Bydlení je jednou ze základních potřeb

Jičín - Stát již několik let poskytuje obcím dotace na bytovou výstavbu. Hořice například využily nabízené peníze k výstavbě 123 nových bytů. Přípravy na výstavbu s finanční účastí státu probíhají v současné době například v Libáni, Miletíně a na Pecce! V Jičíně bylo postaveno 21 bytů a dalších 15 se staví. Zda okresní město využívá zcela, a vzhledem k žadatelům o byt hlavně odpovědně, zmíněných dotací, jsme se zeptali člena městské rady a předsedy bytové komise Josefa Horáčka:

"Jičín, stejně jako ostatní města se snaží využívat všechny možné dotace, které jsou státem nabízeny. Problém je však v tom, že tato dotace je pouze 320 000,- Kč + 50 000,- Kč na infrastrukturu, a to vyžaduje daleko větší spoluúčast obce na výstavbě. Když se podíváte do nedávno schváleného rozpočtu města, zjistíte, že se nepodařilo najít prostředky na bytovou výstavbu mimo těch, které poskytl stát. V současné době největší finanční zátěží je sportovní areál."

Kolik máte v současné době žádostí o byt?
"Dnes registrujeme 193 žádostí v tak zvané evidenci (pořadníku), dalších 54 žádostí o přidělení náhradního bytu nájemníkům, kterým byl zrušen nájem bytu s přivolením soudu a nakonec 2 žádosti z obecního zájmu. Potenciálních žadatelů o přidělení nájemního bytu je však daleko víc, ti ale dobře vědí, že reálná šance na jeho přidělení je velice malá, proto žádost ani nepodávají."

Můžete našim čtenářům říci, kdo žádá o byt z obecního zájmu?
"Občan má právo být informován a není to žádné tajemství. Městská rada schválila zařadit k vyřízení žádost příslušníka Městské policie a žádost pracovníka Městského informačního střediska."

Jaký je zájem o novou výstavbu, na které se podílí stát zmíněnou dotací?
"Tady musím konstatovat, že malý, a nemáme z toho vůbec žádnou radost. Na podzim jsme kolaudovali polovinu domu v Ruské ulici čp. 571, kde se na financování podílel stát i město. Snaha, aby dům byl rychle postaven a předán nájemníkům však přinesl také některé nepříjemné věci. Nájemníci si neuvědomili, že nový zděný dům musí tzv. vyzrát a že je nutné daleko více větrat a také topit. Šetřit na topení se zde nevyplatilo a v několika bytech se vyskytla plíseň. Myslím si, že rychle přijaté opatření pomohlo řešit tento nepříjemný stav.
Teplá zima v závěru roku umožnila pracovníkům BEN pustit se do výstavby druhé poloviny tohoto domu. Ta však již není hrazena pouze ze státní dotace a finančních prostředků města, ale větší část připadá na budoucího nájemníka. Ten se po 20 letech stane vlastníkem tohoto bytu. Vytvořením družstva nájemníků se jeho půjčka stává členským podílem. Pak již je možné tento podíl prodat nebo směnit v případě, že člen družstva si zajistí jiné bydlení nebo se odstěhuje do jiného města."

Slyšel jsem, že se přihlásilo pouze 5 zájemců?
"K dnešnímu dni se přihlásilo a bylo přiděleno 5 bytů. Zbylých 10 se stále nabízí."

Čím to je, že není větší zájem?
"Hlavní příčinou jsou peníze - výše spoluúčasti. Částky kolem 800 000,- Kč jsou příliš vysoké. Byty potřebují hlavně mladí manželé. Výdělky v Jičíně jsou nízké a potom je velice těžké získat úvěr, aby jej zájemci mohli vůbec splatit."

