Zrušení těžby neřeší ekologický problém

Střeleč - Jeden z nejhezčích koutů naší vlasti - Český ráj. Stoupám zadýchán na zříceninu hradu Trosky. Odměnou je mi nádherný rozhled po kraji. Ale co to? V jednu chvíli skoro nevycházím z úžasu.

Zhruba 4 km jihozápadním směrem vidím v zemi velký šrám. Každý z vás už jistě zaslechl jméno Sklopísek Střeleč, známého též pod názvem Eximos a.s. Ožehavé problémy týkající se ekologie v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti Český Ráj, už vyvolaly řadu diskuzí. A já se taď pokusím tu podstatnou část alespoň trochu přiblížit.

Výroky o tom, že se u nás drancuje příroda Českého Ráje a s tučnými zisky se vytěžené písky rozprodávají po světě, zaznívají z úst především těch neinformovaných, v lepším případě dezinformovaných.Osmdesát procent vytěžených surovin představují monopolní dodávky pro veškerý sklářský průmysl v České republice. Pro laika ještě jednou - veškerý sklářský průmysl u nás je tak či onak závislý na ložisku ve Střelči.

Jak je to tedy s oním drancováním ? Po celou dobu existence národního podniku v minulém režimu se téměř žádné prostředky nevynaložily na nějaký projekt, zabývající se ekologickým řešením celé situace. Zkrátka na životní prosředí se ohledy nebraly a těch několik hlasů z řad místních obyvatel nebo z úst ochránců přírody bylo snadno umlčeno. Je tedy nad slunce jasné, že činy páchané po celá desetiletí nezmění nikdo mávnutím kouzelného proutku.Od roku 1989 se píše novodobá historie tohoto státu a s ní od roku 1994 i novodobá historie a.s. Sklopísku Střeleč - Eximos. A teď to nejdůležitější. Od samého počátku se začíná se zpracováním ekologických studií pod názvem " Hodnocení vlivů na životní prostředí v dobývacím prostoru výhradního ložiska sklářských a slévárenských písků Střeleč ". Výsledkem toho je rozhodnutí o postupném snižování těžby, o zavádění nových šetrných postupů při těžbě a zpracování, o maximálním snížení odpadů a s tím související maximální využití všech vytěžených surovin. V této fázi článku určitě někdo namítne " Zase někdo přijal rozhodnutí a ustanovení a výsledek je k ....." Dovolte, abych mohl oponovat. V roce 1995 při pořizování investičních prostředků z celkových 46.3 milionů padlo 31 milionů na ekologické investice a v roce 1996 z 28.6 milionů šlo na ekologii 24.8 mil. Možná se to někomu zdá málo, někdo možná neví, co znamená termín investiční prostředky. Vězte tedy že: 10.9. 1997 představenstvo odsouhlasilo následující záměry: Poskytnout příspěvek na vybudování vodovodu pro obec Mladějov a Hrdoňovice a na výstavbu nové úpravny. Tento záměr má rozhodující význam pro snížení prašnosti, hlučnosti a zvýšení výtěžnosti, a tak povede i k radikálnímu snížení odpadů. Zároveň přinese zásadní změnu v tom, že bude zlikvidována dnes existující věž a bude učiněn první a rozhodující krok ke "zmizení" lomu z krajiny pod Troskami. Umožní také odstranit dnešní kalové skládky, jejich rekultivaci a snížení druhotné prašnosti.Náklady se plánují ve výši 192 až 264 mil. korun. Dne 31.12.1998 však vyprší platnost o povolení k těžbě výhradního ložiska sklářských a slévárenských písků Střeleč akciovou společností Sklopísek Střeleč Eximos. A tak rozhodnutí o zahájení výstavby nové úpravny nabude platnosti až v okamžiku obnovení tohoto povolení.

(V.A.D.)


Novinka na "sporožiru"

Nová Paka - V posledním čísle Nových Novin jsme vás seznámili se Spořitelním vkladem, kterým Česká spořitelna a.s. nahradila od 1.1.1988 vkladové účty ke sporožirovým účtům. Dnes si krátce povíme o možnosti zavedení kontokorentu ke sporožirovému účtu.

Kontokorent ke sporožirovému účtu, jako zvláštní forma krátkodobého hotovostního úvěru, je dosud málo známou nabídkou České spořitelny a.s. těm spolehlivým majitelům sporožirových účtů, kteří čas od času potřebují vyrovnat krátkodobé výkyvy v solventnosti. Výhodou kontokorentu je, že dle sjednaného úvěrového rámce o okamžiku, postupu a výši čerpání úvěru včetně způsobu jeho splácení rozhoduje klient.

Čerpání úvěru může být provedeno operativně i pomocí platební karty výběrem z bankomatu nebo formou bezhotovostní platby za zboží u obchodníka, akceptujícího platební karty, což je zvláště výhodné v případě neplánovaných nákupů. Kromě majitele sporožirového účtu může kontokorent čerpat i spoludisponující.

