Městská policie s otazníkem

Nová Paka - Jičín - Hořice - Zatímco v prvních dvou městech strážníky Městské policie v černém potkáváme, v Hořicích je už půldruhého roku nemají. Ostatně, jak vyplynulo z ankety, nikomu příliš nechybí. I když kriminalita údajně narůstá, pravomoce MP jsou v tomto ohledu i podle hořického starosty malé.

Podle místostarosty Andreje Mudraye byly důvody ke zrušení asi tak dva: nedostatek peněz a celková nespokojenost zastupitelstva i lidí ve městě s prací MP v tom složení jak byla. V Hořicích měli šest policistů a platili na ně kolem milionu korun. Dále místostarosta uvedl, že tuto policii chápe jako složku, která je jistou nadstavbou - spíš pořádkovou, takoví ti angličtí bobíci. Ale i na tuto nadstavbu samozřejmě musí být peníze. O tom, zda budou opět v Hořicích "černí šerifové" už zřejmě rozhodne nové zastupitelstvo.

V Nové Pace jsou s prací strážníků v poslední době poměrně spokojeni jak občané, tak i radní. Podle místostarosty Miroslava Pitry zajišťují pořádek, chytli spoustu pachatelů - hlavně výtržníků s drobnými přestupky. I tady se pochopitelně ozývají hlasy, že to stojí spoustu peněz, ale na radnici se domnívají, že se tato ivestice vyplatí. Objíždějí i obcházejí totiž město i v noci, kolem heren, diskoték i vyhlášených hospod. Mají tu deset strážníků, ale ti podle veřejného mínění často nestíhají...

Zkušenosti z Nové Paky ukazují, že velmi důležitý je spolehlivý velitel, ale také důsledná kontrola a dostatečné odměňování...

Ostatně na odměňování přišla řeč i při rozhovoru se strážníkem pověřeným vedením MP v Jičíně ing. Ivanem Moravcem. Jak řekl, platové podmínky nejsou zrovna nejlepší - určitě ne na úrovni jiných měst, ale tato situace se po jednáních snad zlepší. Jinak je se svými podřízenými vcelku spokojen, odvádějí svou práci dobře a jejich činnost je možné kdykoliv překontrolovat. V Jičíně mají především dost starostí s ohlídáním pěší zóny. Jejich, v minulosti kritizovaná pracovní doba se přece jen změnila k lepšímu - mívají i noční služby.

Přibližný počet strážníků se uvádí v poměru jeden na tisíc obyvatel. Jičín jich má tedy polovinu - pouze osm - a jak jste si jistě všimli, je mezi nimi i jedna žena.

Těžko dělat nějaký jednoznačný závěr: muži v černém by však určitě měli mít respekt a neměli by se vyznačovat pouze tím, že montují botičky. A záleží pochopitelně i na našem chování, zda jim jejich práci ještě ztížíme nebo jim začneme více důvěřovat.

(VAMA)


Předejděme nehodě u Edeky

Jičín - V posledním čísle NN, v článku, pojednávajícím o rozvoji supermarketů v Jičíně, jsme se dočetli o nepohodlném příjezdu k supermarketu Edeka na Novém Městě a dopravně nebezpečném místě, které zde před stánkem zeleniny vzniká.

Každý, kdo tímto místem v poslední době projížděl, musí uvedené zjištění redakce plně potvrdit. Je nepochopitelné, jak mohl být schválen projekt supermarketu s parkovištěm pro sto vozů a příjezdem ve dvou směrech, aniž by bylo vzato v úvahu, že se vyjíždí na silně frekventovanou zúženou komunikaci, spojující centrum města se sídlištěm. Situace je o to více zvláštní, že v daném místě město před lety vykoupilo pozemky a přímo u výjezdu z parkoviště je zcela ladem ležící pozemek, o který by mohla být vozovka rozšířena, a tím by se zlikvidovala zcela nepochopitelná a nebezpečná "šikana".

Rovněž nevhodné parkování vozidel v těchto místech ještě závažnost dopravní situace zvyšuje. Frekvence vozidel, ale především chodců, si vyžaduje radikální řešení třeba provizorní, ale nutné. Potenciální nebezpečí vzniku nehody či újmy na zdraví je natolik velké, že nelze již déle tento problém přehlížet a čekat s rozhodnutím, až se něco stane.

