V Jičíně proběhla volba prezidenta

Jičín - Zůstaneme ochránci nehamižného štěstí? Takovou otázku položili si vejboři festivalu Jičín - město pohádky na valné hromadě. Její průběh i debaty následné v kuloárech odpověděly jednoznačně. Osmý ročník pohádkového festivalu se chystá. Bude věnován zvířatům, zvířátkům a vztahu lidí k nim.

Už teď přislíbila pomoc Liga na ochranu zvířat. Pokud jednání úspěšně skončí, měla by mezi hlavní magnety festivalu patřit výstava ilustrací Petra Síse, spojená s plastikami Petra Kavana. Sís je český malíř žijící v USA, kde se mu podařilo půvabnými obrázky přesvědčit, že existuje i něco jiného než kresby Disnejovské. V současné době je jeho výstava v Praze prodloužena. Kavanovy hluboce symbolizující plastiky známe kupříkladu z výstavy na Humprechtě.

Jako na každé valné hromadě se bilancovalo: činnost Nadace Jičín město pohádky a sesterského Občanského sdružení Ráj srdce je celoroční. Kromě pohádkového týdne koncerty sborů z Ameriky, Holandska, Anglie, obnovení Valdštejnských dnů, které byly naposledy před 65 lety, udělování Jivínského Štefana, tohle všechno k tomu, že festival Jičín město pohádky byl zařazen na seznam UNESCO.

V pokladně otočilo se loni více než jeden a půl milionu. Přitom téměř půl milionu sehnali vejboři trpělivou prací a jednáním se sponzory. Bez nich by festival nemohl existovat. Přesto rýpavé povahy dotazují se, kolik že přišly různé trachtace, kolik sami vejboři projedli a propili. Tedy slyšte. V kolonce pohoštění objevila se suma 27 500 korun. Jsou v tom obědy pro účinkující, pohoštění pro čestné hosty a podobně. Samozřejmě na závěrečném hodnotícím sezení vejborů nesedělo se bez jídla a nasucho. Ale to je vlastně jediná pozornost pro vejbory za vyčerpávající práci. Ve světě bývá zvykem, že vlastní náklady podobných organizací nepřekročí 10%, mají-li hospodařit slušně.

Chvíli se diskutovalo, kdože má být v čele letošního ročníku. Král kraloval ve festivalovém týdnu loni, prezident býval tradicí minulou. Ani tak, ani tak. Šéfkou a osobou, která bude reprezentovat festival navenek, stala se Draga Zlatníková. Bude obojí - při festivalu královnou, v době ostatní prezidentkou. "Třeba mne teď, když jsem královna , bude doma poslouchat i manžel," pravila nově zvolená vládkyně.

Dojmy z jednání? Jsou festivaloví vejboři tím, čemu se říká otevřená občanská společnost. Podivuhodná komunita lidí podobně naladěných, jejichž scházení a konání jest bohulibé a má hluboký smysl. Potěšitelné je, že mezi nimi jsou i studenti a prostřednictvím dětského parlamentu i žáci. Neboť o pohádky se nezajímáme jen do sedmi let a pak ve stáří - procházejí celým našim životem.

Bohumír Procházka


Pohádkový festival očima našich dětí

Jičín - "Z mého pohledu se neděje všechno tak, jak by mělo. I když je festival pro děti a z malé části si ho děti i tvoří, vejboři stejně sestavují program podle své chuti. Dětský parlament má tlumočit nelibost dětí, ale jak, když se sejde sotva pětkrát za rok. Tak se ptám, k čemu je vůbec dětský parlament? Jenom k tomu, že zahájí festival?

Zdá se, že je to originální festival a že by bylo dobré, kdyby byl i v jiných městech. Jen atrakcí pro děti a pískovišť by mohlo býti více. Z diskotéky jsme byli rozladěni. Je to pro mě moc americký, pro mě je normální kostkoviště nebo pískoviště. Vážím si úsilí a energie organizátorů a chápu, že to někdo musí zaplatit, ale připadá mi, že je to moc peněz za hroznou muziku. A hlavně tento druh zábavy dělá spousta jinech. Kyždý město má mít něco, co je jenom jeho. Tady je to jen pasivní zábava. Mělo by se dohlídnout na to, co se pro děti bude dávat. Chválíme například výborné langoše.