Kontokorent je ke sporožirovému účtu sjednáván na dobu neurčitou, kdy proti standardní hotovostní půjčce při opakovaném čerpání úvěru spořitelna již s klientem další smlouvu neuzavírá. Majitel účtu je povinen vyrovnat debetní zůstatek na svém sporožirovém účtu nejdéle do jednoho roku od prvního čerpání úvěru. Vyrovnání debetního zůstatku však může klient provést například již hned následující den po čerpání úvěru.

Kontokorent spořitelna zřídí na základě žádosti klienta dle individuálního posouzení. Na poskytnutí kontokorentu nemá klient právní nárok. Pravidelný převod výplaty na sporožirový účet, jeho bezproblémové užívání po delší dobu a možnost nabídky ručitelského závazku je pro klienta při posouzení jeho žádosti výhodou.

Pro běžné operativní potřeby klientů bývá plně postačující sjednat úvěrový rámec kontokorentu ve výši 5 až 15 tisíci Kč, nebo dle individuální potřeby a možností až ve výši 30 tis. Kč. Klient může průběžně požádat o zvýšení nebo snížení tohoto limitu.

(red-PI)


TPC Jičín zve do světa Internetu

Jičín - Mnozí z vás vědí, jaký potenciál možností práce s počítačem se naskýtá, spojíte-li několik počítačů do sítě. Není to nic proti tomu, co dokáže tato síť, jestliže jako pavučina obepne celou zeměkouli. Tato World Wide Web, neboli světová síť, nebo jak se jinak nazývá Internet, je opravdu informační dálnicí, po které proudí informace všemi směry a v ohromujícím množství. Úkolem našeho seriálu článků bude seznámit ty z vás, kteří se ještě s Internetem nesetkali, s jeho možnostmi a naznačit, na co na všechno je Internet vhodný, šikovný či alespoň použitelný, a přispět tak k vašemu rozhodnutí o vstupu do báječného světa Internetu.

Práce v Internetu se maximálně zjednodušila a nevyžaduje již téměř žádné odborné zázemí, ani povědomí o technikách a principech, na kterých je Internet vybudován. Tím se dveře do Internetu otevřely i zástupu uživatelů z řad lidí, kteří jsou odborníky na jiné věci než na počítače. Každý z těchto uživatelů si dříve či později položí mnoho otázek typu, co jim Internet vlastně přinese, a k čemu jim vlastně bude? Všeobecná informovanost zájemců o Internet nebývá vždy nejlepší. Poskytovatelé se povětšinou omezují na informace o tom, za kolik, a v jakém rozsahu poskytují služby, a tak řadový občan mnohdy tápe a je odkázán na náhodné zdroje informací.

Poskytovatelé Internetových služeb (provideři) jsou firmy, které vám připojení k celosvětové síti umožní. Mnohé z nich jsou schopny vám zprostředkovat i služby s Internetem spojené, tak jako např. si můžete přečíst tyto Nové Noviny včetně starších čísel na serveru firmy TPC Jičín, na adrese http://jicin.tpc.cz/. Tato firma TPC Jičín, jejíž prodejnu můžete navštívit na Husovce na pěší zóně, Vám prodá věci potřebné k připojení na Internet, poradí při prvních krocích, ale i zajistí připojení k celosvětové síti dvěma linkami směrem na Hradec Králové a na Prahu o přenosové rychlosti 2 MBps (pro laiky, je to opravdu hodně, čím větší přenosová rychlost, tím rychleji Internet chodí).

Možnosti, jak Internet využít, je opravdu nespočetně. Lze jej používat k představení vlastní osoby či firmy, k prezentaci svých výrobků, zboží nebo poskytovaných služeb. Na síti můžete získat nepředstavitelné množství informací ze všech možných oborů lidské činnosti. Pokud ovládáte angličtinu, je Vám otevřen doslova celý svět. Ovšem i na české části sítě je informací, že je do smrti nedokážete ani přečíst. O tom o všem, a ještě mnoho dalšího se dozvíte na stránkách Nových Novin v dalších pokračováních. Příště tedy o tom, jak Internet dokáže posloužit jako prostředek komunikace.

(fra)


Neznámé výročí

Jičín - Na Husově ulici stojí dům čp. 65, který je dáván za příkladnou ukázku moderní architektury dvacátých let v Jičíně. Jde o dvoupatrový dům, který nechal postavit v roce 1928 pekař Antonín Ulrich, jehož dcera se v roce 1926 provdala za básníka a nositele Nobelovy ceny Josefa Seiferta.

Dům byl postaven podle plánů architekta Víta Obrtela. Ten se narodil 22. března 1901 v Olomouci (zemřel 12. června 1988 v Praze) a byl znám jako vynikající teoretik architektury, návrhář nábytku, scénograf, člen Devětsilu, estét apod. Navrhoval například pro Osvobozené divadlo V + W a jako osobní přítel Jaroslava Seiferta se dostal i k návrhu na jičínský dům Ulrichů.