Evidentní chyba se musí přiznat a napravit. Škoda jen, že městský úřad v době kolaudace parkoviště u supermarketu nerespektoval a nevzal v úvahu námitky Spolku občanů a přátel města Jičína ze dne 19.9.1996, který na tuto závažnou problematiku poukazoval. Tehdejší vysvětlení a přirovnání situace k vjezdu do nedalekého zahradnictví bylo jak vidno nekvalifikované a čas ukázal, že jde o situaci zcela jinou.

Dr. Krupka


Libosad bude hezkým parkem

Sedličky - Většina z nás, kdo jsme v poslední době navštívili Libosad, byla doslova šokována. Stromy parku jsou z velké části pokáceny, štěpnice téměř celá. Kmeny leží nehnutě v blátě a již nikdy neobrazí zelení.

Patřím k mladší generaci, která již nepamatuje park v jeho poslední úpravě z roku 1938, ale přesto mám z dětství hezké vzpomínky na procházky k poustevníkovi, pamatuji období, kdy se zde konal i studentský majáles a též léta, kdy se zde dalo chodit na milostné vycházky po cestičkách, a ne se prodírat pralesem keřů a kdy louka byla loukou, a ne mokřinou.

Osobně mám velmi silný vztah k přírodě, ale přesto jsem přesvědčen, že současný zásah do parku v Libosadu je správný. Jeden přítel, milovník přírody, mi při polemice nad vhodností zákroku, řekl: "Představ si, že se nebudeš mnoho roků holit, stříhat, česat a upravovat". A přesně tak to bylo s naším Libosadem. Věřím odborníkům, že jejich rozhodnutí a určení, které stromy musí padnout byla vedena tou nejlepší snahou, jak park zachránit a opět oživit. Projekt rekonstrukce vychází z přirozeného terénního uspořádání a člení tuto lokalitu do třech různých ploch co do úpravy i užití. Laicky řečeno, v prvé části před lodžií bude parková úprava - cestičky mezi stromy, určené k procházkám a u nich lavičky k odpočinku. Trať protínající park bude kryta živým plotem. Propojení mezi jednotlivými terasami bude v původní ose, vytyčené nově vysazenými duby. Druhá, nižší terasa, by měla být ukázkou okrasné štěpnice s nově vysázenými keři a šlechtěnými stromy.

Třetí část se jeví jako nejzajímavější pro občany Jičína, kterým chybí ve městě místo pro odpočinek v klidu zeleně. Tento prostor má být volnou loukou občas posekanou, určenou k tomu, aby si zde mohl kdokoliv rozložit deku, proběhnout se po trávníku nebo si jen tak lehnout, aniž by se obával, že mu někdo vyčiní za to, že vstupuje na trávník. Celkově lze říci, že pokud vše dopadne tak, jak je projektováno určitě bude Libosad hezčí než dosud a jistě se stane znovu místem vyhledávaným a navštěvovaným.

Mnozí, kteří dnešní stav kritizují, navštívili park jen proto, že se o celé záležitosti začalo živě v Jičíně diskutovat a vedla je sem jen zvědavost, ale sami by sem nepřišli, neboť je sem nic nelákalo. Nynější rekonstrukce by měla toto změnit. Park se doufejme stane cílem vycházek a vyjížděk Jičíňáků i jiných turistů. Bude nutné pamatovat i na malé parkoviště, pro které se podél venkovní vstupní zdi jeví místo přímo ideální.

Snad i majitel restaurace "Špuntovny" by se mohl přičinit a vytvořit na místě ošklivé skládky prostor pro zahradní restauraci přístupnou z parku, aby návštěvníci měli kde usednout pod slunečníky při kávě, pivu či jiném občerstvení před cestou zpět do Jičína.

Rekonstrukci Libosadu je třeba posuzovat i s perspektivou, že časem bude zpřístupněna opravená terasa lodžie, kde se třeba dočkáme promenádních koncertů. Též doufejme, že i Čestný dvůr bude ožívat v duchu projektu manželů Lhotákových a občanského sdružení Loggie. Asi utopií je myšlenka, že na privatizované trati Jičín - Libosad bude jezdit a vozit děti a návštěvníky historická mašinka - stačil by vagonek starého motoráčku, ale kdo ví? Důležité je, že se již v Libosadě něco děje a že nezůstalo jen u řečí a polemik nebo dokonce u realizace "Valdštejnlandu". Jsem přesvědčen, že rozhodnutí o zásahu do libého parku je ku prospěchu nás, občanů.

