Čekají sběrače kanálových mříží zlé časy?

Jičín - Vypadá to tak. Sběr odpadových surovin převzaly od prvního ledna Technické služby města Jičína. Jejich pracovníci nejednou své litinové kanálové vpustě, odevzdané přičinlivými sběrači, musely od bývalého provozovatele Sběrných surovin pana Pokorného odkupovat zpět, často za cenu prodejní, nikoliv výkupní.

Proč Sběrné suroviny převzalo po pěti letech město? Jistě ne kvůli kanálovým mřížím. Především proto, že podle nového zákona o odpadu, který vstoupil v platnost prvním lednem, je obec povinna zřídit do konce června "sběrné dvory" pro nebezpečný odpad (televizory, výbojky, plechovky po barvách, chemikáliích a olejích, prošlé léky apod.). Kde by hledaly technické služby nové plochy pro tento účel? Co by stálo předepsané vybetonování a oplocení? Teď se použije prostor Sběrných surovin. Druhá sběrna u rybníka Kníže ovšem už dosloužila (dům v soukromém majetku je už na spadnutí) a byla přeložena do areálu technických služeb v ulici Na Tobolce.

Sem, anebo do hlavních prostor Sběrných surovin v Konecchlumského ulici, teď můžete zavést nasbírané kovy, papír a také - a to je nové - nebezpečný odpad.

Druhým důvodem pro převzetí sběru odpadových surovin městem je to, že nájemce pan Pokorný se po pět let pramálo staral o údržbu areálu a ten zchátral. Technické služby tu teď provádějí nejnutnější opravy a úpravy. Třetím důvodem je, že Technické služby přestanou separovaný sběr vozit do Nové Paky a budou je v Konecchlumské ulici zpracovávat samy.

Pro nás občany je rozhodující, jak bude sběr fungovat. Mělo by to být lepší. Ceny surovin budou sice nadále kolísat podle situace na trhu a podle světových cen. Měla by však zmizet období, kdy se papír vůbec nepřijímal. Copak si město bude svou skládku v Lipci u Popovic, kterou začíná rozšiřovat a modernizovat, zavážet starým papírem? Naopak máte vyhlídku, že i za netříděný papír, pokud ho nehodíte do modrého kontejneru, dostanete za kilogram dvacetník!

(Ú)


Černé skládky jsou drahé

Pševes - Zakládání "černých" skládek není záležitostí pouze posledních let. Technický pokrok přináší řadu nových výrobků, které se ke spotřebiteli dostanou samozřejmě zabalené. Právě všechny tyto takřka nerozložitelné obaly od potravin, pracích prostředků, chemikálií, barev a spousty dalšího spotřebního zboží tvoří základ komunálního odpadu. Další složkou je popel vzniklý spalováním uhlí a ostatní zbytky z provozu domácností.

Většina z nás tento odpad likviduje vhozením do popelnice nebo k tomu účelu určeného pytle. Těmto slušným občanům děkuji. Nevím ovšem, jak nazvat ty, kteří odpad odkládají na příkopy u silnic, na okraje lesů a podobně, nebo ty kteří založili divokou skládku ve Pševsi. Takřka čtyřmetrová halda odpadků na dvoře jednoho z bývalých statků byla skutečným monumentem lidské bezohlednosti k životnímu prostředí a ke svému okolí. Tento zaneřáděný pozemek je vlastnictvím Pozemkového fondu ČR, ale dle tehdy platného zákona byla původcem odpadu obec. Ta byla také samozřejmě Českou inspekcí životního prostředí na skládku upozorněna a donucena ji na vlastní náklady odklidit. Podařilo se to firmě SKS Jablonec nad Nisou, se kterou má Kopidlno smlouvu o zneškodňování odpadů. Chtěl bych ocenit i snahu Technických služeb Jičín, které byly rovněž ochotny pomoci. Náklady na likvidaci činí zhruba 40 tisíc korun a budou hrazeny z rozpočtu Kopidlna. Je samozřejmé, že letos budou tyto peníze chybět při investičních akcích v Pševsi. Pokud by na území Kopidlna došlo v budoucnu k obdobné situaci, byl by postup zcela stejný. Všechny obce se v současné ekonomické situaci dostávají do finančních problémů a bohužel ani Kopidlno nemá rezervy na likvidaci černých skládek.

