Nemocnice má na kahánku

Lomnice - Nedostatek pracovních příležitostí ve městě nad Popelkou se v poslední době velmi negativně projevuje v procentuálním vyjádření míry nezaměstnanosti zdejších obyvatel.

V minulých dnech doporučila odborná komise Ministerstva zdravotnictví ČR zrušit místní nemocnici, ve které je v současné době zaměstnáno téměř šedesát lidí. K tomuto kroku přistoupila na základě vyhodnocení výběrového řízení na poskytování nemocničních lůžek následné péče.

V případě, že opravdu dojde ke zrušení tohoto zdravotnického zařízení, poskytujícího ambulantní i lůžkovu péči pacientům z jičínského i semilského okresu, stoupne v Lomnici nad Popelkou nezaměstnanost na celých 8 %. Naději k "přežití" může přinést snad jen vypsání druhého kola výběrového řízení a přehodnocení současného zamítavého stanoviska zmíněné komise.

(mar)


Nové tituly na pultech

Knihkupectví u Pašků

Titanic (Hubáček) - kniha podrobně dokumentuje tragédii největší a nejluxusnější lodě své doby. Vydává MF za 250,- Kč.

Poslední Lucemburk na českém trůně (Kavka) - první objektivní portrét Zikmunda Lucemburského jako českého krále. Vydává MF za 150,- Kč.

Detektiv (Hailey) - poslední kniha současného nejslavnějšího světového spisovatele. Vydává Eminent za 159,- Kč.

Ranč (Steel) - tři ženy se po dvaceti letech scházejí a vyrovnávají se s bolestivými osobními problémy. Vydává Ikar za 149,- Kč.

Invaze z Galaxie (Cook) - skupina obyvatel města bojuje proti viru, který mění osobnost nakažených lidí. Vydává Ikar za 139,- Kč.

Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě (Palacký) - faksimile vydání z roku 1907. Vydává Erika za 980,- Kč.

(red)


Něco málo z historie jičínských kasáren v lípách

Jičín - Kasárenské budovy v lípách zajímají v poslední době jičínskou veřejnost více než kdykoli dříve. Je známo, že je město získá do svého majetku. Shodou okolností právě letos uplyne 100 let od jejich úplného stavebního dokončení. Celé století tedy sloužily vojsku a jeho potřebám.

Připomeňme si dobu, kdy se o jejich postavení rozhodovalo. Po válce v roce 1866 organizovalo Rakousko zeměbranu v samostatných praporech. V 80. letech byl z tehdejších zeměbraneckých praporů jičínského, trutnovského a jaroměřského utvořen zeměbranecký pluk č. 11 se sídlem v Jičíně (s velitelstvím a dvěma prapory), třetí byl v Jaroměři. Posádka však potřebovala nutně nové kasárenské budovy. Jednání o místě jejich výstavby přinesla řadu nepříjemností a v občanstvu postupně vznikly dva názorové tábory. Tomu však předcházelo rozhodnutí městského zastupitelstva z 27. ledna 1883, které obsahovalo návrhy na výstavbu kasáren: na Holínském předměstí za rybníkem, nebo na Novém Městě. Hospodářský zájem města nutil k rychlému řešení situace (aby Jičín nepozbyl výhody vyplácení náhrad po dobu 25 let). Ministerstvo nakonec obě varianty zamítlo a navrhlo místo vedle lipové aleje, kterého se však město nerado vzdávalo.

V dubnu 1886 vydražil veškeré stavební práce V. Fejfar za 80. 500,- zlatých, ale na žádost živnostníků byly práce rozděleny mezi větší počet zájemců: Ant. a Boh. Holečkovým práci zednickou, tesařskou a kamenickou za 4 890,- zl., pokrývačskou V. Polákovi za 2 270,- zl., kovářskou a strojnickou Fr. a A. Knotkovým za 3 016,- zl. a 6 krejcarů, truhlářskou a natěračskou práci V. Horáčkovi za 490 zl., klempířskou V. Novákovi za 849 zl., zámečnickou Fr. Vojtíškovi za 2 845,- zl., sklenářskou práci měl odvést D. Molinaro, kamnářskou Ant. a Jos. Haratický ze Železnice, malířskou J. Archelaus, štukatérskou Ant. Krysto, hromosvody měl instalovat J. Sklenček z Hořic. Úhrnem 80 307,- zl., 90 krejcarů.

