Menší fronty na DI

Jičín - Prvním dubnovým dnem vešla v platnost nová vyhláška o provozu na silnicích. Po zakoupení ojetého auta už nemusíte okamžitě na technickou prohlídku a po přestěhování do jiného okresu není potřeba žádat o novou státní poznávací značku.

Změny ve vyhlášce přinášejí úspory finančních prostředků a zmenšení nekonečných front na dopravních inspektorátech. Majitelé aut tak ušetří 200 Kč za správní poplatek při podání žádosti o novou SPZ. Vyhláška zároveň uvádí podmínky, za nichž může policista odejmout řidičský průkaz. O "papíry" teď může přijít řidič, který byl za poslední tři roky odsouzen za závažný trestný čin nebo přestupek související se silničním provozem. Dále i ten, kdo nadměrně holduje alkoholu či drogám, nebo občan, kterému soud uložil trest zákazu řízení motorových vozidel.

(mar)


Přijeďte na bezplatnou kontrolu

Jičín - Prvním říjnem loňského roku zahájil v Hradecké ulici provoz nový autorizovaný dealer vozů Škoda - Autosprint Jičín s.r.o.

V krátkosti se vám pokusím přiblížit současnou nabídku této firmy. Nejběžnější službou, probíhající po celý rok, jsou předváděcí jízdy s novými typy vozů Škoda Felicia, Felicia kombi a Octavia. O tuto službu stoupl zájem zejména při uvedení nového typu Felicie na trh. Proti předchozímu modelu má nová LX ve standardním vybavení nový design masky a přední kapoty, nárazníky v barvě vozu s vyměnitelnými pryžovým pásem, nové hlavní světlomety, oboustranný klíček od zapalování, otáčkoměr s digitálními hodinami, třetí brzdové světlo a zasílený zámek řízení. Úplnou novinkou jsou přední projektorové mlhovky s výbojkou.

Prodej vozů Škoda je doplněn širokou nabídkou příslušenství a náhradních dílů. Pracovníci firmy Autosprint jsou připraveni zajistit pro vás kompletní servisní služby. Na špičkových diagnostických přístrojích firmy Bosch vám v servisním středisku překontrolují a seřídí množství emisí ve výfukových plynech, seřídí brzdové systémy a vůz celkově připraví na STK, včetně jejího zajištění. Samozřejmostí jsou klempířské a lakýrnické práce, doplněné o servis pneumatik spolu s jejich prodejem.

Záleží tedy především na vás, jestli se rozhodnete využít některé z výše uvedených služeb a nabídek. V autosalonu Autosprint Jičín na vás čeká kolektiv ochotných odborníků, kteří splní všechna vaše přání a odpoví na všechny dotazy.

Závěrem chci upozornit majitele škodovek na zajímavou akci firmy Autosprint Jičín. V servisním středisku v Hradecké ulici vám 4. dubna 1998 od 8 do 15 hodin provedou bezplatnou "jarní kontrolu vozu".

(V.A.D. - PI)


Ještě jednou k supermarketům

Jičín - V březnovém vydání Nových Novin byla uveřejněna zajímavá úvaha o problematice supermarketů v našem okresním městě. O supermarketech jednalo také několikrát i představenstvo Okresní hospodářské komory v Jičíně a o svém stanovisku informovalo i městskou radu. Je jen škoda, že většina drobných podnikatelů, kterých se to týká, nevyužila tehdejších možností zapojit se nejen do činnosti OHK, ale i do práce živnostenské sekce Hospodářské komory České republiky.

Problematika supermarketů se však týká i dalších měst našeho okresu a je proto potěšitelné, že pozornost věnovaná zmíněné oblasti z nejrůznějších stran přináší k této otázce další - nové informace a pohledy. Velmi cennou se v tomto směru jeví zejména publikace pro obce s názvem "Rozvoj a optimalizace dimenzí maloobchodních sítí v území", kterou vydalo v lednu 1998 Ministerstvo průmyslu a obchodu se Svazem obchodu ČR jako metodickou příručku zejména pro pracovníky a funkcionáře orgánů měst a obcí, kteří se zabývají problematikou územního plánování a rozvojem obchodní sítě. V širších souvislostech je možno totiž nepochybně považovat odborný přístup při řešení rozvoje obchodní sítě jako snahu a příspěvek k optimálnímu řešení regionálního rozvoje určité oblasti tak, aby došlo k harmonickému rozvoji spravované obce či území.