Ti, kteří odpad z domácností odloží na místo, které k tomu účelu neslouží a "ušetří" tak několik desítek korun, připraví slušné občany a zároveň i celou obec o několik desítek tisíc korun.

(VlHl)


Odpadové hospodářství do výběrového řízení

Nová Paka - Od 1. dubna začne platit vyhláška o nakládání s komunálnímm a stavebním odpadem. Městské zastupitelstvo o tom rozhodlo na zasedání 19. ledna. První tři měsíce letošního roku nedojde v odpadovém hospodářství ve městě ke změnám a bude možnost dořešit technické záležitosti potřebné k naplnění jednotlivých ustanovení vyhlášky.

Jde především o určení výše ceny a způsobu platby za likvidaci odpadu. Staronový šéf technických služeb František Škvařil má za úkol vypracovat metodiku a předložit ji městské radě k projednání do konce února letošního roku. Potom začne pracovat na přípravě a stanovení podmínek pro výběrové řízení na nejvhodnější nabídku provozování odpadového hospodářství ve městě, které proběhne v květnu a určí způsob této činnosti platný od druhého pololetí 1998.

(ku)


Plovárna má nového nájemce

Jičín - Výběrovým řízením na provozovatele městské plovárny prošla vítězně místní firma RENOX VHA spol. s r.o.

S jakým programem se prezentovala před výběrovou komisí městského úřadu jsme se zeptali jednatele firmy Miroslava Petržilky.

"V první řadě se budeme snažit uvést městské koupaliště do stavu odpovídajícího požadavkům návštěvníků a především všem současným bezpečnostním předpisům pro jeho provoz (barevně označené vstupy do vody, nepřetržitý dozor plavčíka apod.).

Nynější stav koupaliště rozhodně neodpovídá moderním trendům. Je zde především vzhledem ke zbytečné hloubce mnoho vody, kterou je nutné udržet v kvalitě odpovídající přísným hygienickým normám. Samozřejmě, že po dohodě s okresní hygienickou stanicí, zvolíme vhodnou chemickou úpravu vody. Bohužel i přes tyto finančně nákladné aktivity nelze splnění všech hygienických podmínek vždy stoprocentně zaručit. Ty by zabezpečila pouze výstavba nové čističky.

Jak jsem již řekl úprava vody je naší prioritou. Chtěli bychom s ohledem na naše finační podmínky tento stav uvést do takové podoby, aby návštěvníci plovárny byli spokojeni.

Městskému úřadu jsme předložili podnikatelský záměr, jehož realizací dojde ke zkvalitnění všech služeb poskytovaných městským koupalištěm. Mnohaleté zkušenosti z hostinské a obchodní činnosti nám jistě pomohou zkvalitnit občerstvení návštěvníků.

Ve spolupráci s městským úřadem chceme vybudovat dětský koutek a v zadním traktu plovárny hřiště na plážový volejbal. Další přilehlé prostory budou zpřístupněny pro různé rekreační a sportovní účely. Dále máme v úmyslu na koupališti pořádat hudební večery s doprovodným programem. Zřejmě ve středu a v sobotu bude disco a pátky vyhradíme střední generaci a pamětníkům, čemuž bude samozřejmě odpovídat i výběr hudebního repertoáru."