Galašou se protáhlo, k čemuž přispěl i pan Mertlík, který vám ochotně vysvětlí a jednou předvede, jak se správně drží příbor. Za těchto okolností hodně lidí odešlo, což ubralo lepší náladě a povzbuzování týmů. Trochu jsme se jako jičíňáci styděli, protože většina diváků byla z daleka. Prskoletní ohňostroj byl provázen slovy "já chci vrátit vstupný, já tady stojím od pěti hodin, dítě chce spát a voni ten ohňostroj zdržujou ňákou Bílou, za těch 60 korun jsme mohli sedět na zahradě a vopékat buřty".

Zazvonil konec a toho pohádkového týdne je konec. Každý si určite našel aspoň jednu akci, která ho bavila, takže všechno je asi v pořádku a příští rok opět ten starý stereotyp. Pokud bude vypadat příští festival tak, jako teď, měl by se vymyslet nový název. Nebylo by lepší Jičín - diskopohádka?

První ročníky festivalu byly lepší, syrové, nevyumělkované, improvizované a lidštější. Tím i dětem bližší. Oni nechtějí a neměly by být naváděny k tomu, aby lesk festivalu spočíval v účasti osobností. Festival je pro ně a ještě lépe, kdyby děti konaly samy svůj festival. Předání vlády nad městem dětem se stává čím dál více formalitou. Nevyhnuli jsme se snaze být velkým, velkolepým, o čemž svědčí loňský ohňostroj. Jest to podívaná drahá, velkolepá, krásná, ale co, jen pasivně koukáme. Velkolepost je však v něčem jiném.

Nepodlehli jsme snaze sami sebe předvést? Pravda skrze nesmírnou práci. Ale nezapomněli jsme na děti? Dát jim více slova a prostoru?"

Z pohádkových novin sestavil a doporučil vejborům si z těchto názorů vzít ponaučení při přípravě letošního festivalu.

Principál průvodu Petr Krupka


Obráběcí centra ze Soudné

Jičín - Zatímco o některých organizacích se na základě jejich "zásluh" přestává mluvit, o místní firmě VAPOS s.r.o. se začíná nahlas hovořit i na mezinárodní scéně.

Vznikla v roce 1990 a jejím původním programem byla výroba dřevoobráběcích strojů a jejich příslušenství. O pět let později rozšířila své aktivity o výrobu přesných součástek pro automobilový průmysl. V té době se technologie firmy stěhovala do zakoupeného objektu bývalé STS v Soudné. Další dva roky se společnost vypořádávala s řadou problémů, počínaje vybavením příslušného strojního parku až po její kapacitní možnosti. Zaměstnává 65, vytvářejících roční obrat okolo 55 milionů korun.

Do popředí pozornosti se firma doslala na loňském Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Tam získala zasloužené uznání odborníků a ocenění měsíčníku Technik za obráběcí centrum FVC-15-CNC-D vlastní a především originální konstrukce. Jde o výrobní zařízení svými parametry náležící do světové extratřídy, a proto v Brně vyvolalo řadu otázek typu - co je to vlastně VAPOS, v čí licenci stroje vyrábí nebo odkud je dováží, jak si vůbec může troufnout na montáž CNC center...?

Jak to všechno začalo nám vysvětlil ředitel firmy Josef Bernard. "Jak už bylo řečeno zabývali jsme se výrobou součástek pro automobilový průmysl. Nebylo však snadné splnit všechny požadavky mladoboleslavské Škodovky, která je naším hlavním odběratelem. A tak jsme stáli před nutností výrazně zvýšit produktivitu práce a vedle toho i její kvalitu. To ovšem na zařízeních, která jsme měli k dispozici, dost dobře nešlo. Zbývalo jediné řešení - obstarat stroj, který by to uměl. Jeho koncepci jsem vymýšlel tři měsíce, vlastní realizace až po prototyp pak trvala další čtyři."

Unikátnost a originalitu dává tomuto zařízení koncepce dvou řízených os, s níž, jak poznamenal Josef Bernard, se zatím dosud nikde nesetkal. Obráběcí centrum je ve své podstatě stavebnicí a může se vyrábět v různých modifikacích. Vedle vysoké přesnosti obrábění zvyšuje toto centrum produktivitu práce - v závislosti na komplikovanosti obrobku - až o třetinu.

Obrovský zájem by měl zvýšit výrobu těchto strojů z loňských čtyř na třicet v tomto roce! Vývoj tohoto typu obráběcího centra však zdaleka nekončí. Tečku za touto stavebnicí CNC center by měl představovat stroj schopný soustružit rotační součásti včetně vrtání, závitování, frézování a dalších operací na jedno upnutí.

