Dopřejte si svoji vlastní saunu

Jičín - obchodním spojením firem Dyntar a Mádle - kovo - elektro vznikla komplexní služba pro zákazníky pod obchodním názvem Sauny Jičín. Tato firma v současnosti nabízí všem zájemcům o pocení výrobu saunových potíren s možností zhotovení individuálních atypických rozměrů a tvarů.

Dále zajišťuje výrobu a montáž saunových domků v návaznosti na bazény a přírodní ochlazovny. Tuto nabídku rozšiřuje kompletní sortiment doplňkového zboží jako vědra, naběračky, parní kameny, esence a další. Všechny výrobky a materiály pocházejí výhradně od českých dodavatelů a jsou nabízeny za velice dostupné ceny.

Výrobky firmy Sauny Jičín jsou dodávány do fitnes center, lázeňských a zdravotnických zařízení, sportklubů, ale i do Rodinných domků chat a chalup.

Veškeré technické informace ke konkrétním zakázkám a poradenskou službu získáte na telefonních číslech 0602 318965 nebo 0602 246139.

(V.A.D.-PI)


Chybějí vám peníze na výstavbu bytu?

Jičín - Při sestavování rubriky zabývající se otázkou bydlení jsme navštívili Bytové sdružení HANZELLI. Jeho pracovníci již více než rok nabízejí zajímavé služby.

Přibližte krátce čtenářům Nových Novin vaše aktivity.

"Produkt a služby Bytového sdružení HANZELLI jsou doplňkem chybějících služeb na vnitřním trhu, poskytovaných peněžními ústavy prostřednictvím stavebních spořitelen, hypotečních bank a spořitelních záložen.

Podmínky k získání půjčky nebo úvěru jsou pro mnohé z nás buď nesplnitelné z důvodu požadavků (příjmy, životní minimum, jištění, životní pojištění a pod.), nebo jsou administrativně tak časově náročné, že klient hledá jednodušší cesty jak realizovat své představy nebo i záměry své podnikatelské činnosti.

Bytové sdružení HANZELLI nabízí možnost získat finanční prostředky na nákup, výstavbu nebo rekonstrukci jakýchkoli nemovitostí určených k bydlení, rekreaci nebo podnikání. Za určitých podmínek je možné získat i hotové peníze."

Jaké jsou výhody a přednosti vaší nabídky?

"Splátky jsou rozloženy rovnoměrně do 120ti měsíčních plateb, to znamená do deseti let. Za poskytnuté finanční prostředky zaplatíte pouze 4 % ročně navíc. Nepožadujeme prokazování dosahovaných výdělků, pouze informaci, kolik jste schopni měsíčně splácet. Nepotřebujete ručitele ani ručení další nemovitostí.

Jak je tedy možné získat vaše finanční prostředky?

"V první řadě je potřeba navštívit kancelář oblastního nebo regionálního zastoupení HANZELLI, kde získáte podrobnější informace včetně všech dostupných materiálů. Ten, kdo má na měsíční splátky (k uzavřené finanční částce dle smlouvy), ten má finanční prostředky jisté. Protože však není možné uspokojit všechny žadatele okamžitě, je každému dána možnost ovlivnit časový horizont čerpání dle vlastních možností. Jak bylo již řečeno, spoření nebo splácení je rovnoměrně rozloženo do 120ti měsíčních splátek, což přesdstavuje maximální horizont splatnosti do deseti let od uzavření smlouvy. Kdo potřebuje peníze rychle (do 1 až 3 měsíců), musí mít částečné krytí z vlastních zdrojů, čímž ovlivní rychle dobu čerpání a o tyto prostředky se úměrně zkrátí doba splatnosti. Zájemcům, kteří uvažují o delším horizontu realizace (dva až čtyři roky), je nabízeno značné zvýhodnění s antiinflačním opatřením. Z této informace plyne, že zajímavější je si začít spořit již dnes. Čím déle spoříte, tím je výhoda větší. Zajištění jistot klientů je pro firmu prvořadé. Prověřte si nabízené možnosti a porovnejte s ostatními nabídkami. Ve většině případech se vám dostane pozitivního způsobu řešení vašeho problému."

Kde vás naši čtenáři najdou?

"Kancelář Bytového sdružení HANZELLI je v Denisově ulici čp. 504, v I. poschodí č. dveří 21. Můžete rovněž telefonovat na číslo 0433/523066."