(mar)


Na křižovatky umístí signalizační zařízení

Nová Paka - Městská policie provedla v prosinci a lednu orientační měření dopravní zátěže na třech nejfrekventovanějších křižovatkách ve městě a to především s ohledem na bezpečnost chodců, zejména dětí. Měření probíhalo vždy jeden týden v době od půl osmé do osmé hodiny. Čísla dokladují potřebnost obchvatu města. Na křižovatce ulic Legií a Komenského (u bývalého hotelu Krakonoš) projelo v uvedený čas průměrně 361 vozidel a přešlo 59 dětí. Na křižovatce pod sídlištěm (ulice V aleji a Pražská) to bylo 316 vozidel a 41 dětí. U autobusového nádraží v ulici Kotíkově strážnici napočítali 79 vozidel a 166 dětí. Město má v úmyslu na tyto přechody umístit signalizační zařízení, neboť s výstavbou obchvatu se počítá až počátkem nového století a je zřejmé, že provoz bude ještě sílit. Nyní probíhá zjišťování cen a pačtí by rádi do léta blikající žlutá světla instalovali.

(ku)


Policejní zpravodajství

Nová Paka - Dvacátého ledna bylo vyšetřovatelem OÚV Jičín sděleno obvinění ze spáchání trestného činu zpronevěry pětadvacetileté ženě z okresu Jičín. Ona totiž v lednu roku 1995 jako barmanka herny v Nové Pace prohýřila peníze v hotovosti hrou na výherních automatech, přičemž hostila známé i náhodné návštěvníky zdarma, čímž majiteli herny způsobila škodu přesahující 21 tisíc korun.

Jičín - V Herně na Žižkově náměstí rozbil dne 14.1.1998 v odpoledních hodinách 31 letý výtečník z Orlové pěstí skleněnou výplň přední stěny výherního hracího automatu, čímž způsobil jeho majiteli škodu nejméně 2 500 korun. Ještě téhož dne se "hráč" dočkal obvinění pro spáchání trestného činu poškozování cizí věci.

Jičín - V objektu Pošty nacouval dne 20.1.1998 v odpoledních hodinách řidič nákladního vozu AVIA do zaparkovaného osobního automobilu Opel. Při nehodě nedošlo ke zranění osob. Škoda na obou vozidlech činí přibližně 10 tisíc korun.

Bartoušov - Řidič osobní Hondy Civic, jedoucí dne 18.1.1998 krátce po poledni od Jičína na Kopidlno, přehlédl výstražná červená světla a stažené závory na železničním přejezdu u Bartoušova. Při brždění vjel vlevo mimo komunikaci, kde čelně narazil do kovového stojanu železničních závor. Ke zranění osob nedošlo, avšak hmotná škoda na vozidle činí 50 000 a na stojanu asi 20 000 korun.

Jičín - Na obchvatu města se řidič nákladního vozidla Fiat Ducato dne 18.1.1998 v podvečerních hodinách plně nevěnoval řízení a při projíždění pravotočivé zatáčky vjel do protisměru, kde narazil do protijedoucí osobní Fordky a poté do svodidel. Při nehodě došlo ke zranění řidiče osobního vozidla s dobou léčení asi 14 dní. Na vozidlech vznikla škoda za 270 000 korun a na poškozených svodidlech asi za 10 tisíc korun.

Jičín - Vyšetřovatelem OÚV Jičín bylo dne 19.1.1998 sděleno obvinění z trestného činu zatajení věci podle § 254/1 trestního zákona 38 letému muži z okresu Jičín. Ten v listopadu loňského roku nalezl dva zlaté řetízky. Nález nikde neohlásil a ještě v průběhu listopadu řetízky prodal do obchodu s klenoty v Jičíně. Majitelce řetízků tím způsobil škodu zhruba 4 250 korun.

Nová Paka - Z výtržnictví a ublížení na zdraví byl 13.1.1998 obviněn 15 letý mladík z okresu Jičín. V listopadu loňského roku totiž v Nové Pace napadl slovně a poté i fyzicky ženu romského původu pro její národnost a rasu. Při fyzickém napadení způsobil ženě zranění, jehož léčení si vyžádalo pracovní neschopnost.