Stavba byla zahájena a i přes nepřízeň počasí pokračovala rychle. Do nových kasáren se již v srpnu 1887 nastěhovalo 400 mužů. Mezi kasárnami a Čeřovkou bylo v roce 1892 zřízeno cvičiště. Brzy se ukázalo, že budova nestačí. Obec proto zakoupila od knížete K. Trauttsmandorffa pozemek v katastru Kbelnice a připojila jej k Jičínu. V roce 1894 bylo postaveno augmentační skladiště. Brzy poté byla kasárna rozšířena o další budovy, které stavěl J. Mareš: dnešní hlavní dlouhou budovu, dům pro vojenské úřadovny aj. V srpnu 1898 byla kolaudována úřední budova a v září budova kasáren. Tak vznikl kasárenský blok se třemi hlavními budovami a s pomocnými za nimi. Cvičiště za kasárnami sloužilo vojsku až do 30. let našeho století, kdy se začal realizovat projekt architekta ing. Č. Musila na vilovou zástavbu Čeřovky.

Budovy sloužily až do r. 1918 za sídlo 11. zeměbraneckého pluku. V dalších letech, až do r. 1939, sem bylo přemístěno vojsko 22. čs. pluku Argonského. Za okupace zde byl prapor vládního vojska. Důstojníci žili v bytech zřízených z augmentačního skladu. Střední budovu okupovaly německé úřady: Oberlandrat, úřední soud pro německé příslušníky a Gestapo. V nejstarší budově (nejblíže k městu), kde byla dříve vojenská hudba a v přízemí důstojnická jídelna, byla od r. 1939 umístěna česká škola pro odborná ženská povolání a německá dvoutřídní škola. Po r. 1945 sloužily všechny objekty znovu vojenským účelům.

Lze si jen přát, aby představitelé města spolu s občany nalezli nyní pro tyto nemalé prostory smysluplné využití.

Hana Trojanová


Spolek občanů a přátel města Jičína informuje

Jičín - Rádi bychom seznámili čtenáře Nových Novin a jejich prostřednictvím i občany okresního města a okolí s tím, co je předmětem zájmu a diskusí našeho "spolku" - občanského sdružení.

V závěru roku 1997 jsme se zajímali a zasadili o odstranění zcela nevhodné a drasticky umístěné antény pro Internet na vrcholu Valdické brány.

Dále bylo předmětem diskuse "historizující" osvětlení jičínského náměstí a brány, které není efektní ani efektivní a stále se musí nákladně seřizovat a upravovat.

Značný výskyt holubů a především jejich negativní vliv na mnohé budovy ve městě byl rovněž centrem naší pozornosti. Dospěli jsme k závěru, že je nutné zajistit především veškeré půdní prostory a různé otvory na budovách tak, aby se zamezilo hnízdění holubů na půdách. Diskuse rady spolku proběhla i nad připravovanými rekonstrukcemi zámeckého parku a Valdštejnova náměstí, o čemž již NN informovaly.

Stejně tak jako redakce Nových Novin i spolek si povšiml po Jičíně nevhodně rozmístěných a již dlouho neudržovaných černých tabulí. Dle sdělení městského úřadu byly tyto skříňky instalovány na základě stavebního povolení.

Tato informace se však jeví jako nepřesná, neboť odbor kultury okresního úřadu s umístěním těchto cedulí například u stěny jezuitské koleje či židovské sinagogy vůbec nebyl obeznámen. Stejně tak například majitel pozemku u autobusového nádraží, kde byla cedule zasazena do větví "švestky", nebyl o umístění stavby na jeho pozemku informován, natož dotázán, zda s tím souhlasí.

Otázkou zůstává, zda bude v silách městského úřadu dbát na úroveň a kvalitu obsahu všech jedenácti instalovaných tabulí.

Naše činnost je především odvislá od námětů a připomínek vás, občanů, a proto neváhejte a sdělte nám své názory a připomínky na adresu KD "spolek" Husova třída Jičín, nebo do redakce Nových Novin.

(PKa)


Čeřovka se stala biometrickým stanovištěm

Jičín - Celosvětový vzestup zájmu lidí a především mladé generace o prostředí, které nás obklopuje, vhodně podchytil americký vícepresident Al Gore. Z jeho podnětu vznikl a již ve 112 zemích světa se rozvíjí mezinárodní projekt, nazvaný The Globe Program.

V Evropě patří Česká republika k těm nejaktivnějším státům hlavně díky koordinátorovi pro naši republiku, kterým je sdružení Tereza Praha.

Od 1. října 1995 se projektu účastní žáci ekologického praktika 4. základní školy v Jičíně. Dlouhodobé pozorování je zaměřeno na ovzduší, vodu a rostlinstvo. Na meteorologické stanici, kterou jsme si vybudovali na pozemku školy, provádíme každý den krátce před polednem měření dvaceti hodnot. Za téměř 130 týdnů jsme tak nashromáždili mnoho údajů. Významným přínosem pro děti je možnost pracovat s mnoha přístroji, kterými jsou jinak vybavena pouze profesionální pracoviště.

