Nábytek zvaný "měkkota"

Od 40. let minulého století až do 30. let století našeho vyráběli truhláři vedle luxusnějšího nábytku z tvrdého dřeva, dýhovaného a intarzovaného - také rozšířený nábytek ze smrku či borovice - zvaný "měkkota".

Šatní skříně, kuchyňské špajzky, kredence, prádelníky a skleníky plnily domovy střední měšťanské vrstvy i trochu zámožnějších venkovanů. Některé kusy byly dýhované, ale většinou jen lakované. Stejnou druhorokokovou skříň najdete s třešňovou dýhou i ve variantě hnědého laku. Byla to kvalitní, vkusná hygienická zařízení, jehož produkce se rozmohla nejvíc ve 2. polovině 19. století. A právě o tento nábytek je ve světě ohromný zájem. Je to pochopitelné. Nábytek má vynikající parametry - je lehký, z výborného dřeva, jaké už dnes neexistuje, vyhovuje alergikům, protože jsou na něm použity jen přírodní materiály. Ani tehdejší klih se dnes už neuvaří.

A tak se kupují skříně odpočívající na půdách a skupují se za pakatel. Výrobci nábytek rozeberou, v louhu zbaví laku, barev, napustí jej nezávadnými mořidly a pak ho buď sestavený opraví a doplní, nebo rozebrané díly používají jako součástí nových replik, kterým dodávají zdání původnosti. Potom se nábytek navoskuje přírodním voskem a vyváží se od našich truhlářů především do Německa a Holandska. Je to rozsáhlý mezinárodní obchod. U nás ho nakupují přímo v terénu i holandské firmy - nákupčí mnohdy hovoří špatně česky, a tak většinou mají jednoho českého občana, který vše nakupuje na sebe. Jezdí po vesnicích a nábytek nakládají rovnou do holandského kamionu, který mívá na boku nápis "kupujeme nábytek i starý".

Z Holandska se pak upravený nábytek vyváží do celého světa, přizpůsobený místním požadavkům. Angličané žádají autentičnost s neretušovnými stopami po červotoči (mnohdy uměle dodělávanými) a se zbytky laku. Němci chtějí, aby se vše blýskalo jako nové, nesnesou skvrny od dlouhého pužívání nebo po papíru, kterým se vylepovaly police. Veliký zájem o tento druh nábytku mají lidé ve Spojených státech a v Austrálii. Skutečného amerického "starožitného" nábytku není mnoho, proto tento napodobený varábějí Holanďané tak, že vytmelí a nalakují úplně nové repliky, které pak znovu procházejí procesem oprav běžných starých kusů, ale tak, aby v záhybech a škvírách zůstaly zbytky laku. A zámořští zákaznící nadšeně nakupují.

Pomineme-li exkluzivní aukce, trh se starožitnostmi ve světě stagnuje. Tvrdí se, že ceny starožitností jsou dnes jedny z nejvyšších v Praze. Na trh oficiální i pokoutní se dostalo leccos pozoruhodného z restitucí i z toho, co bylo po domácnostech ukrýváno. Peníze se začaly ukládat zprvu do obrazů a porcelánu, dnes už i do dalších starožitností. Takže největší a nejkvalitnější kusy nakupují v tuto chvíli právě Češi. Cizinci se soustřeďují na drobné, snadno uložitelné předměty, protože ceny kvalitních sbírkových předmětů v Praze a ve Vídni jsou dnes už vyrovnány. Ovšem náš trh je také zaplaven falzy. Krajiny typu Pippenhagena, Navrátila i obrazů prvního pololetí 20. století byly hojně vyráběny nově a ve vynikající kvalitě. Zahraniční obchodníci u nás neradi nakupují biedermeierský zachovalý nábytek, protože nevěří v jeho pravost. Vědí, že originál těžko poznají, a tak raději kupují rozpadlé kusy. Pak se jim ovšem také stává, že získají úplně novou komodu, kterou nechali truhláři opršet a poničit. Dokazovat, co je replika a co opravený restaurovaný originál, je skoro nemožné. Není zatím určeno, jak se má replika označovat, ani není stanoveno, co ještě je starožitnost, a co už není, když je renovovaná ze 70% nebo jen ze 40%. A tak se uplatňuje oblíbená metoda: Koupí se jeden sekretář a ten se rozdělí na boky, čela zásuvek, dvířka a tak dále. Z toho se sestaví tři další "restaurované" starožitné sekretáře. Neodborník ztěží pozná, co je původní, a co ne. Jestliže tento "chirurgický" zákrok učinil český truhlář, je možné kus ještě rozpoznat na základě znalostí restaurátorských postupů a použitých materiálů. Při použití klasických technik, materiálů i zručnosti nelze po určité době rozpoznat skoro nic. Dnešní repliky bývají řemeslně výborně udělané. Používají se dýhy odpařené z rozpadlých, značně poškozených nebo nepříliš hodnotných kusů. A má-li řemeslník cit pro správné proporce, udělá "starožitnost" k nerozeznání. Ovšem dokonalá replika vyjde dráž než mnohý originál.

