, nabo o jeho zadláždění jiným, náhradním materiálem za současnou žulu apod.

(red)


Jičín - Na soukromém parkovišti vedle 1. ZŠ, vyrůstá nová stavba záchodků a rychlého občerstvení. Majitelé tohoto pozemku nemají zájem o publicitu, a tak jsme se dozvěděli pouze to, že záchodky i občerstvení v soukromém vlastnictví nebudou tak zcela veřejné. Mají sloužit zejména pro "potřeby parkoviště a mezinárodní tržnice".

(red)


index