V zahraničí je rozdíl mezi bonusem a malusem až 300 %

Jičín - Motoristé mají až do posledního únorového dne možnost zaplatit zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, které letos podražilo v průměru o 47 %. Nejedná se však rozhodně o poslední zdražení. Povinné smluvní pojištění, které v blízké budoucnosti nahradí stávající pojištění, bude kvůli vyšším nákladům dražší, a to i přes to, že zákon umožní uzavírat tento druh pojistky i jiným pojišťovnám.

Tento typ pojištění však finančně oddělí slušné řidiče od pirátů silnic. Povinné smluvní pojištění by totiž mělo umožnit postupem času zavést takzvaný bonus a malus. Bonus bude přidělován řidičům, kteří jezdí bez dopravních nehod, malus naopak těm, kteří nehody způsobují. Podle zkušeností ze zahraničí by tento rozdíl mohl činit až 300 procent, což by už mělo být dost silnou motivací k opatrnějšímu způsobu jízdy.

(mar)


Sazby zákonného pojištění pro rok 1998

Druh vozidla	Sazba v r. 1997 (Kč)	1998	Index navýšení

Motocykl do 50 cm3 120 156 1,30

Motocykl 50 až 350 cm3 264 372 1,41

Motocykl 350 až 500 cm3 444 708 1,59

Motocykl nad 500 cm3 - 1080 2,43

Osobní auto do 1000 cm3 600 828 1,38

Osobní auto do 1350 cm3 1212 1932 1,59

Osobní auto do 1850 cm3 1692 2688 1,59

Osobní auto do 2500 cm 3 2568 4116 1,60

Osobní auto nad 2500 cm3 3840 6480 1,69

Obytný automobil 2724 3120 1,15

Užitkové auto do 3500 kg 4500 5160 1,15

Užitkové auto do 12 000 kg 6672 8400 1,26

Užitkové auto nad 12 000 kg 9744 12000 1,23

Přívěs do 750 kg 60 84 1,40

Přívěs nad 750 kg 120 168 1,40

Návěs 2940 3480 1,18

Tahač 6672 8184 1,23

Traktor 192 324 1,69


Kolik "metrů" používá městská policie?

Jičín - Před nedávnem jsem byl zcela oprávněně zastaven hlídkou městské policie. Porušil jsem totiž dopravní předpisy tím, že jsem projel motorovým dopravním prostředkem pěší zónu na Husovce. Policisté se chovali velmi slušně, lehce mi vyhubovali a zase propustili.

Z příhody jsem si vzal ponaučení a už tudy nikdy na Babetě nepojedu. Ono totiž absolvovat jízdu pěší zónou, byť jen na mopedu, je hazardní hra o život. Ani byste nevěřili mezi kolika osobními a nákladními vozidly se tam musíte proplétat. Auta couvají, popojíždějí, parkují a zase odjíždějí (všechna mají "samozřejmě" řádná povolení k vjezdu a k parkování). Vím, že jsem byl kárán oprávněně, přesto si však myslím, že pomalu jedoucí Babeta je pro pořádného policistu poměrně malé sousto. Za správné pracovní nasazení bych považoval odstranění alespoň padesáti procent automobilů z pěší zóny. Nebo například "obutí" červené Fordky - "Ka" (JCE 45 - 07), která pravidelně celé dny parkuje v zóně zákazu zastavení před jičínskou poštou! To by ale nesměla existovat provozní slepota a různě dlouhé "metry".

(mar)


Bez zadního světla do mlhy technickou kontrolou neprojdete

Jičín - Automobily, v jejichž zadních sdružených světlech není červené světlo do mlhy, musí mít od 1.10.1997 toto vyhláškou předepsané osvětlení namontované samostatně. Jedná se o všechny druhy dopravních prostředků kategorií M, N a jejich přípojných vozidel (od osobních aut až po autobusy, přívěsy a návěsy).

Vzhledem k tomu, že stát neuměl tento fakt uvést řádně ve známost, je nevybavení vozidel zadním světlem do mlhy policí doposud tolerováno. Dopravní policista vás na tento nedostatek s největší pravděpodobností pouze upozorní, avšak příští STK už neprojdete!

(mar)


index