Radiálka - přeprava z domu do domu

Jičín - Nevyhovují vám služby pošty? Potřebujete poslat zásilku neomezené váhy z Jičínska, Hořicka, Novopacka, Lomnicka nebo Semilska kamkoli v České nebo Slovenské republice?

Tyto vaše potřeby ochotně uspokojí v jičínské pobočce Transportexpresu, jinými slovy - osvědčeného systému expresní přepravy kusových zásilek z domu do domu. Naleznete ji v Hradecké ulici v Jičíně. A čím že jsou jejich služby lepší a komplexnější?

TEX - SBS přijímá k přepravě zásilky, jejichž jednotlivé kusy nepřesahují hmotnost 2000 kg, délku 6 m, šířku 2,2 m a výšku 1,7 m. Dodací lhůty všech zásilek jsou upraveny dle požadavků zákazníka a to během jednoho, dvou nebo pěti pracovních dnů a to i na dobírku. TEX - SBS využívá sítě pravidelných nákladních linek a překladišť sdružených zasílatelů a má přímou návaznost na odborný přepravní systém na Slovensku. Služby doplňuje pojištění zásilek a možnost hrazení přepravného příjemcem.

Jestliže se rozhodnete využít nabízených služeb, můžete vytočit telefonní číslo 0433 23885 nebo 0433 22484 a domluvit konkrétní podmínky vaší zásilky.

(V.A.D. - PI)


S TPC do světa INTERNETU: Elektronická pošta

Jičín - V minulém čísle jsme si povídali o Síti, jak se také Internetu říká, velice povšechně. Nyní je tedy čas říci si něco podrobnějšího. Prvním a asi nejvíce využívaným příkladem využití je elektronická pošta, tzv. "e-mail". Tato zkratka je i výrazem pro označení adresy uživatele, která může znít i například: tomtour@tomtour.cz. Není úkolem tohoto článku vysvětlovat, proč je adresa sestavena zrovna takto, nám stačí říci, že to tak prostě je. Jste-li připojeni na Internet, pak za pomoci programu s jednoduchým ovládáním můžete poslat dopis, dokument, obsah kterékoli složky ve vašem počítači, graf či obrázek na opačnou stranu zeměkoule, či kamarádovi na druhé straně ulice pouhým stiskem tlačítka, aniž byste vstali od stolu. Přenos zprávy trvá podle velikosti několik sekund, maximálně minut, a tak si můžete spočítat cenu za telefonní připojení po dobu přenosu, a to v místním tarifu. Tady trochu odbočím, představte si, až po odstranění monopolu Telecomu tarify klesnou, a třeba až na úroveň USA ! Firmy, které e-mail používají, a hlavně v mezinárodním styku, potvrzují úspory řádově v desítkách tisíc korun. Nezanedbatelné je i pohodlí této pošty, neboť odpadá shánění obálek, známek a chození na poštu. Současně může elektronická pošta libovolně dlouho počkat ve "schránce" a příjemce si ji může přečíst, až se mu to hodí, to znamená, že v okamžiku příjmu zprávy nemusíte být připojeni a dopis na vás počká. Významnou předností této pošty je i její elektronická forma, která umožňuje automatizovat mnoho souvisejících činností,např. rozeslat jednu a tutéž zprávu na více adres současně, roztřídit došlé zprávy podle různých kritérií apod. Prostřednictvím elektronické pošty můžete být ve styku se svými přáteli a známými, partnery a společníky, ale i konkurenty, protivníky či odpůrci. Důležité je, aby v dosahu elektronické pošty byla i osoba, s kterou potřebujete komunikovat, takže vzhůru na Síť !

(fra)


Autorské čtení

Jičín - Autorské čtení tolik oblíbené v západních zemích chtějí vyzkoušet členové jičínského literárního kroužku za pomoci režiséra Radka Sála.

Ve středu 15. dubna v 18 hodin budou v městské knihovně představovat svůj nový almanach nazvaný Mýma očima. K posezení při kávě či čaji zvou autoři: Naďa Baliharová, Michal Břeň, Václav Franc, Eva Kotyzová, Jana Hofmanová, Bohumír Procházka, Petr Veselý, Zlata Zákoutská a Pavel Zeman.

(red)


Konečně přehled "Kam v Jičíně"

Jičín - Program všech kulturních akcí v okresním městě a okolí na nejbližší dva měsíce rozhodlo se vydávat sdružení jičínských kulturních podniků. První výtisk svou podobu teprve hledá. Má vysoký formát a funguje jako skládačka. Jednou by mohl být i barevný a pro letní měsíce se základním přehledem v němčině a angličtině. Bude k sehnání v Městském informačním centru na Valdštejnově náměstí a ve všech stáncích kultury. Má velikou výhodu - je zdarma.