Na hydrologickém stanovišti jednou týdně měříme teplotu vody v řece Cidlině a v rybníce Kníže a odebíráme vzorky k určení hodnoty pH. Zároveň zcela spontánně probíhá pozorování života kolem vody, kde jsme často svědky nezodpovědného počínání dospělých.

Na biometrickém stanovišti v lesoparku Čeřovka provádíme fenologická pozorování a biometrii dřevin pomocí jednoduchých pomůcek, které umožní dětem v praxi využít poznatky z mnoha předmětů. Naše tři stanoviště jsou zaměřena z družic LANDSAT a mají přesně určenou zeměpisnou polohu. Nebýt nedostatku financí, měli bychom tak možnost získávat družicové snímky okolí naší školy a porovnávat vývoj krajiny. Rovněž z finančních důvodů ještě nemáme možnost zasílat výsledky našich měření do centra Globe po síti Internetu. Tuto službu ze nás dělá zatím Tereza Praha, kam výsledky faxujeme. Zpětně jsme obdrželi zprávu, že patříme počtem odeslaných měření k pěti nejlepším školám v České republice.

Ekologické praktikum 4. ZŠ Jičín


Centrum sociální péče se srdcem na dlani a pumpou ve znaku

Lomnice - Ani stupňující se finanční tíseň, která v posledních měsících loňského roku provázela Lomnickou společnost přátel dětí zdravotně postižených a Náboženskou obec Církve československé husitské, nevzala jejich zástupcům chuť a elán k tomu, aby se na Rváčově rvali dál.

Starou chátrající školu začali zvelebovat v roce 1993. V hlavě přitom měli konkrétní představu pomoci rodinám s mentálně a pohybově postiženými dětmi, útulný ústav sociální péče s pomocnou školou a chráněnou dílnou. Teď už o svém záměru nemusí jen snít, i když peníze počítají stále. Škola se opět otevřela začátkem letošního roku, ale to už měla podobu sociálního centra pro děti s více vadami, zpočátku s denním a od března s týdenním provozem stacionáře pro děti s postižením. Od září chystá vedení centra ve spolupráci se zmíněnou náboženskou obcí i praktickou školu pro absolventy pomocných a zvláštních škol.

Pravidelně se tu otevírají dveře dokořán pro všechny, kdo chtějí třeba jen nahlédnout, hrát si, případně pomoci při dovybavení objektu. Naposledy se tak stalo 19. února. Den se jmenoval: "Pojďte s námi do země Malého prince" a patřil k celostátní akci "30 dnů pro neziskový sektor". Příspěvek Lomnické společnosti poskytl ze svého letošního rozpočtu také Okresní úřad v Jičíně, a to ve výši 100 000 korun pro stacionář (s kapacitou 26-ti lůžek), kde 10 lůžek může být obsazeno dětmi z jičínského okresu.

Částka sice nepokryje náklady, ale pro rodiny s dětmi, které se dosud neměly kam obrátit, je to určitě velká šance. Způsob, jakým sociální centrum pracuje, může totiž pomoci začlenit postižené do společnosti zdravých lidí. Kromě vzdělávání škola zajišťuje i rehabilitační a relaxační cvičení a logopedickou péči.

Přeměna objektu na Rváčově je pro nezasvěcené možná jen docela obyčejným a do určité míry i přirozeným děním. Ale je to jinak: když vidíte do zákulisí, považujete to za malý zázrak, kterému otevřela cestu tvrdohlavost, dobrá vůle, četní sponzoři (hlavně ze zahraničí), bezejmenní lidé, kteří jakkoliv méně či více pomohli. Snad proto má rváčovská škola ve zaku pumpu. Pod ní je totiž studna a jak od pana Exupéryho víte, poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu...

(VAMA)


Novopacké trhy každý měsíc

Nová Paka - 27.února proběhly první letošní trhy v Nové Pace. Pokračuje tak loni započatá akce, která ovšem doznala oproti minulému roku určitých změn. Předně se trhy nebudou konat každé dva týdny, nýbrž pouze jednou za měsíc a z náměstí se přenesou na nedaleké parkoviště. Pořadatel trhů se dohodl s radnicí i na pravidelných termínech - trhovci budou nabízet své zboží každý druhý pátek v měsíci. Oproti původně zamýšlené dubnové premiéře se díky příznivému počasí koupěchtiví občané Nové Paky dočkají o dva měsíce dříve. Kromě těchto trhů jsou v Nové Pace dvě místa, kde je provozován stánkový prodej, a to zpravidla "tradičními" vietnamskými obchodníky.

(ku)


index