Pomohla by tedy větší spoluúčast města na této výstavbě?
"Pochopitelně že by pomohla, ale znamenalo by to buď přehodnotit rozpočet a říci si, zdali je důležitější financovat rekonstrukce ulic, chodníků, sportovního areálu, nebo přispět na bytovou výstavbu. Je samozřejmě ještě jedna možnost, zvýšit úvěrové zatížení města, ale zde nejsem přesvědčen, zda by to město uneslo.
Velice dobře jsme si dokázali poradit s výstavbou a provozem sociálních zařízení pro naše starší spoluobčany,nyní bychom měli svoji pozornost směřovat též na mladou generaci."

To se však dostáváme do začarovaného kruhu, protože město ani občané peníze nemají a slušný úvěr nedostanou. Znamená to, že státní dotace vyjde naplano?
"Věřím, že najdeme řešení, jak z tohoto bludného kruhu. Je nutné si uvědomit, že město zde musí sehrát důležitou a rozhodující úlohu. Musíme hledat firmy, které by byly ochotny poskytnout výhodné hypoteční úvěry splatné v období 20 let a město by mělo být nápomocno při poskytování ručení na tyto hypoteky."

Kolik bytů se státní dotací by se mělo letos postavit?
"Ze státního rozpočtu má město Jičín na letošní rok uvolněné prostředky (mimo 15 bytů, které se již staví) na dalších 49 bytových jednotek. Byl bych velice nerad, abychom museli tuto dotaci vrátit pro nezájem. Jsem však optimista a věřím, že se nám podaří najít způsob financování, a tím ještě letos nejen dostavět dům v Ruské ulici, ale zahájit stavbu dalších domů."

Je Váš optimismus podložen výsledky některých konkrétních jednání?
"Ano, máme dva tipy, ale nerad bych o tom zatím blíže hovořil. Byl bych velice rád, kdyby o tuto výstavbu projevily větší zájem stavební spořitelny. Aby přišly s náměty, jak výstavbu financovat. Mám v úmyslu je oslovit a domluvit se s nimi na společné akci, která by měla občanům blíže osvětlit jejich možnosti spolupodílení se na výstavbě. Nejsme sami, kdo má problémy s financováním bytové výstavby, proto je nutné, aby se tím daleko vážněji zabývala vláda a hledala možnosti například v daňových úlevách firmám, které budou bytovou výstavbu financovat nebo v dlouhodobějších hypotečních úvěrech apod."

Nezbývá než poděkovat za rozhovor a popřát, aby se všechny záměry podařilo uskutečnit. Bydlení patří bezesporu k základním lidským potřebám a pouze ten, kdo nebydlí nebo bydlí špatně, ví, jaký je to problém. Proto se na stránkách Nových Novin budeme k této choulostivé problematice vracet.

(mar)


Půjčky z Fondu rozvoje bydlení jsou schváleny

Nová Paka - Komise určená pro vyhodnocení žádostí občanů o získání půjčky z fondu rozvoje bydlení předala městskému zastupitelstvu ke schválení seznam žadatelů a výši půjček. Všechny žádosti splňující stanovená kriteria byly uspokojeny. Výhodný čtyřprocentní úvěr využije 16 vlastníků nemovitostí především na opravu střech, ale také na obnovu fasád, půdní vestavbu, izolaci proti zemní vlhkosti či zřízení ústředního topení. Z celkové částky 1 600 000 bude rozděleno 1 075 000 korun. Zbylá částka bude převedena k čerpání příští rok. Pravidla využití peněz z tohoto fondu určuje Vyhláška o hospodaření FRB a schvalování probíhá každoročně v březnu, aby zájemci mohli prostředky proinvestovat ještě týž rok. Letos bylo umožněno čerpat tuto půjčku již počtvrté. V případě, že plánujete opravu svých nemovitostí a máte v úmyslu půjčku z FRB využít, nezapomeňte včas zažádat. Městská rada vyhlásí další kolo v únoru nebo březnu příštího roku.

(ku)


Město postaví dohromady 123 bytů!