Z hodnocení současného stavu totiž vyplývá i to, že sílící koncentrace a globalizace obchodu, kde stále ještě nedosahujeme úrovně obvyklé v Evropské unii (ale chceme jí dosáhnout?) má kromě technické stránky i stránku sociologickou a v širším významu i filozofickou. I velkoplošná maloobchodní zařízení umístěná mimo města mají velký vliv na změnu nákupních zvyklostí obyvatelstva a znamenají tvrdou konkurenci malým a středním obchodníkům, natož ta, která jsou umístěna přímo ve středu měst, což se například stalo ve třech největších městech našeho okresu. V západní Evropě díky mnoha negativním zkušenostem pochopili význam obchodní funkce center měst i to, že nerespektování této významné sociální dimenze města vede k jejich postupnému "obchodnímu odumírání". Z toho vyplynula i potřeba ovlivňovat a koordinovat rozvoj obchodních sítí v procesu plánování územního a městského rozvoje. Ve spleti současných paragrafů to jistě není pro odpovědné pracovníky ani členy zastupitelstev jednoduché, ale o to víc potřebné.

Aby si mohl čtenář udělat bližší představu o obchodu, uveďme několik čísel ze zmíněné publikace. Ke konci roku tvořily obchodní subjekty zhruba 36 % všech registrovaných podnikatelských subjektů v ČR. Z tohoto počtu bylo asi 85 % fyzických a 15 % právnických osob. Obchod se u nás podílel přibližně 13 % na tvorbě domácího produktu a zaměstnával asi 18 % pracovně aktivního obyvatelstva. V roce 1997 existovalo asi 70 000 prodejen s převahou potravinářských, ale 95 % z nich s prodejní plochou menší než 200 m2. Srovnávají-li se potravinářské prodejny, jejich podíl na celkové prodejní ploše činí ve městech západoevropských zemí 20 - 25 %, zatímco v ČR je to 35 - 40 % a v menších městech ještě více. V brzké době se předpokládá pokles tohoto podílu na 30 %. Podle zkušeností z vývoje zvyklostí západoevropských a severoamerických spotřebitelů lze očekávat okolo roku 2010 také určité vývojové tendence, jako například zvyšování podílů výdajů obyvatelstva za nepotravinářské zboží - až na 2/3 celkových maloobchodních výdajů. Další zajímavé údaje lze vyčíst ze zkrácené podoby tabulky, uveřejněné ve výše zmíněné publikaci.

OBCHODNÍ VYBAVENOST MĚST V DLOUHODOBÉM HORIZONTU

velikostní kategorie města:		5000-9000	10000-19000
Malý supermarket 400-999 m2 1 1
Velký supermarket 1000-2499 m2 (1) 1
Malý hypermarket 2500-4999 m2 0 0
Velký hypermarket 5000-10000 m2 0 0
Potravinářský diskont 400-1000 m2 (1) 1
Malý obch.dům-nákup.stř. 1000-3999 m2 (1) (1)
Malý hobby market 1000-3999 m2 0 (1)
Spec. prodejna nepotravin. od 1000 m2 (1) 1

Údaje z textové části i z tabulky může čtenář porovnat s informacemi uveřejněnými v citovaném článku v březnovém vydání těchto novin a závěry si vyvodit sám. Pro podnikatele - obchodníky to však mohou být i cenné marketingové údaje, které mohou ovlivnit jejich další rozhodování.

Dr. Čestmír Jung


Pracovní doby lékáren

Jičín - V poslední době jsme zaregistrovali několik stížností na provoz lékáren v okresním městě. Předem je však nutné zdůraznit, že všechny vlastně vznikly nedostatečnou informovaností občanů.

V Jičíně, Hořicích a v Nové Pace byla vždy jenom jedna lékárna. Dnes jsou v Jičíně 4, Hořicích 3 a v Nové Pace rovněž 3. Ještě před několika málo lety držela vždy jedna z lékáren noční službu.