Petr Heber, restaurátor


BAK postaví další bytový dům

Jičín - Největší současnou zakázkou trutnovské stavební společnosti BAK a.s. je výstavba pavilonu operačních oborů Okresní nemocnice Jičín za 377 mil. korun plánovaných nákladů.

Výstavba byla zahájena v červenci roku 1996. Dokončeny jsou přeložky inženýrských sítí, bourací práce a částečná rekonstrukce pavilonu RDG. Podle vyjádření vedoucího jičínské divize BAKu ing. Josefa Myšky bylo vše naplánováno a realizováno velmi citlivě vzhledem k provozu zdravotnického zařízení tak, aby se některá oddělení v době provádění stavebních prací mohla přestěhovat do jiných prostor.

V těchto dnech stále probíhá výstavba pavilonu operačních oborů. Podle původního harmonogramu měla být první etapa prací hotova přibližně za dva až tři měsíce. Krácení státních dotací však posune dokončení stavby zhruba o rok, tedy do května roku 1999.

V loňském roce se pracovníci společnosti BAK divize Jičín - Dvůr Králové vyznamenali výstavbou velmi hezkého bytového domu na rohu Ruské ulice a Lidického náměstí. Objekt vyrostl za neuvěřitelně krátké období deseti měsíců jako vlastní čtrnáctimilionová ivestice BAKu. Po kolaudaci byly všechny byty i nebytové prostory prodány do soukromého vlastnictví.

V domě je 12 bytů I. kategorie 1+1 až 3+1 a v přízemí 3 nebytové prostory určené ke komerčnímu využití. Prodejní ceny bytů se pohybovaly v rozmezí od 660 tisíc do 1,5 milionu korun.

V červenci tohoto roku BAK zahájí stavbu dalšího bytového domu na Lidickém náměstí směrem k restauraci Na Veselce. Pod jednou střechou zde bude 24 bytů, opět určených k přímému prodeji do soukromého vlastnictví, za ceny srovnatelné s předchozím případem. Předpokládané slavnostní přestřižení pásky nové budovy je plánováno na červen roku 1999.

(red)


Systémy suchých staveb zvládne i amatér

Čejkovice - Vnitřní vestavby prováděné suchou metodou s jejich vynikajícími stavebně biologickými vlastnostmi mohou značně snížit celkové stavební náklady a zároveň zvýšit komfort bydlení.

Tato skutečnost otvírá příznivé perspektivy pro široké uplatnění této moderní, celosvětově uplatňované technologie v mnoha oblastech stavebnictví. Suchá metoda výstavby umožňuje hospodárné, individuální a flexibilní řešení komfortu a pohodlí bydlení. Svojí hospodárností uspokojí každého zákazníka. Stále více lidí se vrací k tomuto stavebnímu materiálu, protože díky inovacím skýtá vedle klasických technik výstavby i zcela nové tvořivé možností řešení.

Suché podlahy KNAUF, příčky, opláštění a suché omítky na bázi sádrokartonových desek KNAUF nacházejí stále širší uplatnění i v našem stavebnictví. Dnes patří k jedné z nejprogresivnějších metod v této oblasti.

Ve firmě STAVTRANS-FLOCK v Čejkovicích u Jičína najdete v systému KNAUF kompletní sortiment materiálu i nářadí, které potřebujete k výstavbě příčky, podhledu, podkroví a podobně. KNAUF je stavebnice pro dospělé. Jsou to jednoduché prvky, s kterými postavíte požadovanou konstrukci - vše do sebe zapadá a nic dalšího již není třeba na stavbě vyrábět.

Firma STAVTRANS-FLOCK působí v oblasti stavebnictví již 5 let a zabývá se obchodní činností, projekcí, poradenstvím a montážemi. S materiálem, nářadím, odbornou literaturou a radou od zkušených pracovníků zvládne technologii suché výstavby každý trochu šikovný amatér.