Hořice - V letech 1996 až 1997 postavilo město nákladem 49 milionů korun 65 bytů. S výstavbou a výhodnou výší finanční spoluúčasti budoucích nájemníků rostla i chuť, a tak dnes počet žádostí o byt přesahuje 250.

Vzhledem k tomuto zájmu zajistil městský úřad další státní dotaci ve výši 370 tisíc korun na jeden byt a v nejbližší době zahájí druhou etapu výstaby nových bytů, kterých má být tentokrát 58.

Na základě zkušeností z první etapy výstavby změnilo město metodiku výpočtu finanční spoluúčasti budoucích uživatelů. Nyní se tedy nehovoří o ceně za byt, ale o finanční částce 10 800 Kč za jeden metr čtverečný obytné plochy. Nájemné pak má být pouze ve výši alikvótní části spoluúčasti města a po dobu příštích 20 let bude každoročně valorizováno o státem deklarovanou inflaci. Jinými slovy, nájemníci budou mít po celých dvacet let jistotu, že se jich další očekávaná deregulace nájemného nebude týkat.

Zajímavostí je, že nové byty mohou získat i občané, kteří nemají trvalé bydliště v Hořicích.

(mar)


Policejní zpravodajství

Jičín - V minulých dnech obvinil vyšetřovatel OÚV Jičín z trestného činu krádeže spáchané ve spolupachatelství pštadvacetiletou ženu z Prahy. Ta začátkem srpna loňského roku společně s dvěma kumpány z Prahy vypáčila dveře řadové garáže v Jičíně, ze které ukradli osobní vozidlo VW Polo a bicí hudební nástroje, vše dohromady přibližně za 288 tisíc korun.

Hubojedy - Třináctiletý cyklista si to před nedávnem šlapal na dámském kole po silnici od Mladějova ke křižovatce na Hubojedy. Při jízdě si strčil nohu do předního blatníku, který se sroloval mezi vidlice. Přední kolo se zablokovalo a mladý cyklista přeletěl přes řidítka na vozovku. Při pádu utrpěl lehké zranění.

Vysoké Veselí - Mezi 8. a 9. březnem se dosud neznámý pachatel po vypáčení okna vloupal do budovy místní školy. Dalším násilím se dostal až do místnosti s počítačovou technikou. Odtud odcizil 5 osobních počítačů, 2 monitory a 2 klávesnice, čímž způsobil škodu přes 86 tisíc korun.

Čejkovice - Řidička VW Golf se 9.3.98 na rovném úseku silnice mezi Čejkovicemi a Vokšicemi vyhýbala volně pobíhajícímu psu. Nepřiměřenou rychlostí najela na nezpevněnou krajnici,kde dostala smyk, po kterém se s vozidlem překulila přes příkop na pole. Ke zranění nedošlo, oprava vozu bude stát 100 tisíc korun.

Libáň - Dvacetiletý mladík z okresu Nymburk byl před nedávnem přistižen při řízení vozidla, přestože mu byl rozhodnutím DI OŘP Kolín uložen zákaz řízení všech motorových vozidel. Vyšetřovatel OÚV Jičín ho v těchto dnech obvinil z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.

Jičín - Jednoho březnového rána nedal za snížené viditelnosti na výjezdu z parkoviště na nádraží ČSAD v ul. 17. listopadu cyklista na neosvětleném kole přednost osobnímu autu. Při střetu utrpěl otřes mozku.

(red)


Těžba písku - ano či ne ?

Střeleč - V roce 1998 se má rozhodnout o další těžbě nejkvalitnějších slévárenských písků v lomu Střeleč v Českém ráji. Hlavním dokumentem pro rozhodnutí bude EIA - dokument o posouzení vlivů na životní prostředí, který byl vypracován brněnskou firmou Investprojekt. Součástí tohoto posouzení bylo zhodnocení i nového rekultivačního plánu.