(red - PI)


Topení je nedílnou podmínkou dobrého bydlení

Jičín - Problematika vhodného vytápění se v posledních letech stala námětem k přemýšlení v mnoha domácnostech. V letošním roce toto téma nabývá na aktuálnosti vzhledem k chystaným nápravám cen energií, ale přiznejme si taky, že nemalou roli hraje touha po větším pohodlí.

Řešení nebývá jednoduché a je na místě, aby se občané mohli zorientovat u odborných firem, které mají přehled o současných možnostech z hlediska ekonomického, ekologického i z hlediska jednoduchosti a regulace. To všechno jsou předpoklady pro to, aby se topení nestalo noční můrou, ale aby nám pomáhalo zlepšovat komfort bydlení a přitom co nejméně zatěžovalo naše peněženky.

Z této filozofie vychází i firma THERMEKO, která se vytápěním zabývá už řadu let. Začínala prodejem elektrického přímotopného vytápění, především zn. NOBO z Norska s unikátním regulačním systémem jednotlivých topných panelů dle vlastního programu. Tento systém je ostatně v nabídce dodnes. Postupně se ukázala potřeba zaměřit se na co nejširší nabídku, neboť elektrické vytápění se začalo omezovat jak z důvodu připojovacích možností dodavatele elektřiny, tak i v důsledku tarifní a cenové politiky.

Komplexnímu řešení problematiky vytápění předchází další důležitá nabídka firmy, a to je bezplatná konzultační a poradenská činnost. Z objektivně podávané informace, případně návrhu řešení u konkrétního zákazníka v konkrétních podmínkách, t.j. dle možnosti dodávek paliva či energie a s přihlédnutím k možnostem finančním totiž vyplývá nutnost řešit každý problém a nezůstat u řešení finančně nejvýhodnějšího pro dodavatele.

Proto vedle zmíněného elektrického vytápění zajišťujeme i vytápění plynem včetně zkapalněného plynu propan a v současné době rozšiřujeme nabídku o dodávky systémů s topným olejem. Již od začátku činnosti se stala firma zástupcem našeho největšího a renomovaného výrobce ekologických zplynovacích kotlů ATMOS s palivem dřevo, nebo kombinovaných dřevo-uhlí. Těchto kotlů bylo nainstalováno několik desítek.

Máme již zkušenosti se solárními systémy a jsme připraveni na realizace vytápění na bázi tepelného čerpadla. Je jen škoda, že u těchto systémů nevychází příznivě ekonomická bilance, ale věříme, že časem dojde ke zlepšení.

Realizace provádíme buď podle vlastních návrhů nebo podle dodaných projektů. V našich zrealizovaných instalacích je možno najít systémy klasické s radiátory, nejčastěji s deskovými ocelovými, ale i systémy podlahového vytápění, a to jak elektrické s topnými kabely ALCATEL z Norska, tak i teplovodní, v dražší variantě od německé firmy REHAU nebo levnější český systém REVEL, i různé kombinace dle přání zákazníka. Dnes již zcela převládají rozvody z potrubí měděného s měděnými a bronzovými tvarovkami.

Firma se nevyhýbá ani řešení kotelen průmyslového charakteru. Součástí našich realizací je i nabídka vodo a zdravotních instalací, které často systémy vytápění doprovázejí.

Takže potřebujete-li řešit jakýkoliv problém v oblasti vytápění, přijďte se s námi poradit do Denisovy ulice do budovy bývalé vojenské správy.

(red-PI)


Proč zateplený objekt?

Jičín - To ví snad už každý vlastník rodinného domku nebo bytu, že náklady na tepelnou energii lezou do peněz. Pro zjednodušení uvádíme příklad tepelných odporů zdí z plných cihel.

30 cm (0,33), 45 cm (0,50), 60 cm (0,67). Přitom je třeba dosáhnout odpor R min. = 2W-1m2K. Šedesáticentimetrovou zeď z plných cihel je třeba doplnit alespoň 6 cm izolantem. Úspor finančních nákladů na energii lze dosáhnout vhodnou izolací celého objektu, ovšem za poměrně vysokých nákladů s dlouhodobější návratností.