(red - PI)


AR stavební spořitelna – jistota uložených peněz

Jičín - Především jistota uložených finančních prostředků, tak by se dalo velmi stručně a jednoduše charakterizovat stavební spoření u AR stavební spořitelny, která již čtyři roky působí na trhu stavebního spoření v České republice a stala se jednou z největších stavebních spořitelen u nás.

AR stavební spořitelna je kontrolována nejen akcionáři, kteří v minulém roce navýšili základní jmění na 500 milionů korun, ale především Ministerstvem financí a Českou národní bankou. O bezpečnosti uložených vkladů klientů v AR hovoří především Zákon o stavebním spoření, který omezuje komerční aktivity stavebních spořitelen a znemožňuje jim vstup do rizikových obchodů. Současně jim například stanovuje nakupovat cenné papíry pouze se státní zárukou. Na základě opatření ČNB jsou vklady ukládány v různých peněžních ústavech. Všechny vklady u AR jsou vedené na jméno a adresu vkladatele, proto jsou ze zákona pojištěny. A to je velmi podstatné.

Dobré firmy zastávají filozofii: Být vždy nablízku svým klientům radou a pomocí. Jako jediná stavební spořitelna disponuje AR vlastní rozsáhlou sítí regionálních a oblastních poradenských míst, téměř ve všech okresních městech republiky a na rozšiřování této sítě se neustále pracuje.

AR stavební spořitelna v Jičíně a Multi-Form s.r.o. vám chce nabídnout átriový rodinný domek Morava. Může být podle přání zákazníka smontován kompletně na klíč nebo jako hrubá stavba. Záleží pouze na zákazníkovi, kterou cenovou variantu si vybere. Klíč ke splněným přáním může být váš už do dvou měsíců od započetí stavby. Informace získáte na adrese - AR stavební spořitelna, Fortna 43, Jičín, nebo na telefonu 0433/522450.


(red - PI)

Dominik Hašek postavil dům z lícovek CIOSu

Osenice - Již počtvrté převzala cihlářská firma CIOS Osenice (nyní již CIOS HOLDING a.s.) prestižní ocenění CZECH MADE pro lícové cihly CIOS. Poprvé se tak stalo 23.9.1994 na Galavečeru FOR ARCH °94 v Praze. Toto ocenění je pro výrobce dosti důležité, protože značkou CZECH MADE jsou lícové cihly CIOS ohodnoceny jako jediný pálený cihlářský výrobek v České republice.

Společnost CIOS HOLDING a.s. se sídlem v Dětenicích vyrábí dva základní formáty lícových cihel. Je to cihla rozměrů 290 x 140 x 65 mm (CLOR CIOS), 240 x 115 x 71 mm (COR NF) a 290 x 90 x 65 mm (POR 90). Šíři použití násobí tři druhy povrchové úpravy (hladký, rustikání a reliéfový povrch).

K základním formátům se vyrábí tvarovky, určené k vytvoření zaobleného nebo sraženého rohu, překladu, atiky, ostění, parapetu apod. Jsou to cihly CLORs CIOS (cihla s půlkulatým rohem, ukoseným rohem 1/4 a 1/2, překladová tvarovka, půlová tvarovka, atiké tvarovky, parapetní tvarovky a další). Jejich kombinací lze vytvářet základní detaily lícového zdiva s tím, že výrobce nabízí případně i výrobu atypických tvarovek pro řešení náročnějších detailů stavební konstrukce.

Jako výběr z mnoha referenčních staveb výrobce uvádí například Agrobanku Praha, Banku Bohemia Praha, banku v Užgorodě na Ukrajině, budovu Telecomu Louny, Českou spořitelnu v Dolním Bousově, Český konzulát v Košicích, Finanční úřad a nemocnici v Semilech a Rakouské velvyslanectví v Praze. Z osenických lícovek jsou postaveny i rodinné domy Dominika Haška v Pardubicích, Jana Železného v Kosmonosích a architekta T. Pištěka v Mukařově apod.

Použití lícových cihel CIOS je široké. Kromě zdění exteriérového a interiérového pohledového zdiva komerčních i bytových objektů je možné jejich využítí i při architektonických úpravách zahrad a parků, rekonstrukcích historických objektů, nebo i například pro výrobu uměleckých děl (Dům pod půlměsícem, skulptura italského výtvarníka v Sobotce). Lícové cihly jsou doplněny i ručně vyráběnou pálenou cihelnou dlažbou, kterou oceňují především památkáři pro svůj osobitý ruční vzhled. Všechny výrobky jsou certifikovány státní zkušebnou TZÚS Praha.

(red - PI)


index