(ras)


Zásilková služba Nových Novin nabízí šlágry Karla Vlacha

Jičín - První část třídílné kroniky poválečné hudební scény, jednoznačně potvrzující dominantní roli Orchestru Karla Vlacha na tehdejší swingové scéně. Zahrnuje převážnou část snímků, které orchestr nahrál a které vyšly na gramofonových deskách v letech 1945-46. Ve svém souhrnu jsou naprosto vyjímečným dokladem citlivého přístupu Karla Vlacha k výběru titulů jak pro vokální, tak instrumentální sólisty svého orchestru.

Sestava MC obsahuje celkem 16 digitálně "vyčištěných" a remastrovaných originálních nahrávek, z nichž převážná většina se po gramofonové premiéře před více než 50 lety objevuje v nabídce na zvukových nosičích vůbec poprvé. Verze CD je rozšířena o dalších 9 snímků.

Poválečné šlágry 1 (PolyGram) obsahují nejen takové skladby, jako je např. Byla jedna holčička, You Are Sunshine, The Cossack Patrol, Sentimental Journey, Světla promenád, Tiše padá sníh, Říkej mi to potichoučku, ale i Ježkův hit Klobouk ve křoví.

Pouze v zásilkové službě Nových Novin získáte MC za 142,- Kč plus poštovné a CD za 252,- Kč plus poštovné. Toto zboží pro ZS dodává jičínská firma KaB Music. Objednávejte na adrese : Nové Noviny, 17.listopadu 861, 506 01 Jičín.

(red)


Aby se nám ze supermarketů nezatočila hlava

Jičín - Velká obchodní střediska rostou jako houby po dešti. Všude ve světě se staví daleko za hranicemi měst, aby nepřekážela a nebránila jejich plánovanému rozšiřování. Obchody na periferiích lákají nejen širokým sortimentem nabízeného zboží, nižšími cenami, ale především bezproblémovou a hlavně bezpečnou dosažitelností automobilem.

V Jičíně je tomu poněkud jinak. První obchodní středisko E-Delta Edeka vyrostlo v ulici Pod Koželuhy. Tato komunikace "zásobovala a dosud zásobuje" dopravními prostředky několikatisícové sídliště Na Jihu, a tak namísto pohodlného příjezdu k obchodu zde denně vzniká celá řada nebezpečných dopravních situací.

V bývalé samoobsluze UDOSu na Lidickém náměstí otevře zanedlouho firma Interkontakt Group diskontní prodejnu potravin podle projektu REMA 1000. Zaváděcí ceny samozřejmě přilákají celou řadu zákazníků. Ale ani tady se rozhodně nedá hovořit o bezpečném příjezdu, průjezdu, natož parkování. Není žádným tajemstvím, že další obchodní střediska mají vyrůst zřejmě po "dobrých zkušenostech" opět v centru města. Jedno nedaleko E-Delty směrem na Popovice a další v dolní části Husovy třídy, vpravo za tratí ČD (v současné době autobazar).

Otázkou je, zda by realizace těchto aktivit byla pro město a především pro jeho obyvatele "zdravá". Vždyť je zcela evidentní a prokazatelné, že chování supermarketů s většinovou finanční účastí zahraničních firem vede jednoznačně k promyšlené likvidaci majitelů "malých" kamenných krámů.

Jako příklad lze uvést jistý supermarket v Mariánských Lázních. Nízké zaváděcí ceny přilákaly tak širokou klientelu, že téměř všichni místní prodejci potravin za krátkou dobu krachovali. Za super ceny se však v supermarketu nakupovalo pouze do doby, než byla zlikvidována domácí konkurence. Pak samozřejmě nastal růst cen až nad hladiny cen původních městských prodejců. Supermarket žije ze svého monopolního postavení a obyvatelům zbyly pouze oči pro pláč.

Rozhodování je vždy složité, avšak kdo ví, jak to nakonec v Jičíně se supermarkety dopadne. Městské zastupitelstvo ani městská rada jejich rozšiřování příliš nakloněny nejsou. Bohužel však výstavbě na soukromých pozemcích nelze podle současných zákonů a norem téměř zabránit.

(mar)


Náhrada politickým vězňům

Nová Paka - Městský úřad v Nové Pace vyplatil politickým vězňům finanční náhrady za pobyt v komunistických žalářích, které jim dle nařízení vlády č.165/97 náleží ve výši 650 Kč za každý měsíc pobytu ve vězení, přesahoval-li celkový počet 12 měsíců. Celková vyplacená částka přesáhla 650 tisíc korun za více než 100 měsíců trestu pro 17 "muklů". Nejdelší tresty byly 128 a 136 měsíců. Odškodnění přišlo po dlouhých letech pro některé přece, pro mnohé však pozdě, neboť se jej již nedožili. Utrpení a strádání vězňů svědomí zejména let padesátých, budiž mementem a připomínkou všem, kteří by si snad chtěli stýskat za minulostí.

(ku)


index