(mar - PI)


Vkladové účty nahradil Spořitelní vklad

Nová Paka - Z důvodu zkvalitnění služeb nahradila Česká spořitelna a.s. počínaje dnem 1.1.1998 vkladové účty ke sporožirovým účtům - Spořitelním vkladem (dále jen SV). Je to univerzální vkladový účet, který je možné sjednat za stejných podmínek jako bývalý vkladový účet.

U SV existují různé varianty obchodních podmínek, čímž má klient více možností volby při nakládání se svými finančními prostředky. Nabízí se mu možnost uložit finanční prostředky při velmi výhodných úrokových sazbách, a to jednorázově nebo na neomezený počet automatických obnovení po uplynutí sjednané doby (revolving). SV si mohou založit (hotově i bezhotovostně) klienti z řad fyzických osob - občanů, fyzických osob - podnikatelů a právnických osob. Doba uložení vkladu je 7 až 14 dní, nebo 1 až 12, 18, 24, 36, 48 a 60 měsíců. Činí-li doba trvání vkladu 60 měsíců označuje se jako "Zlatý vklad". Dle Zásad České spořitelny a.s. ze dne 5.1.1998 a Oznámení České spořitelny a.s. ze dne 1.1.1998 je v současné době pro zhodnocení prostředků nejvýhodnější SV založený na dobu dvou, tří a čtyř měsíců, kde můžete dosáhnout ročního zhodnocení až 13,5%. Ale i 7 denní SV je úročen až 12%. Stejnou roční sazbou je úročen i "Zlatý vklad". Tato úroková sazba je fixní po celou dobu trvání účtu (v případě revolvingu v průběhu jednoho cyklu).

Další výhodou SV je možnost realizace hotovostních nebo bezhotovostních přívkladů na účet. Tyto přívklady se stávají součástí vkladu na účtu. Úrok z vkladu na účtu je zde dle požadavku majitele účtu vyplacen v hotovosti v úřadovně spořitelny, která vede účet nebo je převeden ve prospěch jiného účtu, případně je úrok připsán na SV jako přívklad. SV nabízí velkou variabilitu a velmi výhodné úrokové sazby, které jsou závislé na částce a době uložení vkladu.

Pokud vás výhody SV zaujaly, můžete se na podrobnosti informovat ve kterékoli pobočce České spořitelny, a.s.

(ČS - PI)


Postesknutí naší čtenářky

Jičín - Po vydání nultého čísla Nových novin, které se nám velice zalíbilo, jsme velmi očekávali číslo první. Konečně jsme se tedy dočkali. Pozorně jsem si celé noviny přečetla a mimo jiné mě zaujal článek "Někteří z nás si budou muset opět řádně utáhnout opasky" pod značkou (mar).

Ovšem nevím, proč jste neuvedli, že téměř o 100% zdražila nekvalitní kabelová televize. A i když jste nás upozornili, že okresní knihovna se od 1.1.1998 změnila v městskou, už jste neuvedli, že tato změna nás čtenáře bude stát o 100% více na poplatcích (z 50 na 100 Kč). A ty peníze za upomínky. Obávám se toho, že v případě nemoci, kdy nemám koho poslat s knížkami zpět, bych musela zaplatit vysoké penále.

Víte, důchodců s jedním důchodem (bez vdovského) jako jsem já, je víc a věřte, že se máme co ohánět. Knížka pro nás sice znamená moc, ale musíme si ji odříci, protože když k výše uvedenému zdražení přidáme ještě to celostátní vypsané ve vašem článku, tak bychom se ku konci měsíce nedopočítali. Mimochodem dnes, 12.1.1998 nejde televize od 10ti hodin.

Květa Třešňáková


Hromadné dvoupodlažní garáže

Jičín - Již celou řadu let nestačí množství garáží v okresním městě pokrýt poptávku po parkování stále se zvyšujícího počtu automobilů.

Dopravní prostředky "garážují" volně v ulicích a na sídlištích, kde brání bezpečnému průjezdu a především téměř znemožňují příjezd požárních vozidel k jednotlivým objektům.

Městský úřad má v úmyslu alespoň částečně řešit tento špatý stav výstavbou hromadných dvoupodlažních garáží. První objekt s 38 parkovacími místy by měl vyrůst na pozemku města mezi samoobsluhou v Tyršově ulici a kotelnou u sportovního areálu (bývalé olejové hospodářství OPBH).

Celkové náklady na výstavbu mají přesáhnout šest milionů korun a tolik peněz město zřejmě neuvolní. Na radnici se proto hovoří o možnosti založení družstva budoucích vlastníků, kteří se budou na výstavbě finančně spolupodílet. Jedno stání by mělo každého z osmatřiceti zájemců o parkování přijít zhruba na 160 tisíc korun.