Zda se bude nebo nebude rozšiřovat lom, je otázka důležitá. Existují dvě varianty řešení. První - těžba se zakáže, lom se uzavře. Toto rozhodnutí, pro ekologa a ochránce přírody relativně příznivé, však v sobě skrývá další velké problémy. Kde budou české sklárny a slévárny získávat potřebnou surovinu ? Nebo jsme všichni ochotni postrádat výrobky z křišťálového a chemického skla ? Je zřejmé,že naše sklárny nemají na dovoz této suroviny ze zahraničí a že by zákonitě došlo k otevření jiného ložiska a k devastaci krajiny o několik kilometrů dále. Velkým a neřešitelným břemenem pro region by zůstal opuštěný lom a jeho rekultivace, na kterou by nikdo neměl dostatek finančních prostředků.

Druhou variantou je povolit těžbu za přísně stanovených podmínek tak, aby těžba minimálně narušovala životní a přírodní prostředí, nedocházelo k nadměrné těžbě a vývozu suroviny do zahraničí. Důležitou podmínkou je i průběžná rekultivace výsypek a třeba i změna technologie těžby.

Těžební společnost v minulosti již provedla rekultivace starých výsypek, o kterých lze z hlediska ochrany přírody polemizovat. Jistě byly tyto rekultuvace náročné, ale plně v zájmu hospodářského zisku. Vysázely se zde dřeviny nepůvodní (dub červený, modřín opadavý, borovice černá) nebo dřeviny zcela stanovištně nevhodné (smrk ztepilý). Nevhodné je i používání směsi jetelotravin, která sice zadarmo půdu "hnojí", ale zároveň umožňují růst druhům rumištním a invazním. Je na ekolozích a ochráncích přírody, aby dokázali přesvědčit těžaře o nezbytnosti rekultivací vycházejících z přírodních zákonitostí, využít okolních stabilních ekosystémů, které jsou přirozeným zdrojem původních druhů rostlin, a které samovolně v lomu rostou.

Něco se již podařilo. V současné době probíhají pozitivní diskuse o provedení plánovaných rekultivací dalších výsypek, které budou plně repektovat požadavky přírodovědců, a diskuse o modelaci nových výsypek. Místo strmých svahů se zde postupně vytvoří pozvolné, různě rozčleněné svahy, které nebudou narušovat místní krajinný ráz. Pro výsadbu a osev budou použity původní dřeviny a semena planých druhů rostlin. Ponechají se zde samovolně vzniklé vodní plochy, které jsou významným biotopem vodního ptactva, obojživelníků a plazů.

Věřím, že jen spoluprací a respektováním požadavků na obou stranách bude zdevastovaný kus krajiny opět vrácen do Českého ráje.

(RNDr. Lenka Šoltysová)


Bouřlivá diskuse se nekonala

Jičín - Široká veřejnost měla před nedávnem jedinečnou příležitost vyjádřit svůj osobní názor na připravovanou rekonstrukci zámeckého parku.

Setkání s tvůrcem základní studie ing. Drahoslavem Šonským, z Atelieru zahradní a krajinářské tvorby v Dobřejovicích, organizoval starosta města Jiří Liška na popud diskuse vedené Jičíňáky nejen na veřejnosti, ale i na sránkách místního tisku. Setkání se uskutečnilo trochu nešťastně již ve 13. hodin, a tak se ho mohla zúčastnit pouze hrstka občanů. Bohužel nepřišli ani manželé Kaplánkovi, kterým chtěl starosta Jiří Liška prostřednictvím odborného výkladu architekta Šonského odpovědět na jejich otevřený dopis uveřejněný v NN. Setkání nepřineslo nic nového a nedošlo při něm k žádným změnám v základní studii. Diskutovalo se pouze nad "zásadním" problémem, zda lokalita pod Valdštejnským zámkem je zámeckou zahradou či zámeckým parkem.

(mar)


index