Dr. Petr Krupka


Kost v obležení anglických filmařů

Podkost - Ve dnech 6. až 10. dubna bude anglická produkce natáčet na hradu Kosti film Schedule Scarlet Pimpernel.

Český překlad názvu je Červený Bedrník. Děj příběhu se odehrává v 17. století a vzhledem k tomu, že bude třeba hodně komparzu, mají jičíňáci možnost se aktivně zúčastnit. Za zajímavost stojí, že produkce hledá především muže s dlouhými vlasy a rovněž dlouhovlasé malé kluky a dívky (7 - 12 let).

Vzhledem ke kostýmům, které připutují z Anglie, by se mělo jednat o komparzisty spíše hubenější.

(ras)


Dřevotvar to má spočítané

Jičín - Na členech městského zastupitelstva se zřejmě projevuje jarní, nebo možná už předvolební únava, a proto se jich na posledním veřejném zasedání sešlo z jednadvaceti pouze třináct.

Přesto se jim dvanácti hlasy podařilo schválit demolici budovy bývalého Dřevotvaru, pozvolna se rozpadávající mezi Městskými lázněmi a zimním stadionem. Na nemovitost v majetku města bylo opakovaně vypsáno výběrové řízení. Nájemce se zájmem a reálným podnikatelským záměrem však není. Nemovitost se v současné době nachází v kritickém technickém stavu a město na její rekonstrukci nemá finanční prostředky, proto tedy schválení navrhované demolice. Odstraněním objektu a úpravou terénu vznikne dostatečný prostor k vytvoření přiměřeného zázemí zimního stadionu.

(mar)


Lesk a sláva Nové Paky nezaniká

Nová Paka - v Krkonošské ulici v čísle popisném 330 se nachází Museum historie motorismu Novopacka. Museum zachycuje historii vývoje motorismu na Novopacku od počátku 20. století, zejména zlatý věk motorismu ve 30. letech. Návštěvníci mohou shlédnout písemné a obrazové materiály z konání závodů automobilů a motocyklů na vyhlášeném Krakonošově a Novopackém okruhu. Hlavní důraz je věnován památce motocyklového a automobilového závodníka Antonína Vitvara, jemuž objekt musea v minulosti patřil. O tom, že se na Novopacku v tradici Antonína Vitvara pokračuje svědčí i současná činnost fandů motorismu, kteří se pravidelně zúčastňují závodů autoveteránů ve třídě historik,kde se se svými závodními speciály umisťují na předních místech v rámci seriálu ČR na okruzích a závodech do vrchu.

V expozicích se najdou nejenom originální trofeje a poháry ze závodní činnosti Antonína Vitvara, ale například i automobil Praga Picolo z roku 1938, jehož první majitelkou byla známá herečka Adina Mandlová. Rovněž tek Pragovka vyrobená v roce 1929, speciálně jako poutací vůz pro Pražský autosalón a řada dalších exponátů, ke kterým se váží zajímavé historky, jak z doby jejich vzniku tak i z dob nedávných renovací. Příznivce jedné stopy nadchnou nádherné motocykly Indian a Harley Davidson připomínající um zámořských konstruktérů.

V kompletně zrenovovaných budovách Antonína Vitvara se dnes nachází Autogalerie V.I.T.V.A.R., která je mimo jiné autorizovaným prodejcem vozů firmy Peugeot. Zákazníkům dnes nabízí kompletní škálu vozů od osobních až po užitkové automobily. Jako jediný prodejce v Nové Pace nabízí i babety a mopedy s obsahem do 50 ccm. Doplňkem těchto služeb je příprava vozů na STK, ruční mytí aut, prodej autodoplňků a záruční a pozáruční servis.

Závěrem tedy milý čtenáři a fandové motorismu, když už budete mít cestu přes Novou Paku zastavte se na chvíli v celodenním shonu a nechte na sebe dýchnout trochu nostalgie z dob již dávno minulých. Věřte, že se nebude v žádném případě jednat o ztrátu času.

Aleš Vohánka - PI


index