(red)


Vyjadřuje vztah k rodnému městu

Jičín - Naše okresní muzeum dvakrát - třikrát za rok navštěvuje architekt Karel Čermák z Prahy. Tento jemný pán přinášívá knížky o Jičíně nebo vztahující se k Jičínu, které objevil a zakoupil při svých toulkách po pražských antikvariátech. Dává je muzeu zdarma, protože se v Jičíně narodil a má ho rád. Tentokrát v únoru přinesl čtyři knížky z pera J.Š. Kubína a pro chystanou výstavu malíře Františka Kavana nabídl zapůjčit své speciální publikace o něm a jeden svůj obraz z Kavanovy ruky.

(Ú)


Malý portrét velkorysosti

Miletín - Drobný, skromný muž s živýma očima a se skvělou pamětí. Miletínský rodák a současný hořický občan. Člověk, který má v rodném listě vepsán rok 1906 a ve tváři poznání a moudrost.

Alois Hlavatý - muž, který prožil v komunistických žalářích 12 let a už od dětství jej zajímala historie. Ve věznici v Leopoldově "bydlel" pouhých několik metrů vzdálen od dnešního královéhradeckého biskupa Karla Otčenáška, ale nikdy se s ním neviděl, protože izolace byla úžasně přísná.

Sám k svému věznění řekl: "Já jsem tady byl na takzvaným °muklhajmu°, tam jsme měli přece jenom slušnější režim, tam dávali lidi nemocné nebo ty, kteří nemohli pracovat. Tehdy jsem byl zařazen mezi ně. Mě totiž zřídili natolik, že jsem vážil pouze třicet devět kilo, takže mě pro nějakou velkou práci nemohli potřebovat. Na světnici jsme dělali kolíčky na prádlo. Ovšem i přesto ta norma byla dost vysoká - šestset za jeden den..."

S Karlem Otčenáškem se setkal až poté, co město Hořice vydalo Hlavatého vězeňské vzpomínky: "Z bláta do louže".

Alois Hlavatý je spisovatel, básník - a mecenáš. Z peněz, které dostal za léta věznění, přispěl na hořickou nemocnici a na to, aby se do miletínské věže zase po letech vrátily zvony. Dalších osmdesát tisíc korun, jež obdržel na základě nařízení vlády o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem z poloviny minulého roku, si opět neponechal. 40 000,- Kč půjde do Miletína, opět na zvony, druhá část na realizaci pískovcové plastiky, která doplní sousoší Legionáři u Masarykovy věže samostatnosti.

(VAMA)


Výsledky výtvarné soutěže

Jičín - V lednu letošního roku vyhlásila Městská knihovna v Jičíně výtvarnou soutěž pro děti a dospělé o symbol knihovny. Soutěž byla vyhodnocena a veškeré práce jsou vystaveny v dětském oddělení městské knihovny. Ocenění v kategorii dospělých získal návrh paní Václavy Machulové z Jičína. Ten bude také používán na všech oficiálních dokumentech knihovny. V kategorii dětských prací byl úspěšný návrh žákyně 4. třídy 2.ZŠ v Jičíně Marie Fišerové, který bude použit pro označení půjčovny dětského oddělení. Celkem se v knihovně sešlo 38 výtvarných řešení

(red)


105. výročí narození Jaroslava Mencla

Sobotka - Dne 14. dubna si připomeneme 105. výročí narození vynikajícího regionálního publicisty a spisovatele Jaroslava Mencla.

Narodil se v Sobotce, v r. 1913 odmaturoval na Učitelském ústavu v Hradci Králové a své vzdělání rozšířil ještě dalším studiem v letech 1921-23 na Vysoké škole pedagogických studií v Praze. Jako učitel působil na mnoha školách v okolí Mnichova Hradiště, definitivním učitelem byl jmenován na školu v Loukovci. Od 1. listopadu 1926 získal místo učitele na cvičné škole Raisova učitelského ústavu v Jičíně, kde působil až do zániku školy v r. 1948. Poté, až do odchodu do důchodu v r. 1953, působil jako učitel na jičínských školách. V té době si koupil pro klidné stáří domek v krásném prostředí Nové Vsi u Branžeže. Tam také 24. října 1971 zemřel.