S výstavbou dalších hromadných garáží se uvažuje na sídlišti Nové Město - jih, kde počet odstavných ploch zdaleka neodpovídá počtu parkujících automobilů. Otázkou však je, zda 160 tisíc korun za hromadný přístřešek pro auto nebude v současné ekonomické situaci pro případné zájemce soustem přesahujícím jejich finanční možnosti.

(mar)


Bohatá tombola na Plese cestovatelů

Valdice - Již tuto sobotu ve 20 hodin bude v místním kulturním domě zahájen Ples cestovatelů. Naše redakce spolu s CK TOMTOUR děkuje všem firmám, které přispěly do bohaté tomboly a to především: Bazény Žďárský, VKUS Jičín, HAN, Městský pivovar Nová Paka, Algida, KaB Music, Falco, UDOS, Svět kabelek - pí. Grossmanová, MAVO Elektro, Papírnictví - pí. Nosková, Vlntex - pí.Svatá, HB IDEAL KERAMIKA - pí. Borovičková, Textil - pí. Resslerová, Květiny - nám.Svobody, Květiny - Ruská ul.

Hosté plesu se mohou těšit na celovečerní produkci Moravanky Jana Slabáka. Představí se i jičínská skupina Premiér a známý hudebník, zpěvák, bavič a konferenciér Stanislav Dejl.

Budou chlebíčky, párky, novopacké pivo, něco tvrdšího, tombola, pohoda, legrace a doprava autobusem firmy AD Zikmund tam i zpět zdarma. Několik posledních vstupenek mají ještě v CK TOMTOUR v Ruské ulici 110. Bližší informace získáte na tel. 0433/522 604.

(red)


Naši policisté se řadí mezi celostátní špičky

Jičín - Rozsah trestné činnosti páchané v jičínském okrese nevykázal v minulém roce ve srovnání s rokem předcházejícím výraznější změny. V roce 1997 byly zaznamenány 2154 případy, což je o 32 více než v roce 1996. Z celkového počtu byly objasněny 1302 případy, tedy více jak 60%.

Největší nárůst (o 118) je zaznamenán u krádeží vloupáním. V roce 1997 to bylo 566 případů, ale i přes tento zvýšený počet je objasněnost více jak 45%, čímž se naše okresní ředitelství zařadilo na druhé místo tabulky objasněnosti ve Východočeském kraji. K dosaženému výsledku dopomohlo hlavně to, že se našim policistům podařilo objasnit několik sérií vloupání do rekreačních chat. Z vyšetřovacích spisů vyplývá, že se jich dopuštějí většinou pachatelé na pohybu z jiných okresů ČR, a o to je výsledek cennější.

Na druhé straně je neméně významnou změnou pokles úrovně zjištěných hospodářských trestných činů, a to o 70 případů. V procentuálním vyjádření to proti roku 1996 představuje více jak třetinový pokles. Z příznivých tendencí je nutné jmenovat trvale se projevující snížení rozsahu násilné kriminality. Zde vykazujeme téměř 92% objasněnost. V mravnostní kriminalitě bylo došetřeno 100% případů!

Téměř na stejné úrovni v porovnání dvou předchozích let jsou krádeže prosté. Jejich vyšetření je však velmi náročné a výsledky objasněnosti zůstávají na necelých 40%. Zde by policisté uvítali pomoc všech spoluobčanů.

K nejzávažnějším trestným činům loňského roku patří dva pokusy o vraždu, ty se však podařilo vyšetřit. Zatím neobjasněny jsou čtyři loupežná přepadení se zbraní. Ve dvou došlo k přepadení pošt v Konecchlumí a Miletíně a v dalších dvou k přepadení prodejen v Železnici a v Jičíně na Lidického náměstí.

Z uvedených čísel je patrné, že bezpečnostní situace v okrese je stabilizovaná. Za těmito výsledky, které nás řadí na nejvyšší příčky jak v kraji tak v republice, se skrývá mravenčí a poctivá práce všech pracovníků Okresního ředitelství Policie ČR v Jičíně. Mnohdy má však velký podíl na dobrém výsledku naší práce i pomoc veřejnosti. Vždyť včasné nahlášení případu vnímavým občanem mnohdy rozhoduje o celkovém výsledku. Policie proto děkuje i těmto lidem, kteří mnohdy zůstávají v anonymitě.

P ČR, OŘ Jičín, stržm. Vladimír Brendl


index