Pak ale z důvodu nízkého personálního obsazení došlo k časovému omezení jejich provozu, a dnes tedy drží pouze jakési prodloužené služby. O tom, která z lékáren a do kolika hodin je otevřena, jsou všichni lékaři i oddělení nemocnic informováni pravidelnými čtvrtletními rozpisy. Nemělo by tedy dojít k tomu, že lékař vypíše recept a pošle vás do lékárny, která je již zavřena.

Při návštěvě lékařské služby první pomoci (LSPP), která je organizovaná v budově bývalého zubního střediska v lipách, v případě nutnosti najdete lékařskou pomoc i po běžných ordinačních hodinách, ve všední dny od 15.30 hod. do 7.00 hod, o sobotách, nedělích a o svátcích vždy 24 hod. denně. Zde vás lékař odborně ošetří a jím předepsané léky poskytne ihned přímo na místě. V žádném případě však nemůže suplovat lékárnu! Předepíše-li vám tedy lék lékař v běžných ordinačních hodinách, je ve vašem zájmu žádat informaci o tom, která z lékáren a do kolika hodin vám ho může vydat.

Nové Noviny chtějí s tímto ne zrovna jednoduchým problémem pomoci, a proto budeme pravidelně každý měsíc přehled služeb jičínských lékáren uveřejňovat.

(mar)


Rozpis lékárenských pohotovostních služeb na měsíc duben

Po 			6.4.98 A 	13.4.98 N 	20.4.98 A 	27.4.98 A
Út 7.4.98 T 14.4.98 H 21.4.98 T 28.4.98 H
St 1.4.98 N 8.4.98 N 15.4.98 N 22.4.98 N 29.4.98 N
Čt 2.4.98 H 9.4.98 H 16.4.98 H 23.4.98 H 30.4.98 H
Pá 3.4.98 T 10.4.98 T 17.4.98 T 24.4.98 T
So 4.4.98 N 11.4.98 A 18.4.98 H 25.4.98 T
Ne 5.4.98 N 12.4.98 A 19.4.98 H 26.4.98 T

Pohotovostní služba:
Po - Pá: 18.00 - 21.00 hod
Sobota : 12.00 - 17.00 hod
Neděle : 9.00 - 17.00 hod
Svátek : 9.00 - 13.00 hod

Lékarny:
T - lékarna Okr. nemocnice Tylova ulice tel. 21659
H - lékarna Husova ulice tel. 522073
A - lékárna Alfa autobusové nádraží tel. 24344
N - lékárna Nové Město tel. 24505


Proč v Jičíně muzeum Krátkého filmu Praha?

Jičín - Se zájmem a pochopením jsem se seznámil se závěry setkání představitelů kulturních institucí, týkající se vyřešní důstojného umístění tvorby Radka Pilaře, ale i Václava Čtvrtka a J.Š. Kubína v našem městě.

Mám zato, že již ta skutečnost, že se takovéto setkání uskutečnilo, a že je zde zájem se starat o odkaz osobností, které Jičín tak proslavily, je velkým přínosem. Rozhodnutí o využití pro tvorbu jmenovaných prostor po tiskárně v objektu zámku je zcela logické a pro občany, turisty a hosty, a tedy i město, velmi přínosné.

O to více mne zaujalo rozhodnutí rady města, že prostor bude dán k dispozici Krátkému filmu Praha. Jako ne jediný občan Jičína si kladu otázku, proč budeme dělat v Jičíně muzeum či výstavu krátkého filmu?

Co má Krátký film Praha s Jičínem společného? Vážím si filmového umění i filmařů, ale Jičín se myslím v tomto oboru nijak neproslavil. Žádné osobnosti filmu zde nevyrostly, žádný Forman či Ondříček se zde nenarodil, a tedy proč? Občané pak nechápou rozhodnutí rady, která i přes doporučení širokého kolegia dala přednost výstavě krátkého filmu před čestnými občany Jičína.

Proč je Krátký film Praha pro Jičín důležitější než Mistr Pilař, Čtvrtek či Josef Štefan Kubín, občané nechápou.

(PKa)


index