Jako mladý se účastnil ochotnického divadelnictví v Sobotce, psal básně a byl výtvarně nadaný. Některé svoje práce zdobil kresbami a dřevoryty. Právě jeho dřevoryty se soboteckými náměty doprovodily studii Viléma Závady o soboteckém básníkovi Václavu Šolcovi (1938). V době působení na Mnichovohradišťsku se podílel rovněž na archeologických výkopech, byl kustodem muzea v Mnichově Hradišti a městským kronikářem. Po příchodu do Jičína se stal členem Musejního spolku v Jičíně a zároveň správcem muzea. V Letech 1948-56 pracoval s archivními fondy velkostatků Kumburk, Radim, Vokšice, Kopidlno, Kost, Křinec, s rodinným archivem Šliků z Jičíněvse a dalšími menšími fondy. Psal historické studie, vlastivědné články a v souvislosti s jeho pedagogickou činností i učebnice: Vlastivěda , Školská dramatizace, Výchovné ruční práce na středním stupni , Jičín za švédských válek, Pověsti z Jičínského kraje, Dějinná tvář Jičína a Můj domov. Tyto práce obohatily nejen pedagogickou literaturu, ale zejména dějepisecké práce o historii města a kraje.

Po smrti Jaroslava Mencla věnovala jeho rodina jičínskému muzeu některé jeho rukopisné práce, které jsou řádně uchovány a poskytovány k badatelským účelům. Mezi nimi je I. díl nejvýznamnějšího Menclova díla Historická topografie města Jičína , dosud nepřekonaná a stále potřebná publikace, vydaná r. 1940 (díl II. v r. 1948). Dále pak rukopisy básní, rukopis práce O zaniklém kostelíku sv. Jana Křtitele na Koštofranku , Rybniční hospodářství na Jičínsku, Rybníky (soupis více jak 70 listů s připojenými plánky a barevnými nákresy), rukopis dramatu Stíny a jiné.

Při krátké vzpomínce si lze jen přát, aby z Jičína a jeho kraje vzešlo více takových osobností, s láskou k rodnému kraji, jakou byl bezpochyby Jaroslav Mencl.

Hana Trojanová


Obnovíme tradici ?

Tolik českých vlajek a praporů, jako při oslavách našeho hokejového olympijského zlata jsme u nás už léta neviděli. Platí to i o Jičínu. Na Novém Městě byly i ulice, kde si lidé v nadšení vylepili papírové vlaječky na okna. Jako kdysi v nejlepších letech socialismu ! Tehdy ovšem v rovnováze s rudými vlajkami sovětskými. V osmdesátých letech už se praporky na oknech moc nenosily a většina lidí se výzdobě dokázala vyhnout. A tak i domovní prapory a vlajky - soudě podle našeho domu - zteřely, proděravěly a rozpadly se, takže řada majitelů domů dnes ani českou vlajku nemá. Jsou však dny - a nejen velkolepých sportovních vítězství - které by si vyvěšení státní vlajky zasloužily. Myslím tím 8.květen a 28.říjen. Dejme si závazek, že když ne do května, tak alespoň do letošního jubilejního 28.října si naši vlajku znovu pořídíme. Aby o dvou hlavních státních svátcích byly naše ulice veselé.

(Ú)


Nové tituly na pultech Knihkupectví u Pašků

Nagano 1998 - zimní olympijské hry slovem i obrazem. Fortuna Print Kč 299,-
Zlatí hoši - Nagano 1998 - publikace je určena těm, kteří chtějí znovu prožít triumf českého hokejového týmu století. Nové knihy Kč 249,
Pruckner - Čtyřicet let v hledišti Sparty - zpověď fotbalového fanouška. Bohemia Kč 268,
Kundera - Ve vánici - dramatické texty 1961 - 1970. Atlantis Kč 294,
Smallová - Divoká růže - romantický historický román. Baronet Kč 169,
Steel - Milovat - příběh dívky, jejíž život je provázen osobními a citovými ztrátami. Ikar Kč 139,


Literární soutěž

Jičín - V rámci programu VIII. ročníku festivalu Jičín - město pohádky byla vyhlášena literární soutěž pro děti a mladé lidi do 18 let z Jičína a širokého okolí.

Do soutěže jsou od této chvíle přijímány příspěvky veselé, smutné, vážné i nevážné, až rozpustilé pohádky o zvířátkách a zvířatech (třeba i nejen o těch chlupatých). Příspěvky ve 3 exemplářích pište čitelně rukou nebo raději na psacím stroji či počítači. Každá práce musí být doplněna jménem, adresou a rokem narození autora. Soutěžní práce zašlete nejpozději do 29.5.1998 na adresu Městské knihovny v Jičíně - Denisova 400, 506 11 Jičín, Mgr. Benešové.

Vyhodnocení soutěžních prací provede porota složená ze studentů Lepařova gymnázia v Jičíně. Došlé práce budou posuzovány v několika věkových kategoriích a vyhlášení výsledků proběhne během festivalového týdne. Autoři nejlepších prací obdrží dekret a pohádkový ořech.

Závěrem je nutné dodat, že autor dává svou účastí v soutěži souhlas k publikování či dramatizaci svého příspěvku, případně i k jeho poskytnutí Českému rozhlasu v Praze. Zaslané příspěvky nebudou vraceny.

(red)


index