Další nepřehlédnutelnou výhodou zateplení objektu je dopad na životní prostředí. Především špatně tepelně izolované zdivo vytváří živné prostředí pro tvorbu plísní v kuchyních a koupelnách, kde se teplo a vlhko prudce sráží na chladných zdech. Zde se vytváří podmínky pro tvorbu plísní. Ani drahé chemické odstraňování nezabrání jejich novému šíření. Toto prostředí nesvědčí především alergikům a astmatikům. Dnes je i na vesnicích důležité snižovat místní zdroje emisí. Každé kilo tuhých paliv, které neprolétne zbytečně komínem, je důležité. Otázkou je, zda místo dotací do neproduktivních podniků se státní účastí, zemědělství, staveb dalších elektráren a bujícího aparátu, by stát neměl zvýhodnit každou organizaci nebo jednotlivce, který investuje do energetických úspor.

Patra Jičín spol. s r.o., zateplování objektů - PI


Aquamat poskytuje komplexní služby

Jičín - Firma Vodoinstalace Kaizler vznikla v roce 1990 jako jedna z prvních soukromých instalatérských firem na Jičínsku. V té době prováděla rekonstrukce bytového fondu a výstavbu drobných živnostenských provozů.

V roce 1996 rozšířila firma činnost o montáže topných systémů, kotelen a výměníkových stanic. V současné době se zabývá i montážními pracemi v průmyslových objektech. Je schopna realizovat akce jako například nákupní střediska, hotelové komplexy, zemědělské provozy, rodinné domy a rekonstrukce bytového fondu. Do budoucna rozšíří svoji činnost o montáže plynových rozvodů a zařízení.

Firma Aquamat se zabývá i obchodní činností. Prodejna na Husově třídě v Jičíně je specializovaná na vybavení koupelen. V jejím sortimentu je široký výběr vodovodních baterií, koupelnových doplňků, zrcadel a koupelnového nábytku. Nejnáročnějším nabízí i výběr hydromasážních van. Prodejna v Nerudově ulici je určena především instalatérům, topenářům a montážním firmám. Na své si tu ale přijde i zdatný kutil, schopný provést instalace sám. V širokém sortimentu jsou zde systémy pro rozvod vody a topení, a to z mědi, plastů a ze železa. Koupíte tu odpadní systémy z novoduru, kvalitního polypropylenu pro teploty do 90 stupňů C a venkovní kanalizační systém. Celý sortiment je neustále doplňován a rozšiřován. V obou prodejnách vás ochotně obslouží a poradí zkušený kolektiv prodavaček, který se těší na vaši návštěvu.

V Nerudově ulici je i sídlo firmy, kde si můžete objednat instalatérské a topenářské práce. Na žádost vám zde zpracují cenové kalkulace a zajistí kompletní projektovou dokumentaci. Na provedené práce s použitím kvalitních materiálů dostanete v Aquamatu pětiletou záruku. Firma pana Kaizlera zaměstnává v současné době 12 pracovníků a všichni jsou připraveni splnit vaše požadavky.

(red - PI)


Žaluzie dodají bytu správnou pohodu

Jičín - Bydlet co možná nejpříjemněji si samozřejmě přeje většina z nás. Jičínská firma LK Servis ing. Ladislava Kudrny se již několik let zabývá dodávkami i montážemi výrobků stínící techniky, která bytům dodává opravdu správnou pohodu.

Nejrozšířenější jsou meziskelní hliníkové horizontální žaluzie, které lze v různých provedeních instalovat do všech typů stávajících oken. Novinkou jsou horizontální žaluzie s názvem Iso desing, jejichž funkce, vzhled, vhodná technologie instalace i ovládání, plně splňují požadavky dvojitě zasklených oken, jakými jsou stále více používaná okna plastová. Tyto žaluzie ochrání interiéry nejen před sluncem, ale zajistí také jejich tepelnou pohodu a soukromí.

Vysoce dekorativní a moderní jsou vertikální textilní žaluzie, kterými lze snadno dotvořit a zvýšit úroveň celého interiéru. Náročnější zákazníci se mohou rozhodnout pro instalaci vnějších protislunečních ochran v podobě předokenních venkovních rolet a žaluzií, nebo výsuvných textilních markýz, kterými lze zastínit například terasu.

Další aktivitou LK Servisu je montáž skříní zhotovených přesně na míru a opatřených kvalitním systémem posuvných dveří. Variabilnost těchto skříní nabízí bezpočet řešení úložného prostoru a jeho dokonalé využití. Výběr široké škály materiálu, včetně možnosti použití zrcadlových výplní dveří, umožňuje sladit vestavěnou skříň se stávajícím interiérem, nebo naopak z ní vytvořit dominující část místnosti.

Firma LK Servis ing. Ladislava Kudrny nabízí komplexní služby od návrhu až po provedení montáže. Bližší informace získáte na telefonu 0433/24587.

(red - PI)


index